Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lomat, vapaat ja poissaolot

 

Vuosiloma

Vuosiloma on pisin vuosittaista työaikaa lyhentävä, kaikkia työnantajia koskettava vapaajakso.


Perhevapaat

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada vapaaksi aika, jolta hän voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Työntekijällä on myös oikeus saada hoitovapaata lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.


Sairauspoissaolo

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan.


Opintovapaa

Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vuoden, on oikeus opintovapaaseen tietyin edellytyksin.


Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tilalle (ei tosin välttämättä samoihin tehtäviin) tulee palkata työtön työnhakija.


Maanpuolustusvelvollisen työsuhde

Asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen kutsutun Suomen kansalaisen virka- tai työsuhdetta työnantaja ei saa palveluksen vuoksi päättää. Palveluksen aikana työntekijän työsopimuksen saa irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai lakkaa.


Muut poissaolot

Laissa säädettyjen perusteiden lisäksi useissa työehtosopimuksissa on määräyksiä, joiden nojalla työntekijällä on oikeus olla poissa työstään.


Työpaikkasopiminen

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on vapaaehtoista: yhteisestä halusta ja yhteisen menestyksen puolesta.

» Lue lisää paikallisesta sopimisesta