Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc

Etsi

Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

Millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on reagoida taloudellisen tilanteen muutoksiin?

Jos taloudellinen tilanne heikentyy väliaikaisesti, työnantajana toimiva yrittäjä joutuu väistämättä pohtimaan, miten tilanteesta voitaisiin päästä yli. Olennaista on löytää ratkaisut, jotka heikentävät yrityksen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa mahdollisimman vähän. Ratkaisut riippuvat siitä, miten nopeasti yrittäjä arvoi tilanteen kohenevan ja onko yritystoiminnassa mahdollisesti tarvetta pysyvämmille muutoksille. Taloudellisen tilanteen heikentymiseen kannattaa reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Usein ratkaisuiksi tarjotaan irtisanomista tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja sen vaihtoehtona lähinnä lomautusta. Onkin totta, että lainsäädännön mahdollistamat muut keinot ovat rajalliset – mutta niitäkin voi ja kannattaa pohtia erityisesti, jos tilanne on heikentynyt vain väliaikaisesti.


Työaikajärjestelyt

Työaikajärjestelyt ovat ylivoimaisesti eniten käytetty keino selviytyä väliaikaisesti hiljaisemman jakson ylitse.


Osa-aikatyöhön siirtyminen

Lomauttaminen on mahdollista myös osa-ajalle. Työsopimuslaissa on säädetty työnantajan yksipuolisella päätöksellä tapahtuvasta osa-aikatyöhön siirtymisestä.


Vuosilomaan liittyvät järjestelyt

Vuosilomalaki sallii suhteellisen laajan liikkumavaran vuosiloman sijoittamisessa.


Työsuhteen ehtojen muuttaminen 

Tietoa työsuhteen ehtojen muuttamisesta sekä sopimuksella että työnantajan yksipuolisella päätöksellä.