Autokoulut
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Autokoulut

Palkat 1.5.2014-31.1.2017

Yksilöllisiä kokoaikaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 14,67 euroa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Liikenneopettajien palkkataulukko 1.3.2016

Työkokemus

Helsinki

Muu Suomi

Peruspalkka

2275,67

2153,67

väh. 3 kokemusvuotta

2358,67

2228,67

väh. 6 kokemusvuotta

2448,67

2308,67

väh. 9 kokemusvuotta

2539,67

2393,67

väh. 12 kokemusvuotta

2639,67

2485,67

väh. 15 kokemusvuotta

2750,67

2580,67

Toimistotyöntekijöiden palkkataulukko 1.3.2016

Helsinki

B

C

1. vuotena

1676,67

1724,67

2. vuotena

1704,67

1791,67

4. vuotena

1753,67

1863,67

6. vuotena

1819,67

1930,67

8. vuotena

1906,67

2014,67

11. vuotena

1934,67

2088,67

Muu Suomi

B

C

1. vuotena

1613,67

1662,67

2. vuotena

1641,67

1729,67

4. vuotena

1687,67

1794,67

6. vuotena

1748,67

1864,67

8. vuotena

1827,67

1947,67

11. vuotena

1893,67

2019,67


1. Työntekijän palkka määrätään kuukausipalkkana. Mikäli palkka määräytyy tuntipalkkana, saadaan tuntipalkka jakamalla ao. vähimmäiskuukausipalkka luvulla 153. Tuntipalkka maksetaan tehdyiltä tunneilta. Tuntipalkka sisältää työajan lyhentämiseen liittyvistä vapaapäivistä maksettavan korvauksen.
 
Vähimmäistuntipalkkaa korotetaan kuukaudessa 120 tuntia ylittäviltä työtunneilta 5 %:lla ja 140 tuntia ylittäviltä työtunneilta 8 %:lla. Työnantaja ja työntekijä saavat paikallisesti sopia siitä, että maksetaan yhtenäistä tuntipalkkaa yllä mainittu huomioiden
 
Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan lyhyemmästä kuin 2 tunnin työstä kahden tunnin palkka.
 
Liikenneopettajien palkkataulukko 1.9.2014
Työkokemus Helsinki Muu Suomi
Peruspalkka 2252 2130
väh. 3 kokemusvuotta 2335 2205
väh. 6 kokemusvuotta 2424 2285
väh. 9 kokemusvuotta 2515 2370
väh. 12 kokemusvuotta 2615 2461
väh. 15 kokemusvuotta 2725 2556
Liikenneopettajien palkkataulukko 1.9.2015
Työkokemus Helsinki Muu Suomi
Peruspalkka 2261 2139
väh. 3 kokemusvuotta 2344 2214
väh. 6 kokemusvuotta 2434 2294
väh. 9 kokemusvuotta 2525 2379
väh. 12 kokemusvuotta 2625 2471
väh. 15 kokemusvuotta 2736 2566

2.  Autokoulun  opetustoiminnasta  vastaavalle  johtajalle  maksettavan  palkan  tulee 
olla vähintään  100  euroa  korkeampi kuin edellä olevan palkkataulukon mukainen palkka. 

3.  Säännöllisenä työaikana klo 19.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan iltatyölisä, jonka suuruus on 25 prosenttia  työntekijän tuntipalkasta laskettuna. Iltatyölisää ei makseta, mikäli kysymyksessä on ylityö. 

4.  Auskultoijille/harjoittelijoille  maksetaan  vähintään  85  prosenttia   peruspalkasta 
varsinaiselta  auskultointi-/harjoitteluajalta,  ei  kuitenkaan  auskultointiin/harjoitteluun liittyvän pakollisen ajo- ja luokkaopetuksen valvotun harjoittelun ja opetuksen seurannan osalta.

