Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Hiihtokeskustyöntekijät

Palkkaratkaisu 1.3.2015

Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosenttia.
Taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:
 

 

0-1 v

yli 1 v

yli 3 v

yli 5 v

yli 10 v

A

1561 (9,82)

1591 (10,01)

1638 (10,30)

1685 (10,60)

1715 (10,79)

B

1700 (10,69)

1733 (10,90)

1783 (11,21)

1833 (11,53)

1866 (11,74)

C

1866 (11,74)

1904 (11,97)

1960 (12,33)

2015 (12,67)

2052 (12,91)Iltatyölisä (klo 18.00–21.00)    0,74 €/ tunti
Yötyölisä (klo 21.00–06.00) 2,06 €/ tunti
Lumetustyölisä    1,25 €/ tunti
Valopylvääseen kiipeämislisä    0,32 €/ tuntiHiihtokeskusalan palkat 1.3.2014-28.2.2015 
 
palkkaratkaisu / palkkataulukot 1.3.2014 
 
Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja 
korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2014 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 
 
Kuukausipalkkoja korotetaan 20 euroa. Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä. 
 
Taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2014 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 

  0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1555 (9,78) 1585 (9,97) 1631 (10,26) 1678 (10,55) 1708 (10,74) 
B 1693 (10,65) 1726 (10,86)  1776 (11,17) 1826 (11,48)  1859 (11,69) 
C 1859 (11,69) 1896 (11,92)  1952 (12,28) 2007 (12,62)  2044 (12,86) 

 lisät 1.1.2013, voimassa edelleen 

Iltatyölisä (klo 18.00–21.00) 0,73 €/ tunti 
Yötyölisä (klo 21.00–06.00)  2,03 €/ tunti 
Lumetustyölisä 1,23 €/ tunti 
Valopylvääseen kiipeämislisä 0,32 €/ tunti 


Palkankorotukset:
1.11.2011:
taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 2,4 %
1.1.2012: kertaerä 150 e
1.1.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja olosuhdelisien korotus 1,7 %

Yleistä
 
Työehtosopimuskausi on kaksi vuotta eli 1.11.2011–31.10.2013.
 
Sopimus sisältää 1.11.2011 voimaan tulevan 2,4 % palkankorotuksen, 1.1.2012 maksettavan kertaerän sekä 1.1.2013 voimaan tulevan 1,7 % palkankorotuksen. Myös lisiä korotetaan vastaavasti. II PKL palkkataulukot poistetaan kokonaan 1.1.2013 palkankorotuksen yhteydessä.
 
Luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 %
 
Palkankorotukset 1.11.2011
 
Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.11.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,4 prosentilla.
 
Taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.11.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

I PKL
0-1 v.
yli 1 v.
yli 3 v.
yli 5 v.
yli 10 v.
A
1509 (9,49)
1539 (9,68)
1584 (9,96)
1630 (10,25)
1660 (10,44)
B
1645 (10,35)
1677 (10,55)
1727 (10,86)
1776 (11,17)
1808 (11,37)
C
1808 (11,37)
1845 (11,60)
1900 (11,95)
1954 (12,29)
1990 (12,52)
 II PKL
0-1 v.
yli 1 v.
yli 3 v.
yli 5 v.
yli 10 v.
A
1495 (9,40)
1526 (9,60)
1570 (9,87)
1615 (10,16)
1645 (10,35)
B
1630 (10,25)
1662 (10,45)
1711 (10,76)
1760 (11,07)
1793 (11,28)
C
1793 (11,28)
1829 (11,50)
1883 (11,84)
1936 (12,18)
1972 (12,40)
 
Olosuhdelisät 1.11.2011
 
Uudet lisät ovat 1.11.2011 alkaen seuraavat:
 
Iltatyölisä
0,72 € / tunti
Yötyölisä
2,00 € / tunti
Lumetustyölisä
1,21 € / tunti
Valopylvääseen kiipeämislisä
0,31 € / tunti
 
Kertaerä 1.1.2012
 
Työntekijälle maksetaan kertaerä 1.1.2012 lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan työntekijälle jonka työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä. Kertaerä maksetaan kaikille em. edellytykset täyttäville
 
työntekijöille siitä riippumatta, ovatko he työssä tai esim. hoitovapaalla tai muulla palkattomalla vapaalla maksun ajankohtana.
 
Kertaerä on kokoaikatyöntekijälle 150 €.
 
Osa-aikatyöntekijälle kertaerän määrä lasketaan työajan suhteessa seuraavasti:
  • Kertaerän maksamisajankohtaa edeltäneiden kolmen kolmiviikkoisjakson palkkaan oikeuttava tuntimäärä (mukaan lukien vuosilomalain työssäolon veroinen aika) jaetaan luvulla 3 ja näin saatu määrä kerrotaan luvulla 1,34. Työssäolon veroisiksi lasketaan sellaiset tunnit, jotka työntekijä ilman poissaoloa olisi ollut työssä.
  • Mikäli työntekijällä ei ole em. laskenta-aikana lainkaan työtunteja tai edellä tarkoitettuja työssäolon veroisia tunteja (esim. hoitovapaan tms. vastaavan syyn vuoksi), laskentaperuste määräytyy poissaolon alkamishetken sovitun kolmiviikkoistuntimäärän perusteella tai sen puuttuessa poissaolon alkamishetkeä edeltävän työajan perusteella kuten edellä.
  • Kertaerän laskentaperusteena olevan tuntimäärän on oltava kuitenkin vähintään työsopimuksessa sovittu tuntimäärä.

