Lomaltapaluuraha eli lomaraha | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Lomat Vapaat Ja Poissaolot > Vuosiloma > Vuosilomapalkka

Etsi

Lomaltapaluuraha eli lomaraha

Lomaltapaluurahaa eli lomarahaa koskevat säännökset eivät sisälly vuosilomalakiin, vaan eri alojen työehtosopimuksiin. Jos yrityksen toimialalla on voimassaoleva ns. yleissitova työehtosopimus, joutuu myös järjestäytymätön työnantaja yleensä maksamaan lomaltapaluurahaa.

Lomaltapaluurahan määrä on 50 % vuosilomapalkasta. Jos vuosiloma pidetään useassa eri jaksossa, suoritetaan lomaltapaluuraha yleensä kultakin loman osalta erikseen.

Lomaltapaluuraha maksetaan nykyisin yleensä siten, että puolet siitä maksetaan ennen lomaa ja puolet sen päätyttyä. Lomaraha maksetaan useiden sopimusten mukaan myös lomakorvauksen yhteydessä silloin, kun työsuhde päättyy lomakauden aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai jos työntekijä lähtee eläkkeelle tai asepalvelukseen. Maksuperuste kannattaa tarkistaa työehtosopimuksesta. 

 

Päivitetty helmikuu 2017