Energia - ICT - Verkostoala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Energia - ICT - Verkostoala

Sopimuskausi:
1.10.2014-31.7.2016

Vuosi 2015

Yleiskorotus 1.2.2015
Työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 12 sentillä.

Kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 20 eurolla.

Vaativuuden mukaiset palkat 1.2.2015
Vaativuuden mukaisia palkkoja korotetaan siten, että tuntipalkkoja kaikilla vaativuustasoilla korotetaan 12 sentillä ja kuukausipalkkoja 20 eurolla.

Vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.2.2015 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Vaativuustaso euroa/t euroa/kk
1 10,03 1745
2 10,94 1903
3 11,87 2065
4 12,78 2221
5 13,66 2376
6 14,59 2538
7 15,49 2695
8 16,40 2854


Urakkahinnat 1.2.2015
Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 0,7 prosentilla


Vuosi 2016

Yleiskorotus 1.2.2016
Työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 0,4 prosentilla.

Kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 0,4 prosentilla.

Vaativuuden mukaiset palkat 1.2.2016
Vaativuuden mukaisia palkkoja korotetaan 0,4 prosentilla.
 
Vaativuustaso euroa/t euroa/kk
1 10,07 1752
2 10,98 1911
3 11,92 2073
4 12,83 2230
5 13,71 2386
6 14,65 2548
7 15,55 2706
8 16,47 2865

Urakkahinnat 1.2.2016
Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 0,4 prosentilla.

Erikoislisät 1.2.2016
Erikoislisiä korotetaan 0,4 prosentilla.
 
Erikoislisät 1.2.2016
Erikoislisät ovat 1.2.2016 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:
  euroa/h euroa/kk
Ammattitutkintolisät    
• Ammattitutkinto 0,73 126,00
• Erikoisammattitutkinto tai ylempi ammattitutkinto 1,37 236,01
     
Erittäin likaisen työn lisä 0,46  
Korotettu 1,02  
     
Kärkimieslisä, työryhmän koko    
• 2 0,39  
• 3-6 0,69  
• 7 - 1,13  
     
Lämpölisä 0,47  
     
Mastolisä    
• Yli 25 m ja enintään 30 m 1,85  
• Yli 30 m ja enintään 70 m 5,04  
• Yli 70 m ja enintään 130 m 6,03  
• Yli 130 m 6,81  
     
Luokkahitsaajan lisä 0,47  
     
Vuorotyölisä    
• Iltavuoro 1,94  
• Yövuoro 3,70  
     
Tunnelilisä   104,76

Paikallisesti sovitut lisät 1.2.2016
Paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 0,4 prosentilla, ellei paikallisesti muuta sovita.


 

Palkankorotukset:
1.9.2012: yleiskorotus 1,6 % + järjestelyerä 0,8 %
1.9.2012: taulukkopalkkojen, erillisten ja paikallisesti sovittujen erien sekä urakkahintojen korotus 2,4 %
1.9.2012: kertaerä 150 e
1.10.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %
1.10.2013: taulukkopalkkojen, erillisten ja paikallisesti sovittujen erien sekä urakkahintojen korotus 1,9 %
 


 

Yleiskorotus 2011

Työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.9.2011 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 prosentilla.
 
Urakkahinnat
 
Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan yleiskorotuksen ajankohdasta lukien 2,5 prosentilla.
 
Yrityskohtainen erä 1.1.2012
 
Työntekijöiden palkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.1.2012 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,6 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan tunti- / kuukausipalkoista.
 
Yrityskohtainen erä jaetaan palkkausjärjestelmän pätevyydenarviointi-järjestelmää käyttäen. Ennen erän jakamista pääluottamusmiehelle annetaan selvitys arviointijärjestelmän toimivuudesta, erän suuruudesta ja jakoperusteista. Mikäli pääluottamusmies voi perustellusti kyseenalaistaa järjestelmän toimivuuden ja siihen perustuvan erän jakamisen, erä jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.
 
