Henkilöstöpalveluala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Henkilöstöpalveluala

PALKANKOROTUKSET JA VÄHIMMÄISPALKAT 1.9.2014
Palkankorotukset vuokratyöntekijöille sekä henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle:

Yleiskorotus:
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2014 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 20 eurolla kuukaudessa. Osaaikaiset työntekijät saavat edellä mainitun korotuksen työaikansa suhteessa. 

Henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.9.2014 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 13 sentillä tunnilta. 

Taulukkokorotukset 1.9.2014:
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2014 lukien seuraavasti:
•  Kuukausipalkat:
Kaikkia taulukkopalkkoja korotetaan 20 eurolla. 
•  Tuntipalkat:
Uudet tuntipalkat saadaan, kun korotetut kuukausipalkat jaetaan luvulla 158.

PALKANKOROTUKSET JA VÄHIMMÄISPALKAT 1.9.2015 
Palkankorotukset vuokratyöntekijöille sekä henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle:

Yleiskorotus: 
Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.9.2015 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %. 

Taulukkokorotukset 1.9.2015:
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien seuraavasti
•  Kuukausipalkat:
Kaikkia kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 %.
•  Tuntipalkat:
Uudet tuntipalkat saadaan jakamalla korotetut kuukausipalkat luvulla 158.
 

  Tuntipalkka   Kuukausipalkka  
  1.9.2014 1.9.2015 1.9.2014 1.9.2015
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa        
Toimistotehtävät        
avustava työ 10,35 10,39 1635,77 1642,31
suorittava taso 10,91 10,95 1723,14 1730,03
ammattitehtävät 11,98 12,03 1893,06 1900,63
asiantuntijatehtävät 13,12 13,17 2072,18 2080,47
Taloushallinto ja kirjanpito        
suorittava taso 10,91 10,95 1723,14 1730,03
ammattitehtävät 12,63 12,68 1995,04 2003,02
asiantuntijatehtävät 14,27 14,33 2254,58 2263,6
ICT-alan tehtävät        
operatiivisettehtävät 11,12 11,17 1757,12 1764,15
ohjelmointitehtävät 13,74 13,79 2170,57 2179,25
suunnittelutehtävät 16,63 16,69 2627,03 2637,54
         
Muu Suomi        
         
Toimistotehtävät        
avustava työ 9,87 9,91 1559,67 1565,91
suorittava taso 10,42 10,46 1645,74 1652,32
ammattitehtävät 11,49 11,53 1814,75 1822,01
asiantuntijatehtävät 12,6 12,65 1990,17 1998,13
Taloushallinto ja kirjanpito        
suorittava taso 10,42 10,46 1645,74 1652,32
ammattitehtävät 12,13 12,18 1916,09 1923,75
asiantuntijatehtävät 13,49 13,55 2131,69 2140,22
ICT-alan tehtävät        
operatiiviset tehtävät 10,63 10,67 1679,53 1686,25
ohjelmointitehtävät 12,99 13,04 2052,3 2060,51
suunnittelutehtävät 15,83 15,89 2500,93 2510,93
 

Palkankorotukset henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle:

Yleiskorotus:
Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2013 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3%
 
Paikallinen erä:
Henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,6% suuruinen paikallinen erä 1.5.2013 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien, joka lasketaan huhtikuun 2013 palkkaerästä. Tämän allekirjoituspöytäkirjan liitteenä on ohje paikallisen erän jakamiseksi.
 
Palkankorotukset vuokratyöntekijöille:
Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9%.
Vuokratyöntekijät saavat koko korotuksen yleiskorotuksena eli heille ei jaeta paikallista erää.
 
Taulukkokorotukset 1.5.2013:
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2013 lukien seuraavasti
 
Kuukausipalkat:
Taulukkopalkkoja korotetaan 1,9%
Tuntipalkat:
Tuntitaulukkopalkat saadaan jakamalla uudet yleiskorotuksella korotetut kuukausipalkat luvulla 158:lla.
 
Kertaerä
Kertaerään ovat oikeutettuja ne Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joiden työsuhde on jatkunut keskeytyksettä kolme kuukautta ennen kertaerän maksuajankohtaa. Työsuhteen katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisuusperiaatteen mukaisesti keskeytyksettä, jos työsuhteiden väliin jää enintään kolme kalenteripäivää. Pääsiäispyhien yhteydessä työsuhteiden väliin jäävä aika voi olla enintään neljä kalenteripäivää. Kertaerä maksetaan huhtikuussa olevana palkanmaksupäivänä. Jos huhtikuussa on useampi palkanmaksupäivä, kertaerä on maksettava viimeistään viimeisenä palkanmaksupäivänä.
 
