Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc

Etsi

Työnantajan ABC


Ajankohtaista

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan useita työlainsäädäntöä koskevia muutoksia. Muutokset perustuvat hallitusohjelman toteuttamiseen ja osin myös kilpailukykysopimukseen.

» Työlainsäädännön muutokset 2017 ja niiden voimaantulo

» Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin


Tärkeitä lukuja 2017

Sosiaalivakuutusmaksut
Kilometrikorvaukset
Päivärahat  
Luontoisedut 

 


Yrittäjä – hyvä työnantaja 2016

Työntekijöiden ja työnantajan välit koetaan kaikkein luottamuksellisimmiksi pienissä yrityksissä. Yhä useampi työntekijä kokee, että työntekijöitä kohdellaan yrityksessä tasapuolisesti ja että avoimuus on lisääntynyt.

» Tutustu raporttiin.


Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi

Suomalaisten hyvinvointi on tärkeää. On välttämätöntä löytää toimivat keinot, joilla täällä tehtävän työn kilpailukykyä voidaan parantaa. On myös huolehdittava siitä, että taloudessa on riittävä määrä työpanosta.

» Lue lisää


Ulkomainen työvoima

Työnantajan ja työvoimaa käyttävän yrityksen on tiedettävä, mitä erityisvelvoitteita ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyy. Velvoitteet tulevat erityisesti työlainsäädännöstä, verotuksesta ja sosiaaliturvasäännöksistä.

» Lue lisää


Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

Jos taloudellinen tilanne heikkenee, mitä tehdä? Onko vaihtoehtoja lomautuksille ja irtisanomisille tuotannollisin tai taloudellisin perustein, ja sen vaihtoehtona lähinnä lomautusta. 
 


Tietopaketti YT-laista jäsenille

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Laissa on merkittäviä velvoitteita, jotka koskevat työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia sekä arkipäivän yt-menettelyä.