Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Hiusala

PALKKATAULUKKO 1.11.2016 - 31.10.2017
(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

3. vuoden oppilas

1 236

(7,73 €)

1 169

(7,31 €)

1 137

(7,11 €)

Perustutkinnon  suorittamisen jälkeen

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

1 594

(9,96 €)

1 506

(9,41 €)

1 471

(9,19 €)

Palkkaryhmä 1

1. vuosi alalla

1 766

(11,04 €)

1 670

(10,44 €)

1 624

(10,15 €)

Palkkaryhmä 2

2. vuosi alalla

1 855

(11,59 €)

1 754

(10,96 €)

1 710

(10,69 €)

Palkkaryhmä 3

3. vuosi alalla

1 938

(12,11 €)

1 829

(11,43 €)

1 781

(11,13 €)

Palkkaryhmä 4

4. vuosi alalla

2 038

(12,74 €)

1 921

(12,01 €)

1 872

(11,70 €)

Palkkaryhmä 5

5. vuosi alalla

2 098

(13,11 €)

1 981

(12,38 €)

1 929

(12,06€)

Erikoisammattitutkinnon  suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

Ensimmäinen       vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa

2 222

(13,89 €)

2 097

(13,11 €)

2 043

(12,77 €)

Samassa yrityksessä vähintään vuosi

2 290

(14,31 €)

2 164

(13,53 €)

2 107

(13,17 €)

Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta

2 361

(14,76 €)

2 229

(13,93 €)

2 171

(13,57 €)

Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin littyvää työtä. Muissa tapauksisa palkka maksetaan palkkaryhmien 1—5 mukaisesti.

Ensimmäisen ja taoisen vuoden oppilaan palkaa sovitaa yrityskohtaisesti työantjan ja oppilaan kesken.


PALKKATAULUKKO 1.1.2015 - 31.5.2015
(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

3. vuoden oppilas

1 225

(7,66 €)

1 158

(7,24 €)

1 126

(7,04 €)

Perustutkinnon  suorittamisen jälkeen

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

1 578

(9,86 €)

1 490

(9,31 €)

1 455

(9,09 €)

Palkkaryhmä 1

1. vuosi alalla

1 750

(10,94 €)

1 654

(10,34 €)

1 608

(10,05 €)

Palkkaryhmä 2

2. vuosi alalla

1 839

(11,49 €)

1 738

(10,86 €)

1 694

(10,59 €)

Palkkaryhmä 3

3. vuosi alalla

1 922

(12,01 €)

1 813

(11,33 €)

1 765

(11,03 €)

Palkkaryhmä 4

4. vuosi alalla

2 022

(12,64 €)

1 905

(11,91 €)

1 856

(11,60 €)

Palkkaryhmä 5

5. vuosi alalla

2 082

(13,01 €)

1 965

(12,28 €)

1 913

(11,96 €)

Erikoisammattitutkinnon  suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

Ensimmäinen       vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa

2 206

(13,79 €)

2 081

(13,01 €)

2 027

(12,67 €)

Samassa yrityksessä vähintään vuosi

2 274

(14,21 €)

2 148

(13,43 €)

2 091

(13,07 €)

Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta

2 345

(14,66 €)

2 213

(13,83 €)

2 155

(13,47 €)2014

Yleiskorotus 1.1.2014 1,8 %.

Sopimuskausi on 1.11.2013 – 31.5.2015

Palkankorotukset

Henkilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja sekä provisiopalkkauksen vähimmäisansioita ja takuupalkkoja korotetaan yleiskorotusten mukaisesti seuraavasti:

1.1.2014 1.8 %

1.1.2015 0,4 %

Iltalisää korotetaan 1.1.2015 alkaen 0,06 €

Lauantai- ja aattolisää korotetaan 1.1.2015 alkaen 0,08 €

Vuosivapaajärjestelmä

Voimaan 1.2.2014 alkaen

Arkipyhävapaat korvataan vuosivapaajärjestelmällä, jossa vastaava työajan lyhennys toteutetaan antamalla työntekijälle palkallista vapaata.

