Etsi

Työnantajan ABC


Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiossa on tietoa mm.  työlainsäädännön ja työehtosopimuksien muutoksista.


Yrittäjien asiakirjapankki

Yrittäjien jäsenille on luotu asiakirjapankki. Nyt saatavilla on noin 70 erilaista ja eri tilanteisiin soveltuvaa mallipohjaa. Jäsenet voivat tallentaa pohjia käyttöönsä maksutta.

» Siirry asiakirjoihin ja lomakkeisiin


Tärkeitä lukuja 2019

Vuodenvaihteessa voimaan tulleita tärkeitä yrityksiin vaikuttavia lukuja.

Työantajamaksut
Kilometrikorvaukset
Päivärahat  
• Luontoisedut 


Palkkalaskuri

Yrittäjien palkkalaskurilla voi tarkistaa, miten vuoden alusta voimaan tulleet muutokset eläke- ja sosiaaliturvamaksuihin vaikuttavat palkanlaskuun sekä palkasta aiheutuviin sivukuluihin


Yrittäjä – hyvä työnantaja 2019

Työolobarometri osoittaa, että erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti. Edellytykset työpaikkasopimiselle ovat siten hyvät.

» Tutustu raporttiin.


Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi

Suomalaisten hyvinvointi on tärkeää. On välttämätöntä löytää toimivat keinot, joilla täällä tehtävän työn kilpailukykyä voidaan parantaa. On myös huolehdittava siitä, että taloudessa on riittävä määrä työpanosta.

» Lue lisää


Ulkomainen työvoima

Työnantajan ja työvoimaa käyttävän yrityksen on tiedettävä, mitä erityisvelvoitteita ulkomaisen työvoiman käyttämiseen liittyy. Velvoitteet tulevat erityisesti työlainsäädännöstä, verotuksesta ja sosiaaliturvasäännöksistä.

» Lue lisää


Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

Jos taloudellinen tilanne heikkenee, mitä tehdä? Onko vaihtoehtoja lomautuksille ja irtisanomisille tuotannollisin tai taloudellisin perustein, ja sen vaihtoehtona lähinnä lomautusta. 

» Lue lisää


Tietopaketti YT-laista jäsenille

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Laissa on merkittäviä velvoitteita, jotka koskevat työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia sekä arkipäivän yt-menettelyä.

» Lue lisää


Liity Yrittäjiin!