Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Toimitilat Yritykselle

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omat vai vuokratilat?

Yritys voi hankkia tarvitsemansa toimitilat ostamalla tilan omaan omistukseensa tai vuokraamalla tilan. Tilan omistaminen turvaa osaltaan yritystoiminnan häiriötöntä jatkuvuutta ja toimitilan hankkiminen voi olla myös tuottava sijoitus.

Toisaalta vuokratila mahdollistaa yleensä nopeamman reagoinnin yrityksen tilatarpeiden muutoksiin ja vuokratilassa toimiminen vapauttaa yrityksen pääomia käytettäväksi varsinaiseen liiketoimintaan. Yrityksen toimitilastrategian valintaan vaikuttaa näin ollen mm. ennakoitu yritystoiminnan kehittyminen ja kasvu ja siitä johtuvat muutostarpeet sekä valittava rahoitusstrategia.

Toimitilan ostaminen

Toimitilaa ostettaessa kohteena voi olla kiinteistö, yksittäinen huoneisto kiinteistöosakeyhtiössä tai vaikkapa kiinteistöyhtiön koko osakekanta. Toimitila voidaan hankkia suoraan yrityksen omistukseen tai yrityksen taustahenkilöiden omistukseen vuokrattavaksi edelleen yrityksen toimitiloiksi.

Olipa kaupan kohteena kiinteistö tai osakkeita, voidaan kohdetta käyttää toimitilan hankintaan nostettavan lainan tai yrityksen muiden vastuiden vakuutena yrityksen rahoittajien kanssa sovittavalla tavalla.

Toimitilan vuokraaminen

Jos toimitila päätetään hankkia vuokraamalla, sovitaan vuokranantajan kanssa mm. vuokrasuhteen kestosta. Vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa ennalta sovitun ajan, eikä vuokranantaja tai vuokralainen voi irtisanoa sopimusta kesken vuokrakauden. Vuokralainen voi turvata tarvitsemiensa tilojen hallinnan tarpeelliseksi katsomakseen ajaksi määräaikaisella vuokrasopimuksella ja siihen mahdollisesti liitetyllä optiolla jatkaa vuokrasopimusta vuokrakauden päätyttyä. Toisaalta määräaikainen vuokrasopimus voi osoittautua epäedulliseksi, jos yrityksen toimitilatarpeet muuttuvat yllättäen kesken sopimuskauden.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on joustavampi, sillä se on puolin tai toisin irtisanottavissa päättymään vuokrasopimuksessa sovitun irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ei anna yhtä hyvää turvaa vuokralaisen tilatarpeiden pitkäaikaiselle hallinnalle kuin määräaikainen vuokrasopimus: myös vuokranantajan tarpeet vuokrauksen kohteen suhteen voivat muuttua ja tällöin vuokranantaja voi päättää vuokrasopimuksen sopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen. Vuokralainen voi parantaa tilatarpeidensa hallintaa sopimalla vuokranantajan kanssa riittävän pitkästä irtisanomisajasta.

Yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa toimitilakulujensa määrään. Vuokrasopimuksessa voidaan sopia, että vuokralainen vastaa itse kulutuksensa mukaan tilan käyttökuluista kuten esim. sähkö- ja lämmityskuluista. Vuokrasopimus voidaan myös sopia ehdoin, että vuokran määrään vaikuttaa kohteen toteutuvien pääoma- , käyttö- ja ylläpitokulujen määrä, jolloin vuokralainen voi esim. tilojen korjaus- ja muutostöitä koskevilla ratkaisuillaan sekä käyttötottumuksillaan vaikuttaa vuokran määrään. Osana vuokrasopimusta voidaan myös sopia kohteessa saatavilla olevien tila- ja käyttäjäpalvelujen, esim. siivous-, postitus- kopiointi- ja puhelinkeskuspalvelujen, hankkimisesta.