Vapaan kertyminen

Vapaata kertyy kalenterivuosittain vuoden alusta tai sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien työssäoloajalta seuraavasti: vapaan lukumäärä päiviä (á 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

1

217

2

434

3

651

4

868

5

1085

6

1302

7

1519

8

1736

 Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion mukaan. Mikäli työsuhde päättyy ennen kuin ansaittu vapaa on toteutettu, maksetaan tästä korvaus lopputilin yhteydessä ansaittujen vapaapäivien lukumäärän perusteella sen hetkisen keskituntiansion mukaan. Jos työntekijälle työsuhteen päättyessä on annettu vapaata etukäteen, saa työnantaja pidättää näin maksetun palkkaennakon työntekijän lopputilistä.

Arkipyhiä koskevat määräykset poistetaan kokonaan (korvataan vuosivapaajärjestelmällä) pois lukien sunnuntaityö

Lomaraha

Voimaan 1.4.2014 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Lomarahalla tarkoitetaan lomapalkan, lomakorvauksen (lukuun ottamatta työsuhteen päättymistä, josta erikseen määräys) ja entisen lomarahan muodostamaa kokonaisuutta.

Lomaraha on jäljempänä esitetystä lomanmääräytymisvuoden ansiosta

  • 15 % työsuhteen kestettyä 31.3. mennessä alle vuoden ja
  • 19 % työsuhteen kestettyä 31.3. mennessä vähintään vuoden.

Työsuhteen päättyessä työntekijästä johtuvasta syystä ennen lomaa tai sen aikana, työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä lomarahana siihen mennessä ansaittu lomaraha, alle vuoden työsuhteessa olleille 10 % ja yli vuoden työsuhteessa olleille 31.3. mennessä ansaitusta palkasta 10 % ja 1.4. jälkeen ansaitusta palkasta 12,5 %.

Sopimuskausi:
1.11.2011-31.10.2013

Palkankorotukset:
1.5.2012
: yleiskorotus 2,9 % (henkilökohtaiset palkat, taulukkopalkat, provisiopalkkauksen vähimmäisansiot ja takuupalkat)
1.5.2012: työaikalisien korotus 5,1 % ja erikseen sovitun pyöristystavan mukaisesti
1.1.2013: yleiskorotus 2,2 %

 

PALKKATAULUKKO 1.5.2012–31.12.2012

(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

 

Pääkaupunki-seutu

I

II

3. vuoden oppilas

1 173

(7,33)

1 108

 

(6,93)

1 078

(6,74)

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

 

 

Pääkaupunki-
seutu

I

II

Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

1 511

(9,44)

1 427

(8,92)

1 392

(8,70)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 1
1. vuosi alalla

1 675

(10,47)

1 583

(9,89)

 

1 540

(9,63)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 2
2. vuosi alalla

1 761

(11,01)

1 663

(10,39)

1 621

(10,13)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 3
3. vuosi alalla

1 840

(11,50)

1 736

(10,85)

1 690

(10,56)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 4
4. vuosi alalla

1 935

(12,09)

1 823

(11,39)

1 777

(11,11)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 5
5. vuosi alalla

1 993

(12,46)

1 881

(11,76)

1 831

(11,44)

 
Erikoisammattitutkinnon suorittaneet

Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampajaan tutkinnon suorittanut

 

 

 

Pääkaupunki-

seutu

I

II

 

 

 

 

Ensimmäinen vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa

2 112

(13,20)

1 992

(12,45)

1 940

(12,13)

 

 

 

 

Samassa yrityksessä vähintään vuosi

2 177

(13,61)

2 056

(12,85)

2 002

(12,51)

 

 

 

 

Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta

2 246

(14,04)

2 118

(13,24)

2 063

(12,89)

Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 – 5 mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaan palkka sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan ja oppilaan kesken.

 

PALKKATAULUKKO 1.1.2013 – 31.10.2013

(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

 

Pääkaupunki-

seutu

I

II

3. vuoden oppilas

1198

(7,49)

1133

(7,08)

1102

(6,89)

 

 

 

 

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

 

 

Pääkaupunki-

seutu

I

II

 

 

 

 

Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

1544

(9,65)

1458

(9,11)

1423

(8,89)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 1
1. vuosi alalla

1712

(10,70)

1618

(10,11)

1574

(9,84)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 2
2. vuosi alalla

1800

(11,25)

1700

(10,63)

1657

(10,36)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 3
3. vuosi alalla

1880

(11,75)

1774

(11,09)

1727

(10,79)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 4
4. vuosi alalla

1978

(12,36)

1863

(11,64)

1816

(11,35)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 5
5. vuosi alalla

2037

(12,73)

1922

(12,01)

1871

(11,69)

 
Erikoisammattitutkinnon suorittaneet

Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampajaan tutkinnon suorittanut

 

 

 

Pääkaupunki-

seutu

I

II

 

 

 

 

Ensimmäinen vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa

2158

(13,49)

2036

(12,73)

1983

(12,39

 

 

 

 

Samassa yrityksessä vähintään vuosi

2225

(13,91)

2101

(13,13

2046

(12,79)

 

 

 

 

Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta

2295

(14,34)

2165

(13,53)

2108

(13,18)

Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 – 5 mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaan palkka sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan ja oppilaan kesken.

