Elintarviketeollisuuden työntekijöiden palkat
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Elintarviketeollisuuden työntekijöiden palkat

Sopimuskausi 1.2.2016—31.1.2017

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan
prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

senttiä/t

senttiä/t

1

1036

987

2

1077

1026

3

1119

1066

4

1162

1107

5

1197

1140

6

1246

1187

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Iltavuorolisä 178 senttiä. Yövuorolisä 356 senttiä.

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr

Pääkaupunki*

Muut

 

senttiä/t

senttiä/t

1

1067

1016

2

1177

1121

3

1248

1189

4

1376

1310

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa


Palkkataulukot 1.8.2015

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. 

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen  työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.2.2016

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että palkkoja tarkistetaan vuonna 2016 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43   prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan pro- senteissa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella.
SEL:n työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti. Palkkaryhmät, palvelus- vuosilisät ja muut lisät: www.selry.fi
 

 

Leipomoala

Pr

Pääkaupunki* euroa/kk

Muut euroa/kk

75 %           1313                1250

90 %           1575                1500

95 %           1663                1584

1               1750                1667

2               1841                1753

3               1933                1841

4               2004                1909

5               2061                1963

6               2167                2064

6 + 5 %        2275                2167

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön  osallistuville  työntekijöille  ilta- vuorossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohjetuntipalkasta laskettua vuorotyölisää.

Iltatyölisä:  Kello  16  jälkeen  tehdystä  työstä maksetaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuoro- työksi, iltatyölisää jonka suuruus on 15 % ohje- tuntipalkasta laskettuna.

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr       Pääkaupunki*             Muut

euroa/kk            euroa/kk

1              1852               1764

2              2050               1952

3              2169               2066

4              2396               2282

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Teollisuus

Pr

Pääkaupunki* senttiä/t

Muut senttiä/t

1                1027                978

2                1068               1017

3                1110               1057

4                1153               1098

5                1188               1131

6                1237               1178

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Iltavuorolisä 177 senttiä. Yövuorolisä 353 senttiä.

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat

Pr          Pääkaupunki*            Muut

senttiä/t           senttiä/t

1                1057               1007

2                1168               1112

3                1239               1180

4                1366               1301

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Liha-ala

Pr

Pääkaupunki* senttiä/t

Muut senttiä/t

1               1048                  998

2               1095                 1043

3               1149                 1094

4               1201                 1144

5               1262                 1202

6               1322                 1259

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Iltavuorolisä 197 senttiä. Yövuorolisä 394 senttiä.

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat

Pr

Pääkaupunki* senttiä/t

Muut senttiä/t

1

1057

1007

2

1168

1112

3

1239

1180

4

1366

1301

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Meijeriala (ETL)

Pr

Pääkaupunki* euroa/kk

Muut euroa/kk

1             1796                  1710

2             1883                  1793

3             2072                  1973

4             2144                  2042

5             2201                  2096

6             2317                  2207

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön osallistuville työntekijöille iltavuo- rossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohje- tuntipalkasta laskettua vuorotyölisää.

Iltatyölisä: Kello 16 jälkeen tehdystä työstä mak- setaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, iltatyölisää, jonka suuruus on 15 % ohjetuntipal- kasta laskettuna.

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat

Pr

Pääkaupunki*
Euroa/kk

Muut
Euroa/kk

1

1849

1761

2

2046

1949

3

2165

2062

4

2392

2278

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Maidonjalostusala (M2L)

Pr

Pääkaupunki* euroa/kk

Muut euroa/kk

1              1796                1710

2              1883                1793

3              2072                1973

4              2144                2042

5              2201                2096

6              2317                2207

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön osallistuville työntekijöille iltavuo- rossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohje- tuntipalkasta laskettua vuorotyölisää.

Iltatyölisä: Kello 16 jälkeen tehdystä työstä mak- setaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, iltatyölisää, jonka suuruus on 15 % ohjetuntipal- kasta laskettuna.

