Ajankohtaista | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc

Etsi

Ajankohtaista

Työlainsäädännön muutokset 2017

1.1.2017 tulee voimaan useita työlainsäädännön muutoksia. Koeaika pitenee, takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee ja määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän henkilön kanssa helpottuu. Lisäksi kilpailukykysopimuksen perusteella tapahtuu muutoksia työnantajan sivukuluihin ja muutosturvaa ja työterveyshuoltoa koskeviin säännöksiin. Huhtikuun alussa voimaan tulee myös työnantajan oikeus 2500 euron kertakorvaukseen työntekijän perhevapaista aiheutuvista kustannuksista.

» Lue lisää muutoksista ja niiden voimaantulosta


Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin perustuvat sopimuksen perusteella tehtyihin lainsäädäntömuutoksiin ja työehtosopimuksiin tehtyihin muutoksiin. Lainsäädäntömuutokset kohdistuvat mm. työnantajan sivukuluihin. Työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu työajan pidentämisestä.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen toteutetaan usean työehtosopimuksen mukaan ensisijaisesti paikallisesti sopien. Näin on esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä.

» Lue lisää teknologiateollisuuden neuvottelutuloksesta

» Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset