Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Asfalttiala

Aikapalkka 1.3.2017—28.2.2018

Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:

1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,72 €/ tunti.

Palkkaryhmä

1 9,99 €/h
2 13,76 €/h
3  14,63 €/h
4 15,47 €/h
5 16,33 €/h

 

Vuorotyölisät

Iltavuorolisä 1,45 €/h. Yövuorolisä 4,77 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana. Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,45 €/h.

Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:

  1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta.
  2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta.
  3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta.

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa. Ammattitutkintolisä maksetaan 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,72 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.

Tuotannon taulukko

    alle 50 tonnin
työnkohteet

tuotantopalkkio-
työn kok.palkka

palkkaryhmä €/h €/h €/h
1 7,54 12,70 12,26
2 10,38 15,59 15,08
3 11,02 16,26 15,73
4 11,66 16,92 16,35
5 12,31 17,57 17,00

Tuotannon tulee olla vuonna 2017 viikon tarkastelujaksolla vähintään 4,91 €/h.

Matka-ajankorvaus 11,12 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.

Luottamusmies

Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisessa työsuhteessa ja työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.

Lyhennysvapaat

Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.

Arkipyhäkorvaukset

Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää .

Päiväraha  41 €
Yöpymisraha 12 €/vrk

Matkakustannusten korvaus henkilöauto 41 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


Asfalttiala
PALKANKOROTUKSET 1.6.2015

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,4 %
Urakkapalkat 0,4 %

Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,72 €/ tunti.

Palkkaryhmä  
1 9,89 €/h
2 13,66 €/h
3 14,53 €/h
4 15,37 €/h
5 16,23 €/h

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä 1,44 €/h.
Yövuorolisä 4,75 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana.
Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,44 €/h

Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta.
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta.
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta.

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa. Ammattitutkintolisä maksetaan 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,72 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle. Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.

Tuotannon taulukko

    alle 50 tonnin
työnkohteet
tuotantopalkkio-
työn kok.palkka
palkkaryhmä €/h €/h €/h
1 7,44 12,60 12,16
2 10,28 15,49 14,98
3 10,92 16,16 15,63
4 11,56 16,82 16,25
5 12,21 17,47 16,90

Tuotannon tulee olla vuonna 2015 viikon tarkastelujaksolla vähintään 4,89 €/h.

Matka-ajankorvaus 11,12 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.

Sairausajan karenssimääräykset
Ns. karenssipäivä poistuu, kun
a) yhdenjaksoinen työsuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden.
b) työntekijä on ollut tienpäällystysalalla kausiluontoisissa töissä samalla työnantajalla: - 3 viimeisen vuoden aikana - perättäisinä työkausina - yli 2 kk:n työsuhteet yhteen laskettuina vähintään 12 kk.
Yli 9 arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.

Luottamusmies
Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisessa työsuhteessa ja työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.

Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää .

Päiväraha 40 €
Yöpymisraha 12 €/vrk
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 44 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


 

PALKANKOROTUKSET 1.5.2014
Palkkoja korotetaan 1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan 
palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,12 €/h
Urakkapalkat 0,7 %


Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,72 €/ tunti.

Palkkaryhmä  
1 9,85 €/h
2 13,61 €/h
3 14,47 €/h
4 15,31 €/h
5 16,17 €/h


Vuorotyölisät

Iltavuorolisä 1,44 €/h. 
Yövuorolisä  4,50 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana. Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 
1,44 €/h.


Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta.
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta.
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta.

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.
Ammattitutkintolisä maksetaan 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,71 €/h maksetaan taulukkopalkojen 
(taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.


Tuotannon taulukko

    alle 50 tonnin
työnkohteet
tuotantopalkkio
työn kok.palkka
palkkaryhmä €/h €/h €/h
1 7,41 12,55 12,11
2 10,24 15,43 14,92
3 10,88 16,10 15,57
4 11,51 16,75 16,19
5 12,16 17,40 16,83

Tuotannon tulee olla vuonna 2014 viikon tarkastelujaksolla vähintään 4,87 €/h.

Matka-ajankorvaus 11,12 €/ tunti. 
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän 
mukainen.