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr         Pääkaupunki*            Muut

euroa/kk             euroa/kk

1               1849               1761

2               2046               1949

3               2165               2062

4               2392               2278

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Panimoala

Pr

Pääkaupunki* senttiä/t

Muut senttiä/t

1                1027                978

2                1068               1017

3                1110               1057

4                1153               1098

5                1188               1131

6                1237               1178

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Iltavuorolisä 177 senttiä. Yövuorolisä 353 senttiä.

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat

Pr          Pääkaupunki*            Muut

senttiä/t           senttiä/t

1                1057               1007

2                1168               1112

3                1239               1180

4                1366               1301

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Leipomoiden palkkataulukot 1.4.2014

    Pääkaupup.
seutu
I pkl
    euroa euroa
75 % alle 18-vuotias 3 kk:n ajan 1262 1202
90 % uusi työntekijä 3 kk:n ajan 1514 1442
95 % oppilas 1 vuotena 1598 1522
1. Palkkaryhmä leipomotyö 6 kk:n ajan
oppilas 2. vuotena
1682 1602
2. Palkkaryhmä leipomotyö 7-12 kuukausien ajan
nuorempi leipuri 1 vuoden ajan
oppilas 6 kk:n ajan (3 v. koulutus)
1770 1686
3. Palkkaryhmä leipomotyö 1 vuoden jälkeen
nuorempi leipuri 2. vuotena (2.v.ammattikoulu.)
nuorempi leipuri 18 kk:n ajan (3.vuotinen koulutus)
nuorempi kondiittori yhden vuoden ajan
1862 1773
4. Palkkaryhmä leipomotyöntekijä viiden alalla olovuoden jälkeen 1930 1838
5. Palkkaryhmä vanhempi leipuri  (ylöslyönti)
nuorempi kondiittori 2. vuotena
1985 1890
6. Palkkaryhmä vanhempi leipuri (taikinan teko ja paisto) 2090 1990
6. Palkkaryhmä + 5 % vanhempi kondiittori 2195 2090

Leipomoiden Ylläpito-osastojen kuukausipalkat 1.4.2014
 
Palkkaryhmä Pääkaupunki-seutu I pkl
1 1782 1697
2 1974 1880
3 2092 1992
4 2311 2201
 
 


Liha-alan palkkataulukot 1.4.2014

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  senttiä senttiä
1 1008 960
2 1055 1005
3 1108 1055
4 1158 1103
5 1217 1159
6 1276 1215

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.4.2014
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  senttiä senttiä
1 1017 969
2 1126 1072
3 1194 1137
4 1319 1256

Lisät 1.4.2014
Iltavuorolisä 190 senttiä
Yövuorolisä 380 senttiä
 


Maidonjalostusalan taulukkopalkat 1.4.2014

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  euroa euroa
1 1726 1644
2 1812 1726
3 1995 1900
4 2066 1968
5 2122 2021
6 2234 2128

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.4.2014
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  euroa euroa
1 1779 1694
2 1971 1877
3 2087 1988
4 2307 2197
 

Elintarviketeollisuuden ja panimoiden taulukkopalkat 1.4.2014

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  senttiä senttiä
1 988 941
2 1028 979
3 1069 1018
4 1112 1059
5 1145 1090
6 1192 1135

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.4.2014
 
Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I pkl
  senttiä senttiä
1 1017 969
2 1126 1072
3 1194 1137
4 1319 1256

Lisät 1.4.2014

Ilavuorolisä 170 senttiä
Yövuorolisä 341 senttiäSopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014

Yleiskorotus 1.5.2013

 • Yleiskorotus 1,65 prosenttia
 • 1.5.2013 vaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1,9 prosenttia
 • 0,25 prosenttia palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Yleiskorotus 1.10.2013

Palkkoja korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia.
Kalleusluokka II poistuu 1.1.2014 lukien palkkataulukoista.

