Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Auto- ja konekorjaamoala

Nuoret työntekijät
Nuoren alle 18-vuotta täyttäneen työntekijän palkka on 1.3.2014 alkaen vähintään 9,12 euroa tunnissa.

Harjoittelijat
Harjoittelijoiden palkat ovat 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 9,12 euroa tunnissa. Mikäli harjoittelija tekee suorituspalkkatyötä, hänen palkkauksessaan noudatetaan työpaikalla käytössä olevia suorituspalkkausehtoja, mikäli toisin ei sovita

Oppisopimusoppilaat
Oppisopimusoppilaalla tarkoitetaan. Oppilaiden (15 vuotta täyttäneitä oppilaita joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 1998/630) palkat ovat 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-kauden alusta seuraavat:
1. oppivuosi 9,12 euroa tunnissa
2. oppivuosi 9,70 euroa tunnissa
3. oppivuosi 10,32 euroa tunnissa

Vuorotyö
1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää seuraavasti:
Iltavuorolisä 1,17 euroa tunnissa
Yövuorolisä 2,15 euroa tunnissa

Ilta- ja yötyö
Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, mutta jota tehdään normaali-pituisena työpäivänä työpaikalla käytännössä olevasta säännöllisestä työ-ajasta poiketen (ilta- ja yötyö), maksetaan korotusta seuraavasti: - klo 18.00 – 23.00 välisenä aikana tehdystä työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus
- klo 23.00 – 6.00 välisenä aikana tehdystä työstä yövuoron lisää vastaava korvaus.

Ulkotyölisä
1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien sellaisille korjaamotyöntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään ulkosalla 1.11. – 30.4. välisenä aikana, maksetaan tehdyiltä työtunneilta erityistä li-sää 0,57 euroa tunnissa. Lapin läänissä lisä maksetaan 1.10. – 31.5. välisenä aikana. Kaivoksissa maan alla tehtävissä työkoneiden huolto- ja korjaus-töissä maksetaan lisää, jonka suuruus on 1,48 euroa tehdyltä työtunnilta.

 
PALKANKOROTUKSET 2014 ja 2015

Palkkojen korottaminen 1.3.2014

Auto- ja konekorjaamoala

Henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä tunnissa ja kuukausipalkkoja 20 euroa kuukaudessa. Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin edellä on sanottu. Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja korotetaan siten, että ansio nousee edellä sanotuin tavoin.

Palkkaperusteiden korotus

Työehtosopimuksen vähimmäispakkoja korotetaan 1.3.2014 lukien 13 senttiä tunnissa ja 20 euroa kuukaudessa.

 
PALKKARAKENNE 2000 TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT (TKP) SEKÄ PERUSPAL-KAT (PP) 1.3.2014 ALKAEN

Työkohtaiset tuntipalkat (€/t) ovat työnvaativuusryhmissä 1.3.2014:

TVR 1

TVR 2

TVR 3

TVR 4

TVR 5

TVR 6

HKO %

10,32

10,94

11,60

12,29

13,03

13,94

TKP

10,84

11,49

12,18

12,91

13,68

14,64

5

11,35

12,03

12,76

13,52

14,33

15,33

10

11,87

12,58

13,33

14,13

14,98

16,03

15

12,38

13,13

13,91

14,75

15,63

16,73

20

12,90

13,67

14,49

15,36

16,29

17,43

25

13,42

14,22

15,07

15,98

16,94

18,12

30

 
PALKKARAKENNE 2000 TYÖKOHTAISET TUNTIPALKAT (TKP) SEKÄ PERUSPALKAT (PP) 1.3.2015 ALKAEN

Työkohtaiset tuntipalkat (€/t) ovat työnvaativuusryhmissä 1.3.2014:

TVR 1

TVR 2

TVR 3

TVR 4

TVR 5

TVR 6

HKO %

10.35

10.97

11.63

12.33

13.07

13.98

TKP

10.87

11.52

12.21

12.94

13.72

14.68

5

11.39

12.07

12.79

13.56

14.37

15.38

10

11.90

12.62

13.37

14.18

15.03

16.08

15

12.42

13.17

13.96

14.79

15.68

16.78

20

12.94

13.71

14.54

15.41

16.33

17.48

25

13.46

14.26

15.12

16.03

16.99

18.18

30

 
VARAOSA-, VARASTO- JA PALVELUTÖIDEN VÄHIMMÄISKUUKAUSIPALKAT 1.3.2014 ALKAEN

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

I

II

III

IV

V

1. VUOTENA

1635

1782

1897

1962

2060

2. VUOTENA

1717

1871

1991

2060

2163

3. VUOTENA

1803

1965

2091

2163

2271

5. VUOTENA

1893

2063

2196

2271

2385

8. VUOTENA

1987

2166

2305

2385

2504

11. VUOTENA

2087

2275

2421

2504

2629

         

Muut paikkakunnat

       

 

I

II

III

IV

V

1. VUOTENA

1558

1683

1807

1870

1963

2. VUOTENA

1636

1767

1898

1963

2061

3. VUOTENA

1718

1855

1993

2061

2164

5. VUOTENA

1804

1948

2092

2164

2273

8. VUOTENA

1894

2045

2197

2273

2386

11. VUOTENA

1988

2148

2307

2386

2505

 
VARAOSA-, VARASTO- JA PALVELUTÖIDEN VÄHIMMÄISKUUKAUSIPALKAT 1.3.2015 ALKAEN

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

I

II

III

IV

V

1. VUOTENA

1642

1789

1904

1970

2068

2. VUOTENA

1724

1879

1999

2068

2172

3. VUOTENA

1810

1973

2099

2172

2280

5. VUOTENA

1900

2071

2204

2280

2394

8. VUOTENA

1995

2175

2315

2394

2514

11. VUOTENA

2095

2284

2430

2514

2640

Muut paikkakunnat

       

 

I

II

III

IV

V

1. VUOTENA

1564

1689

1815

1877

1971

2. VUOTENA

1642

1774

1905

1971

2069

3. VUOTENA

1725

1863

2000

2069

2173

5. VUOTENA

1811

1956

2101

2173

2282

8. VUOTENA

1901

2053

2206

2282

2396

11. VUOTENA

1996

2156

2316

2396

2515

 
KONTTORITOIMIHENKILÖIDEN VÄHIMMÄISKUUKAUSIPALKAT 1.3.2014 ALKAEN 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

A

B

C

D

E

1. VUOTENA

1622

1671

1801

1865

2028

2. VUOTENA

1687

1737

1873

1940

2109

3. VUOTENA

1771

1824

1967

2037

2215

5. VUOTENA

1860

1916

2065

2139

2325

8. VUOTENA

1990

2050

2209

2288

2488

11. VUOTENA

2109

2173

2342

2426

2637

           

Muut paikkakunnat

       

 

A

B

C

D

E

1. VUOTENA

1545

1591

1715

1777

1932

2. VUOTENA

1607

1655

1784

1848

2009

3. VUOTENA

1687

1738

1873

1940

2109

5. VUOTENA

1771

1825

1967

2037

2215

8. VUOTENA

1896

1952

2105

2180

2370

11. VUOTENA

2009

2070

2231

2311

2512

 
KONTTORITOIMIHENKILÖIDEN VÄHIMMÄISKUUKAUSIPALKAT 1.3.2015 ALKAEN 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

A

B

C

D

E

1. VUOTENA

1628

1677

1808

1873

2036

2. VUOTENA

1694

1744

1880

1948

2118

3. VUOTENA

1778

1832

1974

2045

2223

5. VUOTENA

1867

1923

2073

2147

2335

8. VUOTENA

1998

2058

2218

2298

2498

11. VUOTENA

2118

2181

2351

2435

2648

           

Muut paikkakunnat

       

 

A

B

C

D

E

1. VUOTENA

1551

1598

1722

1784

1939

2. VUOTENA

1613

1662

1791

1855

2017

3. VUOTENA

1694

1745

1881

1948

2118

5. VUOTENA

1779

1832

1975

2045

2224

8. VUOTENA

1903

1960

2113

2189

2379

11. VUOTENA

2017

2078

2240

2320

2522

 
 


Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta 
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.10.2011-31.10.2013

Palkankorotukset:
1.10.2011:
yleiskorotus 1,6 % ja paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei paikallisesti sopimukseen, maksetaan kaikille yleiskorotuksena 2,4 %
1.10.2011: palkkataulukkojen ja erillisten lisien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.11.2012: yleiskorotus 1,3 % ja paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei paikallisesti sopimukseen, maksetaan kaikille yleiskorotuksena 1,9 %
1.11.2012: palkkataulukkojen ja erillisten lisien korotus 1,9 %
 

 


 

Syksyllä 2009 toteutetaan palkkojen yleiskorotus, jonka kustannusvaikutus on 0,5 prosenttia. Samassa yhteydessä on sovittu voimassa olevien Auto- ja konekorjaamoalan sekä Auto- ja konekaupan alan työehtosopimuksen vähimmäispalkkojen korottamisesta siten, että korottamisen kustannusvaikutus on 0,5 prosenttia.

Auto- ja konealojen työehdoissa voimassa olevia lisiä korotetaan vastaavasti ja lisien määrät ovat seuraavat:
-        iltatyö/iltavuorolisä 110 senttiä tunnissa
-        yötyö/yövuorolisä 202 senttiä tunnissa
-        ulkotyölisä 53 senttiä tunnissa.
 
Yleiskorotus
 
Henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 0,5 %. Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotuksen määrä on 13 euroa kuukaudessa lisättynä kiinteään palkanosaan. Korotukset toteutetaan paikallisesti sovittavana ajankohtana aikaisintaan 1.10.2009 ja viimeistään 1.11.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Ellei palkankorotusten toteuttamisesta ole edellä olevan mukaisesti sovittu, korotetaan palkkoja 1.12.2009 0,5 %:n yleiskorotuksena. Provisiopalkkaisilla auto- ja konemyyjillä yleiskorotuksen määrä on 13. euroa kuukaudessa lisättynä kiinteään palkanosaan.
 
Henkilökohtaisia tunti- ja suorituspalkkoja korotetaan 0,5 %. Korotus toteutetaan paikallisesti sovittavana ajankohtana aikaisintaan 1.10.2009 ja viimeistään 1.11.2009.
 
Ellei palkankorotusten toteuttamisesta ole edellä olevan mukaisesti paikallisesti sovittu, korotetaan palkkoja 1.12.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavana palkanmaksukauden alusta 0,5 %:n yleiskorotuksena.
 
Palkantarkistukset 1.10.2010 ja 1.10.2011
 
Palkkojen tarkistukset suoritetaan kuten allekirjoituspöytäkirjan 2 §:ssä on sovittu.
 
PALKKARAKENNE PR 2000 TYÖKOHTAISET PALKAT (TKP) SEKÄ PERUSPALKAT (PP) 1.10.2009

 

PKL I €/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TVR1
TVR2
TVR3
TVR4
TVR5
TVR6
HKO %
9,49
10,06
10,66
11,30
11,98
12,82
TKP
9,97
10,56
11,20
11,87
12,58
13,46
5
10,44
11,07
11,73
12,43
13,18
14,10
10
10,92
11,57
12,26
13,00
13,78
14,74
15
11,39
12,07
12,80
13,57
14,38
15,39
20
11,86
12,58
13,33
14,13
14,98
16,03
25
12,34
13,08
13,86
14,70
15,58
16,67
30
 
 
 
 
 
 
 
PKL II €/h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,24
9,79
10,38
11,00
11,67
12,48
TKP
9,70
10,28
10,90
11,56
12,25
13,11
5
10,16
10,77
11,42
12,11
12,83
13,73
10
10,63
11,26
11,94
12,66
13,42
14,35
15
11,09
11,75
12,46
13,21
14,00
14,98
20
11,55
12,24
12,98
13,76
14,58
15,60
25
12,01
12,73
13,50
14,31
15,16
16,23
30
 
Nuoret työntekijät

 

 
PKL I €/h
PKL II €/h
 
 
 
1. työvuosi
7,97
7,76
2. työvuosi
8,45
8,22
 
Oppilaat

 

 
PKL I €/h
PKL II €/h
 
 
 
1. oppivuosi
8,45
8,22
2. oppivuosi
8,95
8,72
3. oppivuosi
9,49
9,24
4. oppivuosi
10,06
9,79


Varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöiden vähimmäiskuukausipalkat vaativuusryhmissä kalleusluokittain 1.10.2009

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
I
II
III
IV
V
1. vuotena
1503
1638
1744
1804
1894
2. vuotena
1578
1720
1831
1894
1989
3.vuotena
1656
1805
1921
1988
2087
5. vuotena
1739
1897
2018
2088
2191
8.vuotena
1826
1991
2118
2191
2301
11. vuotena
1918
2090
2224
2300
2416
 
 
 
 
 
 
I PKL
 
 
 
 
 
1. vuotena
1430
1544
1659
1716
1802
2. vuotena
1501
1623
1742
1802
1890
3. vuotena
1577
1703
1829
1892
1986
5. vuotena
1655
1789
1920
1986
2086
8. vuotena
1738
1879
2016
2084
2190
11. vuotena
1824
1972
2116
2189
2298
 
 
 
 
 
 
II PKL
 
 
 
 
 
1. vuotena
1397
1509
1621
1676
1760
2. vuotena
1468
1585
1702
1760
1849
3. vuotena
1541
1664
1788
1849
1942
5. vuotena
1618
1747
1877
1942
2040
8. vuotena
1699
1836
1972
2040
2142
11. vuotena
1785
1927
2071
2142
2249

Vuosiportaita laskettaessa esim. 3. vuotena tarkoittaa yli kaksi vuotta.
 
Konttoritoimihenkilöiden vähimmäiskuukausipalkat vaativuusryhmissä kalleusluokittain 1.10.2009

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
A
B
C
D
E
1. vuotena
1491
1536
1656
1715
1865
2.vuotena
1551
1597
1722
1784
1939
3. vuotena
1628
1677
1808
1873
2035
5. vuotena
1709
1760
1898
1966
2137
8.vuotena
1830
1885
2030
2105
2288
11.vuotena
1940
1998
2153
2231
2425
 
 
 
 
 
 
I PKL
 
 
 
 
 
1. vuotena
1419
1461
1575
1631
1774
2. vuotena
1475
1520
1637
1697
1844
3. vuotena
1549
1595
1720
1781
1936
5. vuotena
1626
1674
1805
1870
2033
8. vuotena
1741
1793
1932
2002
2176
11. vuotena
1845
1900
2048
2122
2305
 
 
 
 
 
 
II PKL
 
 
 
 
 
1. vuotena
1385
1427
1537
1593
1731
2. vuotena
1440
1484
1599
1656
1801
3. vuotena
1512
1557
1679
1738
1890
 5.vuotena
1588
1635
1762
1825
1983
8. vuotena
1698
1749
1885
1952
2122
11. vuotena
1800
1853
1997
2070
2249

* lisäselvitys § 29
Vuosiportaita laskettaessa esim. 3. vuotena tarkoittaa yli kaksi vuotta
 

 

Sopimuskausi: 26.06.2007 - 30.04.2010

 

PALKANKOROTUKSET

Suorituspalkka
Muutoksen ollessa peruspalkkaa korottava määritetään uusi suorituspalkan kiinteä osuus laskemalla ensin uusi kiinteän osan määrittelykerroin. Mikäli henkilöllä on erillistä lisää, se pienenee vastaavalla määrällä.
Muutoksen ollessa alentava uusi peruspalkka kerrotaan ko. kertoimella. Aleneman määrä maksetaan erillisenä lisänä, jolloin ansio ei laske.

Suorituspalkan kiinteän osuuden määrittelykerroin, laskenta 3/2008

Ko. korjaamon peruspalkkojen keskiarvo 12,60 €/h
- ” - suorituspalkkojen kiinteiden osien keskiarvo 11,10 €/h

Kerroin = 11,10 / 12,60 = 0,88
Uusi kerroin SPKO:n määrittelyyn (Uusi KO- kerroin)

Muutostilanne maaliskuu 2008 PKL 1
Peruspalkka suurenee (TVR- muutos 4 – 5)
 
Maaliskuu 2008
 
Huhtikuu 2008
 
TVR
= 4
TVR
= 5
HKO
= 15 %
HKO
= 15 %
PP
= 12,23 €/h
PP
= 12,96 €/h
SPKO
= 10,40 €/h
SPKO
= 12,96 x 0,88 = 11,40 €/h
MO
= 3,50 €/h
MO
= 3,50 €/h
 
 
Erill.lisä
= 0,40 €/h
 
 
SPKO muutos
= 11,40 – 10,40 €/h
 
 
SP-ansio
= 14,30 €/h = + 1,00 €/h
 
 
Erill.lisä
= 0
 
 
SP-ansio
= 1,00 – 0,40 €/h
 
 
muutos
= +0,60 €/h
 
 
SP-ansio
= 11,40 + 3,50 €/h
 
 
 
= 14,90 €/h
 
 
KO-kerroin
= 0,88

Muutostilanne maaliskuu 2008 PKL 1
Peruspalkka pienenee (TVR- muutos 4 - 3)

HKO-muutokset
Edellä olevien aika- ja suorituspalkkaesimerkkien mukaiset muutokset toteutetaan vastaavaa
menettelytapaa noudattaen myös syyskuun HKO määrittelyn muuttaessa peruspalkkoja.
 
