Autokatsastusala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Autokatsastusala

Sopimuskausi 1.10.2011-31.10.2013

Autoalan palkankorotustavoitteet kevään 2011 neuvotteluissa ovat: sekalinjan yleiskorotus 90,00 € /kk tai vähintään 3,5 %. Korotus astuu voimaan 1.6.2011 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksun yhteydessä. Lisiä korotetaan yleis­korotusprosentilla.

Katsastusalan yritysten katsastajien ryhmittely- ja palkkaehdot

 
Katsastajien palkkaryhmät ja koulutustasot
 

A Katsastustoimipaikan esimies
 
Koulutustaso 3
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suoritettava vastuukatsastaja, joka toimii katsastustoimipaikalla katsastajien ja toimipaikan toimistotyötä tekevien toimihenkilöiden työnjohdollisena esimiehenä.
Koulutustaso 4
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava vastuukatsastaja, joka toimii katsastustoimipaikalla katsastajien ja toimipaikan toimistotyötä tekevien toimihenkilöiden sekä ajokorttitutkintoja vastaanottavien toimihenkilöiden työnjohdollisena esimiehenä, kun toimipaikassa on em. henkilöstöä vähintään 7.
B Katsastustoimipaikan esimies
 
Koulutustaso 4
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava katsastustoimipaikan esimies, joka ei ole vastuukatsastaja
B Vastuukatsastajat
 
Koulutustaso 3
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava vastuukatsastaja
Koulutustaso 4
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava vastuukatsastaja, kun toimipaikassa on katsastushenkilöstöä vähintään 7.
C Erikoiskatsastajat
 
Koulutustaso 3
1 -2 erityisalan katsastuksia pääsääntöisesti päivittäin suorittava katsastaja
Koulutustaso 4
3-4 erityisalan katsastuksia pääsääntöisesti päivittäin suorittava katsastaja
Koulutustaso 4
Vuosikatsastuksia suorittava vastuukatsastaja
D Määräaikaiskatsastajat
 
Koulutustaso 3
Peruskurssin suorittaneet henkilöauton määräaikaiskatsastuksia suorittavat katsastajat
Koulutustaso 4
Peruskurssin suorittaneet henkilö- ja raskaan kaluston määräaikaiskatsastuksia suorittavat katsastajat
 
 
 
 

 
TUTKINTOJEN VASTAANOTTAMINEN

C Kuljettajatutkintotoiminnasta vastaava
 
Koulutustaso 4
Kuljettajantutkintotoiminnasta annetun lain mukainen kuljettajantutkintotoiminnasta vastaava, joka tekee em. lain tarkoittamia kuljettajantutkintotoiminnasta vastaavan tehtäviä.
Koulutustaso 3
Kuljettajantutkintoon liittyvän ajokokeen vastaanottaminen, kun suoritetaan D-ryhmässä olevien lisäksi ajokorttiluokkiin C1E, CE, D1, D1E ja DE kuuluvia ajokorttikokeita
D Tutkintojen vastaanottajat
 
Koulutustaso 3
Kuljettajantutkintoon liitttyvän ajokokeen vastaanottaminen, kun suoritetaan ajokorttiluokkiin A, B, Be, C ja M kuuluvia ajo- ja teoriakokeita.

 
OHJELUVUT 1.10.2011
 

Palkkaryhmä A
alle 5 v
5-8 v
8-13 v
13-18 v
18-23 v
yli 23 v
 
 
 
 
 
 
 
Koulutustaso 4
3508
3648
3794
3946
4143
4350
 
3438
3575
3718
3867
4060
4263
Palkkaryhmä B
alle 5 v
5-8 v
8-13 v
13-18 v
18-23 v
yli 23 v
 
 
 
 
 
 
 
Koulutustaso 4
2928
3045
3167
3294
3458
3631
Koulutustaso 3
2869
2984
3104
3228
3389
3559
 
 
 
 
 
 
 
Palkkaryhmä C
alle 5 v
5-8 v
8-13 v
13-18 v
18-23 v
yli 23 v
 
 
 
 
 
 
 
Koulutustaso 4
2545
3647
2753
2863
3006
3156
Koulutustaso 3
2494
2594
2698
2806
2946
3093
 
 
 
 
 
 
 
Palkkaryhmä D
alle 5 v
5-8 v
8-13 v
13-18 v
18-23 v
yli 23 v
 
 
 
 
 
 
 
Koulutustaso 4
2418
2515
2615
2720
2856
2999
Koulutustaso 3
2370
2464
2563
2666
2799
2939

 

Sopimuskausi on 1.10.2007-30.4.2010.

Yleiskorotukset

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 lukien 4 %:lla, 1.1.2008 lukien 3,75 %:lla, 1.1.2009 lukien 4,6 %:lla sekä 1.1.2010 lukien 3,75 %:lla, yhteensä palkkoja korotetaan siis 16,1 %:lla.

Työaika pitenee 1.1.2008 lukien 7 tuntiin 30 minuuttiin päivässä. Niillä, joilla on jo aiemmin ollut tämä tai sitä pitempi työaika, työaika ei muutu 1.1.2008 lukien, eikä heille makseta sopimuksessa sovittua kompensaatiota. Heille palkkoja korotetaan 1.1.2008 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,35 %.

