Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Taloushallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yrityksen toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka mikro- ja pienyrityksellä sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava.

Taseesta selviää tilinpäätöspäivän taloudellinen tilanne. Tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen aseman (mm. varat ja velat). Tuloslaskelma taas kertoo, miten yrityksen tulos on muodostunut tilikauden päättyessä. Liitetiedoissa annetaan tasetta ja tuloslaskelmaa täydentäviä tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalle syntyisi oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja sen suorittaa tilintarkastaja. Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, antaako tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot, ja ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia.

Lue lisää Yrityksen kirjanpito-oppaasta >>

Tarkistettu 20.11.2020