Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Huolinta-ala

2017

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Varastoterminaalityöntekijöiden palkat 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta (€/kuukausi)

0-3 v

2212,72

3-5 v

2265,15

5-7 v

2317,56

7-10 v

2366,85

10-12 v

2439,16

12-15 v

2484,27

yli 15 v

2532,51

Satamatyöntekijöiden palkat 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta (€/tunti)

0-3 v

13,92

3-5 v

14,25

5-7 v

14,58

7-10 v

14,89

10-12 v

15,34

12-15 v

15,62

yli 15 v

15,93

 


2016

Palkkoja korotetaan 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 14,40 €/kk. Taulukkopalkkoja korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,2 %.

Sopimuskausi:
1.12.2013-30.11.2016

Vuosi 2014

Yleiskorotus 1.4.2014
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudelta.

Taulukkopalkat 1.4.2014
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 20 eurolla.

Luottamusmieskorvaukset 1.4.2014
Luottamusmiehille maksettavia korvauksia korotetaan 1.4.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 5 %:lla.

Vuosi 2015

Yleiskorotus 1.4.2015
Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.

Taulukkopalkat 1.4.2015
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosentilla.

TAULUKKOPALKAT

Taulukkopalkat 1.4.2014

Pääkaupunkiseutu

  A B C D
4.v 1754,16 1892,04 2096,25 2270,5
6.v 1819,66 1960,26 2177,95 2366,95
8.v 1883,44 2032,61 2263,53 2464,93
12.v 1952,08 2110,16 2361,55 2574,87
15.v 2019,8 2188,61 2458,2 2682,83
20.v - 2051,18 2226,18 2502,73 2732,15
25.v - 2112,12 2292,37 2577,21 2813,51

Muu Suomi

  A B C D
4.v 1678,38 1802,88 1994,07 2150,58
6.v 1738,42 1870,86 2069,52 2238,99
8.v 1797,83 1934,03 2146,44 2330,04
12.v 1863,29 2004,66 2230,30 2427,34
15.v 1926,48 2074,96 2318,06 2526,42
20.v- 1955,45 2108,20 2360,45 2573,10
25.v- 2013,51 2170,85 2430,66 2649,69

Taulukkopalkat 1.4.2015

Pääkaupunkiseutu

  A B C D
4.v 1761,18 1899,61 2104,64 2279,58
6.v 1826,94 1968,10 2186,66 2376,42
8.v 1890,97 2040,74 2272,58 2474,79
12.v 1959,89 2118,60 2371,00 2585,17
15.v 2027,88 2197,36 2468,03 2693,56
20.v 2059,38 2235,08 2512,74 2743,08
25.v 2120,57 2301,54 2587,52 2824,76

Muu Suomi

 

  A B C D
4.v 1685,09 1810,09 2002,05 2159,18
6.v 1745,37 1878,34 2077,80 2247,95
8.v 1805,02 1941,77 2155,03 2339,36
12.v 1870,74 2012,68 2239,22 2437,05
15.v 1934,19 2083,26 2327,33 2536,53
20.v 1963,27 2116,63 2369,89 2583,39
25.v 2021,56 2179,53 2440,38 2660,29

Vaativuusryhmittely
Soveltamisohje eri tehtävien arviointiin.

Esimerkkitehtävät Ryhmä A
Perusosaamista vaativat tehtävät
Ryhmä B
Ammattiosaamista 
vaativat tehtävät
Ryhmä C
Vahvaa ammattiosaamista vaativat tehtävät
Ryhmä D
Erityistä ammattiosaamista 
vaativat tehtävät ja asiantuntijatehtävät
Huolintatehtävät

(Tehtäväryhmän nimikkeet vaihtelevat 
yhtiöittäin)
Tehtävät sisältävät 
mm. tuonti-  ja vientiasiakirjojen valmistamista, avisointia, lähetysten luovuttamista 
sekä arkistointia ja 
tullikirjanpitoa annettujen työohjeiden mukaisesti.
Tehtävät sisältävät 
mm. vaativaa tilastointia ja vastuullista 
tullikirjanpitoa.
Tehtäviin kuuluu 
yhteydenpitoa asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.
Tehtävät sisältävät mm. 
vaativaa huolintaa, 
tariffiointia.
Yhteydenpito kuin 
ryhmä B:ssä.
Tehtävät sisältävät mm. 
kokonaisvaltaista huolintaa 
tai operatiivisia esimiestehtäviä ilman budjettivastuuta
Erikoishuolinta, kuten 
laivanselvitys.
Liikenteenhoito