OHJELUVUT 1.10.2007

PALKKARYHMÄ B

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2564 2641 2720 2802 2886 2973
Koulutustaso 3 2513 2588 2666 2746 2828 2913


PALKKARYHMÄ C

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2181 2246 2313 2382 2453 2526
Koulutustaso 3 2137 2201 2267 2335 2405 2477


PALKKARYHMÄ D

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2054 2116 2179 2244 2311 2380
Koulutustaso 3 2013 2073 2135 2199 2265 2333OHJELUVUT 1.10.2008

PALKKARYHMÄ B

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2648 2765 2848 2933 3021 3112
Koulutustaso 3 2630 2709 2790 2874 2960 3049


PALKKARYHMÄ C

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2301 2370 2441 2514 2598 2667
Koulutustaso 3 2255 2323 2393 2465 2539 2616


PALKKARYHMÄ D

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2174 2239 2306 2375 2446 2519
Koulutustaso 3 2131 2195 2261 2329 2399 2471


Katsastajien palkkaryhmät ja koulutustasot

B Vastuukatsastajat Koulutus-
taso 3
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava vastuukatsastaja
Koulutus-
taso 4
Kaikkia katsastuslajeja teknisenä tehtävänä suorittava vastuukatsastaja, kun toimipaikassa on katsastushenkilöstöä vähintään 7.
 
C Erikoiskatsastajat Koulutus-
taso 3
1 – 2 erityisalan katsastuksia pääsääntöisesti päivittäin suorittava katsastaja
Koulutus-
taso 4
3 – 4 erityisalan katsastuksia pääsääntöisesti päivittäin suorittava katsastaja
Koulutus-
taso 4
Vuosikatsastuksia suorittava vastuukatsastaja
 
D Määräaikaiskatsastajat Koulutus-
taso 3
Peruskurssin suorittaneet henkilöauton määräaikaiskatsastuksia suorittava katsastajat
Koulutus-
taso 4
Peruskurssin suorittaneet henkilö- ja raskaan kaluston määräaikaiskatsastuksia suorittavat katsastajat
  
D Tutkintojen vastaanottajat Koulutus-
taso 3
Kuljettajantutkintoon liittyvän ajokokeen vastaanottaminen.
KATSASTUSALAN YRITYSTEN TOIMISTOTYÖTÄ TEKEVIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAEHDOT


OHJELUVUT 1.10.2007

VAATIVUUSTASO H (D4)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2054 2116 2179 2244 2311 2380


VAATIVUUSTASO I (D1 ja 2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 1973 2032 2093 2156 2220 2287


VAATIVUUSTASO J (E2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 1813 1867 1923 1981 2040 2101


VAATIVUUSTASO K (F1-2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 1585 1633 1682 1732 1784 1838


OHJELUVUT 1.10.2008

VAATIVUUSTASO H (D4)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 4 2174 2239 2306 2375 2446 2519


VAATIVUUSTASO I (D1 ja 2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 2088 2151 2216 2282 2350 2421


VAATIVUUSTASO J (E2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 1931 1989 2049 2110 2173 2238


VAATIVUUSTASO K (F1-2)

alle 5 v 5-8 v 8-13 v 13-18 v 18-23 v yli 23 v
Koulutustaso 1-2 1705 1756 1809 1863 1919 1977


Katsastusalan yritysten toimistotyötä tekevien toimihenkilöiden vaativuusryhmittely

Vaativaa ammattityötä tekevät
H Kyseessä on vaativa, itsenäinen toimistotyö, jossa vaatimuksena on erityistietojen ja taitojen hallinta sekä tehtäväkokonaisuuteen kuuluvien laajojenkin asiayhteyksien hallinta. Katsastustoimipaikalla edellyttää kaikkien toimistotehtävien hallintaa ja suorittamista. Työssä tarvitaan erityistietoja, taitoja ja kokemusta. Tehtäviä ovat aikavaraukset, kassatyö, rekisteröinti, tutkinto sekä hallintotehtävät. Tehtävät suoritetaan itsenäisesti.
 
Ammattityötä tekevät
I Kyseessä on toimistotyö, jossa vaatimuksena on työkokemusta monipuolisista ja vaativista toimistotöistä. Työssä vaaditaan harkintaa menettelytapojen valinnassa ja valintaa vakiintuneista normeista ja määräyksistä. Katsastustoimipaikalla työ sisältää useita toimipaikan aihealueita, kuten aikavaraus, kassa, rekisteröinti, tutkinto.
 
Tavanomaista työtä tekevät
J Kyseessä on toimistotyö, jossa vaatimuksena on aikaisempi kokemus toimistotyöstä. Tehtävät toistuvat samankaltaisina ja aihealueita rajoitetusti. Katsastustoimipaikalla työ sisältää joitakin toimipaikan toimistotöiden aihealueita, kuten aikavaraus, neuvonta ja/tai kassa.
 
Avustavaa työtä tekevät
K Tähän kuuluvat harjoittelijat, lähetit, oppisopimusoppilaat ja ns. aputöitä tekevät.