Yrityskuntouttaminen | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Taloushallinto Ja Maksut > Yrityksen Maksukyvyttomyys

Etsi

Yrityskuntouttaminen

Jos maksuvaikeudet ovat jo toteutuneet tai yrityksen taloudellinen toiminta on kehittymässä huonoon suuntaan, on syytä pyrkiä pysäyttämään ongelmien laajeneminen. Taloudellisen toiminnan huonon jakson tunnistaa yleensä siitä, että liikevaihto ja yrityksen tulos laskee epänormaalilla tavalla. Usein syynä on muuttunut tilanne; menetetään tärkeitä asiakkaita, uusi kilpailija painaa hinnat alas tai investointi osuu väärään aikaan. Ongelmat usein kasautuvat siten, että maksuvaikeudet kasaantuvat, jolloin yritys alkaa olla taloudellisissa vaikeuksissa.

Yrittäjän ei kannata jäädä talousvaikeuksiensa kanssa yksin. Usein talousvaikeudet aiheuttavat myös henkistä kuormitusta ja stressiä. Mitä nopeammin apua haetaan, sitä nopeammin ja todennäköisemmin yrityksen toiminta voidaan saada taas kannattavaksi.

Suomen Yrittäjien jäsenillä on mahdollisuus saada yrityksen taloudellisen tilanteen puhelinkartoitus ja siihen liittyvää neuvontaa maksutta. Palvelun tarjoaa Yrityskuntouttajien ryhmä. Yrityskuntouttajat ovat yrityksen terveyttämisammattilaisia ja alan kokeneita osaajia. Kaikilla on yli 10 vuoden kokemus yritysten johtotehtävistä ja terveyttämisestä. Kaikki yrityskuntouttajat ovat TMA-Finland (Turnaround Management Finland) ry:n jäseniä ja sertifioituja tervehdyttämiskonsultteja. Yrityskuntouttajien toiminta on täysin luottamuksellista.

Terveyttäminen aloitetaan yleensä nopealla analyysillä (esim. TMA-analyysi), jolloin nähdään heti tilanteen vakavuus sekä se, missä suurimmat ongelmat ovat. Tämän jälkeen tehdään tarkempi analyysi, jossa käydään läpi vaikeuksien syyt, yrityksen talous, kassaennuste, johtaminen, tilaus- ja toimitusprosessi, asiakkaat, kilpailijat, jne. Tarkoituksena on kartoittaa yrityksen toimintaympäristön kokonaisuus, minkä jälkeen voidaan laatia toimenpideohjelma korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yrityskuntouttajat tavoittaa sähköpostitse info@yrityskuntouttajat.fi tai puhelimitse. Yhteyttä voi ottaa myös iltaisin.

 

Lisätietoa muista palveluista maksuvaikeuksissa oleville yrityksille: