Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Lomat Vapaat Ja Poissaolot

Etsi

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden jaksamista työssä.

Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Työnantajalle se antaa mahdollisuuden saada uutta osaamista työyhteisöön ja työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työsuhteen avulla työkokemusta.

Työnantajan ja työntekijä voivat sopiva vuorotteluvapaasta, jos työntekijän työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan kesto on 100–180 kalenteripäivää.

Työntekijä saa vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvauksen työttömyyskassalta tai Kelalta, eli sen ajalta ei makseta palkkaa.

Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä.

Vuorotteluvapaan edellytykset

Työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.
Työntekijällä on vähintään 20 vuoden työhistoria. 
Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen.

Vuorotteluvapaasijaisen edellytykset

Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Vuorotteluvapaasijaiseksi käy vain henkilö, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

hän on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana
hän on alle 30-vuotias ja hänen ammatti- tai korkeakoulututkintonsa suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi
hän vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Päätoimista opiskelijaa ei voida palkata vuorotteluvapaasijaiseksi.

Lue lisää - TE-palvelut.fi

Päivitetty tammikuu / 2017