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN PALKAT 1.4.2012
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %
(työntekijän kokonaispalkkaa on korotettava tällä prosenttimäärällä)
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %. Lisäksi korotetaan palvelusvuosilisiä yleiskorotuksen määrällä. Palkkaryhmittely- ja palkkausjärjestelmän uudistustyön vuoksi palkkataulukkoja ei koroteta.
 
Soveltamisneuvotteluissa liitot eivät päässeet yhteisymmärrykseen
 
Palvelusvuosilisät 1.4.2012
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:

Työsuhteen kesto
Lisä, s/t
1 - 4 vuotta
35
5 - 9 ”
47
10 - 14 ”
52
15 – 19 ”
55
20 vuotta ja yli
59

PALKANKOROTUKSET 2011

Palkkoja korotetaan 1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 %.

Elintarviketeollisuuden taulukkopalkat 1.10.2011

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunkiseutu
I pkl
II pkl
 
senttiä
senttiä
senttiä
965
919
914
2
1004
956
953
3
1044
994
990
4
1086
1034
1030
5
1117
1064
1060
6
1163
1108
1102
Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2011

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunkiseutu
I pkl
II pkl
senttiä
senttiä
senttiä
 
1
993
946
934
2
1099
1047
1035
3
1166
1110
1097
4
1287
1226
1213
 

Taulukkopalkat 1.10.2011

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä 0,3 %.

Elintarviketeollisuuden taulukkopalkat 1.10.2011

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat ovat sentteinä eri paikkakuntakalleusluokissa ja palkkaryhmissä seuraavat:

Palkkaryhmä Pääkaupunki- I pkl II pkl
  seutu    
       
  senttiä senttiä senttiä
1 965 919 914
2 1004 956 953
3 1044 994 990
4 1086 1034 1030
5 1117 1064 1060
6 1163 1108 1102
       

Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat 1.10.2011

Palkkaryhmä Pääkaupunki- I pkl II pkl
  seutu    
       
  senttiä senttiä senttiä
1 993 946 934
2 1099 1047 1035
3 1166 1110 1097
4 1287 1226 1213

 


 

Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014 

Ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

palkkaryhmä pk* I II
1 9,50 9,05 9,00
2 9,88 9,41 9,38
3 10,28 9,79 9,75
4 10,69 10,18 10,14
5 11,00 10,48 10,44
6 11,46 10,91 10,86

* Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

1. palkkaryhmä
Elintarvikealalla uusi työntekijä 6 kuukauden ajan.

2. Palkkaryhmä
Elintarvikealalla työntekijä 7–12 kuukauden ajan

3. Palkkaryhmä
Elintarviketyö; tuotantolaitoksen vaihtelevat työt, joiden suorittaminen edellyttää jonkin verran koulutusta tai kokemusta. Työntekijä siirtyy viiden alallaolovuoden jälkeen 4. palkkaryhmään.

3. palkkaryhmästä työntekijä voi siirtyä koulutuksen tai työkokemuksen kautta 5. tai 6. palkkaryhmään, milloin hänen tehtäväkokonaisuutensa ja pätevyytensä täyttää ylempien palkkaryhmien asettamat edellytykset.

5. ja 6. palkkaryhmän työt enintään 8 kuukauden ajan.

4. Palkkaryhmä
3. palkkaryhmän työntekijä viiden alallaolovuoden jälkeen.

5. Palkkaryhmä
Vaativa elintarvikealan ammattityö, jossa edellytetään useiden koulutusta ja kokemusta vaativien koneiden tai muun vaativan tehtäväkokonaisuuden hallintaa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
6. palkkaryhmään kuuluvat työt enintään 10 kuukauden ajan.

6. Palkkaryhmä
Erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset elintarviketyöt, joiden itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta. Milloin työntekijä koulutuksensa tai kokemuksensa avulla itsenäisesti hallitsee ja tekee 5. tai 6. palkkaryhmään sijoitettuja töitä, sijoitetaan hänet ko.  palkkaryhmään palkkaryhmittelyssä mainituista ohjeellisista kouluttautumisaikarajoista (8 kk ja 10 kk) riippumatta.