PALKKARAKENNE PR 2000 TYÖKOHTAISET PALKAT (TKP) SEKÄ PERUSPALKAT (PP)
1.10.2007 TAI LÄHINNÄ SEN JÄLKEEN ALKAVAN PALKANMAKSUKAUDEN ALUSTA
PKL 1
€/h
 
 
 
 
 
tvr 1
tvr 2
tvr 3
tvr 4
tvr 5
tvr 6
HKO%
 
 
 
 
 
 
 
8,93
9,46
10,03
10,63
11,27
12,06
TKP
9,37
9,94
10,53
11,16
11,83
12,66
5
9,82
10,41
11,03
11,69
12,40
13,26
10
10,27
10,88
11,53
12,23
12,96
13,87
15
10,71
11,35
12,04
12,76
13,52
14,47
20
11,16
11,83
12,54
13,29
14,09
15,07
25
11,60
12,30
13,04
13,82
14,65
15,68
30
PKL 2
 
 
 
 
 
 
8,69
9,21
9,76
10,35
10,97
11,74
TKP
9,12
9,67
10,25
10,87
11,52
12,33
5
9,56
10,13
10,74
11,38
12,07
12,91
10
9,99
10,59
11,23
11,90
12,62
13,50
15
10,43
11,05
11,72
12,40
13,17
14,09
20
10,86
11,51
12,21
12,94
13,71
14,67
25
11,30
11,97
12,69
13,45
14,26
15,26
30

PALKKARAKENNE PR 2000 TYÖKOHTAISET PALKAT (TKP) SEKÄ PERUSPALKAT (PP)
1.10.2008 TAI LÄHINNÄ SEN JÄLKEEN ALKAVAN PALKANMAKSUKAUDEN ALUSTA

PKL 1
€/h
 
 
 
 
 
tvr 1
tvr 2
 tvr 3
 tvr 4
 tvr 5
 tvr 6
HKO%
 
 
 
 
 
 
 
9,41
9,97
10,57
11,21
11,88
 12,71
TKP
9,88
10,47
11,10
11,77
12,47
13,35
5
10,35
10,97
11,63
12,33
13,07
13,98
10
10,82
11,47
12,16
12,89
13,66
14,62
15
11,29
11,97
12,69
13,45
14,25
15,25
20
11,76
12,47
13,22
14,01
14,85
15,89
25
12,23
12,97
13,74
14,57
15,44
16,52
30
PKL 2
 
 
 
 
 
 
9,16
9,71
10,29
10,91
11,56
12,37
TKP
9,62
10,20
10,81
11,46
12,14
12,99
5
10,08
10,68
11,32
12,00
12,72
13,61
10
10,53
11,17
11,84
12,55
13,30
14,23
15
10,99
1,65
12,35
13,09
13,88
14,85
20
11,45
12,14
12,87
13,64
14,46
15,47
25
11,91
12,62
13,38
14,18
15,03
16,09
30

 

Kertakorvaus 31.08.2007 mennessä työaika huomioiden 350 euroa.

Yleiskorotus 1.10.2007
- 50 senttiä, kuitenkin vähintään 4,4 %

Yleiskorotus 1.10.2008
- 47 senttiä, kuitenkin vähintään 4,1 %

1.10.2009
Osapuolet arvioivat talouden ja työllisyyden näkymiä huhti-toukokuussa 2009 ja neuvottelevat palkankorotusten tasosta.

Sopimukseen sisältyy irtisanomismahdollisuus siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 30.9.2009, ellei syksyn palkankorotuksista sovita 31.5.2009 mennessä.

Olosuhdelisät 1.10.2007
- iltavuorolisä 1,04 euroa
- yövuorolisä 1,92 euroa
- ulkotyölisä 0,52 euroa

Olosuhdelisät 1.10.2008
- iltavuorolisä 1,09 euroa
- yövuorolisä 2,00 euroa
- ulkotyölisä 0,54 euroa


Palkankorotukset 1.3.2005
- yleiskorotus 27 senttiä/tunti, vähintään 2,5 prosenttia
- kantalukua korotetaan 27 senttiä

Palkankorotukset 1.6.2006
- yleiskorotus 2,1 prosenttia
- kantalukua korotetaan 14 senttiä

Erilliset lisät 1.3.2005
- iltavuorolisä 98 senttiä
- yövuorolisä 181 senttiä
- ulkotyölisä 50 senttiä

Erilliset lisät 1.6.2006
- iltalisä 100 senttiä
- yövuorolisä 184 senttiä


Yleiskorotus ja lisät 1.3.2003

Palkkoja korotetaan palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen 28 snt/h, kuitenkin vähintään 2,4 %. Lisät ovat: iltavuorolisä 94 snt/h, yövuorolisä 174 snt/h sekä ulkotyölisä 46 snt/h.