 

Palkkataulukko 1.3.2011 – 31.10.2011

 

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

 

 

 

3. vuoden oppisopimus

1 140 €

1 077 €

1 048 €

 

(7,13 €)

(6,73 €)

(6,55 €

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

 

 

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

 

 

 

Alkupalkka ensimmäisessä

1 468 €

1 387 €

1 353 €

työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

(9,18 €)

(8,67 €)

(8,46 €)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 1

1 628 €

1 538 €

1 497 €

1.    vuosi alalla

(10,18 €)

(9,61 €)

(9,36 €)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 2

1 711 €

1 616 €

1 575 €

2.    vuosi alalla

(10,69 €)

(10,10 €)

(9,84 €)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 3

1 788 €

1 687 €

1 642 €

3.    vuosi alalla

(11,18 €)

(10,54 €)

(10,26 €)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 4

1 880 €

1 772 €

1 727 €

4.    vuosi alalla

(11,75 €)

(11,08 €)

(10,79 €)

 

 

 

 

Palkkaryhmä 5

1 937 €

1 828 €

1 779 €

5.    vuosi alalla

(12,11 €)

(11,43 €)

(11,12 €)

Soveltamisohje:

Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1-5 mukaisesti.

 

Ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaan palkka sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan ja oppilaan kesken.

 

Erikoisammattitutkinnon suorittaneet

Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

       

Ensimmäinen

2 052 €

1 936 €

1 885 €

vuosi tutkintojen

(12,83 €)

(12,10 €)

(11,78 €)

jälkeen tai

 

 

 

uudessa työsuhteessa

 

 

 

 

 

 

 

Samassa yrityksessä

2 116 €

1 998 €

1 946 €

vähintään vuosi

(13,23 €)

(12,49 €)

(12,16 €)

 

 

 

 

Samassa yrityksessä

2 1983 €

2 058 €

2 005 €

vähintään 2 vuotta

(13,64 €)

(12,86 €)

(12,53 €)

 

Hiusalan palkkataulukko 1.4. - 31.10.2010

(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)
 

  Pääkaupunkiseutu I II
3. vuoden opiskelija 1119 € 1058 1030
  (6,99 €) (6,61 €) (6,44€)


Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

Alkupalkka
ensimmäisessä työsuhteessa,
enintään 6 kk ajan
Pääkaupunkiseutu I II
  1442 € 1362  € 1329 €
  (9,01 €) (8,51 €)

(8,31 €)

 

Palkkaryhmä Pääkaupunkiseutu I II
1. (1. vuosi alalla) 1599 € 1511 € 1471 €
  (9,99 €) (9,44 €) (9,19 €)
2. (2. vuosi alalla) 1681 € 1587 € 1547 €
  (10,51 €) (9,92 €) (9,67 €)
3. (3. vuosi alalla) 1756 € 1657 € 1613 €
  (10,98 €) (10,36 €) (10,08 €)
4. (4. vuosi alalla) 1847 € 1741 € 1696 €
  (11,54 €) (10,88 €) (10,60 €)
5. (5. vuosi alalla) 1903 € 1796 € 1748 €
  (11,89 €) (11,23 €) (10,93 €)

Erikoisammattitutkinnon suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon sorittanut.

 

  Pääkaupunkiseutu I II
Ensimmäinen vuosi
tutkintojen jälkeen
tai uudessa työsuhteessa
2016 € 1902 € 1852 €
  (12,60 €) (11,89 €) (11,58 €)
Samassa yrityksessä
 vähintään vuosi
2079 € 1963 € 1912 €
  (12,99 €) (12,27 €) (11,95 €)
Samassa yrityksessä
vähintään 2 vuotta
2144 € 2022 € 1970 €
  (13,40 €) (12,64 €) (12,31 €)


 

Vähimmäisansio
  PK-seutu I II
Työntekijä sijoittuu työssäolovuosiensa
perusteella palkkaryhmiin 1-2
1380 € 1303 € 1271 €
  ( 8,63€) (8,14 €) (7,94 €)
Työntekijä sijoittuu työssäolovuosiensa
perusteella palkkaryhmiin 3-5
1485 € 1429 € 1368 €
  (9,28 €) (8,93 €) (8,55 €)
Takuupalkka      
1. palkkaryhmän mukainen takuupalkka 1599 € 1511 € 1471 €
  (9,99 €) (9,44 €) (9,19 €)


Ilta- sekä lauantai- ja aattolisät

1.4.2010 - 31.10.2010

Iltalisä Lauantai- ja aattolisä
2,20 €/h 3,55 €/h


 

 

 

 

Sopimuskausi on 1.6.2008-31.10.2010.

Taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan seuraavasti:

- 1.6.2008 3,8 %

- 1.5.2009 3,5 %

- 1.4.2010 2,5 %

Henkilökohtaisiin eli ns. yliliukuneisiin palkkoihin toteutetaan sama 3,8 prosentin suuruinen korotus 1.6.2008 alkaen, ellei taulukkopalkkojen korotus edellytä suurempaa korotusta.

Ilta-, lauantai- ja aattolisät

1.6.2008 – 30.4.2009
Iltalisä 2,10 € tunti
Lauantai- ja aattolisä 3,30 € tunti

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaus 20 euroa, kun työntekijöitä 10-19 ja 50 euroa kun työntekijöitä 20 tai enemmän.

PALKKATAULUKKO 1.6.2008 - 30.4.2009

(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

Pääkaupunkiseutu I II
3. vuoden oppilas 1 055 € 997 € 971 €
(6,59 €) (6,23 €) (6,07 €)


Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

 

 

 

Pääkaupunkiseutu I II
Alkupalkka 1 359 € 1 284 € 1 253 €
ensimmäisessä (8,49 €) (8,03 €) (7,83 €)
työsuhteessa,
enintään 6 kk ajan
Palkkaryhmä 1 1 507 € 1 424 € 1 386 €
1. vuosi alalla (9,42 €) (8,90 €) (8,66 €)
Palkkaryhmä 2 1 585 € 1 496 € 1 458 €
2. vuosi alalla (9,91 €) (9,35 €) (9,11 €)
Palkkaryhmä 3 1 655 € 1 562 € 1 521 €
3. vuosi alalla (10,34 €) (9,76 €) (9,51 €)
Palkkaryhmä 4 1 741 € 1 642 € 1 599 €
4. vuosi alalla (10,88 €) (10,26 €) (9,99 €)
Palkkaryhmä 5 1 794 € 1 693 € 1 647 €
5. vuosi alalla (11,21 €) (10,58 €) (10,29 €)


Erikoisammattitutkinnon suorittaneet

Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

 

 

Pääkaupunkiseutu I II
Ensimmäinen vuosi 1 900 € 1 793 € 1 746 €
tutkintojen jälkeen (11,88 €) (11,21 €) (10,91 €)
tai uudessa
työsuhteessa
Samassa 1 959 € 1 850 € 1 802€
yrityksessä (12,24 €) (11,56 €) (11,26 €)
vähintään vuosi
Samassa 2 021 € 1 906 € 1 857 €
yrityksessä (12,63 €) (11,91 €) (11,61 €)
vähintään 2 vuotta

Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 – 5 mukaisesti.

Ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaan palkka sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan ja oppilaan kesken.1.6.2007 - 31.5.2008
(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

Pääkaupunkiseutu I II
 
3. vuoden oppilas 1016 (6,35) 960 € (6,00) 935 (5,84)


Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

 

Pääkaupunkiseutu I II
 
Alkupalkka ensimm. työsuht., enint. 6 kk ajan 1309 (8,18) 1237 ( 7,73) 1207 ( 7,54)
Palkkaryhmä 1
1. vuosi alalla
1452 ( 9,08) 1372 (8,58) 1335 ( 8,34)
Palkkaryhmä 2
2. vuosi alalla
1527 (9,54) 1441 (9,01) 1405 (8,78)
Palkkaryhmä 3
3. vuosi alalla
1594 (9,96) 1505 ( 9,41) 1465 ( 9,16)
Palkkaryhmä 4
4. vuosi alalla
1677 ( 10,48) 1582 (9,89) 1540 ( 9,63)
Palkkaryhmä 5
5. vuosi alalla
1728 ( 10,80) 1631 (10,19) 1587 ( 9,92)
 

Erikoisammattitutkinnon suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.
 

Pääkaupunkiseutu I   II
 
Ensimmäinen vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa 1830 (11,44) 1727 ( 10,79) 1682 ( 10,51)
Samassa yrityksessä vähintään vuosi 1887 (11,79) 1782 ( 11,14) 1736 (10,85)
Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta 1947 ( 12,17) 1836 ( 11,48) 1789 ( 11,18)

 
Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 – 5 mukaisesti.

Ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaan palkka sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan ja oppilaan kesken.

Neuvottelutuloksen mukaan koko- ja osa-aikatyöntekijöiden 31.5.2006 voimassa olevia henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2006 alkaen 2,3 %. Taulukossa hiusalan työntekijöiden työehtosopimuksen neuvottelutuloksen mukaiset vähimmäispalkat (suluissa osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat).
 

Pääkaupunkiseutu I II
3 vuoden oppilas 997 (6,23) 942 (5,89) 916 (5,73)
 
Perustutkinnon suorittamisen jälkeen
  Pääkaupunkiseutu I II
Alkupalkka 1. työsuhteessa,
enintään 6 kk ajan 1283 (8,02) 1213 (7,58) 1183 (7,39)
 
Palkkaryhmä 1 1424 (8,90) 1345 (8,41) 1309 (8,18)
Palkkaryhmä 2 1497 (9,36) 1413 (8,83) 1377 (8,61)
Palkkaryhmä 3 1563 (9,77) 1475 (9,22) 1436 (8,98)
Palkkaryhmä 4 1644 (10,28) 1551 (9,69) 1510 (9,44)
Palkkaryhmä 5 1694 (10,59) 1599 (9,99) 1556 (9,73)
 
Erikoisammattitutkinnon suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut
 
Pääkaupunkiseutu I II
1. vuosi tutkintojen jälkeen tai uudessa työsuhteessa 1794 (11,21) 1693 (10,58) 1649 (10,31)
Samassa yrityksessä vähintään vuosi 1850 (11,56) 1747 (10,92) 1702 (10,64)
Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta 1909 (11,93) 1800 (11,25) 1754 (10,96)


Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1-5 mukaisesti.


Parturien ja kampaajien palkat nousevat 1.6.2005 voimaan tulevan uuden työehtosopimuksen mukaan 2,6%.

Hiusalan työntekijöitä koskeva palkkataulukko

Palkkataulukko 1.6.2005 - 30.4.2006
(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

  Pääkaupunkiseutu I II
3. vuoden
oppilas
  975
(6,09 )
  921
(5,76 )
  896
(5,60 )


Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

 

 

 

  Pääkaupunkiseutu I II
Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa,
enintään
6 kk ajan
1 254
(7,84 )
1 186
(7,41 )
1 156
(7,23 )
Palkkaryhmä 1
1. vuosi alalla
1 392
(8,70 )
1 315
(8,22 )
1 280
(8,00 )
Palkkaryhmä 2
2. vuosi alalla
1 463
(9,14 )
1 381
(8,63 )
1 346
(8,41 )
Palkkaryhmä 3
3. vuosi alalla
1 528
(9,55 )
1 442
(9,01 )
1 404
(8,78 )
Palkkaryhmä 4
4. vuosi alalla
1 607
(10,04 )
1 516
(9,48 )
1 476
(9,23 )
Palkkaryhmä 5
5. vuosi alalla
1 656
(10,35 )
1 563
(9,77 )
1 521
(9,51 )


Erikoisammattitutkinnon suorittaneet

Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

 

 

  Pääkaupunkiseutu I II
Ensimmäinen
vuosi tutkintojen
jälkeen
tai uudessa
työsuhteessa
1 754
(10,96 )
1 655
(10,34 )
1 612
(10,08 )
 
Samassa yrityksessä vähintään vuosi 1 808
(11,30 )
1 708
(10,68 )
1 664
(10,40 )
 
Samassa yrityksessä vähintään 2 vuotta 1 866
(11,66 )
1 760
(11,00 )
1 715
(10,72 )


Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 – 5 mukaisesti.