Kertaerän suuruus
Kokoaikaisen toimihenkilön kertaerän suuruus on 150€
Alle 37,5 tuntia viikossa tekevien toimihenkilöiden kertaerän suuruus on riippuvainen tammi-, helmi- ja maaliskuun 2012 toteutuneista työtunneista. Työtunteihin luetaan mukaan myös ne tunnit, jotka toimihenkilö on ollut työstä poissa, mutta saanut kuitenkin palkkaa tunneilta (esim. sairausloma, äitiys- ja isyysvapaa). Loppiaista ei oteta huomioon työtunteja laskettaessa, ellei toimihenkilö ole ollut tosiasiallisesti töissä.
Kertaerän suuruus lasketaan siten, että toimihenkilön kokonaistyöaika tammi-, helmi- ja maaliskuulta jaetaan 474:lla (työehtosopimuksen 3 kk:n enimmäistyöaika) ja saatu osamäärä kerrotaan 150:llä. Näin saadaan toimihenkilölle maksettavan kertakorvauksen määrä. Kertaerässä huomioitavien tuntien on oltava vähintään työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä. Kertaerä on enintään 150€
 
Vähimmäispalkat 1.5.2013

 

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 
tuntipalkka 1.5.2013
kuukausipalkka 1.5.2013
Toimistotehtävät
avustava työ
10,23
1615,77
suorittava taso
10,78
1703,14
ammattitehtävät
11,85
1873,06
asiantuntijatehtävät
12,99
2052,18
Taloushallinto ja kirjanpito
suorittava taso
10,78
1703,14
ammattitehtävät
12,50
1975,04
asiantuntijatehtävät
14,14
2234,58
ICT-alan tehtävät
operatiiviset tehtävät
10,99
1737,12
ohjelmointitehtävät
13,61
2150,57
suunnittelutehtävät
16,50
2607,03
Muu Suomi
 
tuntipalkka 1.5.2013
kuukausipalkka 1.5.2013
Toimistotehtävät
avustava työ
9,74
1539,67
suorittava taso
10,29
1625,74
ammattitehtävät
11,36
1794,75
asiantuntijatehtävät
12,47
1970,17
Taloushallinto ja kirjanpito
suorittava taso
10,29
1625,74
ammattitehtävät
12,00
1896,09
asiantuntijatehtävät
13,37
2111,69
ICT-alan tehtävät
operatiiviset tehtävät
10,50
1659,53
ohjelmointitehtävät
12,86
2032,30
suunnittelutehtävät
15,70
2480,93
 
  

VÄHIMMÄISPALKAT 1.6.2011 ALKAEN

 
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 

 

Toimistotehtävät
tuntipalkka
1.6.2010
1.6.2011
kk-palkka
1.6.2010
1.6.2011
avustava työ
9,52
9,57
9,74
1527,10
1527,10
1548,48
suorittava taso
9,91
10,08
10,26
1590,58
1609,67
1632,21
ammattitehtävät
10,92
11,11
11,31
1749,29
1770,28
1795,06
asiantuntijatehtävät
11,51
11,71
11,92
1844,52
1866,65
1892,78
 
Taloushallinto ja kirjanpito

 

suorittava taso
9,91
10,08
10,26
1590,58
1609,67
1632,21
ammattitehtävät
11,51
11,71
11,92
1844,52
1866,65
1892,78
asiantuntijatehtävät
12,55
12,76
12,99
2008,45
2032,55
2061,01
 
ICT -alan tehtävät

 

operatiiviset tehtävät
10,1
10,27
10,46
1622,32
1641,79
1664,78
ohjelmointitehtävät
12,55
12,76
12,99
 2008,45
2032,55
2061,01
suunnittelutehtävät
14,64
14,89
15,16
2343,21
2371,33
2404,53
 
Muu Suomi
 
Toimistotehtävät

 

avustava työ
9,06
9,11
9,28
1455,18
1455,18
1475,55
suorittava taso
9,47
9,63
9,81
1518,31
1536,53
1558,04
ammattitehtävät
10,44
10,62
10,81
1676,15
1696,26
1720,01
asiantuntijatehtävät
11,05
11,24
11,44
1770,79
1792,04
1817,13
 
Taloushallinto ja kirjanpito

 

suorittava taso
9,47
9,63
9,81
1518,31
1536,53
1558,04
ammattitehtävät
11,05
11,24
11,44
1770,79
1792,04
1817,13
asiantuntijatehtävät
11,87
12,07
12,29
1898,00
1920,78
1947,67
 
ICT -alan tehtävät

 

operatiiviset tehtävät
9,67
9,83
10,01
1549,86
1568,46
1590,42
ohjelmointitehtävät
11,87
12,07
12,29
1898,00
1920,78
1947,67
suunnittelutehtävät
13,95
14,19
14,45
2229,87
2256,63
2288,22
 

Palkankorotukset ja vähimmäispalkat 1.10.2007

Yleiskorotus
Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan
1.10.2007 lukien 4,0 %.

