Huoltokorjaamot
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Huoltokorjaamot

Palkkataulukot 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€)

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

1

13,33

2

13,52

3

13,86

4

14,56

5

15,40

6

16,30

Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

  1. oppivuosi 9,06

  2. oppivuosi 9,39

  3. oppivuosi 9,77

  4. oppivuosi 10,19

Pääkaupunkiseutu

1

14,29

2

14,55

3

14,96

4

15,69

5

16,66

6

17,71

Turku

 

1

13,90

2

14,15

3

14,51

4

15,21

5

16,13

6

17,12


Palkkataulukot 1.2.2017

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

1

13,31

2

13,50

3

13,84

4

14,54

5

15,38

6

16,28

Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

1. työvuosi 8,75
2. työvuosi 9,09

Oppisopimusoppilaat (6 § 4 mom)

1. oppivuosi

9,05

2. oppivuosi

9,38

3. oppivuosi

9,76

4. oppivuosi

10,17

Pääkaupunkiseutu

 

1

14,27

2

14,53

3

14,94

4

15,67

5

16,64

6

17,68

Turku

 

1

13,88

2

14,13

3

14,49

4

15,19

5

16,11

6

17,09

 


Yleiskorotukset

Vuonna 2014

Palkkoja korotetaan 1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta.

Vuonna 2015
Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 5 senttiä tunnilta.
Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen nuorten (6 § 3 mom) ja oppilaiden (6 § 4) palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.

Työehtosopimuksen taulukkopalkkojen korotukset

Vuonna 2014

Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.
Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 prosentilla.
Vuonna 2015
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.
Lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan 1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 prosentilla.

Vähimmäistuntipalkat
18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden vähimmäistuntipalkat ovat: 
Palkkaryhmä euroa/t
1 13,00
2 13,19
3 13,53
4 14,23
5 15,07
6 15,97

1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

Palkkaryhmä euroa/t
1 13,12
2 13,31
3 13,65
4 14,35
5 15,19
6 16,09

1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

Palkkaryhmä euroa/t
1 13,14
2 13,33
3 13,67
4 14,37
5 15,21
6 16,11

1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

Palkkaryhmä euroa/t
1 13,19
2 13,38
3 13,72
4 14,42
5 15,26
6 16,16


1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

 

Palkkaryhmä euroa/t
1 13,21
2 13,40
3 13,74
4 14,44
5 15,28
6 16,18


YTV (Pääkaupunkiseutu)
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa liikennöivissä ja näiden kuntien sisällä paikallis- ja lähiliikennettä kunnallisena 
sopimusliikenteenä harjoittavissa linja-autoyrityksissä sovelletaan huoltokorjaamoiden työntekijöihin tämän työehtosopimuksen liitteessä mainittuja palkkaehtoja. 

Turku
Turun kaupungin alueella liikennöivissä linja-autoyrityksissä noudatetaan tämän työehtosopimuksen liitteessä mainittuja 
palkkaehtoja siltä osin, kuin huoltokorjaamotyöntekijät ovat työssä Turun kaupungin sisällä kunnallisena sopimusliikenteenä harjoitettavan paikallisliikenteen kaluston huolto- ja korjaustehtävissä.

 

Nuoret työntekijät
Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät:

1. työvuosi 8,53
2. työvuosi 8,86

1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. työvuosi 8,65
2. työvuosi 8,98

1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. työvuosi 8,66
2. työvuosi 8,99

1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. työvuosi 8,69
2. työvuosi 9,03

1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. työvuosi 8,70
2. työvuosi 9,04

Nuoren työntekijän suorittaessa samaa työtä kuin täysi-ikäinen työntekijä ja hänen omatessaan työn edellyttämän työtaidon ja -kokemuksen sekä pätevyyden eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia, määritellään hänen palkkansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti.

Oppilaiden tuntipalkat
Oppisopimuslain alaisten 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden tuntipalkat ovat:

 

1. oppivuosi 8,82
2. oppivuosi 9,15
3. oppivuosi 9,53
4. oppivuosi 9,91


1.6.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. oppivuosi 8,94
2. oppivuosi 9,27
3. oppivuosi 9,65
4. oppivuosi 10,03

1.12.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. oppivuosi  8,95
2. oppivuosi  9,28
3. oppivuosi  9,66
4. oppivuosi  10,05

1.6.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. oppivuosi  8,99
2. oppivuosi  9,32
3. oppivuosi  9,70
4. oppivuosi  10,09

1.12.2015 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

1. oppivuosi  9,00
2. oppivuosi  9,33
3. oppivuosi  9,71
4. oppivuosi  10,11

Erilliset lisät

Vuorotyö, ilta- ja yötyö
Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää seuraavasti: 
- iltavuoro (esim. klo 14-22)  15 %
- yövuoro (esim. klo 22-06)  20 %
Palkkaryhmän 4 taulukosta laskettuna. 