(Tehtäväryhmän nimikkeet vaihtelevat 
yhtiöittäin, pitäen 
sisällään kaikki kuljetusmuodot)
Tehtävät sisältävät 
mm. tuonti-  ja vientiasiakirjojen laadintaa 
sekä muita vaativampia 
tehtäviä tukevia tehtäviä.
Tehtävät sisältävät 
mm.  liikenteenhoitoa, 
tuonti-  ja vientiliikenteenhoitoa kuormasuunnittelijan ohjeiden 
mukaan sekä kuljetusdokumenttien laadintaa, sisältäen passitukset. Tehtäviin 
kuuluu yhteydenpitoa 
asiakkaisiin ja asiakaspalvelua.
Tehtävät sisältävät mm. 
ulko- ja kotimaan kuljetusjärjestelyjä, tuonti- ja 
vientiliikenteenhoitoa, 
vastaten omasta liikenne-suunnasta ja kuorman suunnittelusta sekä 
liikenteiden kustannustehokkuuden ylläpitämisestä. Tehtäviin kuuluu 
yhteydenpitoa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin sekä vaativaa 
asiakaspalvelua.
Tehtävät sisältävät mm. 
liikenteiden kehittämistä 
sekä erityistoimenpiteitä 
vaativia kuljetus. Muuten 
ryhmän C mukaisia tehtäviä, mutta tehtävän hoitajalla on itsenäinen päätöksentekomahdollisuus ja vastuu 
liikenteenhoidosta.
Hinnoittelu- ja laskutus 
sekä kulunkohdistus
Tehtävät sisältävät 
muita tehtäviä avustavia tallennustehtäviä.
Tehtävät sisältävät 
mm. hinnoittelua ja 
laskutusta tarjousten 
mukaan. Tehtäviin 
kuuluu yhteydenpitoa 
asiakkaisiin ja asiakaspalvelua.
Tehtävät sisältävät mm. 
tarjousten laadintaa, 
kustannusseurantaa 
sekä hinnoittelua ja 
laskutusta vapaan 
hinnoittelun mukaan. 
Tehtäviin kuuluu yhteydenpitoa asiakkaisiin ja 
yhteistyökumppaneihin 
sekä vaativaa asiakaspalvelua.
Tehtävät sisältävät vaativien kokonaisuuksien hallintaa.
Taloushallinto

(Vaativuutta määriteltäessä tulee ottaa 
huomioon kassan 
raha-, tosite-  ja asiakasmäärän suuruus.)
Tehtävät sisältävät 
mm. asiakkaan luottotietojen tarkastamista, 
osakirjanpitoa, ala-  ja 
sivukassan hoitoa sekä 
muita vaativampia 
tehtäviä tukevia tehtäviä.
Tehtävät sisältävät 
mm. pankkimaksatusta,  pankkitapahtumien 
kirjausta, likviditeetin 
seurantaa, myynti-  ja 
ostoreskontraa, asiakasrekistereiden 
ylläpitoa sekä juoksevaa kirjanpitoa.
Tehtävät sisältävät mm. 
luotonvalvontaa, itsenäistä kassanhoitoa, 
raportointia, kassavirran 
suunnittelua sekä kirjanpitotyötä, jolla tarkoitetaan juoksevan kirjanpidon hoitamista ja 
tilinpäätösten valmistelua.
Tehtävät sisältävät mm. 
pääkirjanpitoa ja pääkassanhoitoa, vaativia kassatoimintoja esim. likviditeetin 
hallinta, sijoitukset, lainajärjestelyt ja valuutta-asioiden 
hoito
Tietohallinto