Sairausajan karenssimääräykset
Ns. karenssipäivä poistuu, kun
a) yhdenjaksoinen työsuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden.
b) työntekijä on ollut tienpäällystysalalla kausiluontoisissa töissä samalla työnantajalla:
- 3 viimeisen vuoden aikana
- perättäisinä työkausina
- yli 2 kk:n työsuhteet yhteen laskettuina vähintään 12 kk.

Yli 9 arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.

Luottamusmies
Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisessa työsuhteessa ja työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.

Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu. 

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää .

Päiväraha   39 €
Yöpymisraha   12 €/vrk
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 43 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.

 

 

 

PALKANKOROTUKSET 1.4.2013
Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus
1,9 %
Urakkapalkat
1,9 %
 
Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
 
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,71 €/ tunti.
Palkkaryhmä
1
9,73 €/h
2
13,49 €/h
3
14,35 €/h
4
15,19 €/h
5
16,05 €/h
 
Vuorotyölisät
Iltavuorolisä 1,42 €/h.
Yövuorolisä 4,30 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00 - 05.00 välisenä aikana. Siirretty työaika (klo 16.00 - 21.00) 1,42 €/h
 
Tuotantopalkkiotyö
 
Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta
 
Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa. Ammattitutkintolisä maksetaan 0,31 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,71 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.
 
Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.
 

Tuotannon taulukko

 
 
alle 50 tonnin työnkohteet
tuotantopalkkiotyön kok.palkka
palkkaryhmä
€/h
€/h
€/h
1
7,29
12,43
11,99
2
10,12
15,31
14,80
3
10,76
15,98
15,45
4
11,39
16,63
16,07
5
12,04
17,28
16,71
Tuotannon tulee olla vuonna 2012 viikon tarkastelujaksolla vähintään 4,87 €/h
 
Matka-ajankorvaus 11,12 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.
 
Sairausajan karenssimääräykset
Sairausajan karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuoteen, yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia. Tienpäällystysalalla kausiluontoisissa töissä ollut viimeisen kolmen vuoden aikana perättäisinä työkausina saman työnantajan palveluksessa yli kahden kuukauden työsuhteet yhteenlaskettuna vähintään 12 kuukautta.
 
Vuosiloma
Lomarahaa alkaa kertyä sairaus- ja tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta palkasta. Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluonteisuudesta johtuen määräaikaisessa työsuhteessa ia työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.
Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä. Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää.
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 45 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

 

 

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,4 %
Urakkapalkat 2,4 %
 
Aikapalkka
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
 
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,70 €/ tunti.
 
Palkkaryhmä

 

1
9,55 €/h
2
13,24 €/h
3
14,08 €/h
4
14,91 €/h
5
15,75 €/h
Vuorotyölisät

 

Iltavuorolisä
1,39 €/h.
Yövuorolisä
3,80 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana. Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,39 €/h
Tuotantopalkkiotyö
 
Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta
 
Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.
Ammattitutkintolisä maksetaan 0,30 €/h ja erikoisam­mattitutkintolisä 0,70 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonais­tuntipalkka) päälle.
 
Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin
aikapalkkaryhmittelyssä.
 
Tuotannon taulukko

 

 
 
alle 50 tonnin
tuotantopalkkio-
 
 
työnkohteet
työn kok.palkka
palkkaryhmä
€/h
€/h
€/h
1
7,15
12,20
11,77
2
9,93
15,02
14,52
3
10,56
15,68
15,16
4
11,18
16,32
15,77
5
11,82
16,96
16,40
Tuotannon tulee olla vuonna 2012 viikon tarkastelujaksolla
vähintään 4,78 €/h
 
Matka-ajankorvaus 10,91 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.
 
Sairausajan karenssimääräykset
Sairausajan karenssipäivän kahden vuoden työssäoloehto alenee yhteen vuoteen, yli yhdeksän arkipäivän sairauslomassa ei ole karenssia.
 
Tienpäällystysalalla kausiluontoisissa töissä ollut viimeisen kol­men vuoden aikana perättäisinä työkausina saman työnantajan palveluksessa yli kahden kuukauden työsuhteet yhteenlaskettuna vähintään 12 kuukautta.
 
Vuosiloma
Lomarahaa alkaa kertyä sairaus- ja tapaturma-ajalta 1.9.2013 tai sen jälkeen maksetusta palkasta.
Pääluottamusmieheksi yritykseen tai sovitulle alueelle voidaan valita toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai kausiluon­teisuudesta johtuen määräaikaisessa työsuhteessa ia työssä oleva henkilö, joka on Rakennusliiton jäsen ja perehtynyt edustamansa alan ja yrityksen olosuhteisiin.
 
Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä,
juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä. Korvauk­sen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää .

 

Päiväraha
36 €.
Majoituskorvaus
48 €/vrk
Yöpymisraha
12 €/vrk.
Matkakustannusten korvaus henkilöauto 45 snt/km
Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.
 
Ateriakorvaus 9 €
 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %


PALKANKOROTUKSET 2011

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 2,55 %
 
Urakkapalkat 2,55 %
 
Aikapalkka
 
Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:
 
1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisästä 0,70 €/ tunti.
 
Palkkaryhmä

 

1
9,33 €/h
2
12,93 €/h
3
13,75 €/h
4
14,56 €/h
5
15,38 €/h
Tuotantopalkkiotyö
 
Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:
1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta
 
Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.
 
Ammattitutkintolisä maksetaan 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,70 €/h maksetaan taulukkopalkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.
 
Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.
Tuotannon taulukko

 

 
 
alle 50 tonnin
tuotanto
 
 
työnkohteet
palkkiotyön
 
 
 
kokonaispalkka
palkkaryhmä
€/h
€/h
€/h
1
6,98
11,91
11,49
2
9,70
14,67
14,18
3
10,31
15,31
14,80
4
10,92
15,94
15,40
5
11,54
16,56
16,02
Tuotannon tulee olla vuonna 2011 viikon tarkastelujaksolla
vähintään 4,67 €/h
 
Vuorotyölisät
 
Iltavuorolisä 1,36 €/h.
 
Yövuorolisä 3,30 €/h työstä, jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana.
Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,36 €/h
 
Matka-ajankorvaus 10,65 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän mukainen.
 
Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita, ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä,
juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää.
 
Päiväraha 34 €.
 
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 50 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.
 
Matkakustannusten korvaus
henkilöauto 46 snt/km
 
Ateriakorvaus 8,50 €

 

Palkankorotukset 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai
lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1 %
Urakkapalkat 1 %

Aikapalkka

Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta
osatekijästä, jotka ovat:

1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa
(pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti)
3. Ammattitutkintolisästä 0,30 €/h ja
erikoisammattitutkintolisästä 0,50 €/ tunti.

Palkkaryhmä €/h
1. 9,10
2. 12,61
3. 13,41
4. 14,20
5. 15,00

Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu
seuraavista osatekijöistä:

1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta
2. Tuotannon määrään perustuvasta
tuotantopalkkiosta
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta
urakkapalkasta

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen
kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.
Ammattitutkintolisä maksetaan 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisä
0,50 €/h maksetaan taulukkopalkojen
(taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka)
päälle.

Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin
aikapalkkaryhmittelyssä.

Tuotannon taulukko
 

    alle 50 tonnin
työkohteet
tuotanto palkkiotyön
kokonaispalkka
Palkkaryhmä €/h €/h €/h
1. 6,81 11,61 11,20
2. 9,46 14,31 13,83
3. 10,05 14,93 14,43
4. 10,65 15,54 15,02
5. 11,25 16,15 15,65

Tuotannon tulee olla vuonna 2010 viikon tarkastelujaksolla
vähintään 4,55 €/h

Vuorotyölisät
Iltavuorolisä 1,33 €/h. Yövuorolisä 3,22 €/h työstä,
jota tehdään klo 21.00- 05.00 välisenä aikana.
Siirretty työaika (klo 16.00-21.00) 1,33 €/h

Matka-ajankorvaus
10,39 €/ tunti.
Poikkeuksen tekee palkkaryhmä 1, joka on palkkaryhmän
mukainen.

Lyhennysvapaat
Kausiluontoisissa töissä, ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita,
ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei
paikallisesti ole muuta sovittu.

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä,
juhannusaatto, jouluaatto, I joulupäivä ja tapaninpäivä.
Korvauksen edellytyksenä on 6 viikon työsuhde. 6 viikon
yhdenjaksoinen työsuhde katsotaan syntyvän asfalttialan
työehtosopimuksen (22§ 1 mom.) laskentakaavan mukaisin
edellytyksin. Korvaus aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti
ilman henkilökohtaista palkanosaa sekä ammattitutkintolisää.

Päiväraha 36 €.
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 50 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.