5.  Liikenneopettajan  erikoisammattitutkintoon  oppisopimuksella  koulutettavan palkka on 85 prosenttia liikenneopettajan taulukkopalkasta.
Oppisopimuskoulutettavan  suoritettua  hyväksytysti  liikenneopettajan  erikoisammattitutkinnon pakolliset osat (tutkinnon perusteet 3.1 ja
3.2), palkka maksetaan palkkataulukon peruspalkkana.

Pöytäkirjamerkintä 1:
Liikenneopettajan  kokemusvuodet  alkavat  kertyä,  kun  liikenneopettajan erikoisammattitutkinto on suoritettu hyväksytysti.
Pöytäkirjamerkintä 2:
Peruspalkka maksetaan sen palkanmaksukauden alusta, kun tutkinnon osa 3.2 on hyväksytty.

6.  Kuukausipalkkaisen toimihenkilön yli-, ilta-  ja sunnuntaityökorvausta laskettaessa saadaan tuntipalkka jakamalla kuukausipalkka luvulla 161.

7.  Kuukausipalkkaisen  toimihenkilön  päiväpalkka  saadaan  jakamalla  kuukausipalkka luvulla 21.


Palkat 1.4.2012 - 30.4.2014 

1. Työntekijän palkka määrätään kuukausipalkkana. Mikäli palkka määräytyy tuntipalkkana, saadaan tuntipalkka jakamalla ao. vähimmäiskuukausipalkka luvulla 153. Tuntipalkka maksetaan tehdyiltä tunneilta. Tuntipalkka sisältää työajan lyhentämiseen liittyvistä vapaapäivistä maksettavan korvauksen.
 
Vähimmäistuntipalkkaa korotetaan kuukaudessa 120 tuntia ylittäviltä työtunneilta 5 %:lla ja 140 tuntia ylittäviltä työtunneilta 8 %:lla. Työnantaja ja työntekijä saavat paikallisesti sopia siitä, että maksetaan yhtenäistä tuntipalkkaa yllä mainittu huomioiden
 
Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan lyhyemmästä kuin 2 tunnin työstä kahden tunnin palkka.
 
Liikenneopettajien palkkataulukko 1.4.2012

 

Työkokemus
Helsinki
Muu Suomi
Peruspalkka
2182
2060
väh. 3 kokemusvuotta
2265
2135
väh. 6 kokemusvuotta
2354
2215
väh. 9 kokemusvuotta
2445
2300
väh. 12 kokemusvuotta
2545
2391
väh. 15 kokemusvuotta
2655
2486
Liikenneopettajien palkkataulukko 1.5.2013

 

Työkokemus
Helsinki
Muu Suomi
Peruspalkka
2232
2110
väh. 3 kokemusvuotta
2315
2185
väh. 6 kokemusvuotta
2404
2265
väh. 9 kokemusvuotta
2495
2350
väh. 12 kokemusvuotta
2595
2441
väh. 15 kokemusvuotta
2705
2536
2. Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalle johtajalle maksettavan palkan tulee olla vähintään 100 € korkeampi kuin edellä olevan palkkataulukon mukainen palkka.
 
3. Säännöllisenä työaikana klo 19.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan iltatyölisä, jonka suuruus on 25 % työntekijän tuntipalkasta laskettuna. Iltatyölisää ei makseta, mikäli kysymyksessä on ylityö.
 
4. Auskultoijille/harjoittelijoille maksetaan vähintään 85 % peruspalkasta varsinaiselta auskultointi-/harjoitteluajalta, ei kuitenkaan auskultointiin/harjoitteluun liittyvän pakollisen ajo- ja luokkaopetuksen valvotun harjoittelun ja opetuksen seurannan osalta.
 
5. Liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon oppisopimuksella koulutettavan palkka on 85 % liikenneopettajan taulukkopalkasta.
 
Oppisopimuskoulutettavan suoritettua hyväksytysti liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat (tutkinnon perusteet 3.1 ja 3.2), palkka maksetaan palkkataulukon peruspalkkana.
 

