Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä myöskään olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai yhtiösopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle, kun yhtiö rekisteröidään.

Yhtiösopimus on lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Lisämääräykset koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja tälle maksettavaa voitto-osuutta. Kirjallisessa sopimuksessa on mainittava seuraavat seikat:

 • yhtiön toiminimi
 • yhtiön toimiala
 • yhtiön kotipaikka
 • vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten henkilötiedot ja kotipaikat
 • äänettömien yhtiömiesten panokset rahassa ilmaistuna
 • yhtiön tilikausi, mikäli ei kalenterivuosi
 • yhtiökauden pituus, jos sopimus on määräaikainen

Sopimuksessa voidaan myös määrätä mm.

 • vastuunalaisten yhtiömiesten panokset
 • voiton jako
 • miten äänettömien yhtiömiesten voitto-osuus määräytyy ja maksetaan
 • yhtiömiesten tehtävien jako ja siitä maksettava palkka
 • tilintarkastajat
 • toimitusjohtaja
 • yhtiön toiminnan päämäärät ja keinot sen saavuttamiseksi
 • yhtiömiehen eroamis- ja yhtiöosuuden lunastamistilanteet

Kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Yhtiö syntyy jo yhtiösopimuksen allekirjoittamisella, joten kaupparekisterimerkinnällä on lähinnä vahvistava vaikutus. Yleensä sopimuskumppani kuitenkin edellyttää, että yritys on merkitty kaupparekisteriin Perusilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa vastuunalaiset yhtiömiehet. Ilmoituksen voi tehdä joku vastuunalaisista yhtiömiehistä kaupparekisteritoimistoista saatavalla lomakkeella. Ilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus ja todistus käsittelymaksun suorittamisesta.

Toiminimi

Kommandiittiyhtiön toiminimessä tulee ilmetä yhtiöön muoto. Se voi olla sana kommandiittiyhtiö tai lyhenne ky. Nimessä voi olla osana vastuunalaisen yhtiömiehen nimi, mutta ei äänettömän yhtiömiehen tai muun henkilön nimeä. Nimi voi myös olla kokonaan ns. sepitenimi.

Pääoma

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön pääomapanoksen. Vastuunalainen yhtiömies voi sijoittaa panoksenaan rahaa, tavaraa tai esimerkiksi työpanoksen. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön rahanarvoista omaisuutta. Yhtiösopimuksessa yleensä määrätään mitä kukin sijoittaa yhtiöön panoksenaan. Äänettömän yhtiömiehen panos on aina ilmoitettava rahamääräisenä.

Hallinto ja päätöksenteko

Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet toimivat yhtiössä samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin yhtiömiehet avoimessa yhtiössä. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön vain rahanarvoisen panoksen ja saa sille tuoton. Hän ei pelkän yhtiöosuusasemansa perusteella voi osallistua yhtiön toimiin eikä ole vastuussa yhtiön velvoitteista. Mikäli hänelle annetaan asemaansa perustuvia tehtäviä on niistä nimenomaisesti sovittava. Äänettömällä yhtiömiehellä on oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpitoa ja saada tietoja yhtiön toiminnasta, koska hän toimii yhtiössä ulkopuolisen rahoittajan asemassa.

Kilpailukielto on kommandiittiyhtiössä voimassa sekä vastuunalaisten, että äänettömän yhtiömiehen suhteen. Tämä johtuu siitä, että tarkastusoikeutensa johdosta myös äänettömällä yhtiömiehellä on mahdollisuus saada yhtiöstä luottamuksellisia tietoja.

Velkavastuu

Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön veloista myös yksityisellä omaisuudellaan. Velkojan, joka haluaa velkoa saatavaansa yhtiömieheltä, on kuitenkin ensin velottava sitä yhtiöltä. Mikäli yhtiö todetaan ulosotossa varattomaksi voi hän vaatia sitä yhtiömieheltä henkilökohtaisesti. 

Yhtiöosuuden luovutus

Kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutusta koskevat samat periaatteet kuin avoimen yhtiön yhtiömiehiä. Ellei luovutusta ole yhtiösopimuksessa sallittu on luovutukselle saatava kaikkien yhtiömiesten hyväksyminen.

Päivitetty 20.6.2017


Liity Yrittäjiin!