Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Maksut Ja Maksaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sähköinen laskutus

Huhtikuun alusta 2020 yritysten on kyettävä lähettämään pyydettäessä sähköisiä laskuja asiakasyrityksille.

Verkkolaskulaki vaikuttaa yrityksiin ja yhdistyksiin

Verkkolaskulaki astui voimaan kaikilta osin 1.4.2020. Se perustuu Verkkolaskudirektiiviin (2014/55/EU) ja se pannaan täytäntöön lailla hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019).

Lain mukaan kaikilla hankintayksiköillä ja elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada laskunsa toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin mukaisina sähköisinä laskuina.

Lain tarkoittama elinkeinonharjoittaja on elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa harjoittava, jonka toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa. Laki koskee myös yhdistyksiä, jos edellä oleva määritelmä täyttyy.

Poikkeuksena ovat yritykset ja yhdistykset, joiden vuotuinen liikevaihto on enintään 10 000 euroa tai jotka toimivat vain kuluttajakaupassa.

Jos muuta ei ole sovittu, niin huhtikuun 2020 alusta alkaen asiakasyrityksellä on oikeus hylätä muut kuin direktiivin mukaiset laskut. Jos yritys ei pysty toimittamaan verkkolaskuja asiakkailleen, voi myyntisaatavien kotiuttaminen hankaloitua tai viivästyä. Toki asiakasyritys voi jatkossa halutessaan vastaanottaa myös muita, kuin verkkolaskuja.

Mitä tehdä, kun asiakas vaatii laskua sähköisessä muodossa?

Käytännössä voi valita neljästä eri tahosta, joiden puoleen kääntyä. Näitä ovat laskutusohjelman toimittaja, tilitoimisto, pankki ja sähköisten laskujen välittämiseen erikoistunut operaattori.

Mikäli myyntilaskut on aiemmin tehty laskutusohjelmalla ja se toimii hyvin, kannattaa kääntyä ohjelmistontarjoajan puoleen ja selvittää, onko käytössä olevalla ohjelmistolla mahdollista lähettää laskuja sähköisesti.

Monilla tilitoimistoilla on usein valmiina olemassa välineet sähköisten laskujen lähettämiseen. Pankit ja operaattorit tarjoavat myös omia alustojaan laskujen luomiseen ja lähettämiseen.

Mikäli tilitoimistolla ei ole ratkaisua sähköisten laskujen lähettämiseen eikä laskutusohjelmistokaan ole ratkaisu – operaattorin tai pankin tarjoama alusta on kelpo vaihtoehto.

Ota kaikki irti sähköisyydestä. Ohjelmistoautomaation avulla voit saada sähköisestä laskutuksesta lisätehoja irti ja säästää entisestään talousrutiineihin käytettävää aikaa ja rahaa.