Jalometalliala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Jalometalliala

Sopimuskausi:
1.11.2013–31.10.2016

Palkantarkistukset ajalle 1.3.2014–28.2.2015 :
Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan viimeistään 1.3.2014 tai sen jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 euroa kuukaudessa. 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

Työnvaativuusryhmäpalkat 1.3.2014​

TVR senttiä/tunti 3%
1 917 945
2 936 964
3 956 985
4 976 1005
5 996 1026
6 1017 1048


Erilliset lisät 1.3.2014 

Vuorotyölisät 1.3.2014 alkaen 

  senttiä/tunti
Iltavuoro 116
Yövuoro 215
  senttiä / tunti
Keskeytymätön sekä jatkuva vuorotyö 212
Olosuhdelisä 43

Erillisiä lisiä korotetaan 1.3.2014 lukien 1,1 %:lla. 

Oppisopimusoppilaat 1.3.2014 alkaen 

1. oppivuosi 813
2. oppivuosi 850
3. oppivuosi 888
4. oppivuosi 925

Nuoret työntekijät ja harjoittelijat 1.3.2014 alkaen 

1. työvuosi 813
2. työvuosi 850

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.3.2014 
Luottamusmiestehtävien hoitamista varten pääluottamusmiehelle järjestetään säännöllistä vapautusta työstä ja tältä ajalta maksettavan ansionmenetyksen korvauksen lisäksi korvaus kuukausittain 1.3.2014 lukien seuraavasti: 

Luottamusmiehen korvaus 1.3.2014 

 

 

Työntekijöiden määrä Vapautus h/viikko €/kk
alle 20 1 75
20–49 4 82
50–99 8 89
100–149 10 107
150 - 12 126

Työsuojeluvaltuutetun kiinteä kuukausikorvaus on 1.3.2014 lukien 79 euroa. 


Palkantarkistukset ajalle 1.3.2015–31.10.2015 
Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan viimeistään 1.3.2015 tai sen jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus 0,4 %.
 

Työnvaativuusryhmäpalkat 1.3.2015

TVR senttiä/tunti 3%
1 921 948
2 940 968
3 960 989
4 980 1009
5 1000 1030
6 1021 1052

Oppisopimusoppilaat 1.3.2015 alkaen 

1. oppivuosi 816
2. oppivuosi 853
3. oppivuosi 892
4. oppivuosi 929

Nuoret työntekijät ja harjoittelijat 1.3.2015 alkaen 

1. työvuosi 816
2. työvuosi 853

_______________________________________________________________________________________________

Jalometalliteollisuus
(raamisopimuksen mukainen)

 

 

 

Sopimuskausi:
1.10.2011-31.10.2013

Palkankorotukset:
raamisopimuksen mukaan

 


 

 

 Palkankorotukset vuonna 2010 

Yleiskorotus 
 
Palkkoja korotetaan 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alussa yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia.
 
Paikallinen erä Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.10.2010 käytössä 0,7 prosentin suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden syyskuun 2010 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erilisiä lisiä).
 
Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
Ellei erän käytöstä päästä sopimukseen 15.11.2010 mennessä, puolet paikallisesta erästä kohdistetaan kaikille ja puolet jakaa työnantaja.
 
Ellei toimipaikalla ole Metallityöväen liiton valittua luottamusmiestä, paikallinen erä 0,7 % maksetaan jokaiselle. 
 
Palkkataulukot
 
Ohjetuntipalkkoja korotetaan 1,2 %:lla 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Kantalukuna käytetään 2 palkkaryhmän 0,5 - 1 palkkaryhmää.

 

 
 
palvelusvuosia
senttiä/tunti
1. Palkkaryhmä
0 - 0,5
867
 
0,5 - 1
882
 
1 -
902
2. Palkkaryhmä
palvelusvuosia
 
 
0 - 0,5
883
 
0,5 - 1
888
 
1 - 1,5
891
 
1,5 - 2
900
 
2 - 2,5
909
 
2,5 - 3
922
 
3 - 4
933
 
4 - 5
946
 
5 -
960
3. Palkkaryhmä
palvelusvuosia
 
 
0 - 0,5
900
 
0,5 - 1
904
 
1 - 1,5
908
 
1,5 - 2
913
 
2 - 2,5
924
 
2,5 - 3
933
 
3 - 4
950

Ohjetuntipalkat 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

senttiä
1. palkkaryhmä palvelusvuosi 0 – 0,5 853
-”-
0,5 – 1 868
-”-
1 - 887

 

senttiä
2. palkkaryhmä palvelusvuosi 0 – 0,5 869
-”-
0,5 – 1 873
-”-
1 – 1,5 876
1,5 - 2 885
2 – 2,5 894
2,5 - 3 906
3 - 4 917
4 - 5 930
5 - 944

 

senttiä
3. palkkaryhmä palvelusvuosi 0 – 0,5 885
-”-
0,5 – 1 889
-”-
1 – 1,5 893
1,5 - 2 898
2 – 2,5 908
2,5 - 3 917
3 - 4 934
4 - 5 945
5 - 974


Palkat
 
Oppisopimuslain alaisten 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden palkat ovat 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 

senttiä/tunti
1. oppivuosi 755
2. oppivuosi 789
3. oppivuosi 826
4. oppivuosi 861

 
Nuoret työntekijät ja harjoittelijat
 
Alle 18-vuotiainen työntekijöiden tuntipalkat ovat 1.10.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
senttiä/tunti

1. työvuosi 755
2. työvuosi 789

 
Soveltamisohje:

Muutettaessa aikatuntipalkkaa kuukausipalkaksi korotetaan voimassa olevaa tuntipalkkaa ensiksi 3,5 %. Näin saatu luku kerrotaan luvulla 12.

