Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Palkanmaksu

Työsopimuslain mukaan palkka on on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei työsopimuksessa toisin sovita. Kun palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä ajalta, on palkka maksettava kerran kuussa. Tuntipalkka tai alle viikon jaksolta määräytyvä palkka tulee maksaa kahden viikon välein. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu.

Palkan suuruus määräytyy yleissitovan työehtosopimuksen nojalla. Ellei työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ole, on työntekijälle maksettava kohtuullinen palkka. Palkka voidaan määrätä kuukausi- tai tuntipalkan sijasta myös tulokseen perustuvana urakkapalkkana tai provisiona, kunhan tällainen ei alita työehtosopimuksen palkkaminimiä.

Työpaikkasopiminen

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on vapaaehtoista: yhteisestä halusta ja yhteisen menestyksen puolesta.

» Lue lisää paikallisesta sopimisesta


Palkkalaskuri

Käytä palkkalaskuria palkanmaksun apuna.


Palkkataulukot

Alakohtaiset palkkataulukot löytyvät suurimmaksi osaksi työehtosopimusten Palkkaus-osiosta tai allekirjoituspöytäkirjasta.

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta 9 arkipäivältä. Lue lisää palkanmaksuvelvollisuudesta! (Jäsenille)


Työnantajan maksamat korvaukset

Tietoa työnantajan maksamista korvauksista:


Työsuhteet ja palkanmaksu lakon aikana

Tietoa työsuhteita ja palkanmaksusta lakon aikana. (Jäsenille)