Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitussuunnittelu

Etsi

Vieras pääoma

Pankkien luotonanto

Yrityksen tärkein vieraan pääoman lähde ovat pankit. Toimiva ja pitkäaikainen pankkisuhde on yrityksen elinehto. Hyvän pankkisuhteen perustana on avoin ja säännöllinen tiedonanto pankille yrityksen tilasta, toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Pankkisuhteen on siten perustuttava molemminpuoliseen luottamukseen. Pankeissa voi olla eroja, joten niitä kannattaa vertailla.

Pankin luotonannon muotoja ovat tililuotot, lyhyt- ja pitkäaikaiset luotot sekä notariaattiluotot. Yritysrahoituksen kuuluvat laajasti ottaen myös pankin antamat erilaiset takaukset, remburssit ja rahamarkkinalimiitit. Pankit tarjoavat myös erilaisia vaihtoehtoja suojautua korko- ja kurssiriskeiltä.

Valtion erityisrahoituslaitoksia aloittaville yrittäjille ovat: Finnvera Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Sitra ja Business Finland

Hyväkään liikeidea ei riitä vakuudeksi, vaan pääsääntöisesti edellytetään reaalivakuuksia (esim. kiinteistö tai asunto-osake) sekä omistajan antamaa henkilökohtaista takausta. Finnvera Oyj voi antaa takauksia lainojen vakuudeksi.  

Pankkien lisäksi yrityksillä on käytettävissään myös muita rahoituslähteitä. Olennainen osa yrityksen ja pankin välistä yhteistyötä onkin rahoituslähteiden oikea valinta.

Rahoitusyhtiöiden luotonanto

Koneita ja laitteita voidaan hankkia myös rahoitusyhtiöiden kautta osamaksukaupalla tai leasingsopimuksilla. Tällöin vakuutena toimivat ko. koneet tai laitteet. Yritystoiminnan jatkuessa voi rahoitusta saada myös saatavakantaa vastaan (factoring). 

Vakuutusyhtiölainat

Vakuutusyhtiöt myöntävät myös lainoja. Yleisin luottomuoto on eläkevakuutusyhtiöiden myöntämä TEL-takaisinmaksulaina, jota myönnetään TEL-maksukertymän perusteella, joten ne ovat yrittäjän käytettävissä vasta joidenkin vuosien päästä yrittäjätoiminnan alkamisesta. TEL-lainat soveltuvat hyvin pitkäaikaiseen rahoitukseen ja ovat hinnaltaan usein edullisia. 

Avustukset ja tuet

Yritystoimintaa varten on mahdollisuus saada julkisista varoista erilaisia avustuksia. Niiden perusteet ja muodot vaihtelevat. Yrityksen kuluja pienentää myös eräiden organisaatioiden tarjoamat ilmaiset tai huokeat konsulttipalvelut. Avustuksista on huomattavaa apua yritystoiminnan alussa tai yritystoiminnan kasvaessa, mutta yritystoiminnan kannattavuus ei voi olla avustusten varassa. 

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus

Kattavan katsauksen kasvuun, kansainvälistymiseen sekä innovaatioihin liittyviä rahoituskanavista ja palveluista löytyy täältä.

 

Päivitetty 7.5.2019