Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

Millaisin keinoin työnantaja voi reagoida yrityksen taloudellisen tilanteen muutoksiin?

Jos yrityksen taloudellinen tilanne heikentyy väliaikaisesti, työnantajana toimiva yrittäjä joutuu väistämättä pohtimaan, miten tilanteesta voitaisiin päästä yli. Olennaista on löytää sellaiset ratkaisut, jotka heikentävät yrityksen toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa mahdollisimman vähän. Eri vaihtoehtoja punnitessaan yrittäjän kannattaa ottaa huomioon, miten nopeasti hän arvoi yrityksen taloudellisen tilanteen kohenevan ja toisaalta onko yritystoiminnassa mahdollisesti tarvetta pysyvämmille muutoksille. Taloudellisen tilanteen heikentymiseen kannattaa reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Usein ratkaisuksi tarjotaan irtisanomista tuotannollisin ja taloudellisin perustein tai vaihtoehtoisesti lomautusta. Onkin totta, että lainsäädännön mahdollistamat muut keinot ovat rajalliset – mutta niitäkin voi ja kannattaa pohtia, erityisesti jos taloudellinen tilanne on heikentynyt vain väliaikaisesti.


Työaikajärjestelyt

Työaikajärjestelyt ovat ylivoimaisesti eniten käytetty keino selviytyä väliaikaisesta hiljaisemmasta jaksosta.


Osa-aikatyöhön siirtyminen

Lomauttaminen on mahdollista toteuttaa myös osa-aikaisesti. Työsopimuslaissa on säädetty työnantajan yksipuolisella päätöksellä tapahtuvasta osa-aikatyöhön siirtymisestä.


Vuosilomaan liittyvät järjestelyt

Vuosilomalaki sallii suhteellisen laajan liikkumavaran vuosiloman sijoittamisessa.


Työsuhteen ehtojen muuttaminen 

Tietoa työsuhteen ehtojen muuttamisesta sekä osapuolten välisellä sopimuksella että työnantajan yksipuolisella päätöksellä.