Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt - Palkkataulukot - Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt

Vaativuusluokkapalkat 1.8.2016

 

Pisteet

€/kk

1

210 - 235

1654

2

240 - 275

1814

3

280 - 315

1990

4

320 - 355

2181

5

360 - 395

2391

6

400 - 435

2623

7

440 - 475

2875

8

480 - 515

3155

9

520 - 555

3457

10

560 - 595

3793


Yleiskorotus 1.9.2014 
Palkkoja korotetaan 1.9.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
Työsopimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa oleville toimihenkilölle maksettava yleiskorotus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa alempi.

Vaativuusluokkapalkat 1.9.2014
TVL Pisteet Euroa
1 120-134 1766
2 135-149 1806
3 150-164 1859
4 165-179 1915
5 180-194 2003
6 195-209 2098
7 210-224 2197
8 225-239 2309
9 240-254 2505
10 255-269 2693
11 270-284 2901
12 258-299 3133
13 300-314 3413
14 315-330 3720
 

Yleiskorotus 1.9.2015 
Palkkoja korotetaan 1.9.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
Työsopimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa oleville toimihenkilölle maksettava yleiskorotus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa alempi.

Vaativuusluokkapalkat 1.9.2015
TVL Pisteet Euroa
1 120-134 1778
2 135-149 1819
3 150-164 1871
4 165-179 1928
5 180-194 2016
6 195-209 2112
7 210-224 2211
8 225-239 2324
9 240-254 2522
10 255-269 2711
11 270-284 2920
12 258-299 3154
13 300-314 3436
14 315-330 3745
 

Vuorolisät
Vuorolisiä ja portaikkoja korotetaan 1.9.2014 1 %:lla.

Muut lisät
Palvelusvuosilisä 1.9.2014: 

Työsuhteen yhtäjaksoinen kesto euroa
3-4 24
5-9 47
10-14 69
15-19 83
20-24 104
25-29 128
yli 30 152

Pakkasvarastolisä
Pakkasvarastolisää korotetaan 1.9.2014 1 %:lla.

Leipomoiden lauantaityölisä
Leipomoissa maksetaan lauantaityölisää aikaisemmassa laajuudessa. Lisän 
suuruus on 1.9.2014 alkaen 20,53 euroa.


Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014 

Yleiskorotus 1.5.2013
Palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-kauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 %.
Korotettava palkka sisältää luontoisedut sekä palvelusvuosilisän.
 
Vaativuusluokkapalkat 1.5.2013
Vaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1,9 %:lla.
 
Vuorolisiä ja portaikkoja korotetaan 1.5.2013 1,9 %:lla.
 
Muut lisät
Euromääräisiä lisiä korotetaan 1.5.2013 1,9 %:lla. Korotettavat euromääräiset lisät ovat palvelusvuosilisä, pakkasvarasto-lisä ja leipomoiden lauantaityölisä.
 
Vuorotyölisät 1.5.2013 alkaen
Vuorotyölisiä ja euromääräisiä portaikkoja korotetaan 1,9 %:

 

kuukausipalkan (kuukausipalkka
luontoisetuineen) ollessa
Iltavuorossa senttiä
Yövuorossa senttiä
enintään 1868
178
337
1869-1967
182
345
1968-2063
185
355
2064-2160
192
362
2161-2259
199
372
2260-2354
205
383
2355-2452
210
391
2453-2547
214
398
2548-2646
218
405
2647-2766
223
414
2767-2878
229
424
2879 tai enemmän
233
435

Vaativuusluokkapalkat 1.5.2013

 

TVL
pisteet
euroa
 
 
 
1
120-134
1751
2
135-149
1791
3
150-164
1843
4
165-179
1899
5
180-194
1986
6
195-209
2080
7
210-224
2178
8
225-239
2289
9
240-254
2484
10
255-269
2670
11
270-284
2876
12
285-299
3106
13
300-314
3384
14
315-330
3688
Palvelusvuosilisä
 
Toimihenkilölle maksetaan työsuhteen keston mukaan porrastettua palvelusvuosilisää.
 
Palvelusvuosilisä 1.5.2013:

 

Työsuhteen yhtäjaksoinen kesto
euroa
3 – 4
23
5 – 9
46
10 – 14
68
15 – 19
82
20 – 24
103
25 – 29
127
yli 30
150
 
 

Sopimuskausi 12.4.2010 - 31.3.2012

Palkankorotukset vuonna 2010

Yleiskorotus 1.5.2010

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,6 prosenttia.

Yleiskorotus 1.1.0.2010

Palkkoja korotetaan 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,7 prosenttia.