Ylläpito-osaston ohjetuntipalkat 1.10.2010 alkaen

palkkaryhmä pk* I II
1 9,78 9,31 9,20
2 10,83 10,31 10,19
3 11,48 10,93 10,81
4 12,67 12,07 11,94

1. palkkaryhmä, Yksinkertaiset ylläpitotyöt

 • Harjoittelijat
 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan

2. palkkaryhmä, Ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 12 kuukauden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna työskentelevä työntekijä
 • Ulkotyöntekijä
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 6 kk ajan

3. palkkaryhmä, Vaativat ylläpitotyöt

 • 4. palkkaryhmän ammatin oppilas 2 vuoden ajan
 • Ammattityöntekijän apuna monipuolisia töitä tekevä työntekijä
 • 6 kuukauden jälkeen
 • Talonmies
 • Lämmittäjän työ yksinomaisena työnä
 • Monipuolisia ulkotöitä tekevä ulkotyöntekijä 6 kuukauden jälkeen
 • 3-vuotisen yleisen ammattikoulun käynyt 2 vuoden ajan

4. palkkaryhmä, Ammattityöt

 • Talonmies ja lämmittäjä, jotka tekevät erilaisia ylläpitopuolen tehtäviä, yli 5 vuotta ammatissa toiminut
 • Itsenäiseen työhön pystyvä ammattityöntekijä, yli 4 vuotta ammatissa toiminut 

Palvelusvuosilisät 1.10.2010 alkaen

työsuhteen kesto senttiä
1-4 vuotta 34
5-9 vuotta 45
10-14 vuotta 50
15-19 vuotta 53
20 vuotta ja yli 57

 

Lisät 1.10.2010 alkaen

iltavuorolisä 1,64 e
yövuorolisä 3,27 e

 

Yleiskorotus 1.4.2008
Palkkoja korotetaan 1.4.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukau­den alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,8 prosenttia.

Ohjepalkat 1.4.2008
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä (3,8 %). Pääkaupunkiseudun ohjepalkat + 5 % I kalleusluokan ohjepalkoista.

Ylläpito-osastot (1.4.2008, 1.10.2008, 1.4.2009,1.10.2009)

Vuorolisät 1.4.2008

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 153 senttiä
yövuorolisä 305 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 171 senttiä
yövuorolisä 341 senttiä


Muut palkkaperusteet 1.4.2008
Seuraavia lisiä korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (3,8 %).

Leipomot
- leipomoiden lauantaityölisä 18,32 euroa
Liha
-erikoisolosuhdelisä 38 senttiä
Kaikki alat
-Työnopastuslisä 54 senttiä
-pakkasvarastolisä 94 senttiä

Vuorolisät 1.10.2008

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 154 senttiä
yövuorolisä 308 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 172 senttiä
yövuorolisä 345 senttiä


Palkantarkistukset 1.4.2009

Yleiskorotus 1.4.2009

Palkkoja korotetaan 1.4.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukau­den alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 %.

Ohjepalkat 1.4.2009

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (3,5 %). Pääkaupunkiseudun ohjepalkat + 5 % I kalleusluokan ohjepalkoista.

Vuorolisät 1.4.2009

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 160 senttiä
yövuorolisä 319 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 178 senttiä
yövuorolisä 356 senttiä


1.4.2009

Seuraavia lisiä korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (3,5 %).

Leipomot
- leipomoiden lauantaityölisä 18,96 euroa

Liha
- erikoisolosuhdelisä 39 senttiä

Kaikki alat
- työnopastuslisä 56 senttiä
- pakkasvarastolisä 97 senttiä

Vuorolisät 1.10.2009

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 161 senttiä
yövuorolisä 322 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 180 senttiä
yövuorolisä 360 senttiä


Pääluottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

1.4.2008

Korvauksia korotetaan 1.4.2008 lukien 7 %:lla.
Työntekijöiden määrä korvaus €/kk
10-20 56
21-50 78
51-100 83
101-200 91
201-300 100
301-380 111
381-420 120
421 tai yli 134

