Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Taloushallinto

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tilitoimiston valinta

Kaikkia yrityksiä sitoo kirjanpitovelvollisuus, mutta virheellinen kirjanpito voi käydä kalliiksi. Siksi työhön kannattaa pestata luotettava ammattilainen.

Kirjanpitäjän ansiosta säästyvän ajan voit käyttää yritystoimintasi ytimeen eli omien palveluittesi ja tuotteittesi kehittämiseen ja myymiseen. Asiantuntevan kirjanpitäjän käyttäminen lisää myös uskottavuuttasi esimerkiksi ulkopuolisten rahoittajien silmissä. Jos haluat kirjanpitäjältä erityisen henkilökohtaisia ja juuri sinulle räätälöityjä neuvoja, voit etsiä nimenomaan itsellesi sopivaa kirjan- pitäjää.

Kirjanpito erottaa yrityksen ja yrittäjän omat rahat, tulot ja menot. Yrittäjänä vastaat siitä, että kirjanpitosi on hoidettu asianmukaisesti. Esimerkiksi verotus perustuu niin sanottuun täsmää- vään kirjanpitoon: arvonlisäveroa maksat liiketoimintasi myyntitulojen perusteella, tuloveroa kirjanpidon osoittamasta tuloksesta ja ennakkoveroa ennakkoverohakemuksessa ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Vuonna 2019 käyttöön otettavan tulorekisterin myötä yhä useammat palkka-, eläke- ja etuus- tiedot sekä niihin liittyvät prosessit muuttuvat sähköiseen muotoon ja reaaliaikaisiksi. Tämän vuoksi kirjanpitäjälle pitääkin muistaa myöntää mahdollisimman laajat toimintavaltuudet. Sähköisen taloushallinnon ohjelmat ja erilaiset pilvipalvelut auttavat pysymään entistä paremmin ajan tasalla yrityksen taloustilanteesta. Tositteiden ja töiden jakaminen tilitoimiston tai kirjanpi- täjän kanssa helpottuu.

Mitä kirjanpito maksaa?

Kirjanpitäjien hinnoittelu perustuu useimmiten myynti- ja ostolaskujen sekä palkkatapahtumien määrään. Mitä enemmän tapahtumia, sitä suurempi hinta. Edullisimmillaan sähköinen kirjanpito maksaa muutamia kymmeniä euroja kuussa.

Mistä löytää hyvä kirjanpitäjä?

Turvallinen tapa löytää hyvä kirjanpitäjä on tutkia esimerkiksi Taloushallintoliiton sivuilta löytyviä auktorisoituja tilitoimistoja tai KLT-tutkinnon (kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto) suorittaneita kirjanpitäjiä. Auktorisoitua eli valtuutettua tilitoimistoa valvotaan: sen on toimittava lakien ja hyvän tilitoimistotavan mukaisesti. Tilitoimistosta voit lisäksi saada tukea yrityksesi talousjohtamiseen. Luotettavia kontakteja saat myös uusyrityskeskuksista.

 

Tarkistettu 1/2021