Autorengasala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Autorengasala

Ohjetuntipalkat
Ohjetuntipalkat työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä 1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
Palkkaryhmä 1 1018 snt 1030 snt 1033 snt
Palkkaryhmä 2 1105 snt 1117 snt 1121 snt
Palkkaryhmä 3 1197 snt 1209 snt 1216 snt

Aikatyölisä
Jos työntekijä suorittaa aikatyötä edellä olevissa taulukoissa olevilla ohjetuntipalkoilla, maksetaan hänelle aikatyölisää työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
68 snt/h 68 snt 69 snt/h

Nuorten ohjetuntipalkat

Nuorten ohjetuntipalkat työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.3014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä 1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
15 -vuotiaat 753 snt 765 768
16 -vuotiaat 783 snt 795 798
17 -vuotiaat 805 snt 817 820

Ulkotyölisä
Mikäli rengasasennustyötä tai hihnatyötä suoritetaan ulkona, maksetaan ulkona suoritetusta työstä ulkotyölisää työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
40 snt/h 40 snt 41 snt/h

Raskaan renkaan lisä
Kuorma-auton ja sitä raskaampien renkaiden asennustyöstä maksetaan olosuhdelisää työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
37 snt/h 37 snt/h 38 snt/h

Edellä mainitut lisät maksetaan erillisinä lisinä, ellei lisien huomioimisesta ole paikallisesti toisin sovittu.

Vuorotyölisät
Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisää iltavuorossa ja yövuorossa työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta:

Vuorotyölisät 1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
Iltavuoro 96 snt/h 96 snt/h 97 snt/h
Yövuoro 181 snt/h 181 snt/h 182 snt/h

 

Ilta- ja yötyölisät
Työ, joka ei ole vuoro-, yli- tai hätätyötä ja jota tehdään kello 18.00 - 22.00 välisenä aikana, on iltatyötä ja työ jota tehdään kello 22.00 - 06.00 välisenä aikana on yötyötä. Ilta- ja yötyölisät ovat työehtosopimuksen voimaantullessa 1.3.2014 sekä 1.7.2014 ja 1.7.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 

Ilta- ja yötyölisät 1.3.2014 1.7.2014 1.7.2015
Iltatyö (18.00 – 22.00) 96 snt/h 96 snt/h 97 snt/h
Yötyö (22.00 – 6.00) 181 snt/h 181 snt/h 182 snt/h

 

 

Palkankorotukset:
1.3.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2012: lisien korotukset
1.3.2012: kertaerä 150 e; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.4.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,45 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.4.2013: lisien korotukset
 


Sopimuskausi 12.4.2010-30.4.2013

Yleiskorotus 1.5.2010

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 11 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia.

Ohjetuntipalkat 1.5.2010

1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ohjetuntipalkat ovat seuraavat:

 

Palkkaryhmä 1

950/senttiä/h

Palkkaryhmä 2

1032/senttiä/h

Palkkaryhmä 3

1116/senttiä/h

 
Lisät 1.5.2010

 

Aikatyölisä

64 senttiä/h

Ulkotyölisä

37 senttiä/h

Raskaan renkaan lisä

34 senttiä/h

Iltatyölisä

90 senttiä/h

Yötyölisä

170 senttiä/h

 
Nuorten ohjetuntipalkat

Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Palkantarkistukset 2011

Osapuolet neuvottelevat 31.1.2011 mennessä 1.3.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.3.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 31.1.2011 tai osapuolten sopimaan muuhun ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 30.4.2011.

Palkantarkistukset 2012

Osapuolet neuvottelevat 31.1.2012 mennessä 1.3.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.3.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 31.1.2012 tai osapuolten sopimaan muuhun ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 30.4.2012.

 

 

Sopimuskausi 13.6.2007 – 31.1.2010

Palkantarkistukset 2007

Kertakorvauksen suuruus on 240 euroa.

Yleiskorotus 1.10.2007
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,4 % tunnilta.


Palkantarkistukset 2008

Yleiskorotus 1.9.2008
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,9 % tunnilta.


Palkantarkistukset 2009

Yleiskorotus 1.3.2009
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2009 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,8 % tunnilta.

Sopimuskausi 16.2.2005 - 30.9.2007

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus on 1,9 prosenttia.

Lisät: Aikatyölisä 58 senttiä, ulkotyölisä 33 senttiä, raskaan renkaan lisä 30 senttiä, iltatyölisä 79 senttiä, yötyölisä 146 senttiä tunnilta.

Ohjetuntipalkat

 

 

 

pkl I
pkl II
Palkkaryhmä
senttiä/h
senttiä/h
1
754
753
2
820
817
3
887
886

Nuorten ohjetuntipalkat

 

 

 

 

pkl I
pkl II
senttiä/h
senttiä/h
15-vuotiaat
633
633
16-vuotiaat
656
655
17-vuotiaat
679
678

 

 


Palkankorotukset vuonna 2005

Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

 

 

 

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ja vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen. Ohjepalkkataulukot valmistuvat tammikuussa.

Vuosi 2005

Yleiskorotus 24 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Lisät: Aikatyölisä 57 snt, Ulkotyölisä 32 snt, raskaan renkaan lisä 29 snt, iltatyölisä 78 snt, yötyölisä 143 snt.

Vuosi 2006

Yleiskorotus 1,4 prosenttia.
Lisät: Aikatyölisä 58 snt, ulkotyölisä 33 snt, raskaan renkaan lisä 30 snt, iltatyölisä 79 snt, yötyölisä 146 snt.


Palkankorotukset vuonna 2004

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,2 prosenttia.

Ohjetuntipalkat (senttiä / tunti)

 

 

 

  Paikkakunta-
kalleusluokka
 
Palkkaryhmä I II
 
1 716 715
2 779 776
3 842 841


Lisät
Aikatyölisä: 56 snt; ulkotyölisä: 31 snt; raskaan renkaan lisä: 28 snt; iltatyölisä: 76 snt; yötyölisä: 139 snt.

Palkankorotukset vuonna 2003

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,6 prosenttia.

Sopimuskausi on 1.2.2003 - 15.2.2005.

Ohjetuntipalkat (senttiä / tunti)

 

 

 

 

Paikkakunta-
kalleusluokka
 
Palkkaryhmä I II
 
1 696 695
2 757 754
3 818 817

 


Lisät:
Aikatyölisä: 55 snt; ulkotyölisä: 30 snt; raskaan renkaan lisä: 27 snt; iltatyölisä: 74 snt; yötyölisä: 136 snt.