Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Franchising

Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Franchising tarjoaa mahdollisuuden perustaa yritys valmiilla, testatulla liiketoimintamallilla tunnetun ketjun jäsenenä. Tämä maailmalla voimakkaasti viime vuosikymmeninä levinnyt yrittäjyyden muoto on levinnyt meillä Suomessakin voimakkaasti yhä uusille toimialoille.

Mitä franchising on?

"Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan (joita yleensä useita) välistä, sopimukseen pohjautuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden käyttää tietyllä alueella sovittua maksua vastaan kehittämäänsä tavaramerkkiä, liikemerkkiä, valmistus-, markkinointi- ja palvelumenetelmää eli koko yrityksen liiketoimintamallia (= konseptia) jatkuvalla tuella suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti."

Määritelmän mukaan franchising on siis kahden yrityksen välinen yhteistyömalli. Yhteistyösuhteessa franchising on toiselle (franchising-antajalle) vaihtoehtoinen liiketoiminnan kasvu- tai levittäytymistapa ja toiselle (franchising-ottajalle) yrittäjyyden malli.

Franchising-yhteistyöhön kuuluu tyypillisesti:

  • Franchising-antaja on kehittänyt käytännössä testaamansa, mallintamansa ja dokumentoimansa liiketoimintamallin eli konseptin, jonka käyttöoikeuden se luovuttaa franchising-ottajalle. Kaikki ketjuun kuuluvat yksiköt toimivat saman konseptin mukaisesti. Konseptiin kuuluu yhtenäisten tuote- ja palveluvalikoiman, toimintatapojen ja työvälineiden lisäksi yhdenmukainen, yleensä markkinoilla laajasti tunnettu yrityskuva eli brandi. Tavoitteena on, että asiakas saa samat palvelut samalla laatutasolla jokaisesta ketjun yksiköstä.
  • Osapuolet solmivat kirjallisen franchising-sopimuksen, jossa yhteistyön periaatteet sovitaan, ja jolla konseptin käyttöoikeus luovutetaan. Sopimukset ovat jatkuvia, mutta määräajoin katkaistavissa puolin tai toisin.
  • Franchising-ottaja suorittaa franchising-antajalle ns. franchising-maksuja, joita vastaan se saa franchising-antajalta konseptin käyttöoikeuden, koulutuksen, jatkuvan seurannan ja ohjauksen, erilaisia tukipalveluita sekä ketjun tuomia yhteistyöetuja (laajan verkoston ostoehdot, tunnettu yrityskuva, yhteismarkkinointi, jatkuva kehitystoiminta jne.).
  • Franchising-antaja ohjaa ja valvoo ketjun jäsenten toimintaa, jotta yhdenmukaisuus ja sen mukanaan tuomat edut säilyvät ja aikaansaavat tuottavaa liiketoimintaa kaikille ketjun jäsenyrityksille.

Franchising-yrittäjä aloittaa yritystoimintansa valmiiksi kehitetyllä liiketoimintamallilla, tunnetulla brandilla, toisen yrityksen tuella ja ohjauksella. Hänet koulutetaan ja tuetaan alkuun ja hän pääsee osalliseksi ketjun laajuuseduista mm. hankinnoissa ja markkinoinnissa. Tästä syystä onkin sanottu, että franchising on helpompi tapa aloittaa yrittäjyys.

Toisaalta on sanottu, ettei franchising ole niin vapaata kuin perinteinen yksinyrittäjyys. Franchising-yrittäjänä toimiessaan sitoutuu pidättäytymään tiukasti konseptin mukaisessa liiketoimintamallissa ja toimimaan ketjun yhteisten pelisääntöjen mukaan yhteistyössä muiden ketjun yrittäjien kanssa.

Franchisingyrittäjäksi?

Franchising-ketjut hakevat jatkuvasti uusia yrittäjiä. Jos oman yrityksen perustaminen ketjun jäsenenä valmiilla konseptilla kiinnostaa, kannattaa tutkia, mitkä ketjut juuri tällä hetkellä hakevat yrittäjiä.

Kun mielenkiintoinen ketju löytyy, kannattaa sen menestystarina, franchisingpaketti, konsepti ja yhteistyöehdot tutkia tarkkaan. Ketjut antavat tietoa ketjusta kiinnostuneille yrittäjäkandidaateille. Samoin ketjussa jo mahdollisesti toimivat yrittäjät toimivat tärkeänä kokemuslähteenä. Suomessa on lisäksi useita franchisingtoimintaan ja -sopimuksiin erikoistuneita asiantuntijoita, joiden kanssa on suositeltavaa käydä omaa tilannetta, ketjuvaihtoehtoja ja sopimusehtoja läpi ennen lopullisia päätöksiä.

Lisätietoa franchisingista

Suomen Franchising-Yhdistys ry. 

SFY on franchisingtoiminnan kattojärjestö Suomessa. Sivustolta löytyy yhteydet franchisingasiantuntijoihin sekä kirjallista ohjeistusta franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille.

FranCon Franchise Consulting

FranCon on franchisingliiketoimintaan erikoistunut konsultointiyritys, jonka asiakkaina ovat mm. aloittavat ja toimivat franchisingketjuyritykset. Lisäksi FranCon tarjoaa konsultointipalveluita myös aloittaville ja toimiville franchisingyrittäjille sekä franchisingtoiminnan sidosryhmille.

Franchise Business College

Franchise Business College tarjoaa franchisingkoulutusta eri kohderyhmille. Se järjestää myös maksuttomia Tie Franchisingyrittäjäksi –infotilaisuuksia, jotka ovat tarkoitettu kaikille niille, jotka miettivät yrittäjäksi ryhtymistä franchisingketjuun. FBC:n nettisivuilta löydät seuraavan infotilaisuuden paikan ja aikatulun sekä voit tilata maksuttoman Tie Franchisingyrittäjäksi –opaskirjasen.

Ketju.fi 

Ketju.fi-sivusto on kohtauspaikka, jossa yrittäjiä hakevat ketjut ja ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt kohtaavat. Sivustolla ketjuyrittäjyydestä kiinnostunut henkilö voi yhdessä osoitteessa tutustua eri ketjujen tarjoamiin avoimiin yrittäjäpaikkoihin ja lähestyä suoraan, mutta sitoumuksetta yrittäjärekrytoinnista vastaaviin henkilöihin ketjuissa. Palvelu on maksuton.

 

Päivitetty 1.7.2014