Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kaupanala

Sopimuskausi 1.5.2014–31.1.2017


Palkankorotukset 1.3.2016

Voimassa olevia henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 3846 euroa). Tuntipalkkaisen työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 9 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,39% (leikkauspiste 24,35 euroa).

Korotukset on laskettu valmiiksi taulukkopalkkoihin.

Uusi suhteutettu kuukausipalkka lasketaan 15 eurolla tai vähintään 0,39%:lla korotetusta kokoaikaisesta kuukausipalkasta Kaupan työehtosopimuksen 11§ 5. kohdan kaavan mukaisesti.

Varastotyöntekijöiden suorituspalkkoja korotetaan 1.3.2016 alkaen yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella (0,7%) ja toteutetaan 3.6.2014 sovitun varastotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan 2§:n mukaisesti.
 

TAULUKKOPALKAT 1.3.2016-31.1.2017

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.3.2016 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen,  Vantaa

Palkka- ryhmä

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

A

1693

10,58

1754

10,96

1848

11,55

1937

12,11

B1

1779

11,12

1838

11,49

1939

12,12

2026

12,66

B2

1795

11,22

1863

11,64

1967

12,29

2055

12,84

C1

1903

11,89

1969

12,31

2093

13,08

2187

13,67

C2

1917

11,98

1987

12,42

2120

13,25

2221

13,88

D

2018

12,61

2094

13,09

2235

13,97

2405

15,03

 

Muu Suomi

Palkka- ryhmä

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

A

1626

10,16

1683

10,52

1768

11,05

1850

11,56

B1

1707

10,67

1765

11,03

1860

11,63

1935

12,09

B2

1724

10,78

1790

11,19

1881

11,76

1962

12,26

C1

1823

11,39

1888

11,80

1998

12,49

2084

13,03

C2

1836

11,48

1901

11,88

2019

12,62

2112

13,20

D

1934

12,09

2025

12,66

2129

13,31

2280

14,25

Tukkumyyjät II ja III 1.3.2016 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen,  Vantaa

 

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

Tukkumyyjä II

2248

2343

2454

2578

Tukkumyyjä III

2609

2710

2827

2961

Muu Suomi

 

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

Tukkumyyjä II

2118

2211

2314

2433

Tukkumyyjä III

2444

2542

2635

2761

Asentajat ja huoltomiehet 1.3.2016 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen,  Vantaa

1765

Muu Suomi

1695

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.3.2016 alkaen

 

1. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

Helsinki  *

1813

11,33

1863

11,64

1952

12,20

Muu Suomi

1787

11,17

1859

11,62

1901

11,88

*  Helsinki,  Espoo,  Kauniainen, Vantaa

Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.3.2016 alkaen

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

12,80

13,10

13,42

13,71

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.3.2016 alkaen 

Palkka- ryhmä

0-2 vuotta

yli 2 vuotta

yli 5 vuotta

yli 10 vuotta

1

1883

11,77

1927

12,04

1973

12,33

2018

12,61

2

1981

12,38

2026

12,66

2076

12,98

2122

13,26

3

2048

12,80

2096

13,10

2147

13,42

2194

13,71

4

2069

12,93

2116

13,23

2166

13,54

2217

13,86

5

2171

13,57

2223

13,89

2279

14,24

2333

14,58

6

2279

14,24

2333

14,58

2390

14,94

2448

15,30

 

LISÄT 1.3.2016 ALKAEN

MYYJÄT JA MYYMÄLÄTYÖNTEKIJÄT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä
tes 12 § 3.   kohta

Hki*
Muu Suomi

4,10
3,92

Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-  ja  itsenäisyyspäivä.

marras–joulukuu

Hki*
Muu Suomi

8,201
7,841

Sunnuntaisin klo 18–24 myymälän ollessa auki klo 18:n jälkeen. ( ¹)Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

Aattoiltalisä
tes 12 § 4.   kohta

Sama kuin lauantailisä

Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 18–24, jos myymälä auki klo 18 jälkeen.

Yölisä
tes 12 § 5.   kohta

Hki*
Muu Suomi

6,16
5,89

Maanantai–lauantai klo 00–06 aukiolosta riippumatta. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- jaitsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.

Lauantailisä
tes 12 § 6.   kohta

Hki*
Muu Suomi

5,35
5,17

Lauantai  klo  13–24  aukiolosta riippumatta.

Inventaarilisä lauantaina
tes 12 § 7.   kohta

Sama kuin lauantailisä

Lauantai  klo  13–24  aukiolosta riippumatta.

Vastuulisä tes 12 § 8.  kohta

Vähintään  5  % taulukkopalkasta.

Myymälänhoitajan sijaisuuslisä
tes 12 § 9.   kohta

5–20 %

Kylmähuonelisä 
tes 12 § 10.  kohta

Vähintään  5  % taulukkopalkasta.

Pakkashuonelisä
tes 12 § 11.  kohta

Pakkashuoneessa  tehdyiltä  tunneilta  20  %:lla  korotettu palkka.

Hälytysraha tes 12 § 12. kohta

Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin  palkka.

   
*   Helsinki,   Espoo,   Kauniainen, Vantaa
 

VARASTOTYÖNTEKIJÄT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä
tes 13 § 2.   kohta

3,66

Maanantai–perjantai   klo 18–22.

7,32

Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja  itsenäisyyspäivä.

Yölisä
tes 13 § 4.   kohta

4,31

Maanantai–lauantai  klo  00–06  ja 22–24.

8,62

Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24. Su lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun-  ja  itsenäisyyspvä.

