Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rahoituksen suunnittelu

Rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen edellytys.

Yritystoiminnassa rahoituksen järjestyminen on usein keskeisessä roolissa. Yritys tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi ja investointeihin niin toiminnan käynnistysvaiheessa kuin laajentaessaan toimintaansa.

Rahoitusta varten tarvitaan rahoitussuunnitelma. Se auttaa ulkopuolisia rahoittajia yrityksen rajoitusta koskevassa päätöksenteossa. Suuri hyöty on myös se, että rahoitussuunnitelma auttaa yrittäjää katsomaan pitemmälle yrityksen tulevaisuuteen. Rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen edellytys.

Rahoitussuunnitelmassa on keskeistä selvittää, paljonko rahaa tarvitaan. Sitä varten pitää olla hyvät laskelmat. Laskelmissa tulee kiinnittää huomioita erityisesti rahoituksen oikeaan määrään ja riittävyyteen, sillä rahoituksen tulee riittää liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen kokonaisuudessaan. Toimintaa aloitettaessa alkuinvestoinnit on tehtävä ennen kuin tulorahoitusta alkaa kertyä. Alkuinvestointien lisäksi rahoituksen pitää kattaa yritystoiminnan pyörittäminen ja yrittäjän eläminen useita kuukausia aloittamisen jälkeen.

Rahoitusta hakiessa keskeistä on laatia perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa hanke on avattu selkeästi. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sen parempi. Onko esimerkiksi selvillä, keitä ovat tulevan yrityksen asiakkaat ja se, miten heidät tavoittaa? Aloittavan yrittäjän on hyvä kertoa omasta taustastaan riittävästi. Oma koulutus ja kokemus ovat tärkeitä alkavan toiminnan kannalta.

Yritykselle on laadittava tulosennuste huolellisesti. Tulosennustetta laadittaessa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mikä on yrityksen tuotantokapasiteetilla ja yrittäjän työpanoksella realistinen myyntitavoite ja paljonko siten voi saada liikevaihtoa aikaan. Yleensä kulupuolen arvioiminen on helpompaa kuin liikevaihdon ennustaminen.

Rahoitus koostuu yleensä yrityksen omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta. Yrityksen rahoitusrakenne kuvaa siis oman ja vieraan pääoman suhdetta osuutta yrityksen kokonaispääomasta. Yrityksen rahoitusrakennetta mietittäessä on hyvä tunnistaa, että oman ja vieraan pääoman väliseen optimaaliseen suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tilanne on yksilöllinen jokaisen yrityksen kohdalla ja jokaisella toimialalla. Tärkein tavoite rahoitusrakenteeseen liittyen on löytää sellainen pääomarakenne, joka minimoi pääoman kustannukset siten, että rahoitusriskit pysyvät hallinnassa.