(Vaativuutta määriteltäessä tulee ottaa 
huomioon palvelukontaktien määrä ja laatu.)
Tehtävät sisältävät 
yleisiä tietohallintoa 
avustavia tehtäviä.
Tehtävät sisältävät 
mm. tietohallinnon 
erilaisten tukihenkilöiden tehtävät.
Tehtävät sisältävät mm. 
ohjelmointia tai tietohallinnon suunnitteluun 
liittyviä tehtäviä.
Tehtävät sisältävät mm. 
vaativia tietohallinnon 
suunnittelu-  ja ohjelmointitehtäviä.
Myynti- ja markkinointitehtävät
 
(Vaativuutta määriteltäessä tulee  ottaa 
huomioon sisäisten ja 
ulkoisten asiakasyhteyksien määrä ja laatu.)
Tehtävät sisältävät 
yleisiä myyntiä ja 
markkinointia avustavia 
tehtäviä.
Tehtävät sisältävät 
mm. yhteydenpitoa 
asiakkaisiin ja muihin 
intressiryhmiin. Tehtävissä hoidetaan mm. 
tarjousten laadintaa 
saatujen ohjeiden 
mukaisesti, tuotetaan 
myyntiä tukevaa materiaali tai tuetaan myyntityöstä vastuussa 
olevien työtä.
Tehtävät sisältävät mm. 
itsenäistä myynti-  ja 
markkinointityötä sekä 
erityisen vaativia myynnin tukitehtäviä. Tehtäviin kuuluu asiakastilanteiden hoitamista.
Tehtävät sisältävät mm. 
tavoitteisiin perustuvaa 
myynti- ja markkinointityötä, 
jossa itsenäinen päätöksentekomahdollisuus ja 
vastuu tai myynnin ja markkinoinnin suunnittelutehtäviä.
Asiakaspalvelutehtävät 
(silloin kun ne on 
eriytetty omaksi toiminnoksi)

(Vaativuutta määriteltäessä tulee ottaa 
huomioon sisäisten ja 
ulkoisten asiakasyhteyksien määrä ja laatu.)
Tehtävät sisältävät 
mm. asiakaspalvelua 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti, mm. kuljetustoimeksiantojen 
käsittelyä, lähetysten 
seurantakyselyiden ja 
jäljitysten hoitamista
Reklamaatioiden käsittelyä, asiakasneuvontaa, korvauskäsittelyä 
edeltävää valmistelevaa työtä
Tehtävät sisältävät 
mm. itsenäistä asiakaspalvelua, erilaisten 
palvelujen suosittelemista ja lisämyynnin 
tukemista.
Vahinkokäsittelyä ja
korvaus-päätösten
valmistelua
Tehtävät sisältävät mm. 
itsenäistä asiakaspalvelua, joka edellyttää 
laajempien asiakaspalvelullisten kokonaisuuksien hallitsemista, kuljetusketjun ja kustannusrakenteen tuntemusta.
Vaativaa vahinkokäsittelyä ja vaativien korvauspäätösten valmistelua.
Tehtävät sisältävät mm. 
asiakaspalvelutoimintojen 
kehittämistä ja vaativien 
asiakastilanteiden hoitoa, 
joissa  itsenäinen päätöksenteko-mahdollisuus ja 
vastuu tai asiantuntija-  tai 
esimiestehtävä.
Vaativien asiakastilanteiden 
hoitoa, esimies- tai erikoisasiantuntijatehtävät.
Henkilöstöhallinnon 
tehtävät
Tehtävät sisältävät 
dokumenttien järjestelyä, arkistointia, tietojen 
tallentamista henkilöstörekistereihin sekä 
muita rutiininluonteisia 
tehtäviä. Työtä tehdään 
yksityiskohtaisten 
työohjeiden mukaisesti.
Tehtävät sisältävät 
henkilöstöön liittyvän 
tiedon keräämistä, 
käsittelyä ja ylläpitoa 
sekä erilaisten dokumenttien laadintaa. 
Tehtäviä suoritetaan 
ennalta sovittujen 
prosessien mukaisesti. 
Tehtävät voivat sisältää myös sisäisten 
asiakkaiden neuvontaa. Esim. henkilöstöassistentin tehtävät.
Tehtävät sisältävät 
itsenäistä harkintaa 
vaativaa tiedon soveltamista ja edellyttävät 
vankkaa ammattitaitoa. 
Tehtäviin kuuluu mm. 
raporttien tuottamista ja
analysointia sekä neuvontaa sisäisille asiakkaille ja sidosryhmille. 
Esim. palkanlaskijan 
tehtävät tai henkilöstöjärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät.
Tehtävät edellyttävät laajojen ja vaativien kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävä 
on asiantuntija- tai esimiestehtävä, johon sisältyy 
vastuu osa-alueesta tai 
toiminnosta. Tehtävä sisältää mm. henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä sekä niihin liittyvien 
muutosten toimeenpanoa.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________


Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen (1.6.2010–30.9.2013) allekirjoituspöytäkirjan mukaan taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % 1.5.2011. Alla on vappuna voimaan tulevat uudet taulukkopalkat.

