Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc

Etsi

Työnantajan ABC

 
Ajankohtaista

» Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa TES:ssä 8.11.2017

» Työn tarjoamisvelvollisuus määräaikaiselle työntekijälle? Tapaus KKO 2017:55

» Työlainsäädännön muutokset 2017 ja niiden voimaantulo


Yrittäjien asiakirjapankki

Yrittäjien jäsenille on luotu asiakirjapankki. Nyt saatavilla on noin 70 erilaista ja eri tilanteisiin soveltuvaa mallipohjaa. Jäsenet voivat tallentaa pohjia käyttöönsä maksutta.

» Siirry asiakirjoihin ja lomakkeisiin


Tärkeitä lukuja 2018

Vuodenvaihteessa voimaan tulleita tärkeitä yrityksiin vaikuttavia lukuja.

Sosiaalivakuutusmaksut
Kilometrikorvaukset
Päivärahat  
• Luontoisedut 


Yrittäjä – hyvä työnantaja 2017

Työntekijöiden ja työnantajan välit koetaan kaikkein luottamuksellisimmiksi pienissä yrityksissä. Yhä useampi työntekijä kokee, että työntekijöitä kohdellaan yrityksessä tasapuolisesti ja että avoimuus on lisääntynyt.

» Tutustu raporttiin.


Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi

Suomalaisten hyvinvointi on tärkeää. On välttämätöntä löytää toimivat keinot, joilla täällä tehtävän työn kilpailukykyä voidaan parantaa. On myös huolehdittava siitä, että taloudessa on riittävä määrä työpanosta.

» Lue lisää


Ulkomainen työvoima

Työnantajan ja työvoimaa käyttävän yrityksen on tiedettävä, mitä erityisvelvoitteita ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyy. Velvoitteet tulevat erityisesti työlainsäädännöstä, verotuksesta ja sosiaaliturvasäännöksistä.

» Lue lisää


Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

Jos taloudellinen tilanne heikkenee, mitä tehdä? Onko vaihtoehtoja lomautuksille ja irtisanomisille tuotannollisin tai taloudellisin perustein, ja sen vaihtoehtona lähinnä lomautusta. 

» Lue lisää


Tietopaketti YT-laista jäsenille

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Laissa on merkittäviä velvoitteita, jotka koskevat työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia sekä arkipäivän yt-menettelyä.

» Lue lisää