Lauantailisä

Hki*

5,35

Lauantai  klo 13–22

tes 13 § 6.   kohta

Muu Suomi

5,17

Iltalisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

4,10

Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään  myyntityöhön.
Sunnuntain  lisäksi  myös  kirkollinen  juhla-,  vapun-  ja itsenäisyyspäivä.

varastotyöstä

Muu Suomi

3,92

tes 12 § 3.   kohta

marras–joulukuu

Hki*

8,201

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön. 
( ¹) Lisä  on  kaksinkertainen iltalisä.)

Muu Suomi

7,841

Aattoiltalisä myyntityöhön liit-

Hki*

5,35

Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon  johdosta tehtävään myyntityöhön.

tyvästä varastotyöstä

Muu Suomi

5,17

tes 12 § 4.   kohta

Yölisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

6,16

Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta   tehtävään  myyntityöhön.  Lisää  ei  makseta  sunnuntaiyönä,  kirkollisen  juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä  työstä.

varastotyöstä

Muu Suomi

5,89

tes 12 § 5.   kohta

Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

5,35

Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta  tehtävään

varastotyöstä tes 12 § 6.   kohta

Muu Suomi

5,17

myyntityöhön.

Olosuhdelisät tes 13 § 8.  kohta

7–11 % taulukkopalkasta /  tunti

Pakastevarastolisä tes 13 § 9.   kohta

20 % henkilökohtaisesta palkasta / tunti. Pääasiallisesti pakastevarastossa työskentelevälle työnteki- jälle lisämaksetaan kaikilta tunneilta.

Työryhmän vanhin (nokkamies)

tes 13 §   10.  kohta

Vähintään 10 % 8. vuoden    taulukkopalkasta.

Hälytysraha tes  13  §  11. kohta

Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin  palkka.

   
*   Helsinki,   Espoo,   Kauniainen, Vantaa
 

KONTTORITYÖNTEKIJÄT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä

Hki*

1,98

Maanantai–lauantai  klo  00–06  ja 18–24.

tes 14  § 2.  kohta

Muu Suomi

1,85

Hki*

3,961

Sunnuntai klo 18–24. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
( ¹) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)

Muu Suomi

3,701

Iltalisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

4,10

Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.   Sunnuntain lisäksi  myös  kirkollinen  juhla-,  vapun-  ja itsenäisyyspäivä.

konttorityöstä

Muu Suomi

3,92

tes 12 § 3.   kohta

marras–joulukuu

Hki*

8,201

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta  tehtävään myyntityöhön. 
(  ¹)  Lisä  on  kaksinkertainen iltalisä.)

Muu Suomi

7,841

Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

5,35

Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon  johdosta tehtävään myyntityöhön.

konttorityöstä

Muu Suomi

5,17

tes 12 § 4.   kohta

Yölisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

6,16

Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta   tehtävään  myyntityöhön.  Lisää  ei  makseta  sunnuntaiyönä,  kirkollisen  juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä  työstä.

konttorityöstä

Muu Suomi

5,89

tes 12 § 5.   kohta

Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

5,35

Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta  tehtävään myyntityöhön.

konttorityöstä

Muu Suomi

5,17

tes 12 § 6.   kohta

       
*   Helsinki,   Espoo,   Kauniainen, Vantaa
 

VAHTIMESTARIT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä
tes 13 § 2.   kohta

Kuten iltalisä varastotyöntekijöillä

Yölisä
tes 13 § 4.   kohta

Kuten yölisä varastotyöntekijöillä

Lauantailisä
tes 13 § 6.   kohta

Kuten lauantailisä varastotyöntekijöillä

Iltalisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

4,10

Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään   myyntityöhön. Sunnuntain  lisäksi  myös  kirkollinen  juhla-,  vapun-  ja itsenäisyyspäivä.

vahtimestarin työstä

Muu Suomi

3,92

tes 12 § 3.   kohta

marras–joulukuu

Hki*

8,201

Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.  (  ¹)  Lisä  on  kaksinkertainen iltalisä.)

Muu Suomi

7,841

Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

5,35

Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon  johdosta tehtävään myyntityöhön.

vahtimestarin työstä

Muu Suomi

5,17

tes 12 § 4.   kohta

Yölisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

6,16

Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta   tehtävään myyntityöhön. Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen  juhla-,  vapun-  ja  itsenäisyyspäivän  yönä  tehdystä työstä.

vahtimestarin työstä

Muu Suomi

5,89

tes 12 § 5.   kohta

Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä

Hki*

5,35

Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta  tehtävään myyntityöhön.

vahtimestarin työstä

Muu Suomi

5,17

tes 12 § 6.   kohta

Lisät voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa

 
*   Helsinki,   Espoo,   Kauniainen, Vantaa
 

SIIVOOJAT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä
tes 15 § 6.   kohta

0,93

Maanantai–lauantai  klo 18–22.

1,87

Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja  itsenäisyyspäivä.

Yölisä
tes 15 § 6.   kohta

1,75

Maanantai–lauantai  klo  00–06  ja 22–24.

3,50

Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24.
Sunnuntain  lisäksi  myös  kirkollinen  juhla-,  vapun-  ja itsenäisyyspäivä.

KIOSKIMYYJÄT

 

Euroa tunnilta

klo

Iltalisä

ptk 3 § 1. ja 3.   kohta

0,94

Maanantai–sunnuntai klo 18–23. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-,  vapun-  ja  itsenäisyyspäivä.

Yölisä

ptk 3 § 2. ja 3.  kohta

3,45

Maanantai–sunnuntai klo 00–06 ja 23–24. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen  juhla-,  vapun-  ja  itsenäisyyspäivä.

SOMISTAJAT

 

Euroa tunnilta

klo

Työkohtaisuuslisä

ptk 2 § 5. kohta ja tes 11 § 5. kohta

Prosentuaalisena taulukkopalkasta

Kielilisä

ptk 2 § 6. kohta ja tes 11 § 9. kohta

5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa makse- taan 5 % suurempaa  lisää.

HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄT

 

 

Euroa tunnilta

 

 

Huolto-  ja liikenneasemat

jossa alle 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa tai jossa ei päivittäistavara- kauppaa

ptk 4 § 1. kohta

jossa vähintään 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa ja jonka päivittäistavarakaupan myyn- ti-pinta-ala enintään 400 m2 ptk 4 § 2. kohta

jossa yli 400 m2 päivittäistavarakauppa.

 

Iltalisä klo 18–24

1,04

1,82

Päivittäistavarakaupassa

 

maanantai-lauantai

tehtävä työ:

 

sunnuntai, kirkollinen juhla-, vapun-  ja  itsenäisyyspäivä

2,08

3,64

lisät kuten myyjillä ja myymälätyöntekijöillä.
tes 12 § 3. -  6.

 
 
 

Muualla kuin päivittäis-tavarakaupassa tehtävä työ:
ptk 4 § 1. kohta

 

Yölisä klo 00–06 maanantai–sunnuntai, kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä

3,45

3,65

 
 
 

Iltalisä klo 18–24

 

ma–la                1,04  e tunnilta

 

sunnuntai,          2,08  e tunnilta

 

kirkollinen  juhla-, vapun-  ja  itsenäisyyspäivä

 
 

Yölisä klo 00–06

 

ma–su,  kirkollinen     3,44  e tunnilta juhla-,  vapun- ja itsenäisyyspäivä

 
 
 

Kielilisä
ptk 4 § 4.  kohta

5  % taulukkopalkasta

 

Hälytysraha
ptk 4 § 5.  kohta

Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin  palkka.

 

KAIKKI   AMMATTIRYHMÄT

Määrä  ja laskentapohja

 

Työkohtaisuuslisä
tes 11 § 5.  kohta

Prosentuaalisena   taulukkopalkasta.

 

Kielilisä
tes 11 § 9.  kohta

5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa makse- taan 5 % suurempaa  lisää.

 

 


TAULUKKOPALKAT 1.9.2015-29.2.2016

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2015 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Palkkaryhmä

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

A

1678

 10,49

  1739

  10,87

  1833

  11,46

  1922

  12,01

B1

1764

11,03

1823

11,39

1924

12,03

2011

12,57

B2

1780

11,13

1848

11,55

1952

12,20

2040

12,75

C1

1888

11,80

1954

12,21

2078

12,99

2172

13,58

C2

1902

11,89

1972

12,32

2105

13,16

2206

13,79

D

2003

12,52

2079

12,99

2220

13,88

2390

14,94

Muu Suomi

Palkkaryhmä

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

A

  1611

  10,07

  1668

  10,43

 1753

 10,96

  1835

  11,47

B1

1692

10,58

1750

10,94

1845

11,53

1920

12,00

B2

1709

10,68

1775

11,09

1866

11,66

1947

12,17

C1

1808

11,30

1873

11,71

1983

12,39

2069

12,93

C2

1821

11,38

1886

11,79

2004

12,53

2097

13,11

D

1919

11,99

2010

12,56

2114

13,21

2265

14,16

Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatinalimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.

Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason1. vuoden palkasta.

Tukkumyyjät II ja III 1.9.2015 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

Tukkumyyjä II

2233

2328

2439

2563

Tukkumyyjä III

2594

2695

2812

2946

Muu Suomi

 

1. vuotena

3. vuotena

5. vuotena

8. vuotena

Tukkumyyjä II

2103

2196

2299

2418

Tukkumyyjä III

2429

2527

2620

2746

Asentajat ja huoltomiehet 1.9.2015 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1750
Muu Suomi 1680

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2015 alkaen

    1. vuotena   5. vuotena   8. vuotena
Helsinki *   1798   11,24   1848   11,55   1937   12,11
Muu Suomi 1772 11,08 1844 11,53 1886 11,79

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.9.2015 alkaen
 

1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
12,71 13,01 13,33 13,62


Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2015 alkaen
 

Palkkaryhmä 0–2 vuotta yli 2 vuotta yli 5 vuotta yli 10 vuotta
1   1868   11,68   1912   11,95   1958   12,24   2003   12,52
2 1966 12,29 2011 12,57 2061 12,88 2107 13,17
3 2033 12,71 2081 13,01 2132 13,33 2179 13,62
4 2054 12,84 2101 13,13 2151 13,44 2202 13,76
5 2156 13,48 2208 13,80 2264 14,15 2318 14,49
6 2264 14,15 2318 14,49 2375 14,84 2433 15,21

