Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeinovapaus

Suomessa lähtökohtaisesti kuka tahansa itseään ja omaisuuttaan hallitseva saa harjoittaa elinkeinotoimintaa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. Holhottavaa tai konkurssissa olevaa tämä pääperiaate ei koske. Lisäksi joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi. Joissakin elinkeinoissa edellytetään viranomaisille tehtävää ilmoitusta elinkeinotoiminnan aloittamisesta.

Elinkeinotoiminnassa tulee säilyttää terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja välttää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sen turvaamisesta on säännökset kilpailulaissa. Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa taas säädetään, että elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa tai myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia.

>> Luvanvaraiset elinkeinot
>> Ilmoituksenvaraiset elinkeinot