Auto- ja konekaupan ala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Auto- ja konekaupan ala

A. Palkkaratkaisu 1.3.2014

Palkkojen yleiskorotus 1.3.2014
Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 20 
euroa kuukaudessa. Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotus lisätään kiinteään palkanosaan. 
Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin edellä on sanottu.
Voimassa olevia suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee yleiskorotuksen verran.

Palkkaperusteiden korotus
Työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 1.3.2014 lukien 20 euroa kuukaudessa. Uudet vähimmäispalkat ovat liitteessä 2.
Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien palkkatakuun määrä on koko sopimuskauden 
ajan 1460 euroa.

Lisien korotukset
Erillisiä lisiä korotetaan 1.3.2014 lukien 1,1 %.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvauksia korotetaan 1.3.2014 
lukien 5 %. Korotetut määrät ovat voimassa koko sopimuskauden.

B. Palkkaratkaisu 1.3.2015

Palkkojen yleiskorotus 1.3.2015
Auto- ja konekaupan toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 %. 
Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotuksen määrä, joka lisätään kiinteään 
palkanosaan, on 0,4 % lokakuun 2014 näiden työehtojen piirissä olevien toimihenkilöiden 
palkkatilaston mukaisesta keskimääräisestä ansiosta.
Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin edellä on sanottu.
Voimassa olevia suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee yleiskorotuksen verran.

Palkkaperusteiden korotus
Työehtosopimuksen uudet 0,4 %:lla korotetut vähimmäispalkat tulevat voimaan 1.3.2015
alkaen. 
 


 

Palkankorotukset 1.11.2012

Henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1,3 %.

Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin edellä on sanottu.

Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee edellä sanotuin tavoin.

Erä

Erän suuruus on 0,6 %.

Erän kohdentamisesta palkkarakenteen mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Ellei erän käytöstä sovita paikallisesti, toteutetaan erä osana yleiskorotusta, jonka suuruus tällöin on 1,9 %.

Palkkaperusteiden korotus

Työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 1,9 % 1.11.2012 alkaen.


Palkankorotukset 1.10.2011

Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.
 
Erän suuruus on 0,8 %.
 
Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen tai työpaikalla ei ole pääluottamusmiestä, toteutetaan erä osana yleiskorotusta, jonka määrä siinä tapauksessa on 2,4 %.
 
Provisiopalkkaiset auto- ja konemyyjät
 
Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotuksen määrä on 75 euroa kuukaudessa ja se lisätään kiinteään palkanosaan.
 
Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien palkkatakuun määrä on koko sopimuskauden ajan 1460 euroa.
 
Kertaerä
Työehtosopimusratkaisuun liittyy myös tammikuussa 2012 maksettava 150 euron kertaerä.
- Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä.
- Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
- Kertaerä maksetaan esim. varusmiespalvelusta suorittavalle ja vanhempainvapaalla olevalle yms.
- Maksetaan tammikuun palkanmaksun yhteydessä
 
VÄHIMMÄISKUUKAUSIPALKAT SYKSYN 2011 PALKKARATKAISUSSA

 

Varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäiskuukausipalkat vaativuusryhmissä kalleus-luokittain:
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
I
II
III
IV
V
1. VUOTENA
1585
1727
1839
1903
1998
2. VUOTENA
1665
1815
1931
1998
2097
3. VUOTENA
1747
1905
2026
2096
2202
5. VUOTENA
1834
2000
2128
2203
2311
8. VUOTENA
1926
2099
2234
2311
2427
11. VUOTENA
2022
2205
2346
2426
2548
           
Muut paikkakunnat
I
II
III
IV
V
1. VUOTENA
1509
1630
1751
1811
1902
2. VUOTENA
1585
1713
1839
1902
1995
3. VUOTENA
1664
1798
1930
1997
2097
5. VUOTENA
1748
1888
2028
2097
2202
8. VUOTENA
1835
1983
2129
2200
2312
11. VUOTENA
1926
2082
2233
2311
2427

 

