Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yrityksen Perustaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän lupa-asiat ja ilmoitukset

Muista nämä kun aloitat yrittämisen

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa, mitä lupia toiminta tarvitsee. Verottajalle tehtävät ilmoitukset pitää jokaisen uuden yrittäjän muistaa. Tässä tärkeimmät muistettavat lupa-asiat.


Yrityksen toimintaan liittyvät luvat

Monilla toimialoilla ei vaadita kovin kummoista luparumbaa, mutta on aloja, joilla yritystä ei voi pyörittää ilman lupia.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala. Taksiliikenteen harjoittaminen vaatii taksiliikenneluvan.

Löydät listan luvanvaraisista toimialoista sekä lupaviranomaisista esimerkiksi Luvanvaraiset elinkeinot -sivuilta ja uusyrityskeskus.fi -sivustolta.

 
Ilmoitukset Verohallinnolle

Kun yritystoimintasi on käynnistynyt, sinun pitää tehdä viranomaisille säännöllisiä ilmoituksia toiminnastasi. Verohallinnolle ilmoitat yrityksesi tietoja kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset. Ilmoituksen arvonlisäverosta teet Verohallinnolle kätevimmin sähköisesti OmaVero-palvelussa tavallisesti kuukausittain. Paperilomakkeella asiointi on mahdollista vain erityisestä syystä.

Pienten yritysten on mahdollista hakea alv-ilmoitusten antamiseen ja alv:n maksamiseen pidennettyä ilmoitus- ja maksujaksoa. Jos yrityksen tilikauden liikevaihto jää alle 15 000 euron (vuonna 2021) yrityksen ei ole pakko ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin. Tällöin yrittäjä ei peri laskuissaan lainkaan arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomuuden peruste pitää mainita laskussa. EU-kauppaa harjoittavalta yritykseltä edellytetään erillistä alv:n yhteenvetoilmoitusta.

Jos toimit osakeyhtiönä tai työllistät myös muita kuin itsesi, on sinun ilmoitettava palkat ja muut työnantajasuoritukset tulorekisteriin. Tiedot palkoista ja luontoiseduista on ilmoitettava tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Lisäksi tulorekisteriin annetaan tieto työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärästä.

Pienten työnantajien on mahdollista hakeutua työnantajasuoritusten tilityksessä pidennettyyn maksujaksoon. Tällöin ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun voi maksaa Verohallinnolle neljännesvuoden jaksoissa.

Erillisiä vuosi-ilmoituksia ei enää tarvita, sillä tulorekisteristä välittyy palkkatiedot Verohallinnon lisäksi myös eläke- tai vakuutusyhtiöille sekä Työllisyysrahastolle. Työterveyshuollon korvauksia voit hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa.

 
Veroilmoitus

Veroilmoituksen jättämisen aikatauluun vaikuttaa yritysmuoto. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimi) sekä avoimet ja kommandiittiyhtiöt jättävät veroilmoituksen verovuotta seuraavan huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat tekevät veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 
Rakennusalan urakkatiedot verottajalle

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava urakkatiedot Verohallinnolle kuukausittain, jos tilatun työn arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa.  Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava työntekijätiedot kuukausittain, jos koko rakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa (ilman alvia). Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa Verohallinnolle OmaVero-palvelun kautta.
 

Ilmoita kaikista muutoksista

Muista, että yrityksesi tiedoissa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhtiömuodon tai toimialan muuttuminen, on ilmoitettava kaupparekisteriin ja Verohallintoon.

 

 
Hyödyllisiä linkkejä:

  • www.uusyrityskeskus.fi Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville yrittäjille.
  • www.vero.fi Verohallinnon verkkopalvelusta löydät yksityiskohtaiset tiedot yrittäjältä vaadittavista ilmoituksista verohallinnolle sekä ohjeet OmaVero-palvelun käyttöön.

  • www.prh.fi Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta voi ladata yrityksen perustamiseen vaadittavat lomakkeet. PRH myös myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeudet. 
  • www.avi.fi Aluehallintoviraston verkkopalvelusta löydät tarkempia tietoja elinkeinotoiminnassa tarvittavista luvista ja tehtävistä ilmoituksista.

  • www.suomi.fi kokoaa yhteen kansalaisille ja yrityksille tärkeät palvelut. Yritysosiossa on paljon perustietoa yritystoiminnasta. 
  • www.team.finland.fi Team Finland kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut.
  • www.tulorekisteri.fi Kaikki työnantajat ilmoittajat maksamansa palkat ja luontoisedut palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin maksukerroittain ja jokaisesta tulosaajasta erikseen. Lisäksi annetaan työnantajan erillisilmoitus kyseisen kohdekuukauden aikana maksettujen työantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärästä.

 

Päivitetty 3/2021