 

 

 

 

Peruselintarvike, panimo
 
1.4.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka
ryhmä
senttiä senttiä senttiä
1 905 862 857
2 941 896 893
3 978 931 928
4 999 951 948
5 1027 978 975
6 1069 1018 1014
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka
ryhmä
senttiä senttiä senttiä
1 905 862 857
2 941 896 893
3 978 931 928
4 1008 960 957
5 1037 988 985
6 1079 1028 1024
 
1.4.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä
senttiä senttiä senttiä
1 937 892 887
2 973 927 924
3 1012 964 960
4 1044 994 990
5 1074 1023 1019
6 1117 1064 1060


1.10.2009

 

 

Pääkaupunki* I II
Palkka-ryhmä
senttiä senttiä senttiä
1 937 892 887
2 973 927 924
3 1012 964 960
4 1053 1003 999
5 1084 1033 1029
6 1128 1074 1070


* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
 

Liha
 
1.4.2008
Pääkaupunki I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 906 863 859
2 948 903 900
3 995 948 944
4 1043 993 990
5 1093 1041 1038
6 1147 1092 1089
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 914 871 867
2 957 911 908
3 1005 957 953
4 1052 1002 999
5 1104 1051 1048
6 1157 1102 1099
 
1.4.2009
Pääkaupunki I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 946 901 897
2 990 943 940
3 1040 990 986
4 1089 1037 1034
5 1142 1088 1085
6 1198 1141 1137

 
1.10.2009

Pääkaupunki* I II
Palkka ryhmä
senttiä senttiä senttiä
1 954 909 905
2 999 951 948
3 1049 999 995
4 1098 1046 1043
5 1153 1098 1095
6 1209 1151 1147

 

Lihantarkastajat
 
1.4.2008
Palkka ryhmä I II
senttiä senttiä
1 1986 1970
2 2072 2059
3 2162 2150
4 2360 2349
5 2643 2613

 

Leipomo
 
1.4.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1536 1463 1455
2 1617 1540 1531
3 1701 1620 1612
4 1754 1670 1661
5 1791 1706 1698
6 1886 1796 1786
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1536 1463 1455
2 1617 1540 1531
3 1701 1620 1612
4 1758 1674 1665
5 1801 1716 1708
6 1897 1807 1797
 
1.4.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1590 1514 1506
2 1674 1594 1585
3 1761 1677 1668
4 1820 1733 1723
5 1865 1776 1768
6 1964 1870 1860

 
1.10.2009

Pääkaupunki* I II
Palkka-ryhmä euroa euroa euroa
1 1590 1514 1506
2 1674 1594 1585
3 1761 1677 1668
4 1824 1737 1727
5 1875 1786 1778
6 1975 1881 1871


· Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

 

 

Meijeri
 
1.4.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1579 1504 1499
2 1658 1579 1574
3 1825 1738 1731
4 1870 1781 1774
5 1915 1824 1818
6 2011 1915 1909
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1579 1504 1499
2 1658 1579 1574
3 1825 1738 1731
4 1881 1791 1784
5 1929 1837 1831
6 2029 1932 1926
 
1.4.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1635 1557 1551
2 1716 1634 1629
3 1889 1799 1792
4 1947 1854 1846
5 1996 1901 1895
6 2100 2000 1993

 
1.10.2009

 

Pääkaupunki* I II
Palkka-ryhmä euroa euroa euroa
1 1635 1557 1551
2 1716 1634 1629
3 1889 1799 1792
4 1957 1864 1856
5 2010 1914 1908
6 2118 2017 2010


*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

 

 

 

Peruselintarvike, panimo ja liha

 
Ylläpito-osastojen ohjetuntipalkat

 

 

 

 

1.4.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 928 884 875
2 1012 964 953
3 1072 1021 1011
4 1190 1133 1120
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 928 884 875
2 1022 973 962
3 1083 1031 1021
4 1200 1143 1130
 
1.4.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 963 917 907
2 1057 1007 995
3 1119 1066 1055
4 1238 1179 1166

 

1.10.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä senttiä senttiä senttiä
1 963 917 907
2 1067 1016 1004
3 1130 1076 1065
4 1248 1189 1176

 
*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
 

Leipomo, meijeri


Ylläpito-osastojen kuukausipalkat
 
1.4.2008

Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1624 1547 1531
2 1771 1687 1668
3 1876 1787 1769
4 2082 1983 1960
 
1.10.2008
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1624 1547 1531
2 1788 1703 1684
3 1894 1804 1787
4 2100 2000 1978
 
1.4.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1685 1605 1587
2 1850 1762 1741
3 1959 1866 1846
4 2166 2063 2041

 

1.10.2009
Pääkaupunki* I II
Palkka-
ryhmä euroa euroa euroa
1 1685 1605 1587
2 1867 1778 1757
3 1977 1883 1864
4 2185 2081 2058


*Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen


Palkankorotukset 2007

Huhtikuulta maksetaan erillisenä korvauksena koko kuukauden työssä olleille täyttä työaikaa tekeville työntekijöille 65 euroa. Osa-aikaiselle maksetaan ko. korvaus suhteessa täyteen työaikaan. Jos työsuhde on kestänyt osan huhtikuuta, menetellään vastaavasti.

1.5.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Yleiskorotus 3,0 %.

Taulukkopalkkakorotus 3,0 %.

TEOLLISUUS, PANIMO

 

 

 

Pr Pääkaupunki I II
senttiä senttiä senttiä
 
1 872 830 826
2 906 863 860
3 942 897 894
4 962 916 913
5 989 942 939
6 1030 981 977


Vuorolisät 1.5.2007
iltavuorolisä 147 senttiä
yövuorolisä 294 senttiä

LIHA

 

 

 

 

Pr Pääkaupunki I II
senttiä senttiä senttiä
 
1 873 831 828
2 914 870 867
3 959 913 909
4 1005 957 954
5 1053 1003 1000
6 1105 1052 1049


Vuorolisät 1.5.2007
iltavuorolisä 164 senttiä
yövuorolisä 329 senttiä

LEIPOMO

Sopimuskausi 5.4.2007 – 31.3.2010

Huhtikuun erilliskorvaus

Huhtikuulta maksetaan erillisenä korvauksena koko kuukauden työssä olleille täyttä työaikaa tekeville työntekijöille 65 euroa. Osa-aikaiselle maksetaan ko. korvaus suhteessa täyteen työaikaan. Jos työsuhde on kestänyt osan huhtikuuta, menetellään vastaavasti.

1.5.2007

Yleiskorotus 3,0 %.
Taulukkopalkkakorotus 3,0 %.
1.5. voimaan tulevat kuukausipalkkataulukot

 

 

 

 

Pr Pääkaupunki I II
senttiä senttiä senttiä
1 1479 1409 1402
2 1558 1484 1475
3 1639 1561 1553
4 1689 1609 1600
5 1726 1644 1636
6 1817 1730 1721


Lisät 1.5.2007

Lauantaityölisä 17,65 euroa
Työnopastuslisä 52 senttiä
Pakkasvarastolisä 91 senttiä

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 1.5.2007 alkaen

Korvauksia korotetaan yleiskorotuksen määrällä.

 

 

 

 

Työntekijöiden määrä Korvaus €/kk
10-20 52
21-50 73
51-100 78
101-200 85
201-300 93
301-380 104
381-420 112
421 tai yli 125

 


MEIJERI

 

 

 

 

 

Pr Pääkaupunki I II
senttiä senttiä senttiä
 
1 1521 1449 1444
2 1597 1521 1516
3 1758 1674 1668
4 1802 1716 1709
5 1845 1757 1751
6 1937 1845 1839


Muut lisät 1.5.2007 kaikki alat

Työnopastajalisä ja työnopastuslisä 52 senttiä
Pakkasvarastolisä 91 senttiä

Liha: erikoisolosuhdelisä 37 senttiä
Leipomo: lauantaityö erityislisä 17,65 euroa

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Kaikki alat 1.5.2007

Korvauksia korotetaan yleiskorotuksen määrällä.