Vaativuudenmukaiset palkat 1.9.2011
 
Vaativuuden mukaisia palkkoja korotetaan yleiskorotuksen ajankohdasta 2,5 prosentilla ja ovat seuraavat:

 

Vaativuustaso
€/t
€/kk
1
9,50
1653
2
10,37
1805
3
11,26
1960
4
12,13
2109
5
12,98
2258
6
13,87
2413
7
14,73
2563
8
15,61
2716
Erikoislisät 1.9.2011
 
Erillisiä lisiä korotetaan yleiskorotuksen ajankohdasta alkaen 2,5 prosentilla.
Erikoislisät ovat yleiskorotuksen ajankohdasta 1.9.2011 seuraavat:

 

 
€/h
€/kk
Ammattitutkintolisät
 
 
• Ammattitutkinto
0,70
120,27
• Erikoisammattitutkinto tai ylempi ammattitutkinto
1,30
225,28
 
 
 
Erittäin likaisen työn lisä
0,44
 
Korotettu
0,98
 
 
 
 
Kärkimieslisä, työryhmän koko
 
 
• 2
0,37
 
• 3-6
0,66
 
• 7 -
1,08
 
 
 
 
Lämpölisä
0,45
 
 
 
 
Mastolisä
 
 
• Yli 25 m ja enintään 30 m
1,77
 
• Yli 30 m ja enintään 70 m
4,81
 
• Yli 70 m ja enintään 130 m
5,76
 
• Yli 130 m
6,49
 
 
 
 
Luokkahitsaajan lisä
0,45
 
 
 
 
Vuorotyölisä
 
 
• Iltavuoro
1,85
 
• Yövuoro
3,54
 
 
 
 
Tunnelilisä
 
99,99
Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavat korvaukset 1.9.2011

 

Työntekijöitä vuoden alussa
€/kk
5 - 9
59,63
10 - 24
93,16
25 - 50
122,96
51 - 100
173,99
101 - 200
205,23
201 - 400
242,20
401 - 600
273,26
601
320,50

Sopimuskausi 17.10.2007 - 31.1.2010.

Yleiskorotus

Työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 55 sentillä, kuitenkin vähintään 4,5 prosentilla. Kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 96 eurolla, kuitenkin vähintään 4,5 prosentilla.

Yrityskohtainen erä

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lisäksi 0,5 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan yleiskorotuksella korottamattomista tunti / kuukausipalkoista. Yrityskohtaisen erän käytöstä sovitaan pääluottamusmiehen kanssa. Mikäli siitä ei päästä yksimielisyyteen, erä jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Urakkahinnat

Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 5,8 prosentilla.

Vaativuuden mukaiset palkat

Uudet vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.10.2007 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Vaativuustaso €/t €/kk
1 8,75 1523
2 9,55 1662
3 10,36 1803
4 11,16 1942
5 11,95 2079
6 12,76 2220
7 13,56 2359
8 14,36 2499


Vuosi 2008

Yrityskohtainen erä 1.3.2008

Palkkoja korotetaan 1.3.2008 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 0,7 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan työntekijöiden tunti / kuukausipalkoista (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää).

Niissä yrityksissä joissa pätevyydenarviointijärjestelmää ei ole vielä käytössä, erän käytöstä sovitaan paikallisesti. Ellei asiasta päästä sopimukseen, se jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena kaikille työntekijöille.

Yleiskorotus

Työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,2 prosentilla.

Yrityskohtainen erä 1.10.2008

Palkkoja korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lisäksi 0,8 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan yleiskorotuksella korottamattomista tunti / kuukausipalkoista.

Yrityskohtainen erä käytetään ensisijaisesti matkustusmääräysten muutosten aiheuttamiin kustannuksiin. Mikäli niiden aiheuttama kustannusnousu jää kyseistä erää pienemmäksi, käytetään loppu henkilökohtaisten palkanosien tarkistuksiin noudattaen 1.3.2008 erän jakoperusteita.

Urakkahinnat

Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 1.10.2008 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 prosentilla.

Vaativuuden mukaiset palkat

Uudet vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.10.2008 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Vaativuustaso €/t €/kk
1 8,94 1556
2 9,76 1698
3 10,59 1843
4 11,41 1985
5 12,21 2125
6 13,04 2269
7 13,86 2412
8 14,68 2554


Vuosi 2009

Yleiskorotus

Työntekijöiden tunti- ja kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.10.2009 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla.

Urakkahinnat

Kiinteitä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 1.10.2009 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla.

Vaativuuden mukaiset palkat

Uudet vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.10.2009 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Vaativuustaso €/t €/kk
1 9,20 1601
2 10,04 1747
3 10,90 1897
4 11,74 2043
5 12,56 2185
6 13,42 2335
7 14,26 2481
8 15,11 2629


Energiayhteisöjen työehtosopimuksen mukaisen keskituntiansion tarkistaminen

Vuoden 2006 IV:n ja vuoden 2007 I:n, II:n ja III:n vuosineljänneksen perusteella laskettua keskituntiansiota korotetaan 5,1 prosentilla. Viimeistään 1.1.2008 alkaen sovelletaan uuden työehtosopimuksen mukaista keskituntiansion laskentaa.

