Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Farmaseuttinen henkilöstö

 

FARMASEUTTIEN PALKAT 1.4.2015 ALKAEN

Palkkaryhmä

1.–2.
vuotena

3.-5. vuotena

6.–8. 
vuotena

9.–11.
vuotena

12.
vuotena

II

2.358

2.439

2.533

2.677

2.870

III

2.455

2.552

2.650

2.805

2.990

IV

2.563

2.664

2.768

2.931

3.126

V

2.675

2.781

2.888

3.057

3.265

VI

2.788

2.900

3.009

3.185

3.399

Farmasiaoppilaan palkka on 1.4.2015 alkaen 1.061 euroa kuukaudessa.


PROVIISORIEN PALKAT 1.4.2015 ALKAEN
 

Palkkaryhmä

1.–2.
vuotena

3.-5.
vuotena

6.–8. 
vuotena

9.
vuotena

I

3.424

3.569

3.717

4.045

III

3.769

3.929

4.088

4.451

IV

3.939

4.104

4.274

4.653

V

4.110

4.284

4.461

4.852

VI

4.283

4.463

4.646

5.056

 

 

Työaikalisät 1.4.2015 alkaen:

Iltalisä

4,79 €

Lauantai- ja aattolisä

5,11 €

Yölisä

5,44 €

 

 

 

FARMASEUTTIEN PALKAT 1.4.2014 - 31.3.2015

Palkka-
ryhmä
1.-2.
vuotena
3.-5.
vuotena
6.-8.
vuotena
9.-11.
vuotena
12.
vuotena
II 2.349 2.429 2.523 2.666 2.859
III 2.445 2.542 2.639 2.794 2.978
IV 2.553 2.653 2.757 2.919 3.114
V 2.664 2.770 2.876 3.045 3.252
VI 2.777 2.888 2.997 3.172 3.385
 

Farmasiaoppilaan palkka on 1.4.2014 alkaen 1.057 euroa kuukaudessa.

PROVIISORIEN PALKAT 1.4.2014 - 31.3.2015 

Palkka-
ryhmä
1.-2.
vuotena
3.-5.
vuotena
6.-8.
vuotena
9.
vuotena
II 3.410 3.555 3.702 4.029
III 3.754 3.913 4.072 4.433
IV 3.923 4.088 4.257 4.634
V 4.094 4.267 4.443 4.833
VI 4.266 4.445 4.627 5.036
 

Työaikalisät 1.4.2014 alkaen:

Iltalisä 4,77 €
Lauantai- ja aattolisä 5,09 €
Yölisä 5,42 €

PALKKARYHMITTELY
     Proviisorit ja farmaseutit sijoitetaan palkkaryhmiin seuraavasti:
I palkkaryhmä
     Proviisorit, jotka tekevät farmaseuttista työtä päätehtävänään, elleivät he jäljempänä olevan perusteella kuulu johonkin muuhun palkkaryhmään.
II palkkaryhmä
     Farmaseutit, jotka tekevät farmaseuttista työtä päätehtävänään, elleivät he jäljempänä olevan perusteella kuulu johonkin muuhun palkkaryhmään.
III palkkaryhmä
     Apteekeissa esimiehinä toimivat, joille työnantaja on henkilökunnan suuren lukumäärän tai muun vastaavan syyn vuoksi antanut tehtäväksi alaistensa työnjohtamisen.
Pöytäkirjamerkintä:
     Työnjohtamiseen sisältyvät työsuoritusten valvonta, töiden organisointi,työaika-, vapaapäivä- ja lomajärjestelyt, poissaolot, sijaisuudet sekä näihinliittyvä lakien ja sopimusten soveltaminen.
IV palkkaryhmä
     Alle 10.000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat.
V palkkaryhmä
     10.000–50.000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat.
VI palkkaryhmä
     Yli 50.000 reseptin apteekkia tai sivuapteekkia hoitavat.
     Palkkaryhmä määräytyy edellisen kalenterivuoden reseptuurin perusteella

 

____________________________________________________________

Palkankorotukset 1.12.2007

Farmaseuttien ja proviisorien voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja
korotetaan 1.12.2007 alkaen 4,0 % kuukaudessa.

Palkankorotukset 1.9.2008

Farmaseuttien ja proviisorien voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja
korotetaan 1.9.2008 alkaen 2,5 % kuukaudessa.

Apteekkikohtainen erä
1.9.2008 alkaen käytetään palkkojen korottamiseen 1,6 % suuruinen apteekkikohtainen
erä.

Palkankorotukset 1.9.2009

Farmaseuttien ja proviisorien voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2009 alkaen 2,5 % kuukaudessa.

Apteekkikohtainen erä
1.9.2009 alkaen käytetään palkkojen korottamiseen 1,7 % suuruinen apteekkikohtainen erä.