Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc

Etsi

Työnantajan ABC

    


Yrittäjä – hyvä työnantaja 2016

Työntekijöiden ja työnantajan välit koetaan kaikkein luottamuksellisimmiksi pienissä yrityksissä. Yhä useampi työntekijä kokee, että työntekijöitä kohdellaan yrityksessä tasapuolisesti ja että avoimuus on lisääntynyt.

» Tutustu raporttiin.


Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi

Suomalaisten hyvinvointi on tärkeää. On välttämätöntä löytää toimivat keinot, joilla täällä tehtävän työn kilpailukykyä voidaan parantaa. On myös huolehdittava siitä, että taloudessa on riittävä määrä työpanosta.

» Lue lisää


Ulkomainen työvoima

Työnantajan ja työvoimaa käyttävän yrityksen on tiedettävä, mitä erityisvelvoitteita ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyy. Velvoitteet tulevat erityisesti työlainsäädännöstä, verotuksesta ja sosiaaliturvasäännöksistä.

» Lue lisää


Yrittäjä – hyvä työnantaja

Pienten yritysten merkitys työnantajina on korostunut viime vuosina. Yrittäjyyden merkityksen lisääntyminen näkyy siten, että kaksi kolmesta uudesta työpaikasta on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

» Pk-yritys – hyvä työnantaja -tutkimus


Tärkeitä lukuja 2016

Sosiaalivakuutusmaksut
Kilometrikorvaukset
Päivärahat  
Luontoisedut 

 


Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

 

Jos taloudellinen tilanne heikkenee, mitä tehdä? Onko vaihtoehtoja lomautuksille ja irtisanomisille tuotannollisin tai taloudellisin perustein, ja sen vaihtoehtona lähinnä lomautusta. 
 


Tietopaketti YT-laista jäsenille

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Laissa on merkittäviä velvoitteita, jotka koskevat työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia sekä arkipäivän yt-menettelyä.