LISÄT 1.5.2014–29.2.2016

MYYJÄT JA MYYMÄLÄTYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä
tes 12 § 3. kohta
Hki* 4,09 e tunnilta
Muu Suomi 3,91 e tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–24 ja
sunnuntai klo 18–24 aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
marras–joulukuu Hki* 8,18 e tunnilta1)
Muu Suomi 7,82 e tunnilta1)
Sunnuntaisin klo 18–24 myymälän ollessa auki klo 18:n jälkeen.
( 1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)
Aattoiltalisä
tes 12 § 4. kohta
Sama kuin lauantailisä Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 18–24, jos myymälä auki klo 18 jälkeen.
Yölisä
tes 12 § 5. kohta
Hki* 6,14 e tunnilta
Muu Suomi 5,87 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 aukiolosta riippumatta.
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja
itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.
Lauantailisä
tes 12 § 6. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Lauantai klo 13–24 aukiolosta riippumatta.
Inventaarilisä lauantaina
tes 12 § 7. kohta
Sama kuin lauantailisä Lauantai klo 13–24 aukiolosta riippumatta.
Vastuulisä tes 12 § 8. kohta Vähintään 5 % taulukkopalkasta.  
Myymälänhoitajan sijaisuuslisä
tes 12 § 9. kohta
5–20 %  
Kylmähuonelisä tes 12 § 10. kohta Vähintään 5 % taulukkopalkasta.  
Pakkashuonelisä tes 12 § 11. kohta Pakkashuoneessa tehdyiltä tunneilta 20 %:lla korotettu palkka.  
Hälytysraha tes 12 § 12. kohta Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.  

 

VARASTOTYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä
tes 13 § 2. kohta
3,65 e tunnilta
7,30 e tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–22.
Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
Yölisä
tes 13 § 4. kohta
4,30 e tunnilta
8,60 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 22–24.
Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24. Su lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspvä.
Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Lauantai klo 13–22
Iltalisä myyntityöhön
liittyvästä varastotyöstä

tes 12 § 3. kohta
Hki* 4,09 e tunnilta
Muu Suomi 3,91 e tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy
aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
marras–joulukuu Hki* 8,18 e tunnilta
Muu Suomi 7,82 e tunnilta
Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä
varastotyöstä

tes 12 § 4. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta
tehtävään myyntityöhön.
Yölisä myyntityöhön liittyvästä
varastotyöstä

tes 12 § 5. kohta
Hki* 6,14 e tunnilta
Muu Suomi 5,87 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä
tehdystä työstä.
Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä
varastotyöstä

tes 12 § 6. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Olosuhdelisät tes 13 § 8. kohta 7–11 % taulukkopalkasta / tunti  
Pakastevarastolisä
tes 13 § 9. kohta
20 % henkilökohtaisesta palkasta / tunti. Pääasiallisesti pakastevarastossa työskentelevälle työntekijälle lisä
maksetaan kaikilta tunneilta.
 
Työryhmän vanhin (nokkamies)
tes 13 § 10. kohta
Vähintään 10 % 8. vuoden taulukkopalkasta.  
Hälytysraha tes 13 § 11. kohta Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.  

 

KONTTORITYÖNTEKIJÄT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä
tes 14 § 2. kohta
Hki* 1,97 e tunnilta
Muu Suomi 1,85 e tunnilta
Hki* 3,94 e tunnilta1)
Muu Suomi 3,70 e tunnilta1)
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 18–24.
Sunnuntai klo 18–24. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
( 1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)
Iltalisä myyntityöhön liittyvästä
konttorityöstä

tes 12 § 3. kohta
Hki* 4,09 e tunnilta
Muu Suomi 3,91 e tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy
aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
marras–joulukuu Hki* 8,18 e tunnilta
Muu Suomi 7,82 e tunnilta
Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä
konttorityöstä

tes 12 § 4. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta
tehtävään myyntityöhön.
Yölisä myyntityöhön liittyvästä
konttorityöstä

tes 12 § 5. kohta
Hki* 6,14 e tunnilta
Muu Suomi 5,87 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä
tehdystä työstä.
Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä
konttorityöstä

tes 12 § 6. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön

 

VAHTIMESTARIT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä
tes 13 § 2. kohta
Kuten iltalisä varastotyöntekijöillä.  
Yölisä
tes 13 § 4. kohta
Kuten yölisä varastotyöntekijöillä.  
Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta
Kuten lauantailisä varastotyöntekijöillä.  
Iltalisä myyntityöhön liittyvästä
vahtimestarin työstä

tes 12 § 3. kohta
Hki* 4,09 e tunnilta
Muu Suomi 3,91 e tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 18–24 yksinkertaisena, jos työ liittyy
aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
marras–joulukuu Hki* 8,18 e tunnilta
Muu Suomi 7,82 e tunnilta
Sunnuntaisin klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Aattoiltalisä myyntityöhön liittyvästä
vahtimestarin työstä

tes 12 § 4. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Kirkollisen juhlapyhän aattona klo 18–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta
tehtävään myyntityöhön.
Yölisä myyntityöhön liittyvästä
vahtimestarin työstä

tes 12 § 5. kohta
Hki* 6,14 e tunnilta
Muu Suomi 5,87 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä,
kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.
Lauantailisä myyntityöhön liittyvästä
vahtimestarin työstä

tes 12 § 6. kohta
Hki* 5,34 e tunnilta
Muu Suomi 5,16 e tunnilta
Lauantai klo 13–24, jos työ liittyy aukiolon johdosta tehtävään myyntityöhön.
  Lisät voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa.  

 

SIIVOOJAT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä
tes 15 § 6. kohta
0,93 e tunnilta
1,86 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 18–22.
Sunnuntai klo 18–22.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
Yölisä
tes 15 § 6. kohta
1,75 e tunnilta
3,50 e tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 22–24.
Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
KIOSKIMYYJÄT Määrä ja laskentapohja Klo
Iltalisä ptk 3 § 1. ja 3. kohta 0,94 e tunnilta Maanantai–sunnuntai klo 18–23.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
Yölisä ptk 3 § 2. ja 3. kohta 3,44 e tunnilta Maanantai–sunnuntai klo 00–06 ja 23–24.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
SOMISTAJAT Määrä ja laskentapohja  
Työkohtaisuuslisä
ptk 2 § 5. kohta ja tes 11 § 5. kohta
Prosentuaalisena taulukkopalkasta.  
Kielilisä
ptk 2 § 6. kohta ja tes 11 § 9. kohta
5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 5 %
suurempaa lisää.
 