Palkat eri vaativuustasoilla 1.10.2007, 1.10.2008 ja 1.10.2009 lukien:

Vaativuustaso Palkat 1.10.2007 Palkat 1.10.2008 Palkat 1.10.2009
€/t €/t€ €/t€ €/kk €/t €/kk
1 8,75 1523 8,94 1556 9,20 1601
2 9,55 1662 9,76 1698 10,04 1747
3 10,36 1803 10,59 1843 10,90 1897
4 11,16 1942 11,41 1985 11,74 2043
5 11,95 2079 12,21 2125 12,56 2185
6 12,76 2220 13,04 2269 13,42 2335
7 13,56 2359 13,86 2412 14,26 2481
8 14,36 2499 14,68 2554 15,11 2629


Yrityksen palvelukseen tulevalle uudelle työntekijälle voidaan maksaa enintään neljän kuukauden pituiselta ajalta palkkaa, joka on 85 prosenttia ao. vaativuustason mukaisesta palkasta. Edellytyksenä on, että työtehtävä on arvioitu aiemmin vaativuudenarviointijärjestelmää käyttäen.

Yleiskorotusten yhteydessä tehtävän vaativuuden mukaisia palkkoja korotetaan yleiskorotusprosentin määrällä.

Jos korkeissa mastoissa tai pylväissä työskentely liittyy olennaisena osana tehtävään, otetaan se huomioon tehtävän vaativuuden arvioinnissa eikä makseta erillistä mastolisää.

Paikallisesti sovitaan, maksetaanko luokkahitsaajan pätevyydestä työehtosopimuksen mukainen erillinen lisä vai otetaanko tehtävän vaativuuden arvioinnissa huomioon tehtävän edellyttämä hitsaustaito.

Kärkimiehenä toimiminen otetaan huomioon tehtävän vaativuutta arvioitaessa tai maksamalla siitä erillinen lisä.

Jos työntekijän tehtäviin kuuluu olennaisena osana antaa työnopastusta etukäteen laaditun ohjelman mukaisesti oppisopimusoppilaille tai työssäoppimisjaksolla oleville toisen asteen ammatillisten oppilaitosten oppilaille, otetaan tämä huomioon tehtävän vaativuutta arvioitaessa.

Henkilökohtainen palkanosa

Työntekijän pätevyyttä ja työsuoritusta arvioitaessa otetaan huomioon ne henkilökohtaiset ominaisuudet, joilla on merkitystä kyseisen tehtävän hoitamiselle. Arviointi tapahtuu yrityksen toimintaa ja tavoitteita sekä henkilöstön kehittymistä tukevan arviointijärjestelmän avulla. Arvioitavia tekijöitä ovat ainakin työn määrä, työn laatu ja yhteistyökyky. Näiden lisäksi järjestelmä voi sisältää yrityksen harkinnan mukaan muita edellä olevia tavoitteita tukevia tekijöitä. Arvioinnin tulosta käsitellään työntekijän ja hänen esimiehensä kesken tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain.

Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut 5 vuotta, on henkilökohtaisen palkanosan oltava vähintään 3 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta.

Mikäli työntekijä on oikeutettu kohdan 33.1.1 mukaiseen ammattitutkintolisään, muodostaa se henkilökohtaisen palkan osuuden, joka ei sisälly kohdan 28.2 mukaiseen vähimmäisosuuteen.

Pääluottamusmies, vapautus työstä

Työntekijöitä vuoden alussa Tunteja vuodessa
10 - 25 120
26 - 75 240
76 - 100 360
101 - 150 480
151 - 200 600
201 - 250 720
251 - 300 840
301- 960


Voimalaitoksilla työsuojeluvaltuutettujen vapautus on kuitenkin 70 prosenttia em. taulukosta, ellei paikallisesti muusta sovita.

Pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta seuraavasti:

Edustamien työntekijöiden
lukumäärä
€/kk
10 - 25 47
26 - 75 71
76 - 150 94
151- 118


Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan korvausta seuraavasti:

Edustamien työntekijöiden

lukumäärä €/kk
10 - 25 35
26 - 75 53
76 - 150 71
151- 89


Korvausta ei makseta samanaikaisesti luottamusmieskorvauksen kanssa.