Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yrityksen Perustaminen

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Yrittäjän lupa-asiat ja ilmoitukset

Muista nämä kun aloitat yrittämisen

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa, mitä lupia toiminta tarvitsee. Verottajalle tehtävät ilmoitukset pitää jokaisen uuden yrittäjän muistaa. Tässä tärkeimmät muistettavat lupa-asiat.


Yrityksen toimintaan liittyvät luvat

Monilla toimialoilla ei vaadita kovin kummoista luparumbaa, mutta on aloja, joilla yritystä ei voi pyörittää ilman lupia.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala. Myös mielipide- ja markkinatutkimusta tekevillä yrityksillä pitää olla erinäisiä lupia.

Löydät listan luvanvaraisista toimialoista sekä lupaviranomaisista esimerkiksi Luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta.

 
Ilmoitukset Verohallinnolle

Kun yritystoimintasi on käynnistynyt, sinun pitää tehdä viranomaisille säännöllisiä ilmoituksia toiminnastasi. Verohallinnolle ilmoitat yrityksesi tietoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset. Ilmoitukset näistä teet Verohallinnolle kätevimmin sähköisesti. Paperilomakkeella asiointi on mahdollista vain erityisestä syystä.

Jos yrityksen tilikauden liikevaihto jää alle 10 000 euron, yrityksen ei ole pakko ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin. Tällöin yrittäjä ei peri laskuissaan lainkaan arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomuuden peruste pitää mainita laskuissa.

Pienten yritysten on mahdollista hakea alv-ilmoituksiin pidennettyä ilmoitus- ja maksujaksoa. EU-kauppaa harjoittavalta yritykseltä edellytetään erillistä alv:n yhteenvetoilmoitusta.

Jos toimit osakeyhtiönä tai työllistät myös muita kuin itsesi, on sinun ilmoitettava palkat ja muut työnantajasuoritukset tulorekisteriin

 
Veroilmoitus

Veroilmoituksen jättämisen aikatauluun vaikuttaa yritysmuoto. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimi) sekä avoimet ja kommandiittiyhtiöt jättävät veroilmoituksen verovuotta seuraavan huhtikuun alussa. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 
Rakennusalan urakkatiedot verottajalle

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava urakkatiedot Verohallinnolle kuukausittain, jos tilatun työn arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa.  Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot kuukausittain, jos koko rakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa (ilman alvia). Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa Verohallinnolle OmaVero-palvelun kautta.
 

Ilmoita kaikista muutoksista

Muista, että yrityksesi tiedoissa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhtiömuodon tai toimialan muuttuminen, on ilmoitettava kaupparekisteriin ja Verohallintoon.

 
Hyödyllisiä linkkejä:

  • www.uusyrityskeskus.fi Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville yrittäjille.
  • www.vero.fi Verohallinnon verkkopalvelusta löydät yksityiskohtaiset tiedot yrittäjältä vaadittavista ilmoituksista verohallinnolle sekä ohjeet OmaVero-palvelun käyttöön.

  • www.prh.fi Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta voi ladata yrityksen perustamiseen vaadittavat lomakkeet. PRH myös myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. 
  • www.avi.fi Aluehallintoviraston verkkopalvelusta löydät tarkempia tietoja elinkeinotoiminnassa tarvittavista luvista ja tehtävistä ilmoituksista.

  • www.suomi.fi kokoaa yhteen kansalaisille ja yrityksille tärkeät palvelut. Yritysosiossa on paljon perustietoa yritystoiminnasta. 
  • www.team.finland.fi Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut.

 

Päivitetty 28.10.2019