Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vakuutukset

Tiedontuottaja: Fennia

Päivitetty 4.2.2015

Ajoneuvovakuutukset

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus, joka on oltava kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla. Vapaaehtoiset vakuutukset korvaavat joitakin sellaisia vahinkoja, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei korvaa.

Liikennevakuutus korvaa vakuutetun moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkopuolisille aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja siten kuin liikennevakuutus- ja vahingonkorvauslaissa säädetään. Lisäksi se korvaa liikennevakuutetussa ajoneuvossa olleiden henkilövahinkoja, mutta ei itse ajoneuvolle tai siinä olleelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset korvaavat vakuutetulle ajoneuvolle itselleen sattuneita esinevahinkoja vakuussopimuksen ja -ehtojen mukaan. Ajoneuvon esinevakuutuksia ovat esimerkiksi kolari-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutus. Esinevakuutusten antamaa turvaa voidaan täydentää mm. keskeytys-, oikeusturva- ja autopalveluvakuutuksin.

Enemmän tietoa liikennevakuutuksesta ja vapaaehtoisista ajoneuvovakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista, suojeluohjeista ja vakuutusmaksuista, saat Fennian internet-sivuilta.

Keskeytysvakuutukset

Keskeytysvakuutukset korvaavat vakuutusehtojen mukaisesti liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä, esimerkiksi menetettyä liiketoiminnan tuottoa ja vahingosta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Normaali keskeytysvakuutus korvaa, kun oman yrityksen toiminta keskeytyy yrityksen oman omaisuuden tai toimipaikan vahingoittumisen vuoksi. Jos yritys on riippuvainen toisen yrityksen toiminnasta (toimii esimerkiksi yhden alihankkijana), kannattaa harkita myös riippuvuuskeskeytysvakuutusta.

Enemmän tietoa keskeytysvakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista sekä vakuutusmaksuista, saat Fennian internet-sivuilta. Sieltä löydät myös käytännön korvausesimerkkejä.

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset on tarkoitettu asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöille. Ne koostuvat omaisuusvakuutuksista ja toiminnan vakuutuksista.

Omaisuusvakuutukset kattavat kiinteistölle aiheutuneita esinevahinkoja, kuten esimerkiksi tulipalosta, vesijohtovuodosta ja talotekniikan rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Toiminnan vakuutuksia ovat kiinteistön vastuuvakuutus, kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus ja kiinteistön oikeusturvavakuutus.

Enemmän tietoa kiinteistövakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista, suojeluohjeista ja vakuutusmaksuista, saat Fennian internet-sivuilta. Sieltä löydät myös käytännön korvausesimerkkejä.

Oikeusturvavakuutus

korvaa vakuutetulle lakimiesavun käytöstä riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, kun asia liittyy vakuutettuun toimintaan ja se voidaan käsitellä yleisessä alioikeudessa (käräjäoikeus).

Enemmän tietoa oikeusturvavakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista sekä vakuutusmaksuista, saat Fennian internet-sivuilta. Sieltä löydät myös käytännön korvausesimerkkejä.

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutukset korvaavat vakuutusehtojensa mukaisia suoranaisia esinevahinkoja. Lisäksi ne voivat korvata ehdoissa mainittuja muita kuluja.

Vakuutusta otettaessa kannattaa aina selvittää vakuutuksen kattavuus, jotta se vastaa yrityksen tarpeita, sillä omaisuusvakuutukset ovat kattavuudeltaan hyvin erilaisia. Vakuutustapahtuma voi olla esimerkiksi tulipalo, vesijohtovuoto, murto, myrsky, rikkoutuminen tms.

Enemmän tietoa omaisuusvakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista, suojeluohjeista ja vakuutusmaksuista, saat Fennian internet-sivuilta. Sieltä löydät myös käytännön korvausesimerkkejä.

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutukset korvaavat vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka lain mukaan voi aiheutua yritykselle sen toimialaan kuuluvasta toiminnasta.
Tuotevastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka lain mukaan voi aiheutua yritykselle sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen aiheuttamista vahingoista. Joitakin erityistoimialoja, kuten konsultointia ja huolintaa sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuta varten on oma erillinen vastuuvakuutuksensa.

Enemmän tietoa vastuuvakuutuksista, mm. korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista, suojeluohjeista ja vakuutusmaksuista, saat esimerkiksi Fennian internet-sivuilta. Sieltä löydät myös käytännön korvausesimerkkejä.