 

HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄT      
Huolto- ja liikenneasemat jossa alle 2000 artikkelin
päivittäistavarakauppa tai
jossa ei päivittäistavara-
kauppaa.
ptk 4 § 1. kohta
jossa vähintään 2000 artikkelin
päivittäistavarakauppa ja jonka
päivittäistavarakaupan myynti
pinta-ala enintään 400 m2
ptk 4 § 2. kohta
jossa yli 400 m2 päivittäistavarakauppa.
Iltalisä klo 18–24
maanantai–lauantai
sunnuntai, kirkollinen juhla-,
vapun- ja itsenäisyyspäivä
1,04 e tunnilta
2,08 e tunnilta
1,82 e tunnilta
3,64 e tunnilta
Päivittäistavarakaupassa tehtävä työ:
lisät kuten myyjillä ja myymälätyöntekijöillä.
tes 12 § 3. - 6.
Muualla kuin päivittäistavarakaupassa
tehtävä työ
:
ptk 4 § 1. kohta
Iltalisä klo 18–24
ma–la 1,04 e tunnilta
sunnuntai, kirkollinen 2,08 e tunnilta
juhla-, vapun- ja
itsenäisyyspäivä
Yölisä klo 00–06
ma–su, kirkollinen 3,44 e tunnilta
juhla-, vapun- ja
itsenäisyyspäivä
Yölisä klo 00–06
maanantai–sunnuntai,
kirkollinen juhla-, vapun- ja
itsenäisyyspäivä
3,44 e tunnilta 3,64 e tunnilta  
Kielilisä
ptk 4 § 4. kohta
5 % taulukkopalkasta    
Hälytysraha
ptk 4 § 5. kohta
Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka.    
KAIKKI AMMATTIRYHMÄT Määrä ja laskentapohja    
Työkohtaisuuslisä
tes 11 § 5. kohta
Prosentuaalisena taulukkopalkasta.    
Kielilisä
tes 11 § 9. kohta
5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan 5 %
suurempaa lisää.
   

 


Taulukkopalkat 1.9.2014-31.8.2015
Palkankorotukset 1.9.2014
Voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2014 alkaen 20 euroa.
Tuntipalkkaisen työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.9.2014 alkaen 13 senttiä tunnilta.
Korotukset on laskettu valmiiksi palkkataulukoihin.

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
Palkkaryhmä 1. vuotena   3. vuotena   5. vuotena   8. vuotena  
A 1671 10,44 1727 10,79 1819 11,37 1914 11,96
B1 1757 10,98 1811 11,32 1909 11,93 2003 12,52
B2 1773 11,08 1836 11,48 1937 12,11 2032 12,70
C1 1880 11,75 1941 12,13 2063 12,89 2163 13,52
C2 1894 11,84 1959 12,24 2090 13,06 2197 13,73
D 1995 12,47 2066 12,91 2204 13,78 2380 14,88
Muu Suomi
Palkkaryhmä 1.vuotena   3.vuotena   5.vuotena   8.vuotena  
A 1605 10,03 1656 10,35 1739 10,87 1828 11,43
B1 1685 10,53 1738 10,86 1831 11,44 1912 11,95
B2 1702 10,64 1763 11,02 1852 11,58 1939 12,12
C1 1801 11,26 1861 11,63 1968 12,30 2061 12,88
C2 1814 11,34 1874 11,71 1989 12,43 2089 13,06
D 1911 11,94 1997 12,48 2099 13,12 2256 14,10

Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. 
Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.

Tukkumyyjät II ja III 1.9.2014 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
  1. vuotena 3.vuotena 5.vuotena 8.vuotena
Tukkumyyjä II 2224 2319 2429 2553
Tukkumyyjä III 2584 2684 22801 2934
Muu Suomi
  1. vuotena 3.vuotena 5.vuotena 8.vuotena
Tukkumyyjä II 2095 2187 2290 2408
Tukkumyyjä III 2419 2517 2610 2735

Asentajat ja huoltomiehet 1.9.2014 alkaen
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1743
Muu Suomi 1673

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen
  1.Vuotena   5.vuotena   8.vuotena  
Helsinki * 1791 11,19 1841 11,51 1929 12,06
Muu Suomi 1765 11,03 1837 11,48 1878 11,74

Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.9.2014 alkaen
1.vuotena 3.vuotena 5.vuotena 8.vuotena
12,66 12,96 13,28 13,57

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.9.2014 alkaen
Palkka-
ryhmä
0-2 vuotta   yli 2 vuotta   yli 5 vuotta   yli 10 vuotta  
1 1861 11,63 1904 11,90 1950 12,19 1995 12,47
2 1958 12,23 2003 12,52 2053 12,83 2099 13,12
3 2025 12,66 2073 12,96 2124 13,28 2170 13,56
4 2046 12,79 2093 13,08 2142 13,39 2193 13,71
5 2147 13,42 2199 13,74 2255 14,09 2309 14,43
6 2255 14,09 2309 14,43 2366 14,79 2423 15,14
 
 (raamisopimuksen mukainen)


Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Palkankorotukset:

1.4.2012: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 %
1.4.2012: lisien korotus PKL II -tasolta PKL I -tasolle
1.4.2012: myyjien ja varastotyöntekijöiden henk.koht. sekä taulukoiden B1, B2, ja C1 korotus 2 e; muiden kuin myyjien ja varastotyöntekijöiden lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä
 
maksuajankohta: 1.4.2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä
edellytykset: työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kolme kuukautta ennen huhtikuun palkanmaksupäivää (esim. työsuhde alkanut 16.1.2012 palkanmaksupäivä 15.4.2012, työntekijä oikeutettu kertaerään.
suuruus:

150 € kokoaikaisille
osa-aikaisille alle 37,5 tuntia työskentelevälle korvaus maksetaan työajan suhteessa siten, että maaliskuulta palkkaan oikeuttavat  (myös VL7§2 mom) tunnit kerrotaan 1 € (enintään 150 €) kuitenkin vähintään työsopimustunnit

poissaolevalle: paluuta seuraavan palkanmaksun yhteydessä, sopimustunneilta
1.6.2013: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 1,9 %
1.6.2013: kaikkien ammattiryhmien 1. vuosiportaan korotus 6 e ja 3. vuosiportaan korotus 12 e
1.6.2013: muiden kuin myyjien ja varastotyöntekijöiden lisien korotus 1,9 %
1.6.2013:  luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 €

 

TAULUKKOPALKAT JA LISÄT 1.6.2013–30.4.2014

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013 alkaen

 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Palkkaryhmä
1 vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
A
1651
10,32
1707
10,67
1799
11,24
1894
11,84
B1
1737
10,86
1791
11,19
1889
11,81
1983
12,39
B2
1753
10,96
1816
11,35
1917
11,98
2012
12,58
C1
1860
11,63
1921
12,01
2043
12,77
2143
13,39
C2
1874
11,71
1939
12,12
2070
12,94
2177
13,61
D
1975
12,34
2046
12,79
2184
13,65
2360
14,75
Muu Suomi

 

Palkkaryhmä
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
A
1585
9,91
1636
10,23
1719
10,74
1808
11,30
B1
1665
10,41
1718
10,74
1811
11,32
1892
11,83
B2
1682
10,51
1743
10,89
1832
11,45
1919
11,99
C1
1781
11,13
1841
11,51
1948
12,18
2041
12,76
C2
1794
11,21
1854
11,59
1969
12,31
2069
12,93
D
1891
11,82
1977
12,36
2079
12,99
2236
13,98
Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman
palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.
 
Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.
 

Tukkumyyjät II ja III 1.6.2013 alkaen

 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

 
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
Tukkumyyjä II
2204
2299
2409
2533
Tukkumyyjä III
2564
2664
2781
2914
Muu Suomi

 

 
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
Tukkumyyjä II
2075
2167
2270
2388
Tukkumyyjä III
2399
2497
2590
2715

Asentajat ja huoltomiehet 1.6.2013 alkaen

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1723
Muu Suomi
1653

Huolto- ja liikenneasemien ravintolatyöntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013 alkaen

 

 
1. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
Helsinki *
1771
11,07
1821
11,38
1909
11,93
Muu Suomi
1745
10,91
1817
11,36
1858
11,61

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Huolto- ja liikenneasemien vastaavien hoitajien sijaisten tuntipalkat 1.6.2013 alkaen

 

1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
12,53
12,83
13,15
13,44

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2013 alkaen

 

Palkkaryhmä
0–2 vuotta yli
2 vuotta yli
5 vuotta yli
10 vuotta
1
1841
11,51
1884
11,78
1930
12,06
1975
12,34
2
1938
12,11
1983
12,39
2033
12,71
2079
12,99
3
2005
12,53
2053
12,83
2104
13,15
2150
13,44
4
2026
12,66
2073
12,96
2122
13,26
2173
13,58
5
2127
13,29
2179
13,62
2235
13,97
2289
14,31
6
2235
13,97
2289
14,31
2346
14,66
2403
15,02
 

LISÄT 1.6.2013–30.4.2014

 

MYYJÄT JA MYYMÄLÄTYÖNTEKIJÄT
Määrä ja laskentapohja
Klo
Iltalisä
tes 12 § 3. kohta
Hki* 4,09 € tunnilta
Muu Suomi 3,91 € tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–24 ja sunnuntai klo 8–24 aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
marras–joulukuu
Hki* 8,18 € tunnilta1)
Sunnuntaisin klo 18–24 myymälän ollessa auki klo 18:n jälkeen.
 
Muu Suomi 7,82 € tunnilta1)
 
 
 
 
Aattoiltalisä
tes 12 § 4. kohta
Sama kuin lauantailisä
Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 18–24, jos myymälä auki klo 18 jälkeen.
 
 
 
Yölisä
tes 12 § 5. kohta
Hki* 6,14 € tunnilta
Muu Suomi 5,87 € tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 aukiolosta riippumatta.
 
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.
 
 
 
Lauantailisä
tes 12 § 6. kohta
Hki* 5,34 € tunnilta
Muu Suomi 5,16 € tunnilta
Lauantai klo 13–24 aukiolosta riippumatta
 
 
 

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1) Lisä on kaksinkertainen iltalisä

 

VARASTOTYÖNTEKIJÄT
Määrä ja laskentapohja
Klo
 
 
 
Iltalisä
tes 13 § 2. kohta
3,65 € tunnilta
7,30 € tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–22. Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
 
 
 
Yölisä
tes 13 § 4. kohta
4,30 € tunnilta
8,60 € tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 22–24. Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24.
Su lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspvä.
 
 
 
Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta
Hki* 5,34 € tunnilta
Muu Suomi 5,16 € tunnilta
Lauantai klo 13–22.