 


 

Yleiskorotus 1.1.2010

Henkilökohtaisia palkkoja ja em. taulukkopalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,7 %. Lisiä ja 1.7.2008 lukien maksettua 1 %:n korotuserää korotetaan vastaavasti.

Palkkataulukot 1.1.2010

I PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1459 (9,18) 1488 (9,36) 1532 (9,64) 1576 (9,91) 1605 (10,09)
B 1590 (10,00) 1622 (10,20) 1670 (10,50) 1717 (10,80) 1749 (11,00)
C 1749 (11,00) 1784 (11,22) 1837 (11,55) 1889 (11,88) 1924 (12,10)
II PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1439 (9,05) 1468 (9,23) 1511 (9,50) 1554 (9,77) 1583 (9,96)
B 1569 (9,87) 1600 (10,06) 1647 (10,36) 1695 (10,66) 1726 (10,86)
C 1726 (10,86) 1760 (11,07) 1813 (11,40) 1864 (11,72) 1898 (11,94)

Olosuhdelisät 1.1.2010

  • hankalan työajan lisä klo 18-21 0,69 €/tunti
  • hankalan työajan lisä klo 21-06 1,86 €/tunti
  • lumetustyölisä 1,17 €/tunti
  • valopylvääseen kiipeämislisä 0,30 €/tunti

A Avustava

B Tavanomainen

C Vaativa

Tehtävä muodostuu avustavista tehtävistä. Tarvittavat tiedot ja taidot opittavissa lyhytaikaisella opastuksella. Työ suoritetaan selvien työmääräysten ja työrutiinien mukaisesti. Valvonta perustuu suorittamisen seurantaan.

Tehtävä on alan tyypillinen ammattitehtävä. Tehtävä edellyttää ammatillisten tietojen ja työmenetelmien hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai ammattikokemukseen. Työ on luonteeltaan itsenäistä.

Tehtävään sisältyy vastuu osa-alueesta tai -toiminnasta. Tehtävä edellyttää tietojen ja taitojen vankkaa hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai hyvään ammattikokemukseen.

 

 

 

Palkankorotukset 1.7.2008

Taulukkopalkkoja sekä henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.7.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 prosentilla.

Yleiskorotuksen lisäksi korotetaan 1.7.2008 työsuhteessa olevien vakituisten ja vähintään vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkaa yhdellä (1) prosentilla. Korotuksen määrä on siten näillä työntekijöillä 4,3 prosenttia. Yhden prosentin lisäkorotuserää tulee käsitellä palkkahallinnossa siten, ettei korotuserä pienene tai katoa esim. silloin, kun työntekijä siirtyy seuraavaan palvelusvuosiportaaseen.

 

Palkkataulukot 1.7.2008

I PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1449 (9,11) 1480 (9,31) 1516 (9,53) 1561 (9,82) 1579 (9,93)
B 1567 (9,86) 1601 (10,07) 1644 (10,34) 1692 (10,64) 1712 (10,77)
C 1709 (10,75) 1747 (10,99) 1794 (11,28) 1851 (11,64) 1875 (11,79)

 

 

 

II PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1429 (8,99) 1459 (9,18) 1496 (9,41) 1539 (9,68) 1557 (9,79)
B 1543 (9,70) 1578 (9,92) 1619 (10,18) 1667 (10,48) 1686 (10,60)
C 1683 (10,58) 1721 (10,82) 1766 (11,11) 1822 (11,46) 1845 (11,60)Esimiesten vähimmäispalkka on 10 % korkeampi kuin C-palkkaryhmän ao. vähimmäispalkka
Hankalan työajan lisä klo 18-21 0,69 €/t
Hankalan työajan lisä klo 21-06 1,85 €/t
Lumetustyölisä 1,16 €/t
Valopylvääseen kiipeämislisä 0,30 €/t


Työntekijöiden vaativuusryhmittely

 

A Avustava B Tavanomainen C Vaativa
Tehtävä muodostuu avustavista tehtävistä. Tarvittavat tiedot ja taidot opittavissa lyhytaikaisella opastuksella. Työ suoritetaan selvien työmääräysten ja työrutiinien mukaisesti. Valvonta perustuu suorittamisen seurantaan.   Tehtävä on alan tyypillinen ammattitehtävä. Tehtävä edellyttää ammatillisten tietojen työmenetelmien hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai ammattikokemukseen. Työ on luonteeltaan itsenäistä. Tehtävään sisältyy vastuu osa-alueesta tai -toiminnasta. Tehtävä edellyttää tietojen ja taitojen vankkaa hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai hyvään ammattikokemukseen.

