Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rahoituksen hakeminen

Yritysrahoituksen hakeminen kannattaa aloittaa pankista.

Rahoituksen hakeminen on hyvä aloittaa pankista. Pankkien merkitys etenkin pk-yritysten ulkoisen rahoituksen välittäjänä on Suomessa keskeinen. Pk-yritysten pankkirahoituksen saatavuus on parantunut viime vuosina, mutta on hyvä ottaa huomioon, että vakuusvaatimukset rahoitukselle ovat kiristyneet.

Pk-yritysten rahoituslähteet eivät kuitenkaan rajoitu pankkeihin, vaan rahoitusta voi hakea erilaisilta rahoitusyhtiöiltä, vakuutusyhtiöiltä, joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta.

Rahoitusyhtiöt rahoittavat yleensä tietyn hankinnan, mutta rahoitus voi olla myös yrityksen käyttöpääoman rahoitusta. Luoton vakuutena käytetään rahoitettavaa kohdetta. Yritys voi hakea rahoitusta esimerkiksi investointiin kohdevakuudellisesta rahoituksesta, eli osamaksusta tai leasingista. Kohderahoituksella yritys hankkii koneen tai laitteen, joka toimii luoton vakuutena rahoitusyhtiölle.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat rahoitusta kahdessa eri muodossa, takaisinlainana ja sijoituslainana. Takaisinlainassa on kyse asiakasyrityksen maksamista vakuutusmaksuista kertyneen rahaston takaisin lainaamisesta. Lainan vakuutena käytetään pankin, Garantian tai Finnveran myöntämää takausta. Sijoituslainassa on kyse perinteisemmästä rahoitustuotteesta, jolla voidaan rahoittaa investointeja, käyttöpääomaa ja erilaisten yritysjärjestelyjä. Sijoituslaina voi olla muodoltaan myös ns. välirahoitustuote, eli heikommalla etuoikeudella olevaa rahoitusta, kuten mezzanine- ja pääomalaina.

Joukkorahoitus voi olla laina- tai sijoitusmuotoista. Sen perusideana on kerätä pörssin ulkopuoliselle yritykselle kasvuun ja toiminnan kehittämiseen haluttu määrä rahaa laajalta sijoittajajoukolta. Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen lainaamalla sijoittajilta ja maksaa heille lainasta koron. Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa rahoitusta tarvitseva yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen sijoittajilta antamalla vastineeksi tavallisimmin yrityksen osakkeita tai muita arvopapereita. Sijoittajasta tulee osakkeiden myötä yrityksen omistaja siinä suhteessa kuin hänen ostamansa osakkeiden lukumäärä on suhteessa yrityksen osakepääomaan.

Pääomarahoituksessa pääomasijoittaja sijoittaa rahaa yritykseen. Vastineeksi sijoituksesta omistajan on oltava valmis antamaan pääomasijoittajalle rahoitusta vastaan omistusosuus yhtiöstä. Pääomasijoittaja tuo kuitenkin yleensä mukanaan yhtiön hallitukseen paljon uutta osaamista.

Käyttöpääoman rahoitusta voin hankkia myös saatavavakuudellisen rahoituksen, eli laskurahoituksen eli factoring-rahoituksen avulla. Saatavavakuudellisessa rahoituksessa yritys siirtää tai myy toimituksen jälkeiset kotimaiset tai ulkomaiset laskusaatavansa rahoittajalle. Rahoittajana oleva toimija maksaa sovitun rahoitusosuuden yrityksen tilille heti tai sopimuksen mukaan.

Julkisyhteisöt ovat perinteisesti rahoittaneet yritystoimintaa. Valtio ja Euroopan unioni kanavoivat rahoitusta yrityksille muun muassa Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta. Lisäksi valtion omistama Finnvera on tärkeä toimija yritysrahoituksessa, vaikka sitä ei luokitella julkisyhteisöksi vaan rahoituslaitokseksi.

Finnvera on erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoitusta muun muassa uuden yrityksen perustamiseen, jo olemassa olevan liiketoiminnan ostamiseen, nykyisen yrityksesi toiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Finnvera tekee yhteistyötä suurimpien pankkien kanssa.

Lisätietoa Finnveran rahoituspalveluista >>

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätietoa Business Finlandin rahoituspalveluista >>

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarjoaa pk-yrityksille rahoitusta muun muassa yrityksen kehittämisavustuksen sekä maaseudun yritysrahoituksen muodossa. Kehittämisavustus on tarkoitettu nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen tai vaihtoehtoisesti täysin uusien liiketoimintamallien luomiseen ja maaseudun yritysrahoitus taas on tarkoitettu ylläpitämään ja lisäämään maaseudun elinvoimaa uuden yritystoiminnan kautta.

Lisätietoa ELY-keskusten rahoituspalveluista >>