Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Ajankohtaista

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus astui voimaan 15.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimukseen sisältyy lukuisia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, joita myös järjestäytymättömät työnantajat voivat hyödyntää. Merkittävimmät uudet paikallisen sopimisen mahdollisuudet koskevat palkankorotusten toteuttamista. Työnantajilla on nyt mahdollisuus sopia vuoden 2018 palkankorotusten toteuttamisesta paikallisesti. Jos sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen ns. perälautamääräyksiä.

Palkantarkistukset — neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Vuosi 2017

Työehtosopimuksessa määritellään tietotekniikan palvelualan töissä maksettavat vähimmäispalkat ja niiden korotukset. Työehtosopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan, kuten esimerkiksi luottamusvaltuutetun tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä.

Sopimus tehdään kirjallisesti 15.12.2017 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Palkantarkistuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan viimeistään 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti:

  • 1,1 % yleiskorotus
  • 0,5 % yritys- tai työpaikkakohtainen erä, josta työnantaja jakaa kullekin työntekijälle henkilökohtaisen korotuksen, joka lasketaan työntekijöiden edeltävän kuukauden palkkasummasta.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, oikaista mahdollisia vinoumia ja tukea työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista.

Työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä henkilö-kohtaisten korotusten jakamisessa. Erästä työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle. Erän käytöstä ja jako- ja määräytymisperusteista sekä suuruudesta tulee informoida henkilöstöä ennen erän käyttöönottoa.

Mikäli yritys on järjestäytynyt ja yrityksessä on valittu luottamusmies, luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.3.2018 mennessä selvitys paikallisesti sovitun tai työnantajan toteuttaman palkkaratkaisun kohdentamisesta.

Vuosi 2018

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Myös vuoden 2018 palkkaratkaisusta neuvotellaan työehtosopimuksen mukaan samojen periaatteiden mukaisesti paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla.  Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. Sopimus tehdään kirjallisesti 14.12.2018 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Palkantarkistuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,9 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,7 % laskettuna työntekijöiden edeltävän kuukauden palkkasummasta.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän jakamiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin vuoden 2018 palkkaratkaisun osalta.

 

Lisätietoja:

» Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

 

Päivitetty 8.12.2017