Matkakustannusten korvaus

  snt/km
henkilöauto 45
perävaunu 7
asuntovaunu 11
koneet ja laitteet 3
henkilöiden kuljetus 3


 

 

 

 

PALKANKOROTUKSET

Palkankorotukset 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,80 €/h tai 5,96 %
Urakkapalkat 5,96 %

Aikapalkka

Aikapalkkajärjestelmässä palkka muodostuu kolmesta osatekijästä, jotka ovat:

1. Taulukkopalkka
2. Henkilökohtainen palkanosa (pisteytyksen perusteella yksi piste on prosentti )
3. Ammattitutkintolisä 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,50 €/h.

Palkkaryhmä 2008
 

€/h
1 8,48
2 11,76
3 12,50
4 13,25
5 13,99


Tuotantopalkkiotyö

Tuotantopalkkiotyössä työntekijän palkka muodostuu seuraavista osatekijöistä:

1. Tuotantopalkkion taulukkopalkasta
2. Tuotannon määrään perustuvasta tuotantopalkkiosta
3. Tuotantopalkkion lisäksi maksettavasta urakkapalkasta

Alle 50 tonnin kohteissa maksetaan edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 sijasta uutta kiinteää taulukkopalkkaa.
Ammattitutkintolisä maksetaan 0,30 €/h ja erikoisammattitutkintolisä 0,50 €/h maksetaan taulukkopalkkojen (taulukkopalkka, kiinteä taulukkopalkka ja kokonaistuntipalkka) päälle.
Tuotantopalkkion palkkaryhmät ovat samat kuin aikapalkkaryhmittelyssä.

 

 

 

Tuotannon taulukko Alle 50 Tuotanto-
palkka- tonnin kohteet palkkiotyön
ryhmä kokonaispalkka
1 6,36 10,83 10,44
2 8,82 13,35 12,90
3 9,38 13,93 13,46
4 9,93 14,49 14,01
5 10,49 15,07 14,57


Tuotannon tulee olla viikon tarkastelujaksolla v. 2008 vähintään 4,08 €/ h ja v. 2009 4,33 €/h

Matka-ajankorvaus 9,41 €/ h

Kausiluontoisissa töissä ennen 30.9. ansaittuja lyhennysvapaita ei voi määrätä pidettäväksi työkauden päätyttyä, jollei paikallisesti ole muuta sovittu.

Arkipyhä

Tapaninpäivä lisättiin arkipyhiin uutena korvattavana päivänä.
Arkipyhäkorvaus maksetaan kaikille aikapalkan palkkaryhmittelyn mukaisesti ilman henkilökohtaista palkanosaa ja ammattitutkintolisää. Iltavuorolisä 1,24 €/h Työstä, jota tehdään klo 21.00-05.00 aikana, maksetaan 3,00 €/h lisää.


KULUKORVAUKSET 2008

Päiväraha 32 €.
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 48 €/vrk ja yöpymisraha on 10 €/vrk.
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 44 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 2 snt/km
• henkilöiden kuljetus 2 snt/km/henkilö


PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

 

 

 

 

Yleiskorotus 28 snt tai vähintään 2,2 %
 
Taulukkopalkat 2,2 %
Tuotantopalkkiot 2,2 %
Suorat urakat 2,2 %
Korjaus lisä 43 % htp:sta Iltavuorolisä 1,17 €/h
Yövuorolisä 2,16 €/h
Epämukavan työajan lisää 2,16 €/h


Tuotantopalkkioon oikeutetut

 

 

 

 

Palkkaryhmä ptp htp
1 7,57 €/h 8,71 €//h
2 7,39 €//h 8,50 €//h
3 6,87 €//h 7,90 €//h

 
Muut asfalttialan työntekijät

 

 

 

 

Palkkaryhmä ptp htp
1 7,86 €/h 9,04 €/h
2 7,42 €/h 8,53 €/h
3 6,97 €/h 8,02 €/h

 
Korvaukset

• Päiväraha 31 ¤
• Majoituskorvaus 46 ¤
• Yöpymiskorvaus 6 ¤
• km-korvaus 43 snt
• Perävaunun veto 7 snt
• Lisähenkilö 2 snt

Päivittäiset työmatkat julkisten kulkuvälineiden mukaan.