 

 

 

 

Työntekijöiden määrä Korvaus €/kk
 
10-20 52
21-50 73
51-100 78
101-200 85


Palkankorotukset 2008 ja 2009

Liitot sopivat erikseen yleisistä palkantarkistuksista ajanjaksolla 1.4.2008 – 31.3.2010. Korotustasossa huomioidaan työmarkkinoilla yleisesti sovitut korotukset sekä ratkaisujen pituus. Palkankorotukset toteutetaan yleiskorotuksena ja sen suuruisena ohjepalkkakorotuksena, ellei toisin sovita

Lisäksi toteutetaan ohjepalkkakorotukset seuraavasti:

1.10.2008 ja 1.10.2009

 

 

 

 

Teollisuus, panimo Liha Leipomo Meijeri
 
Pr senttiä Pr senttiä Pr senttiä Pr senttiä
 
1 1 8 1 1
2 2 8 2 2
3 3 9 3 3
4 9 4 9 4 4 4 10
5 10 5 10 5 10 5 13
6 10 6 10 6 11 6 17


Palkankorotukset 1.3.2005

Palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26 senttiä tunnilta tai 44 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Ohjepalkat 1.3.2005

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä (26 senttiä, 44 euroa kuitenkin vähintään 2,4 %).

Liha-alan ohjepalkkoja korotetaan yhtä senttiä vähemmän johtuen alan palvelusvuosilisäkorotuksesta.

Pääkaupunkiseudun ohjepalkat +5 % I kalleusluokan ohjepalkoista.

Meijerialalla 4. ja 5. palkkaryhmän ero on 7 %.

Ylläpito-osastot (1.3.2005, 1.10.2006, 1.6.2006. 1.10.2006)

Ylläpito-osastojen ohjepalkkakorotukset ovat samat kuin elintarvikealojen ohjepalkkakorotukset palkkaryhmissä 3 – 6.

Leipomo- sekä meijerialan ylläpito-osastojen kuukausipalkkataulukot kertoimella 175.

Vuorolisät 1.3.2005

Elintarvikeala ja panimot

 

iltavuorolisä 137 senttiä
yövuorolisä 273 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 156 senttiä
yövuorolisä 312 senttiä


Muut palkkaperusteet 1.3.2005

Seuraavia lisiä korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (2,4 %).

Leipomot
- leipomoiden lauantaityölisä 16,79 euroa

Liha
- erikoisolosuhdelisä 35 senttiä

Kaikki alat
- pakkasvarastolisä 86 senttiä

Liha-alan tuntikohtaisia palvelusvuosilisiä korotetaan kahdella sentillä.

Vuorolisät 1.10.2005

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 138 senttiä
yövuorolisä 276 senttiä


Palkantarkistukset 1.6.2006

Yleiskorotukset 1.6.2006

Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella jonka suuruus on 2,1 %.

Ohjepalkat 1.6.2006

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (2,1 %).

Vuorolisät 1.6.2006

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 141 senttiä
yövuorolisä 282 senttiä


Liha-ala

iltavuorolisä 159 senttiä
yövuorolisä 319 senttiä


1.6.2006

Seuraavia lisiä korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä (2,1 %).

Leipomot
- leipomoiden lauantaityölisä 17,14 euroa

Liha
- erikoisolosuhdelisä 36 senttiä

Kaikki alat
pakkasvarastolisä 88 senttiä

Liha-alan tuntikohtaisia palvelusvuosilisiä korotetaan kahdella sentillä.

Samalla poistetaan kuukausikohtainen palvelusvuosilisä.

Vuorolisät 1.10.2006

Elintarvikeala ja panimot

iltavuorolisä 143 senttiä
yövuorolisä 286 senttiä