Vuorotyölisä katsotaan myös sopimuksen mukaan suoritetuksi, milloin vuorokautta kohti maksettu lisäkorvaus eri vuoroilla 
muullakin tavalla jaettuna yhteensä vastaa yllä mainittuja määriä.

Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, mutta jota tehdään normaalipituisena työpäivänä työpaikalla käytännössä olevasta säännöllisestä työajasta poiketen (ilta- ja yötyö), maksetaan korotusta seuraavasti: 

Klo 16-23 välisenä aikana suoritetusta työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus ja klo 23-06 välisenä aikana suoritetusta työstä yövuoron lisää vastaava korvaus.

Ulkotyölisä
Sellaisille huoltokorjaamotyöntekijöille, jotka tilapäisesti joutuvat työskentelemään ulkona tai siihen verrattavissa olosuhteissa 
30.9. - 1.5. välisenä aikana, maksetaan tehdyiltä työtunneilta lisä, jonka suuruus on 53 senttiä tunnilta.

Palvelusvuosilisä
Joulukuun 1 päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan työntekijälle palvelusvuosilisää sen mukaan, 
kuinka kauan hänen työsuhteensa on tätä edeltävän marraskuun loppuun mennessä yhdenjaksoisesti kestänyt. 

Lisä määräytyy seuraavasti: 

 

 

Työsuhteen kesto Lisänä suoritettava euromäärä lasketaan kaavasta:
10 mutta ei 15 vuotta 2 x Lkk x KTA
15 mutta ei 20 vuotta 3.5 x Lkk x KTA
20 mutta ei 25 vuotta 5 x Lkk x KTA
25 vuotta tai enemmän 6.5 x Lkk x KTA

Jossa: Lkk on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä.
KTA on työehtosopimuksen 9 §:ssä tarkoitettu keskituntiansio, III neljännes.

 


Yleiskorotus vuonna 2013

Palkkoja korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 22 senttiä tunnilta.
Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen nuorten (6 § 3 mom) ja oppilaiden (6 § 4) palkkoja korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,7 %.
 
Taulukkopalkkojen korotukset vuonna 2013
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä yleiskorotuksen ajankohdasta lukien.
Taulukkopalkkoja korotetaan lisäksi 1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,2 prosentilla.
 
Vähimmäistuntipalkat
1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien
Palkkaryhmä
(€/t)
1
12,97
2
13,16
3
13,50
4
14,20
5
15,04
6
15,94
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

Palkkaryhmä
(€/t)
1
13,00
2
13,19
3
13,53
4
14,23
5
15,07
6
15,97
 Nuoret työntekijät
Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät:
1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

 

1.työvuosi
8,51
2.työvuosi
8,84
 1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

 

1.työvuosi
8,53
2.työvuosi
8,86
Oppilaiden tuntipalkat
Oppisopimuslain alaisten 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden tuntipalkat ovat:
 
1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

 

1.oppivuosi
8,80
2.oppivuosi
9,13
3.oppivuosi
9,51
4.oppivuosi
9,89
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

 

1.oppivuosi
8,82
2.oppivuosi
9,15
3.oppivuosi
9,53
4.oppivuosi
9,91
Ulkotyölisä
1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:
Ulkotyölisän suuruus on 53 senttiä tunnilta.
 
Pääkaupunkiseudun kunnallisen sopimusliikenteen huoltokorjaamoiden työntekijäin palkat
1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien (€/t)

 

Palkkaryhmä
 
1
13,93
2
14,19
3
14,60
4
15,33
5
16,30
6
17,31
 
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien (€/t)

 

Palkkaryhmä
 
1
13,96
2
14,22
3
14,63
4
15,36
5
16,33
6
17,34
 
Turun kaupungin kunnallisen sopimusliikenteen huoltokorjaamoiden työntekijäin palkat
18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden vähimmäistuntipalkat ovat:

 

Palkkaryhmä
 
1
13,54
2
13,79
3
14,15
4
14,85
5
15,77
6
16,72
 
1.10.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien (€/t)

 

Palkkaryhmä
 
1
13,57
2
13,82
3
14,18
4
14,88
5
15,80
6
16,75
 

Palkkataulukot 1.12.2011 tai lähinnä sitä

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

 

1
12,40
2
12,59
3
12,93
4
13,63
5
14,47
6
15,36
Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

 

1. työvuosi
8,14
2. työvuosi
8,46
Oppisopimusoppilaat (6 § 4 mom)

 

1. oppivuosi
8,42
2. oppivuosi
8,74
3. oppivuosi
9,10
4. oppivuosi
9,46
Pääkaupunkiseutu

 

1
13,36
2
13,62
3
14,03
4
14,75
5
15,72
6
16,73
Turku

 

1
12,97
2
13,22
3
13,58
4
14,28
5
15,19
6
16,14
Huoltokorjaamosopimuksen 8 §:n 3. mom. ulkotyölisä nousee 0,51 €/h.
 

