Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitus > Finnveran Rahoituspalvelut

Etsi

Uudet tuulet Finnverassa

Finnveran pk-yritysten rahoitus on uudistunut. Moni uudistus on saanut alkunsa siitä, että Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tekemä Pk-yritysbarometri on nostanut esiin yrittäjien kokemia ongelmia rahoituksessa. Tässä listaa uudistuksista:

 • Pienyritysten rahoitus ilman pankkia 50 000 euroon asti
 • Aloittavalle yritykselle lainaan enintään 80 000 euron takaus luottotietojen perusteella.
 • Vakuuspolitiikkaa yksinkertaistettu huomattavasti.
 • Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille ja toimitusten/kauppojen rahoitusta 80 prosentin takauksella.
 • Tavanomaisemmassa rahoituksessa pääsääntö riskinjaolle 50 prosenttia, joka voidaan ylittää, jos kokonaisvastuissa pankki pysyy päärahoittajana.
 • Keskisuurten yhtiöiden rahoitusmandaatti 300 miljoonan euron liikevaihtoon asti.
 • Kasvun rahoitus mahdollista kokonaan vakuudettomana taloudeltaan vakaille yhtiöille: jos yrityksellä on x euroa omaa pääomaa ja saman verran pankin rahoitusta, se voi saada saman saman verran Finnveran vakuudetonta rahoitusta.
 • Epäsymmetrisen maturiteetin mahdollisuus investointihankkeissa.
 • Finnveralla mahdollisuus merkitä joukkovelkakirja-anteja.


Finnvera lisää riskinottoa yrityskauppojen ja niihin liittyvien hankkeiden rahoituksessa

 • Omarahoitusvaatimukset (lisäsijoitusten tekeminen) lieventyneet, jos yrityksen omavaraisuus on ennestään riittävän hyvällä tasolla ennen hankkeen toteuttamista.
 • Yrittäjälainalla (max. 100 000 euroa, 20 prosentin omarahoitusvaade) mahdollisuus rahoittaa osakeyhtiön osakepääomaa tai sen korotusta ilman vakuutta (osakeyhtiön osakkeita ei vaadita vakuudeksi).
 • Yrityksen ostavalta yrittäjältä ja yritykseltä vaadittavien vakuuksien määrä vähenee — yrittäjän omavelkaisen takauksen määrä pienenee 50 000 eurosta 20 000 euroon — luovutetaan osa yrityksen vakuuksista pankille, jos ostava yritys on ennestään Finnveran asiakas ja vakuuden luovuttaminen on muutoin mahdollista.
 • Finnveran osuus yrityskauppojen ja sen jälkeen toteutettavien investointihankkeiden rahoituksessa yleensä noin puolet.
 • Käyttöpääoman rahoitus voi olla tietyissä tapauksissa kokonaan vakuudetonta.
 • Yritysoston toteuttaneen yrityksen kotimaan/vientikauppojen ennakkomaksujen tai toimitusvakuuksien rahoituksessa Finnveran takausosuus jopa 80 prosenttia.
 • Alkutakausuudistus lisää joustavuutta aloittavien pienten yritysten omistusjärjestelyjen ja yrityskauppojen rahoitukseen — Finnveran takausosuus nousee 60 prosentista 80 prosenttiin — Finnveralle jatkossa omat erilliset vakuudet (aiemmin yhteiset vakuudet pankin kanssa) — yrittäjiltä vaadittavien omavelkaisten takausten yhteenlaskettu määrä rajattu 25 prosenttiin Finnveran takaamasta osuudesta, muita vakuuksia ei vaadita — omarahoitusta ei vaadita lainkaan (kuten ei aikaisemminkaan).