 
Konttoritoimihenkilöiden vähimmäiskuukausipalkat vaativuusryhmissä kalleusluokittain:
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
A
B
C
D
E
1. VUOTENA
1572
1619
1746
1808
1966
2. VUOTENA
1635
1684
1816
1880
2044
3. VUOTENA
1717
1768
1907
1974
2145
5. VUOTENA
1802
1855
2001
2074
2253
8. VUOTENA
1929
1987
2140
2219
2412
11. VUOTENA
2045
2106
2270
2352
2556
           
Muut paikkakunnat
A
B
C
D
E
1. VUOTENA
1497
1542
1662
1722
1872
2. VUOTENA
1558
1604
1729
1791
1946
3. VUOTENA
1635
1684
1816
1880
2043
5. VUOTENA
1716
1767
1906
1974
2145
8. VUOTENA
1837
1892
2040
2114
2297
11. VUOTENA
1948
2006
2162
2239
2433

Sopimuskausi: 26.06.2007 - 30.04.2010

Palkankorotukset 2007-2008

Kertakorvaus 31.08.2007 mennessä 350 euroa.

Yleiskorotus 1.10.2007

  • Konttorityöntekijät, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät sekä kiinteäpalkkaiset auto- ja konemyyjät: henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 90 euroa, kuitenkin vähintään 4,4 %
  • Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien kiinteää henkilökohtaista palkanosuutta korotetaan 90 euroa, kuitenkin vähintään 4,4 % laskettuna kiinteästä palkanosasta.
  • Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien vähimmäispalkkatakuu on 1 300 euroa (korotus noin 15 %).

Yleiskorotus 1.10.2008

  • Konttorityöntekijät, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät sekä kiinteäpalkkaiset auto- ja konemyyjät: henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 83 euroa, kuitenkin vähintään 4,1 %
  • Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien kiinteää henkilökohtaista palkanosuutta korotetaan 83 euroa, kuitenkin vähintään 4,1 % laskettuna kiinteästä palkanosasta.

1.10.2009

  • Osapuolet arvioivat talouden ja työllisyyden näkymiä huhti-toukokuussa 2009 ja neuvottelevat palkankorotusten tasosta.

Sopimukseen sisältyy irtisanomismahdollisuus siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 30.9.2009, ellei syksyn palkankorotuksista sovita 31.5.2009 mennessä.

Ilta-, yötyö- ja vuorotyölisät 1.10.2007
- iltavuorolisä 1,04 euroa
- yövuorolisä 1,92 euroa

Ilta-, yötyö- ja vuorotyölisät 1.10.2008
- iltavuorolisä 1,09 euroa
- yövuorolisä 2,00 euroa


Yleiskorotus 1.3.2005

Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 57 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia.
Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 57 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia laskettuna kiinteästä palkanosasta. Kiinteäpalkkaisten automyyjien palkkoja korotetaan 57 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006

Konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijät 42 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia. Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien henkilökohtaista kiinteää palkanosuutta korotetaan 42 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,4 prosenttia laskettuna kiinteästä palkanosasta. Kiinteäpalkkaisten automyyjien palkkoja korotetaan 42 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,4 prosenttia.

Auto- ja konemyyjien palkkatakuu

Provisiopalkkaisille auto- ja konemyyjille antaa työnantaja palkkatakuun (pohjapalkka), joka on 1157 euroa kuukaudessa.

Palkankorotukset 2003 ja 2004

Vuonna 2003 yleiskorotus on 28 senttiä/tunti, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia. 2. kalleusluokan alinta työkohtaista tuntipalkkaa korotetaan 28 senttiä palkkasuhteet säilyttäen.

Iltavuorolisä nousee 4 senttiä 94 senttiin, yövuorolisä 6 senttiä 174 senttiin ja ulkotyölisä 4 senttiä 46 senttiin.

Vuonna 2004 yleiskorotus on 23 senttiä/tunti, kuitenkin vähintään 1,8 prosenttia. Alinta työkohtaista tuntipalkkaa korotetaan 23 senttiä suhteet säilyttäen.

Iltavuorolisä nousee 2 senttiä, yövuorolisä 3 senttiä ja ulkotyölisä 2 senttiä.

Uudet palkkataulukot päivitetään sivuille lähiaikoina.