1.5.2004 - 30.4.2005

(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

3. vuoden oppilas

949
(5,93 €)

897
(5,61 €)

873
(5,46 €)

 
Perustutkinnon suorittamisen jälkeen
 

Pääkaupunkiseutu

I

II

Alkupalkka ensimmäisessä työsuhteessa, enintään 6 kk ajan

1 222 €
(7,64 €)

1 155 €
(7,22 €)

1 126 €
(7,04 €)

Palkkaryhmä 1
1. vuosi alalla

1 356 €
(8,48 €)

1 281 €
(8, 01 €)

1 247 €
(7,79 €)

Palkkaryhmä 2
2. vuosi alalla

1 425 €
(8, 91 €)

1 346 €
(8,41 €)

1 311 €
(8,19 €)

Palkkaryhmä 3
3. vuosi alalla

1 489 €
(9,31 €)

1 405 €
(8,78 €)

1 368 €
(8,55 €)

Palkkaryhmä 4
4. vuosi alalla

1 566 €
(9,79 €)

1 477 €
(9,23 €)

1 438 €
(8,99 €)

Palkkaryhmä 5
5. vuosi alalla

1 614 €
(10,09 €)

1 523 €
(9,52 €)

1 482 €
(9,26 €)


Erikoisammattitutkinnon suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

 

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

Ensimmäinen vuosi
tutkintojen jälkeen
tai uudessa
työsuhteessa

1 709 €
(10,68 €)

1 613
(10,08 €)

1 571 €
(9,82 €)

Samassa
yrityksessä
vähintään vuosi

1 762 €
(11,01 €)

1 664 €
(10,40 €)

1 621 €
(10,13 €)

Samassa

1 818 €

1 715 €

1 671 €

yrityksessä

(11,36 €)

(10,72 €)

(10,44 €)

vähintään 2 vuotta

 

 


Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua paikkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa paikka maksetaan palkkaryhmien 1 - 5 mukaisesti.1.5.2003 - 30.4.2004
(Osa-aikatyöntekijöiden tuntipalkat suluissa)

 

 

 

 

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

3. vuoden oppilas

927 €

876 €

853 €

(5,79 €)

(5,48 €)

(5,33 €)

 


Perustutkinnon suorittamisen jälkeen

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

Alkupalkka

1 193 €

1 128 €

1 100 €

ensimmäisessä

(7,46 €)

(7,05 €)

(6,88 €)

työsuhteessa,
enintään 6 kk ajan
 
Palkkaryhmä 1

1 324 €

1 251 €

1 218 €

1. vuosi alalla

(8,28 €)

(7,82 €)

(7,61 €)

 
Palkkaryhmä 2

1 392 €

1 314 €

1 280 €

2. vuosi alalla

(8,70 €)

(8,21 €)

(8,00 €)

 
Palkkaryhmä 3

1 454 €

1 372 €

1 336 €

3. vuosi alalla

(9,09 €)

(8,58 €)

(8,35 €)

 
Palkkaryhmä 4

1 529 €

1 442 €

1 404 €

4. vuosi alalla

(9,56 €)

(9,01 €)

(8,78 €)

 
Palkkaryhmä 5

1 576 €

1 487 €

1 447 €

5. vuosi alalla

(9,85 €)

(9,29 €)

(9,04 €)


Erikoisammattitutkinnon suorittaneet
Parturi- ja/tai kampaajamestarin erikoisammattitutkinnon tai erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittanut.

 

Pääkaupunkiseutu

I

II

 

Ensimmäinen vuosi

1 669 €

1 575 €

1 534 €

uudessa

(10,43 €)

(9,84 €)

(9,59 €)

työsuhteessa
 
Samassa

1 721 €

1 625 €

1 583 €

yrityksessä

(10,76 €)

(10,16 €)

(9,89 €)

vähintään vuosi
 
Samassa

1 775 €

1 675 €

1 632 €

yrityksessä

(11,09 €)

(10,47 €)

(10,20 €)

vähintään 2 vuotta


Soveltamisohje: Erikoisparturi-kampaajan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan tässä kohdassa tarkoitettua palkkaa vain silloin kun hän tekee koulutuksensa edellyttämää, kuten liikkeen johtamiseen ja esimiestehtäviin liittyvää työtä. Muissa tapauksissa palkka maksetaan palkkaryhmien 1 - 5 mukaisesti.