Yleiskorotus

Palkkataulukot 1.4.2010 tai lähinnä sitä

 

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

 

1

12,05

2

12,23

3

12,56

4

13,25

5

14,06

6

14,93

 

 

Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

 

1. työvuosi

7,90

2. työvuosi

8,22

 

 

Oppisopimusoppilaat (6 § 4 mom)

 

1. oppivuosi

8,18

2. oppivuosi

8,49

3. oppivuosi

8,85

4. oppivuosi

9,19

 

 

Pääkaupunkiseutu

 

1

12,98

2

13,24

3

13,63

4

14,33

5

15,27

6

16,26

 

 

Turku

 

1

12,60

2

12,84

3

13,20

4

13,88

5

14,76

6

15,69

 
Taulukkopalkkakorotus

Palkkataulukot 1.10.2010 tai lähinnä sitä

 

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

 

1

12,13

2

12,32

3

12,65

4

13,34

5

14,16

6

15,03

 

 

Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

 

1. työvuosi

7,96

2. työvuosi

8,28

 

 

Oppisopimusoppilaat (6 § 4 mom)

 

1. oppivuosi

8,24

2. oppivuosi

8,55

3. oppivuosi

8,91

4. oppivuosi

9,25

 

 

Pääkaupunkiseutu

 

1

13,07

2

13,33

3

13,73

4

14,43

5

15,38

6

16,37

 

 

Turku

 

1

12,69

2

12,93

3

13,29

4

13,98

5

14,86

6

15,80

 
Taulukkopalkkakorotus

Palkkataulukot 1.4.2011 tai lähinnä sitä

 

Vähimmäistuntipalkat (6 § 1 mom)

 

1

12,20

2

12,39

3

12,73

4

13,42

5

14,24

6

15,12

 

 

Alle 18-vuotiaat (6 § 3 mom)

 

1. työvuosi

8,01

2. työvuosi

8,33

 

 

Oppisopimusoppilaat (6 § 4 mom)

 

1. oppivuosi

8,29

2. oppivuosi

8,60

3. oppivuosi

8,96

4. oppivuosi

9,31

 

 

Pääkaupunkiseutu

 

1

13,15

2

13,41

3

13,81

4

14,52

5

15,47

6

16,47

 

 

Turku

 

1

12,77

2

13,01

3

13,37

4

14,06

5

14,95

6

15,89

 

 

Palkat

1.2.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

Palkkaryhmä

1 11,02
2 11,20
3 11,52
4 12,18
5 12,96


1.5.2008 lukien lisätään uusi palkkaryhmä 6 erikoisosaajille:

6 13,80


1.10.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien (€/t)

Palkkaryhmä
1 11,20
2 11,38
3 11,70
4 12,37
5 13,17
6 14,02


Arkipyhäkorvaus

Uudenvuodenpäivältä, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapulta, juhannuspäivältä, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä sekä loppiaiselta sen ollessa muuna arkipäivänä kun lauantaina, maksetaan 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Erilliset lisät

Palvelusvuosilisä

Joulukuun 1 päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan työntekijälle palvelusvuosilisää sen mukaan, kuinka kauan hänen työsuhteensa on tätä edeltävän marraskuun loppuun mennessä yhdenjaksoisesti kestänyt.

Lisä määräytyy seuraavasti:

Työsuhteen kesto Lisänä suoritettava markkamäärä lasketaan kaavasta:

10 mutta ei 15 vuotta 1.5 x Lkk x KTA
15 mutta ei 20 vuotta 3 x Lkk x KTA
20 mutta ei 25 vuotta 4.5 x Lkk x KTA
25 vuotta tai enemmän 6 x Lkk x KTA


Jossa: Lkk on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä.
KTA on työehtosopimuksen 10 §:ssä tarkoitettu keskituntiansio, III neljännes.

Vuorotyö, ilta- ja yötyö

Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää seuraavasti:
- iltavuoro (esim. klo 14-22) 14 %
- yövuoro (esim. klo 22-06) 17 %
palkkaryhmän 4 taulukosta laskettuna.

Vuorotyölisä katsotaan myös sopimuksen mukaan suoritetuksi, milloin vuorokautta kohti on maksettu lisäkorvaus eri vuoroilla muullakin tavalla jaettuna yhteensä vastaa yllä mainittuja määriä.

Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, mutta jota tehdään normaalipituisena työpäivänä työpaikalla käytännössä olevasta säännöllisestä työajasta poiketen (ilta- ja yötyö), maksetaan korotusta seuraavasti:

Klo 16 - 23 välisenä aikana suoritetusta työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus ja klo 23 - 06 välisenä aikana suoritetusta työstä yövuoron lisää vastaava korvaus.

Ulkotyölisä

Sellaisille huoltokorjaamotyöntekijöille, jotka tilapäisesti joutuvat työskentelemään ulkona tai siihen verrattavissa olosuhteissa 30.9.-1.5. välisenä aikana, maksetaan 1.2.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tehdyiltä työtunneilta lisä, jonka suuruus on 48 senttiä tunnilta.