Sopimuksen voimassaoloaika 9.3.2005 - 29.2.2008

Erilliset lisät
Työehtosopimuksen 6 § mukaisia vuorolisiä sekä työhän, jota tehdään klo 21.00 – 05.00 välisenä aikana ja joka ei ole vuorotyötä, maksettavaa lisää korotetaan seuraavasti:

 

 

 

 

9.3.2005 lähtien 2,8 %
1.3.2006 lähtien 1,8 %
1.3.2007 lähtien 2,2 %


Palkankorotukset

Palkankorotukset 1.3.2006 alusta tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat palkankorotukset:

Yleiskorotus 22 snt tai vähintään 1.8 %
Taulukkopalkat 1,8 %
Tuotantopalkkiot 1,8 %
Suorat urakat 1,8 %
Korjaus Iisa 43 % htp:sta
Iltavuorolisä 1,14 €/h
Yövuorolisä 2,11 €/h
Epämukavan työajan lisää 2,11 €/h

Tuotantopalkkioon oikeutetut

Palkkaryhmä

 

ptp htp
1 7,41 €/h 8,52 €/h
2 7,23 €/h 8,31 €/h
3 6,72 €/h 7,73 €/h


Muut asfalttialan työntekijät

Palkkaryhmä

ptp htp
1 7,69 €/h 8,84 €/h
2 7,26 €/h 8,35 €/h
3 6,82 €/h 7,84 €/h

 


Vuosi 2005

Sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 9.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat palkankorotukset ovat:

 

 

 

 

Yleiskorotus 34 senttiä / tunti
Taulukkopalkat 2,8 %
Suorat urakat 2,8 %
Tuotantopalkkion lisäksi maksettavat urakkapalkat korotetaan 2,8 %:lla


Tuotantopalkkioon oikeutetut työntekijät 9.3.2005

 

 

 

 

Korotus 2005 Perus-
tunti-
palkka
Henkilö-
kohtainen
tuntipalkka
Korjaus-
työ-
palkka
0,24€
lisä
Takuu-
tuotanto-
palkka
Takuu-
tuotanto-
palkka


1. Palkkaryhmä
Itsenäiseen työskentelyyn pystyvä ammattitaitoinen koneenhoitaja 7,28 8,37 11,89   4,95 13,32
   
perämies ja levittimen kuljettaja 7,28 8,37 11,89   12,91 12,13


2. Palkkaryhmä
Vakaaja 7,10 8,17 11,60   4,95 13,12
 
Kolamies 12 kk 7,10 8,17 11,60   12,71 11,84
 
Kolamies,
jyränkuljettaja, ruiskukoneenhoitaja, laskija, 3 kautta ollut lapiomies ja valuasfalttityöntekijät
7,10 8,17 11,60   12,47 11,60


3. Palkkaryhmä
Muut tuotanto-
palkkioon oikeutetut työntekijät
6,60 7,59 10,78   11,89 10,78

 


Muut asfalttialan työntekijät 09.03.2005

 

 

 

 

 

  Perus-
tuntipalkka
Henkilö-
kohtainen
tuntipalkka
Korjaus-
työpalkka
1. Palkkaryhmä   1,15 1,42
Konekorjaamolla vakinaisesti
työskentelevä itsenäiseen
työskentelyyn pystyvä
ammattitaitoinen korjausmies,
auton- ja koneenkuljettaja
7,55 8,68 12,33


2. Palkkaryhmä
     
Laborantti, siivooja
ja varastotyöntekijä
7,13 8,20 11,64


3. Palkkaryhmä
     
Liikenteen ohjaajat ja muut 6,70 7,71 10,95

 


Vuosi 2006

Sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat palkankorotukset ovat:

 

 

 

 

 

Yleiskorotus 22 senttiä tai vähintään 1,8 %
Taulukkopalkat 1,8 %
Suorat urakat 1,8 %
Tuotantopalkkion lisäksi maksettavat urakkapalkat korotetaan 1,8 %:lla
Tuotantopalkkiot 1,8 %

 


Vuosi 2007

Sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen toteutettavat palkankorotukset ovat:

 

 

 

 

 

Yleiskorotus 28 senttiä tai vähintään 2,2 %
Taulukkopalkat 2,2 %
Suorat urakat 2,2 %
Tuotantopalkkion lisäksi maksettavat urakkapalkat korotetaan 2,2 %:lla

 


Asfalttialan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.