Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitus

Etsi

Tekesin rahoituspalvelut

TekesTekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja tutkimusyksiköiden haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa teknologian ja innovaatiotoiminnan kehityshankkeisiin.

Yhteystiedot
www.tekes.fi
Puhelinvaihde 026 505 5000
Asiakasneuvonta info(at)tekes.fi


Tekesin tuotteet ja palvelut

Avustus asiantuntijapalvelun hankintaan

Tekes kannustaa avustusmuotoisella rahoituksella yrityksiä hankkimaan käyttöönsä parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista kehittämis- ja innovaatiotoimintansa tueksi.

Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, joiden taloudellinen tilanne on kunnossa.

>> Lisätietoja asiantuntija-avustuksesta 

Avustus tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekesin myöntämä avustus soveltuu yritysten pitkäjänteisiin kehittämisprojekteihin. Useat projekteista sijoittuvat tuotekehityksen ja tutkimuksen välimaastoon, jolloin Tekes voi osallistua samaan projektiin myöntämällä osan rahoituksesta avustuksena ja osan lainana.

Avustusta voivat saada Suomessa toimivat yritykset, jotka haluavat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa teknologian ja innovaatioiden avulla.

Laina tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekesin myöntämä laina on tarkoitettu markkinoita lähellä olevan tuotannon ja tuotteiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

Lainaa voi saada kehitysprojekteihin, joissa sovelletaan jo olemassaolevaa tietoa kehitettäessä uusia tai parempia tuotteita, menetelmiä tai palveluja. Sitä voi saada myös tutkimusprojekteihin, joissa hankitaan ja kehitetään uutta tietoa ja luodaan osaamisperustaa uusien tuotteiden, menetelmien ja palvelujen kehittämiseksi tai parantamiseksi. 

Lainaa voivat saada Suomessa toimivat yritykset, jotka haluavat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa teknologian ja innovaatioiden avulla.

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus

Tekesin uuden nuorille innovatiivisille yrityksille suunnatun rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Rahoitusta myönnetään vaiheittain ja seuraavaan rahoitusvaiheeseen pääseminen edellyttää aikaisempien tavoitteiden saavuttamista. Tekesin teknologia-asiantuntija seuraa tiivisti projektin edistymistä yrityksen kehityksen eri vaiheissa.

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen piiriin voivat hakeutua alle viisivuotiaat Suomeen rekisteröidyt yritykset, joilla on innovatiivinen osaamis- tai teknologialähtöinen liikeidea ja vakuuttavat suunnitelmat sen toteuttamiseen. Yrityksen on myös kyettävä osoittamaan, että se panostaa merkittävästi tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Rahoitus päättyy viimeistään kun yritys täyttää kahdeksen vuotta tai kun yritystä ei enää voi pitää pk-yrityksenä.

>> Lisätietoa nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksesta

>> Nuorten kasvuyritysten rahoitus