Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysmuodot ja vastuut

Yritystoimintaa aloitettaessa tärkeä ratkaisu on yritysmuodon valinta. Yrityksen tulevan toiminnan luonne vaikuttaa olennaisesti yritysmuodon valintaan.

Myös pääoman tarpeella sekä yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärällä on oma merkityksensä. Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja toiminimi ovat verotuksellisesti kaikki jossain määrin eri asemassa.

Yrityksen perustamiseen liittyvät toimet ja ilmoitusvelvollisuudet vaihtelevat perustettavan yrityksen yhtiömuodon mukaan. Kaikki elinkeinonharjoittajat ovat kuitenkin velvollisia tekemään perustamisilmoituksen.

Yrityksen voit perustaa myös verkossa:

Mikäli perustettavan yrityksen elinkeinotoiminta on luvan- tai ilmoituksenvaraista pitää elinkeinotoiminnan harjoittamiselle hakea toimilupa tai tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Tietoa yrityksen perustamiseen on saatavilla patentti- ja rekisterihallitukselta


Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimen perustaminen

Toiminimen perustamiseen ei tarvita erillistä perustamisasiakirjaa, pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee kaikki sitoumuksensa ja solmii sopimukset omalla nimellään.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy, kun kaksi tai useampi yhtiömies sopii elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on aina tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Vuoden 2016 alettua avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä. Jos perustamisesta on sovittu aikaisemmin eikä yhtiötä ole vielä rekisteröity, liittyy asiaan siirtymäsäännös.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella sopimuksella, jonka allekirjoittavat kaikki osakkaat. Sopimus on lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Lisämääräykset koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja tälle maksettavaa voitto-osuutta.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on aina tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Vuoden 2016 alettua avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä. Jos perustamisesta on sovittu aikaisemmin eikä yhtiötä ole vielä rekisteröity, liittyy asiaan siirtymäsäännös.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö perustetaan siten, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita.

Osuuskunta

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla osuuskunnan jäseneksi.

Franchising

Franchising-yritykset ovat ketjuyrityksiä, joissa yrittäjä pyörittää yhtä yksikköä valmiin toimintakonseptin mukaisesti.

 

Liity Yrittäjiin!