Yleiskorotus ja lisät 1.3.2004

Palkkoja korotetaan palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen 23 snt/h, kuitenkin vähintään 1,8 %. Lisät ovat: iltavuorolisä 96 snt/h, yövuorolisä 177 snt/h sekä ulkotyölisä 48 snt/h.

Palkkarakenne PR 2000 työkohtaiset palkat (TKP) sekä peruspalkat (PP) 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

PKL 1 porrasväli 6 % €/h
tvr 1 tvr 2 tvr 3 tvr 4 tvr 5 tvr 6 HKO %
 
7,76 8,22 8,71 9,24 9,79 10,38 TKP
8,14 8,63 9,15 9,70 10,28 10,90 5
8,53 9,04 9,59 10,16 10,77 11,42 10
8,92 9,45 10,02 10,62 11,26 11,94 15
9,31 9,86 10,46 11,08 11,75 12,45 20
9,69 10,28 10,89 11,55 12,24 12,97 25
10,08 10,69 11,33 12,01 12,73 13,49 30
 
PKL 2
7,55 8,00 8,48 8,99 9,53 10,10 TKP
7,93 8,40 8,91 9,44 10,01 10,61 5
8,31 8,80 9,33 9,89 10,48 11,11 10
8,68 9,20 9,76 10,34 10,96 11,62 15
9,06 9,60 10,18 10,79 11,44 12,12 20
9,44 10,00 10,60 11,24 11,91 12,63 25
9,82 10,40 11,03 11,69 12,39 13,13 30

Palkkarakenne PR 2000 työkohtaiset palkat (TKP) sekä peruspalkat (PP) 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
 
PKL 1 porrasväli 6 % €/h
tvr 1 tvr 2 tvr 3 tvr 4 tvr 5 tvr 6 HKO %
 
7,99 8,47 8,98 9,52 10,09 10,69 TKP
8,39 8,89 9,43 9,99 10,59 11,23 5
8,79 9,32 9,88 10,47 11,10 11,76 10
9,19 9,74 10,33 10,95 11,60 12,30 15
9,59 10,17 10,78 11,42 12,11 12,83 20
9,99 10,59 11,22 11,90 12,61 13,37 25
10,39 11,01 11,67 12,37 13,12 13,90 30
 
PKL 2
7,78 8,25 8,74 9,27 9,82 10,41 TKP
8,17 8,66 9,18 9,73 10,31 10,93 5
8,56 9,07 9,62 10,19 10,80 11,45 10
8,95 9,48 10,05 10,66 11,30 11,97 15
9,34 9,90 10,49 11,12 11,79 12,49 20
9,73 10,31 10,93 11,58 12,28 13,01 25
10,11 10,72 11,36 12,05 12,77 13,53 30


Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden palkat ovat ensimmäisenä ja toisena työvuotena 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 
PKL 1
€/h
PKL II
€/h
 
1. työvuosi 6,51 6,34
2. työvuosi 6,90 6,72


Palkat 1.3.2004

 
  PKL 1
€/h
PKL II
€/h
 
1. työvuosi 6,71 6,53
2. työvuosi 7,11 6,92


Oppilaat

Oppisopimusoppilaalla tarkoitetaan 15 vuotta täyttäneitä oppilaita, joista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 98/630. Oppilaiden palkat ovat 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 
  PKL 1
€/h
PKL II
€/h
 
1. oppivuosi 6,90 6,73
2. oppivuosi 7,32 7,12
3. oppivuosi 7,76 7,55
4. oppivuosi 8,22 8,00


1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 
  PKL 1
€/h
PKL II
€/h
 
1. oppivuosi 7,11 6,92
2. oppivuosi 7,54 7,34
3. oppivuosi 7,99 7,78
4. oppivuosi 8,47 8,25


Harjoittelijat

8 § mom. 1. mainituista palkoista voidaan poiketa sellaisten harjoittelijoina työskentelevien opiskelijoiden suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta.

18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on kuitenkin oltava vähintään nuorten työntekijöiden II-työvuoden (PKL 1) palkan mukainen. Palkka määritellään viimeistään vuoden harjoitteluajan jälkeen normaalin työnvaativuusmäärittelyn mukaisesti.