Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Rekisterointi Ilmoitukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työnantajaksi rekisteröityminen

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen ilmoittamisvastuisiin.

Yritys on säännöllinen työnantaja, kun:

Yritys maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle.Yritys maksaa vakituisesti palkkaa yhdelle työntekijälle ja lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde on tilapäinen tai tarkoitettu lyhytaikaiseksi.Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle työntekijälle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Satunnaisesti palkkoja maksava on yritys, jolla on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai yhdestä viiteen työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. 

Yrityksen tulee antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella tiedot maksetuista palkoista. Ilmoitus on annettava aina, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajarekisteriin vai ei. Lisäksi tulorekisteriin tulee ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Jos yritys on säännöllinen työnantaja ja kuuluu työnantajarekisteriin, sen tulee antaa tulorekisteriin ilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkaa ei makseta. Ei palkanmaksua ‑tieto ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella. Jos yritys ei kuulu työnantajarekisteriin ja on satunnainen työnantaja, sen ei tarvitse antaa tulorekisteriin ilmoituksia, ellei se maksa palkkaa tai muita suorituksia.


Lisätietoa:

» Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset

» Ohjeet työnantajarekisteriin ilmoittautumisesta

 

Tarkistettu 25.1.2021