Sopimuskausi

1.2.2010–31.3.2012
 
Palkankorotukset 1.4.2010
 
Liikenneopettajat: yleiskorotus ja taulukkokorotus H:ki 20 euroa, I ja II pkl 18 euroa tai kuitenkin vähintään 0,6 %.
 
Toimistotyöntekijät: yleiskorotus ja taulukkokorotus H:ki 15 euroa, I ja II pkl 12 euroa tai kuitenkin vähintään 0,6 %.
 
1.10.2010
 
Liikenneopettajat: yleiskorotus ja taulukkokorotus 15 euroa tai kuitenkin vähintään 0,5 %. Tämän lisäksi II pkl taulukkopalkkoja korotetaan 20 euroa.
 
Toimistotyöntekijät: yleiskorotus ja taulukkokorotus 11 euroa tai kuitenkin vähintään 0,5 %. Tämän lisäksi II pkl taulukkopalkkoja korotetaan 20 euroa.
 
1.4.2011
 
Liikenneopettajat: yleiskorotus ja taulukkokorotus H:ki 20 euroa, I ja II pkl 18 euroa tai kuitenkin vähintään 0,6 %.
 
Toimistotyöntekijät: yleiskorotus ja taulukkokorotus H:ki 15 euroa, I ja II pkl 12 euroa tai kuitenkin vähintään 0,6 %.
 
Liikenneopettajien palkat 1.4.2010, 1.10.2010 ja 1.4.2011

 

Liikenneopettajat
 
 
 
1.4.2010
 
 
 
PKL
Helsinki
I
II
Peruspalkka
2030
1910 1
871
väh 3 kokemusvuotta
2113
1985
1947
väh 6 kokemusvuotta
2202
2065
2022
väh 9 kokemusvuotta
2293
2150
2106
väh 12 kokemusvuotta
2393
2241
2194
väh 15 kokemusvuotta
2503
2336
2285
 
 
 
 
1.10.2010
 
 
 
PKL
Helsinki
I
II
Peruspalkka
2045
1925
1906
väh 3 kokemusvuotta
2128
2000
1982
väh 6 kokemusvuotta
2217
2080
2057
väh 9 kokemusvuotta
2308
2165
2141
väh 12 kokemusvuotta
2408
2256
2229
väh 15 kokemusvuotta
2518
2351
2320
 
 
 
 
1.4.2011
 
 
 
PKL Helsinki I II
 
 
 
Peruspalkka
2065
1943
1924
väh 3 kokemusvuotta
2148
2018
2000
väh 6 kokemusvuotta
2237
2098
2075
väh 9 kokemusvuotta
2328
2183
2159
väh 12 kokemusvuotta
2428
2274
2247
väh 15 kokemusvuotta
2538
2369
2338
 
Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalle johtajalle maksettavan palkan tulee olla vähintään 100 € korkeampi kuin edellä 2 kohdassa olevan palkkataulukon mukainen palkka.
 
Säännöllisenä työaikana klo 19.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan iltatyölisä, jonka suuruus on 25 % työntekijän tuntipalkasta laskettuna. Iltatyölisää ei makseta, mikäli kysymyksessä on ylityö.
 
Auskultoijille maksetaan vähintään 85 % peruspalkasta varsinaiselta auskultointiajalta, ei kuitenkaan auskultointiin liittyvän pakollisen ajo- ja luokkaopetuksen valvotun harjoittelun ja opetuksen seurannan osalta.


 


 
Palkankorotukset:

1.12.2007

Liikenneopettajien kuukausipalkkoja korotetaan 4 %.
Vähimmäispalkkoja korotetaan vastaavasti.

Toimistotyöntekijöiden kuukausipalkkoja korotetaan 4 %.
Vähimmäispalkkoja korotetaan vastaavasti.

1.5.2008

Liikenneopettajien kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 %.

Toimistotyöntekijöiden kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 %.

Vähimmäiskuukausipalkkoja korotetaan vastaavasti.

1.5.2009

Liikenneopettajien kuukausipalkkoja korotetaan 2,5 %.

Toimistotyöntekijöiden kuukausipalkkoja korotetaan 2,5 %.

Vähimmäiskuukausipalkkoja korotetaan vastaavasti.

Tuntipalkkaisen liikenneopettajan tuntipalkkoja korotetaan samoilla prosenteilla kuin kuukausipalkkaisten palkkoja. 1.12.2007 korotuksen osalta on kuitenkin tarkistettava, että tuntipalkkaisen vähimmäispalkan suuruuteen vaikuttava jakajan muutos ei aiheuta suurempaa korotusta.

Liikenneopettajat

1.12.2007

 

PKL Helsinki I II
Peruspalkka 1895 1784 1747
väh 3 kokemusvuotta 1973 1854 1818
väh 6 kokemusvuotta 2057 1929 1889
väh 9 kokemusvuotta 2143 2010 1968
väh 12 kokemusvuotta 2237 2096 2051
väh 15 kokemusvuotta 2340 2185 2137


1.5.2008

PKL Helsinki I II
Peruspalkka 1961 1846 1808
väh 3 kokemusvuotta 2042 1919 1882
väh 6 kokemusvuotta 2129 1997 1955
väh 9 kokemusvuotta 2218 2080 2037
väh 12 kokemusvuotta 2315 2169 2123
väh 15 kokemusvuotta 2422 2261 2212

 
1.5.2009

PKL Helsinki I II
Peruspalkka 2010 1892 1853
väh 3 kokemusvuotta 2093 1967 1929
väh 6 kokemusvuotta 2182 2047 2004
väh 9 kokemusvuotta 2273 2132 2088
väh 12 kokemusvuotta 2373 2223 2176
väh 15 kokemusvuotta 2483 2318 2267Toimistotyöntekijät

1.12.2007

Helsinki B C
1. vuotena 1368 1413
2. vuotena 1394 1476
4. vuotena 1441 1544
6. vuotena 1502 1606
8. vuotena 1584 1685
11. vuotena 1610 1756

 

PKL 1 B C
1. vuotena 1315 1360
2. vuotena 1341 1423
4. vuotena 1384 1485
6. vuotena 1442 1551
8. vuotena 1516 1628
11. vuotena 1578 1696

 

PKL 2 B C
1. vuotena 1289 1330
2. vuotena 1311 1386
4. vuotena 1355 1448
6. vuotena 1411 1485
8. vuotena 1482 1575
11. vuotena 1539 1639


1.5.2008

Helsinki B C
1. vuotena 1416 1462
2. vuotena 1443 1528
4. vuotena 1491 1598
6. vuotena 1555 1662
8. vuotena 1639 1744
11. vuotena 1666 1817

 

PKL 1 B C
1. vuotena 1361 1408
2. vuotena 1388 1473
4. vuotena 1432 1537
6. vuotena 1492 1605
8. vuotena 1569 1685
11. vuotena 1633 1755

 

PKL 2 B C
1. vuotena 1334 1377
2. vuotena 1357 1435
4. vuotena 1402 1499
6. vuotena 1460 1537
8. vuotena 1534 1630
11. vuotena 1593 1696


1.5.2009

Helsinki B C
1. vuotena 1451 1499
2. vuotena 1479 1566
4. vuotena 1528 1638
6. vuotena 1594 1704
8. vuotena 1680 1788
11. vuotena 1708 1862

 

PKL 1 B C
1. vuotena 1395 1443
2. vuotena 1423 1510
4. vuotena 1468 1575
6. vuotena 1529 1645
8. vuotena 1608 1727
11. vuotena 1674 1799

 

PKL 2 B C
1. vuotena 1367 1411
2. vuotena 1391 1471
4. vuotena 1437 1536
6. vuotena 1497 1575
8. vuotena 1572 1671
11. vuotena 1633 1738