Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Autoliikenteen toimihenkilöt

TOIMIHENKILÖIDEN OHJEPALKAT (€)
 

Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.4.2014 tai lähinnä sen jälkeen.
 
Viikkotyöaika 37,5 tuntia
 
  -3v 4-5v 6-8v 9-11v 12-14v 15-17v 18-20v 21v...
4C 2396,73 2442,42 2530,61 2620,92 2709,1 2798,36 2887,59 2973,62
4B 2238,43 2279,87 2363,8 2445,61 2528,49 2611,36 2695,29 2775,55
4A 2095,00 2133,24 2209,75 2287,3 2364,87 2442,42 2518,92 2593,89
3C 1977,06 2013,18 2084,37 2156,63 2229,93 2303,24 2374,41 2445,04
3B 1820,88 1854,88 1920,74 1985,56 2050,38 2118,37 2183,18 2248,08
3A 1674,26 1704,00 1765,63 1825,14 1886,76 1945,18 2001,52 2060,97
2C 1576,52 1603,08 1660,44 1715,69 1773,07 1828,33 1884,64 1940,58
2B 1496,84 1522,33 1573,33 1626,45 1679,57 1732,69 1784,77 1837,71

Viikkotyöaika 40 tuntia
 
  -3v 4-5v 6-8v 9-11v 12-14v 15-17v 18-20v 21v...
4C 2444,53 2490,24 2581,61 2671,91 2763,29 2854,67 2944,98 3032,73
4B 2281,99 2324,49 2409,47 2493,42 2579,49 2663,42 2747,35 2829,17
4A 2134,31 2173,62 2251,18 2330,87 2409,47 2488,09 2566,73 2643,13
3C 2011,06 2048,24 2122,61 2195,93 2270,31 2344,68 2417,98 2489,92
3B 1851,69 1885,68 1952,62 2017,43 2085,44 2154,49 2220,38 2286,39
3A 1701,88 1731,65 1792,19 1854,88 1917,56 1976,01 2034,43 2094,86
2C 1600,96 1628,57 1685,95 1744,37 1802,83 1859,13 1917,56 1974,49
2B 1518,08 1543,57 1596,7 1650,89 1705,06 1759,26 1813,45 1867,25

 


Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.4.2015 tai lähinnä sen jälkeen.

Viikkotyöaika 37,5 tuntia

  -3v 4-5v 6-8v 9-11v 12-14v 15-17v 18-20v 21v...
4C 2406,32 2452,19 2540,73 2631,4 2719,94 2809,55 2899,14 2985,51
4B 2247,38 2288,99 2373,26 2455,39 2538,6 2621,81 2706,07 2786,65
4A 2103,38 2141,77 2218,59 2296,45 2374,33 2452,19 2529,00 2604,27
3C 1984,97 2021,23 2092,71 2165,26 2238,85 2312,45 2383,91 2454,82
3B 1828,16 1862,30 1928,42 1993,50 2058,58 2126,84 2191,91 2257,07
3A 1680,96 1710,82 1772,69 1832,44 1894,31 1952,96 2009,53 2069,21
2C 1582,83 1609,49 1667,08 1722,55 1780,16 1835,64 1892,18 1948,34
2B 1502,83 1528,42 1579,62 1632,96 1686,29 1739,62 1791,91 1845,06


Viikkotyöaika 40 tuntia
 

  -3v 4-5v 6-8v 9-11v 12-14v 15-17v 18-20v 21v...
4C 2454,31 2500,20 2591,94 2682,60 2774,34 2866,09 2956,76 3044,86
4B 2291,12 2333,79 2419,11 2503,39 2589,81 2674,07 2758,34 2840,49
4A 2142,85 2182,31 2260,18 2340,19 2419,11 2498,04 2577,00 2653,70
3C 2019,10 2056,43 2131,10 2204,71 2279,39 2354,06 2427,65 2499,88
3B 1859,10 1893,22 1960,43 2025,50 2093,78 2163,11 2229,26 2295,54
3A 1708,69 1738,58 1799,36 1862,30 1925,23 1983,91 2042,57 2103,24
2C 1607,36 1635,08 1692,69 1751,35 1810,04 1866,57 1925,23 1982,39
2B 1524,15 1549,74 1603,09 1657,49 1711,88 1766,30 1820,70 1874,72
Toimihenkilöiden ohjepalkkataulukoista poistetaan 1.5.2013 lukien palkkaryhmä 2A ja samanaikaisesti kokemusvuosiportaisiin lisätään uusi porras (21 vuotta tai enemmän) siten, että edellistä kokemus-vuosiporrasta korotetaan 3 prosentilla.

 

 • 1.5.2012 tai lähinnä sen jälkeen: työehtosopimuksen ohjepalkkojen korotus 0,6 %
 • 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen: yleis- ja ohjepalkkakorotus, joka määritellään 30.9.2011 mennessä neljän teollisuuden toimihenkilöalan vuoden 2012 yleiskorotusten keskiarvona
Vuorotyössä maksetaan toimihenkilölle vuorotyölisää, jonka suuruus tunnilta on 1.11.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 

 

kuukausipalkka (euroa)
iltavuorossa
yövuorossa
 
senttiä/t
senttiä/t
 
 
 
alle 1410,12
128
242
1410,12 - 1515,71
132
251
1515,72 - 1621,32
136
260
1621,33 - 1725,88
142
269
1725,89 - 1831,49
146
276
1831,50 - 1936,06
149
283
1936,07 - 2041,66
153
291
2041,67 - 2147,26
158
299
2147,27 - 2252,87
162
308
2252,88 - 2358,47
170
316
2358,48 - 2463,03
175
325
2463,04 - 2568,64
178
332
2568,65 - 2673,20
181
339
2673,21 - 2778,81
184
345
2778,82 -
187
352
1.12.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

kuukausipalkka (euroa)
iltavuorossa
yövuorossa
 
senttiä/t
senttiä/t
alle 1428,45
130
245
1428,45 - 1535,41
134
254
1535,42 - 1642,40
138
263
1642,41 - 1748,32
144
272
1748,33 - 1855,30
148
280
1855,31 - 1961,23
151
287
1961,24 - 2068,20
155
295
2068,21 - 2175,17
160
303
2175,18 - 2282,16
164
312
2282,17 - 2389,13
172
320
2389,14 - 2495,05
177
329
2495,06 - 2602,03
180
336
2602,04 - 2707,95
183
343
2707,96 - 2814,93
186
349
2814,94 -
189
357
 • Vuorotyössä olevalle toimihenkilölle maksetaan ylityön ajalta sen vuoron mukainen vuorotyölisä, jonka aikana ylityö tehdään.
 • Milloin toimihenkilö kaksivuorotyössä jää iltavuoron jälkeen ylityöhön, maksetaan hänelle ylityöstä vuorotyölisä iltavuoron mukaan.
 • Milloin työ ei ole ylityötä, vuorotyötä tai hätätyötä ja toimihenkilö joutuu tekemään sitä kello 18-22 välillä, katsotaan tällainen työ iltatyöksi sekä 22-06 välillä tehtynä yötyöksi. Iltatyössä maksetaan samansuuruinen lisä kuin vuorotyön iltavuorossa ja yötyössä samansuuruinen lisä kuin yövuorossa.
 • Milloin toimihenkilö ilta- tai yötyössä jää työvuoronsa jälkeen ylityöhön, maksetaan säännöllisen työajan perusteella määräytyvä ilta- tai yötyölisä myös ylityön ajalta enintään klo 06 saakka.
PALKANKOROTUKSET
 
Palkankorotukset vuonna 2012
 
Yleiskorotus
 
Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja (luontoisetuineen, mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaityökorotuksia) korotetaan 1.12.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 prosenttia.
 
Ohjepalkat
Ohjepalkkoja korotetaan 1.5.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,6 prosentilla.
 
Lisäksi ohjepalkkoja korotetaan 1.12.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 prosentilla.
 
Kertaerä
 
Toimihenkilöille maksetaan raamisopimukseen perustuen 150 euron kertaerä vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, ellei kertaerän maksuajankohdasta sovita paikallisesti toisin työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Osa-aikaisille toimihenkilöille kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerä maksetaan vain toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011, joiden työsuhde on voimassa kertaerän maksupäivänä ja joiden kohdalla työnantajalla on kerta-erän maksuajankohtana palkanmaksuvelvollisuus.
 
TOIMIHENKILÖIDEN OHJEPALKAT (€)
 
Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.11.2011 tai lähinnä sen jälkeen.
Viikkotyöaika 37,5 tuntia
 
 
-3v
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18v ...
4C
2332,24
2377,07
2463,61
2552,23
2638,76
2726,34
2813,91
4B
2176,90
2217,56
2299,92
2380,20
2461,53
2542,84
2625,21
4A
2036,15
2073,68
2148,76
2224,85
2300,97
2377,07
2452,14
3C
1920,42
1955,86
2025,73
2096,63
2168,56
2240,50
2310,34
3B
1767,17
1800,53
1865,16
1928,77
1992,37
2059,09
2122,68
3A
1623,29
1652,48
1712,95
1771,34
1831,81
1889,14
1944,42
2C
1527,38
1553,44
1609,73
1663,95
1720,25
1774,47
1829,73
2B
1449,19
1474,20
1524,25
1576,37
1628,50
1680,63
1731,73
2A
1437,71
1461,68
1512,78
1562,82
1613,91
1666,03
1717,12
 
Viikkotyöaika 40 tuntia
 
 
-3v
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18v ...
4C
2379,15
2424,00
2513,66
2602,27
2691,93
2781,60
2870,22
4B
2219,64
2261,35
2344,74
2427,12
2511,57
2593,94
2676,29
4A
2074,73
2113,30
2189,41
2267,60
2344,74
2421,89
2499,06
3C
1953,79
1990,27
2063,25
2135,20
2208,18
2281,16
2353,09
3B
1797,40
1830,76
1896,44
1960,04
2026,77
2094,53
2159,18
3A
1650,40
1679,60
1739,02
1800,53
1862,04
1919,39
1976,72
2C
1551,36
1578,46
1634,76
1692,09
1749,45
1804,70
1862,04
2B
1470,03
1495,05
1547,19
1600,36
1653,52
1706,70
1759,87
2A
1458,56
1483,59
1534,68
1585,76
1638,92
1691,05
1744,23
 
TOIMIHENKILÖIDEN OHJEPALKAT (€)

Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.12.2012 tai lähinnä sen jälkeen.
Viikkotyöaika 37,5 tuntia
 
 
-3v
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18v ...
4C
2376,73
2422,42
2510,61
2600,92
2689,10
2778,36
2867,59
4B
2218,43
2259,87
2343,80
2425,61
2508,49
2591,36
2675,29
4A
2075,00
2113,24
2189,75
2267,30
2344,87
2422,42
2498,92
3C
1957,06
1993,18
2064,37
2136,63
2209,93
2283,24
2354,41
3B
1800,88
1834,88
1900,74
1965,56
2030,38
2098,37
2163,18
3A
1654,26
1684,00
1745,63
1805,14
1866,76
1925,18
1981,52
2C
1556,52
1583,08
1640,44
1695,69
1753,07
1808,33
1864,64
2B
1476,84
1502,33
1553,33
1606,45
1659,57
1712,69
1764,77
2A
1465,14
1489,57
1541,64
1592,64
1644,70
1697,82
1749,88
 
Viikkotyöaika 40 tuntia
 
-3v
 
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18v ...
4C
2424,53
2470,24
2561,61
2651,91
2743,29
2834,67
2924,98
4B
2261,99
2304,49
2389,47
2473,42
2559,49
2643,42
2727,35
4A
2114,31
2153,62
2231,18
2310,87
2389,47
2468,09
2546,73
3C
1991,06
2028,24
2102,61
2175,93
2250,31
2324,68
2397,98
3B
1831,69
1865,68
1932,62
1997,43
2065,44
2134,49
2200,38
3A
1681,88
1711,65
1772,19
1834,88
1897,56
1956,01
2014,43
2C
1580,96
1608,57
1665,95
1724,37
1782,83
1839,13
1897,56
2B
1498,08
1523,57
1576,70
1630,89
1685,06
1739,26
1793,45
2A
1486,39
1511,89
1563,96
1616,01
1670,18
1723,32
1777,51
 
TOIMIHENKILÖIDEN OHJEPALKAT (€)
 
Sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen. Viikkotyöaika 37,5 tuntia
 
 
-3v
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18-20v
21v …
 
4C
2376,73
2422,42
2510,61
2600,92
2689,10
2778,36
2867,59
2953,62
 
4B
2218,43
2259,87
2343,80
2425,61
2508,49
2591,36
2675,29
2755,55
 
4A
2075,00
2113,24
2189,75
2267,30
2344,87
2422,42
2498,92
2573,89
 
3C
1957,06
1993,18
2064,37
2136,63
2209,93
2283,24
2354,41
2425,04
 
3B
1800,88
1834,88
1900,74
1965,56
2030,38
2098,37
2163,18
2228,08
 
3A
1654,26
1684,00
1745,63
1805,14
1866,76
1925,18
1981,52
2040,97
 
2C
1556,52
1583,08
1640,44
1695,69
1753,07
1808,33
1864,64
1920,58
 
2B
1476,84
1502,33
1553,33
1606,45
1659,57
1712,69
1764,77
1817,71
 
 
Viikkotyöaika 40 tuntia
 
 
-3v
4-5v
6-8v
9-11v
12-14v
15-17v
18-20v
21v …
 
4C
2424,53
2470,24
2561,61
2651,91
2743,29
2834,67
2924,98
3012,73
 
4B
2261,99
2304,49
2389,47
2473,42
2559,49
2643,42
2727,35
2809,17
 
4A
2114,31
2153,62
2231,18
2310,87
2389,47
2468,09
2546,73
2623,13
 
3C
1991,06
2028,24
2102,61
2175,93
2250,31
2324,68
2397,98
2469,92
 
3B
1831,69
1865,68
1932,62
1997,43
2065,44
2134,49
2200,38
2266,39
 
3A
1681,88
1711,65
1772,19
1834,88
1897,56
1956,01
2014,43
2074,86
 
2C
1580,96
1608,57
1665,95
1724,37
1782,83
1839,13
1897,56
1954,49
 
2B
1498,08
1523,57
1576,70
1630,89
1685,06
1739,26
1793,45
1847,25
 
 
Ohjepalkkataulukoiden kokemusvuosiryhmillä tarkoitetaan:

 

- 3
= kokemusvuosia on alle 4
4- 5
= kokemusvuosia on 4 tai yli mutta alle 6
6- 8
= kokemusvuosia on 6 tai yli mutta alle 9
9-11
= kokemusvuosia on 9 tai yli mutta alle 12
12-14
= kokemusvuosia on 12 tai yli mutta alle 15
15-17
= kokemusvuosia on 15 tai yli mutta alle 18
18 -
= kokemusvuosia on 18 tai enemmän
1.5.2013 lukien liitteenä olevien ohjepalkkataulukoiden kokemusvuosiryhmillä tarkoitetaan:                

 

- 3 = kokemusvuosia on alle 4
4- 5
= kokemusvuosia on 4 tai yli mutta alle 6
6- 8
= kokemusvuosia on 6 tai yli mutta alle 9
9-11
 = kokemusvuosia on 9 tai yli mutta alle 12
12-14
= kokemusvuosia on 12 tai yli mutta alle 15
15-17
= kokemusvuosia on 15 tai yli mutta alle 18
18-20
= kokemusvuosia on 18 tai yli mutta alle 21
21 -
= kokemusvuosia on 21 tai enemmän
AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO RY 3(4)
ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY
Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä, muun muassa vuosi-lomapalkkaa ja ylityökorvauksia, laskettaessa.

Uusi työehtosopimus on voimassa 30.9.2013 saakka. Lähes 3,5-vuotisen sopimuskauden aikana toteutetaan seuraavat palkankorotukset:

 • 1.6.2010 tai lähinnä sen jälkeen: yleiskorotus 0,6 % ja työehtosopimuksen ohjepalkkojen korotus 0,7 %
 • 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen: yleis- ja ohjepalkkakorotus 0,7 %
 • 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen: työehtosopimuksen ohjepalkkojen korotus 0,6 %
 • 1.11.2011 tai lähinnä sen jälkeen: yleis- ja ohjepalkkakorotus, joka määritellään 30.9.2011 mennessä neljän teollisuuden toimihenkilöalan vuoden 2011 yleiskorotusten keskiarvona
 • 1.5.2012 tai lähinnä sen jälkeen: työehtosopimuksen ohjepalkkojen korotus 0,6 %
 • 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen: yleis- ja ohjepalkkakorotus, joka määritellään 30.9.2011 mennessä neljän teollisuuden toimihenkilöalan vuoden 2012 yleiskorotusten keskiarvona