Taulukkokorotus
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2007 lukien seuraavasti:
• Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 4,7 %
• Muu Suomi 4,5 %

Paikkakuntakalleusluokka 2 poistuu työehtosopimuksesta 1.11.2007 lukien, jolloin 2 paikkakuntakalleusluokan vähimmäispalkat yhdistyvät Muun Suomen taulukkopalkkoihin. Muutoksen jälkeen työehtosopimukseen jää kaksi vähimmäispalkkataulukkoa:
• Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen sekä
• Muu Suomi

VÄHIMMÄISPALKAT 1.10.2007

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa euroa/t euroa/kk

Toimistotehtävät

avustava työ 8,85 1418,73
suorittava taso 9,20 1477,70
ammattitehtävät 10,15 1625,15
asiantuntijatehtävät 10,69 1713,62


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 9,20 1477,70
ammattitehtävät 10,69 1713,62
asiantuntijatehtävät 11,66 1865,92


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 9,38 1507,19
ohjelmointitehtävät 11,66 1865,92
suunnittelutehtävät 13,60 2176,92


Muu Suomi

Toimistotehtävät

avustava työ 8,45 1357,14
suorittava taso 8,83 1416,02
ammattitehtävät 9,74 1563,23
asiantuntijatehtävät 10,30 1651,49


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 8,83 1416,02
ammattitehtävät 10,30 1651,49
asiantuntijatehtävät 11,07 1770,13


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 9,02 1445,44
ohjelmointitehtävät 11,07 1770,13
suunnittelutehtävät 13,01 2079,63


Palkankorotukset ja vähimmäispalkat 1.9.2008

Yleiskorotus
Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.9.2008 lukien 3,5 %.

Taulukkokorotus
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2008 lukien seuraavasti:

• Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 4,2 %
• Muu Suomi 4,0 %

VÄHIMMÄISPALKAT 1.9.2008

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa euroa/t euroa/kk

Toimistotehtävät

avustava työ 9,22 1478,31
suorittava taso 9,59 1539,77
ammattitehtävät 10,57 1693,41
asiantuntijatehtävät 11,14 1785,60


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 9,59 1539,77
ammattitehtävät 11,14 1785,60
asiantuntijatehtävät 12,15 1944,29


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 9,78 1570,49
ohjelmointitehtävät 12,15 1944,29
suunnittelutehtävät 14,17 2268,35


Muu Suomi

Toimistotehtävät

avustava työ 8,79 1411,43
suorittava taso 9,18 1472,66
ammattitehtävät 10,13 1625,75
asiantuntijatehtävät 10,72 1717,55


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 9,18 1472,66
ammattitehtävät 10,72 1717,55
asiantuntijatehtävät 11,51 1840,93


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 9,38 1503,26
ohjelmointitehtävät 11,51 1840,93
suunnittelutehtävät 13,53 2162,82


Palkankorotukset ja vähimmäispalkat 1.10.2009

Yleiskorotus
Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.10.2009 lukien 2,6 %.

Taulukkokorotus
Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2009 lukien seuraavasti:
• Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 3,3 %
• Muu Suomi 3,1 %


VÄHIMMÄISPALKAT 1.10.2009

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa euroa/t euroa/kk

Toimistotehtävät

avustava työ 9,52 1527,10
suorittava taso 9,91 1590,58
ammattitehtävät 10,92 1749,29
asiantuntijatehtävät 11,51 1844,52


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 9,91 1590,58
ammattitehtävät 11,51 1844,52
asiantuntijatehtävät 12,55 2008,45


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 10,10 1622,32
ohjelmointitehtävät 12,55 2008,45
suunnittelutehtävät 14,64 2343,21


Muu Suomi

Toimistotehtävät

avustava työ 9,06 1455,18
suorittava taso 9,47 1518,31
ammattitehtävät 10,44 1676,15
asiantuntijatehtävät 11,05 1770,79


Taloushallinnon ja kirjanpito

suorittava taso 9,47 1518,31
ammattitehtävät 11,05 1770,79
asiantuntijatehtävät 11,87 1898,00


Tietojenkäsittelytehtävät

operatiiviset tehtävät 9,67 1549,86
ohjelmointitehtävät 11,87 1898,00
suunnittelutehtävät 13,95 2229,87