Suorituspalkat (urakkapalkat)

Jos työtä tehdään suorituspalkalla, on sen hinnoittelusta sovittava työpaikoittain, työosastoittain tai työkohtaisesti työnantajan ja työntekijän välillä.

Sellaisesta urakkatyöstä, jota varten kiinteää työhinnoittelua ei ole laadittu, sovitaan työnantajan ja sen työntekijän tai niiden työntekijöiden välillä, joille urakkatyötä tarjotaan, mikäli mahdollista jo ennen työn alkamista, urakkahinta, josta työntekijälle on annettava todiste, josta ilmenee, mitkä työt ja yksikkömäärät sisältyvät sovittuun urakkaan.

Urakkahintaan vaikuttavien työntekijöiden pysyessä muuttumattomina ja urakkatyötä tekevien työntekijöiden työtaidon ja –nopeuden kasvusta tapahtuvan ansion nousun takia ei urakkahintaa saa alentaa.

Huomautus: Mikäli urakka-ansio työntekijästä riippumattomista syistä on noussut kohtuuttomasti tai jäänyt alhaiseksi, voidaan urakkahintaa tarkistaa niin, että se vastaa kohtuulliseksi katsottavaa urakka-ansiota. Yleensä on kuitenkin pyrittävä siihen, että urakkahintaan vaikuttavien tekijöiden pysyessä muuttumattomina urakkahinta pidetään ennallaan.

Jos alle 18-vuotiaat tai harjoittelijat ja oppilaat suorittavat urakkatyötä, noudatetaan heidän palkkauksessaan käytössä olevia urakkahintoja.

Alle 18-vuotiaat sekä harjoittelijat ja oppilaat eivät saa osallistua urakkatyön hinnoitteluun.

Ellei työntekijä suostu ottamaan vastaan hänelle tarjottua normaalisti hinnoiteltua urakkaa, maksetaan työn suorittamisesta aikapalkka.

Urakkatyössä taataan työntekijälle vähintään aikapalkka.

Perustuntipalkka

Sen mukaan, poikkeaako työn vaikeus tai vaativuus tai sen tekijälleen asettamat muut vaatimukset palkkaryhmän töiden yleisestä tasosta, määritellään työntekijälle vaativuuslisä, jonka suuruudesta päättävät työnantaja ja työntekijä keskenään.

Ohjetuntipalkka ja mahdollinen vaativuuslisä muodostavat työntekijän perustuntipalkan, joka on urakkahinnoittelun perustana. Aikatyötä tehtäessä maksetaan työntekijälle vähintään perustuntipalkka.

Henkilökohtainen aikapalkka

Perustuntipalkan lisäksi voidaan aikatyötä tekevälle työntekijälle maksaa aikalisää.

 

 

***

 

Yleiskorotus 1.3.2005 on 27 senttiä/tunti, vähintään 2,3 prosenttia ja 2,1 prosenttia 1.6.2006. Lisiä korotetaan 2,5 prosenttia.


Ohjetuntipalkat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

Paikkakuntakalleusluokka I II
 
1. palkkaryhmä palvelusvuosia 0 - 0,5 7,50 7,43
" 0,5 - 1 7,64 7,59
" 1 - 7,80 7,75
  "
2. palkkaryhmä palvelusvuosia 0 - 0,5 7,64 7,59
" 0,5 - 1 7,67 7,62
" 1 - 1,5 7,69 7,64
" 1,5 - 2 7,78 7,72
" 2 - 2,5 7,86 7,80
" 2,5 - 3 7,96 7,90
" 3 - 4 8,06 7,99
" 4 - 5 8,17 8,11
" 5 - 8,30 8,24
 
3. palkkaryhmä palvelusvuosia 0 - 0,5 7,78 7,72
" 0,5 - 1 7,82 7,78
" 1 - 1,5 7,86 7,80
" 1,5 - 2 7,91 7,86
" 2 - 2,5 7,98 7,92
" 2,5 - 3 8,06 7,99
" 3 - 4 8,21 8,16
" 4 - 5 8,31 8,25
" 5 - 8,57 8,52

Oppisopimusoppilaat

 

 

 

 

Oppisopimuslain alaisten 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden palkat (€/h) ovat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Paikkakuntakalleusluokka I II
1. oppivuosi 6,60 6,46
2. " 6,91 6,77
3. " 7,24 7,08
4. " 7,57 7,40


Vuorolisät

 

 

 

Vuorolisät ovat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 
Iltavuoro 96 senttiä / tunti
Yövuoro 178 senttiä / tunti
 
Keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä
 
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksi- tai yksivuorotyössä työskentelevälle työntekijälle maksetaan kultakin lauantaityövuorokauden aikana tekemältään säännöllisen työajan tunnilta erillinen lisä.
 
1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 
Keskeytymätön sekä jatkuva vuorotyö 177 senttiä / tunti


Vuonna 2003 yleiskorotus on 25 senttiä/tuntia tai 43 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,7 %. Taulukoita korotetaan yleiskorotuksella suhteet säilyttäen. Olosuhdelisä nousee sentin, iltavuorolisä 4 senttiä ja yövuorolisä 6 senttiä. Keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä nousee 5 senttiä tunti.

Vuonna 2004 yleiskorotus on 17 senttiä/tunti tai 29,24 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2,2 %. Vuonna 2004 on liitto/työpaikkakohtainen erä 4 senttiä/tunti. Olosuhdelisä nousee sentin, iltavuorolisä 2 senttiä, yövuorolisä 4 senttiä sekä keskeytymättömän ja jatkuvan vuorotyön lisä 4 senttiä.

Työsuojeluvaltuutetun kiinteä kuukausikorvaus on 32 euroa. Luottamusmiehen kuukausikorvauksen alaraja on 48 euroa.