Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Ajankohtaista

Etsi

Ohjeet yrittäjälle: Toimi näin ylityökiellon aikana

Tässä ohjeistuksessa on tarkasteltu sitä, miten ammattiliittojen julistama ylityökielto vaikuttaa yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon (ns. järjestäytymättömissä yrityksissä).

Mikä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökielto on työntekijäpuolen käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä ylityötä tehdä. Ylityökielto koskee sen julistamien työntekijäliittojen jäseniä. Ylityökiellon aikana työntekijöillä on muutoin velvollisuus työskennellä työsopimuksensa mukaisesti.
Työnantajalla on oikeus teettää ylityötä ylityökieltoilmoituksesta huolimatta, mikäli työntekijä siihen  suostuu.

Työtaisteluun, eli myös ylityökiellon noudattamiseen osallistuminen on työntekijälle täysin vapaaehtoista, eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan ylityökiellon noudattamiseen. Jos ammattiliittoon kuuluva (ns. järjestäytynyt) työntekijä ei noudata liiton julistamaa ylityökieltoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia.

Mitä laki sanoo ylitöistä?

Ylityötä on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan lisäksi.
Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Ylityön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja ylityön tekemisestä on siis sovittava työnantajan ja työntekijän välillä aina erikseen.

Varaudu näin

Työnantajan on syytä ennakolta suunnitella, millaisia vaikutuksia ylityökiellolla voi olla ja miten työt järjestellään ylityökiellon aikana. Jos ylityökielto vaikeuttaa yrityksen töiden valmistumista  asiakkaiden kanssa ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaisesti, on syytä ilmoittaa asiasta viipymättä asiakkaalle ja pyrkiä sopimaan ratkaisuista mahdollisten työtaistelun vaikutusten huomioimiseksi.

Lisätietoja ja asiaan liittyvää neuvontaa:

Suomen Yrittäjien oikeudellinen neuvontapalvelu auttaa jäsenyrityksiä arkisin klo 8–20 numerossa 09 229 222.

Lue lisää aiheesta >>

 

Päivitetty 31.10.2019