 

PALKKATAULUKOT 2007

Työntekijöiden ja esimiesten henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,7 prosentilla

Taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta lukien, joka alkaa 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

I PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1403 (8,82) 1433 (9,01) 1468 (9,23) 1511 (9,50) 1529 (9,62)
B 1517 (9,54) 1550 (9,75) 1591 (10,01) 1638 (10,30) 1657 (10,42)
C 1654 (10,40) 1691 (10,64) 1737 (10,92) 1792 (11,27) 1815 (11,42)

 

II PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 1383 (8,70) 1412 (8,88) 1448 (9,11) 1490 (9,37) 1507 (9,48)
B 1494 (9,40) 1528 (9,61) 1567 (9,86) 1614 (10,15) 1632 (10,26)
C 1629 (10,25) 1666 (10,48) 1710 (10,75) 1764 (11,09) 1786 (11,23)


Palkkaryhmittely

 

 

 

A. Avustava B. Tavanomainen C. Vaativa
Tehtävä muodostuu avustavista tehtävistä. Tarvittavat tiedot ja taidot opittavissa lyhytaikaisella opastuksella. Työ suoritetaan selvien työmääräysten ja työrutiinien mukaisesti. Valvonta perustuu suorittamisen seurantaan. Tehtävä on alan tyypillinen ammattitehtävä. Tehtävä edellyttää ammatillisten tietojen ja työmenetelmien hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai ammattikokemukseen. Työ on luonteeltaan itsenäistä. Tehtävään sisältyy vastuu osa-alueesta tai –toiminnasta. Tehtävä edellyttää tietojen ja taitojen vaativaa hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen tai hyvään ammattikokemukseen.


Esimiesten vähimmäispalkkaryhmä on 10 % korkeampi kuin C-palkkaryhmän ao. vähimmäispalkka.

Olosuhdelisät
Hankalan työajan lisä
klo 18-21 (enintään kahdelta tunnilta) 0,67
klo 21-06 1,79

Lisäpalkka lumetustyön ajalta 1,12
Lisä valopylvääseen kiipeämisestä 0,29 kiipeämisen ajalta

Hiihdonopettajat

Taulukkopalkat sen palkanmaksukauden alusta lukien, joka alkaa 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

 

I PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 8,51 9,01 9,23 9,51 9,61
B 9,54 9,75 10,01 10,30 10,43
C 10,41 10,64 10,93 11,26 11,42

 

II PKL 0-1 v yli 1 v yli 3 v yli 5 v yli 10 v
A 8,69 8,89 9,10 9,37 9,48
B 9,41 9,60 9,86 10,14 10,27
C 10,25 10,48 10,75 11,10 11,23


Hiihdonopettajien vaativuusryhmittely

 

 

 

I Vaativuusryhmä II Vaativuusryhmä III Vaativuusryhmä
Tehtävä muodostuu hiihdonopetustehtävistä. Tarvittavat tiedot ja taidot ovat opittavissa hiihdonopettajakoulutuksella ja työssä oppimisen kautta Tehtävä on alan tyypillinen ammattitehtävä. Tehtävä edellyttää ammatillisten tietojen ja työmenetelmien hallintaa, joka perustuu ammattikoulutukseen. Työ on luonteeltaan itsenäistä. Tehtävään sisältyy vastuu hiihtokoulusta ja sen toiminnasta. Tehtävä edellyttää ao. tietojen ja taitojen vankkaa hallintaa, mikä perustuu ammattikoulutukseen ja
-kokemukseen.

 

 

 


Työehtosopimuksen mukaisia ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan1.6.2006 alkaen 2,1 %. Hankalan työajan lisä välillä klo 18.00 – 21.00 on 0,65 euroa tunnilta (korkeintaan kahdelta tunnilta) ja välillä 21.00 – 06.00 1,73 euroa tunnilta. Lumetustyön ajalta lisäpalkka on 1,08 euroa tunnilta ja valotolppaan kiipeämisestä 0,28 euroa tunnilta.

 

 

 

 

 

 

 

PKL 1
0-1v
yli 1v
yli 3v
yli 5v
yli 10v
A
1353,01
(8,50)
1381,68
(8,69)
1416,33
(8,90)
1457,31
(9,17)
1474,36
(9,27)
B
1462,94
(9,20)
1494,95
(9,40)
1533,64
(9,65)
1679,55
(9,93)
1598,37
(10,06)
C
1595,21
(10,04)
1631,43
(10,26)
1675,04
(10,54)
1727,98
(10,86)
1750,30
(11,01)
PLK 2
0-1v
yli 1v
yli 3v
yli 5v
yli 10v
A
1333,50
(8,38)
1362,35
(8,57)
1396,11
(8,78)
1436,73
(9,04)
1453,10
(9,14)
B
1441,30
(9,07)
1473,15
(9,26)
1510,96
(9,51)
1555,96
(9,78)
1574,11
(9,90)
C
1571,11
(9,88)
1606,81
(10,11)
1649,19
(10,37)
1700,83
(10,70)
1722,14
(10,83)