 

Pääkaupunkiseutu

 

 
A
B
C
D
2.v
1609,05
1735,38
1923,19
2077,38
4.v
1665,07
1797,46
1993,53
2160,83
6.v
1727,95
1862,95
2071,97
2253,43
8.v
1789,20
1932,42
2154,14
2347,51
12.v
1855,10
2006,88
2248,25
2453,07
15.v
1920,13
2082,20
2341,05
2556,73
20.v -
1950,24
2118,28
2383,81
2604,08
Muu Suomi

 

 
A
B
C
D
2.v
1541,12
1655,97
1832,12
1973,32
4.v
1592,31
1711,84
1895,41
2045,69
6.v
1649,95
1777,11
1967,86
2130,58
8.v
1706,99
1837,77
2041,71
2217,99
12.v
1769,84
1905,58
2122,23
2311,43
15.v
1830,52
1973,08
2206,50
2406,55
20.v -
1858,33
2005,00
2247,19
2451,38

 


VARASTOTERMINAALITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT

Yleiskorotus

Palkkataulukot 1.4.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/kuukausi):

0 - 3 vuotta 1992,89
3 - 5 vuotta 2043,19
5 - 7 vuotta 2093,49
7 - 10 vuotta 2140,77
10 - 12 vuotta 2210,18
12 - 15 vuotta 2253,44
yli 15 vuotta 2299,72

Taulukkopalkkakorotus

Palkkataulukot 1.10.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/kuukausi):

0 - 3 vuotta 2006,84
3 - 5 vuotta 2057,49
5 - 7 vuotta 2108,14
7 - 10 vuotta 2155,76
10 - 12 vuotta 2225,65
12 - 15 vuotta 2269,21
yli 15 vuotta 2315,82

Taulukkopalkkakorotus

Palkkataulukot 1.4.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/kuukausi):

 

0 - 3 vuotta 2018,88
3 - 5 vuotta 2069,83
5 - 7 vuotta 2120,79
7 - 10 vuotta 2168,69
10 - 12 vuotta 2239,00
12 - 15 vuotta 2282,83
yli 15 vuotta 2329,71


Lisäksi vuonna 2011 palkkoja korotetaan 1.12.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

SATAMATYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT

Palkkataulukot 1.4.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/tunti):

 

0 - 3 vuotta 12,53
3 - 5 vuotta 12,85
5 - 7 vuotta 13,17
7 - 10 vuotta 13,46
10 - 12 vuotta 13,90
12 - 15 vuotta 14,17
yli 15 vuotta 14,46

Palkkataulukot 1.10.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/tunti):

 

0 - 3 vuotta 12,62
3 - 5 vuotta 12,94
5 - 7 vuotta 13,26
7 - 10 vuotta 13,56
10 - 12 vuotta 14,00
12 - 15 vuotta 14,27
yli 15 vuotta 14,56

Palkkataulukot 1.4.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

(€/tunti):

 

0 - 3 vuotta 12,70
3 - 5 vuotta 13,02
5 - 7 vuotta 13,34
7 - 10 vuotta 13,64
10 - 12 vuotta 14,08
12 - 15 vuotta 14,36
yli 15 vuotta 14,65

Lisäksi vuonna 2011 palkkoja korotetaan 1.12.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

 

 

Yleiskorotuksena yhteensä 9,7 prosenttia.

Sopimuskausi 1.10.2007 - 30.4.2010.

Palkankorotukset:

1.10.07 lukien 3,7 prosenttia, vähintään 50 €,
1.10.08 lukien 3,2 prosenttia
1.10.09 lukien 2,8 prosenttia.