 

KONTTORITYÖNTEKIJÄT
Määrä ja laskentapohja
Klo
 
 
 
Iltalisä
tes 14 § 2. kohta
Hki* 1,97 € tunnilta
Muu Suomi 1,85 € tunnilta
Hki* 3,94 € tunnilta1)
Muu Suomi 3,70 € tunnilta1)
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 18–24.
Sunnuntai klo 18–24. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä

 

VAHTIMESTARIT
Määrä ja laskentapohja
Klo
 
 
 
Iltalisä
tes 13 § 2. kohta
3,65 € tunnilta
7,30 € tunnilta
Maanantai–perjantai klo 18–22. Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
 
 
 
Yölisä
tes 13 § 4. kohta
4,30 € tunnilta
8,60 € tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 22–24. Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24.
Su lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspvä.
 
 
 
Lauantailisä
tes 13 § 6. kohta
 
Hki* 5,34 € tunnilta
Muu Suomi 5,16 € tunnilta
Lauantai klo 13–22.
 
 
 
 
SIIVOOJAT
 Määrä ja laskentapohja
Klo
 
 
 
Iltalisä
tes 15 § 6. kohta
 
0,93 € tunnilta
1,86 € tunnilta
Maanantai–lauantai klo 18–22. Sunnuntai klo 18–22. Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
 
Yölisä
tes 15 § 6. kohta
 
1,75 € tunnilta
3,50 € tunnilta
Maanantai–lauantai klo 00–06 ja 22–24.
Sunnuntai klo 00–06 ja 22–24. Sunnuntain lisäksi myös
kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.

 

KIOSKIMYYJÄT
Määrä ja laskentapohja
Klo
 
 
 
Iltalisä
ptk 3 § 1. ja 3. kohta
0,94 € tunnilta
Maanantai–sunnuntai klo 18–23.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
Yölisä
ptk 3 § 2. ja 3. kohta
3,44 € tunnilta
Maanantai–sunnuntai klo 00–06 ja 23–24.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
HUOLTO- JA LIIKENNEASEMATYÖNTEKIJÄT

 

Huolto- ja liikenneasemat
jossa alle 2000 artikkelin päivittäistavarakauppa tai jossa ei päivittäistavara kauppaa.
ptk 4 § 1. kohta
jossa vähintään 2000 päivittäistavarakauppa ja jonka päivittäistavarakaupan myynti pinta-ala enintään 400 m2. ptk 4 § 2. kohta
jossa yli 400 m2 päivittäistavarakauppa.
 
 
 
 
Iltalisä klo 18–24
maanantai–lauantai, sunnuntai, kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä
1,04 € tunnilta
2,08 € tunnilta
1,82 € tunnilta
3,64 € tunnilta
Päivittäistavarakaupassa tehtävä työ:
lisät kuten myyjillä ja myymälätyöntekijöillä.
tes 12 § 3. - 6.
 
Muualla kuin päivittäistavarakaupassa tehtävä työ:
ptk 4 § 1. kohta
 
Iltalisä klo 18–24
ma–la
1,04 € tunnilta
sunnuntai, tunnilta kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä
2,08 €
Yölisä klo 00–06 ma–su, tunnilta kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä
3,44 €
 
 
 
 
 
Yölisä klo 00–06
maanantai–
sunnuntai,
kirkollinen juhla-,
vapun- ja itsenäisyyspäivä
 
3,44 € tunnilta
3,64 € tunnilta

 

KAIKKI AMMATTIRYHMÄT
Määrä ja laskentapohja
 
 
Työkohtaisuuslisä
tes 11 § 5. kohta
Prosentuaalisena taulukkopalkasta.
 
 
Kielilisä tes
11 § 9. kohta
5 % taulukkopalkasta / kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa maksetaan viittä prosenttia suurempaa lisää

Taulukkopalkat 1.4.2012-31.5.2013

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.4.2012 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Palkka-ryhmä
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
A
1614
10,09
1663
10,39
1765
11,03
1859
11,62
B1
1699
10,62
1746
10,91
1854
11,59
1946
12,16
B2
1711
10,69
1767
11,04
1878
11,74
1972
12,33
C1
1819
11,37
1873
11,71
2005
12,53
2103
13,14
C2
1833
11,46
1891
11,82
2031
12,69
2136
13,35
D
1932
12,08
1996
12,48
2143
13,39
2316
14,48
I Kalleusluokka

 

Palkka-ryhmä
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
A
1550
9,69
1594
9,96
1687
10,54
1774
11,09
B1
1628
10,18
1674
10,46
1777
11,11
1857
11,61
B2
1642
10,26
1696
10,60
1795
11,22
1880
11,75
C1
1742
10,89
1795
11,22
1912
11,95
2003
12,52
C2
1755
10,97
1808
11,30
1932
12,08
2030
12,69
D
1850
11,56
1928
12,05
2040
12,75
2194
13,71
II Kalleusluokka

 

Palkka-ryhmä
1. vuotena
3. vuotena
5. vuotena
8. vuotena
A
1550
9,69
1594
9,96
1687
10,54
1770
11,06
B1
1623
10,14
1665
10,41
1763
11,02
1843
11,52
B2
1942
10,26
1694
10,59
1792
11,20
1873
11,71
C1
1729
10,81
1782
11,14
1891
11,82
1976
12,35
C2
1751
10,94
1805
11,28
1920
12,00
2013
12,58
D
1847
11,54
1903
11,89
2024
12,65
2172
13,58
Koululaisen palkka on 70 % ja harjoittelijan palkka 85 % kunkin ammatin alimman palkkaryhmän 1. vuoden palkasta.
 
Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.
 
Lisät 1.4.2012 – 31.5.2013
 

 

Myyjät ja myymälätyöntekijät
Määrä ja laskentapohja
Klo
Iltalisä
 
 
 
 
 
 
marras-joulukuu
Hki*                   4,09 € tunnilta
Muu Suomi       3,91 € tunnilta
 
 
 
 
 
Hki*                   8,18 € tunnilta1)
Muu Suomi       7,82 € tunnilta1)
Maanantai-perjantai klo 18-24 ja sunnuntai klo 18-24 aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena.
Sunnuntain lisäksi myös kirkollinen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivä.
Sunnuntaisin klo 18-24 myymälän ollessa auki klo 18:n jälkeen. (1)Lisä on kaksinkertainen iltalisä.)
Aattoiltalisä
Sama kuin lauantailisä
Kirkollisen juhlapäivän aattona klo 18-24, jos myymälä auki klo 18 jälkeen.
Yölisä
Hki*                   6,14 € tunnilta
Muu Suomi       5,87 € tunnilta
Maanantai-lauantai klo 00-06 aukiolosta riippumatta.
 
Lisää ei makseta sunnuntaiyönä, kirkollisen juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivän yönä tehdystä työstä.
Lauantailisä
Hki*                   5,34 € tunnilta
Muu Suomi       5,16 € tunnilta
Lauantai klo 13-24 aukiolosta riippumatta.
Inventaarilisä lauantaina
Sama kuin lauantailisä
Lauantai klo 13-24 aukiolosta riippumatta.
Vastuulisä
Vähintään 5 % taulukkopalkasta
Myymälänhoitajan sijaisuuslisä
5-20 €
Kylmähuonelisä
Vähintään 5 % taulukkopalkasta
Pakkashuonelisä
Pakkashuoneessa tehdyiltä tunneilta 20 %:lla korotettu palkka
Hälytysraha
Hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi 2 tunnin palkka
 

 

Sopimuskausi 12.4.2011-31.3.2013

Irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua, päättyy tällöin 1.4.2012
 
Palkankorotukset 1.4.2011
 
Korotusten kustannusvaikutus 3 %
 
Yleiskorotus
 
Yleiskorotus on 1,6 %, ja se tulee kaikille.
 
Taulukko- ja henkilökohtaiset palkat
 
Taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lisäksi kaikissa kalleusluokissa seuraavasti:
 
•1. vuoteen
15 €
•3. vuoteen
18 €
•5. vuoteen
11 €
•8. vuoteen
15 €
 
2. kalleusluokan taulukot
 
2. kalleusluokan taulukkopalkkoja korotetaan enintään 16 €
 
Lisät
 
•Myyjien lauantai- ja yölisä maksetaan aukiolosta riippumatta
•Varastotyöntekijöiden iltalisään 0,30 €
•R-kioskin iltalisään 0,10 €
•Kioskien iltalisään 0,15 €
•Kioskityöntekijöiden yölisään 1,98 €
 
 
Palkankorotukset 2012
 
Palkankorotukset 2012 sovitaan 29.2.2012 mennessä.
 
Muutokset teksteihin
 
Pähkinänkuoressa
- Loppiainen kaikille palkallinen (lyhentää työaikaa)
- Väkivallan tai sen uhkatilanteen palkallinen jakso 3 kuukautta työsuhteen kestosta riippumatta
- Viikonloppuvapaista annetaan vähintään 9 lauantai-sunnuntai -yhdistelmänä
- Oikeus arkipyhiin, kun työsuhde kestänyt vähintään kuukauden
- Ammatillisen tutkinnon huomioiminen palvelusvuosissa
- Pelisäännöt lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
- Varaluottamusmiehen ja 1. varatyösuojeluvaltuutetun koulutusoikeus ja koulutuksen ajalta ansiomenetyksen korvaus
- Osa-aikaisen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sopimustunteja korotetaan, jos niiden määrä pienempi kuin vapautusaika
 
KUUKAUSIPALKAT
 
Pääkaupunkiseutu
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
1576
1624
1724
1815
B 1
1657
1703
1809
1898
B 2
1666
1721
1829
1921
C 1
1774
1827
1956
2052
C 2
1790
1847
1983
2086
D
1887
1949
2093
2262
 
Kalleusluokka 1
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
1514
1557
1647
1732
B 1
1588
1633
1733
1812
B 2
1599
1651
1748
1831
C 1
1699
1751
1865
1954
C 2
1714
1766
1887
1982
D
1807
1883
1992
2143
 
Kalleusluokka 2
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
1514
1557
1647
1729
B 1
1583
1624
1720
1798
B 2
1599
1649
1745
1824
C 1
1687
1738
1845
1928
C 2
1710
1763
1875
1966
D
1804
1858
1977
2121
 
TUNTIPALKAT
 
Pääkaupunkiseutu
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
9,85
10,15
10,78
11,34
B 1
10,36
10,64
11,31
11,86
B 2
10,41
10,76
11,43
12,01
C 1
11,09
11,42
12,23
12,83
C 2
11,19
11,54
12,39
13,04
D
11,79
12,18
13,08
14,14
 
Kalleusluokka 1
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
9,46
9,73
10,29
10,83
B 1
9,93
10,21
10,83
11,33
B 2
9,99
10,32
10,93
11,44
C 1
10,62
10,94
11,66
12,21
C 2
10,71
11,04
11,79
12,39
D
11,29
11,77
12,45
13,39
 
Kalleusluokka 2
 
1. vuosi
3. vuosi
5. vuosi
8. vuosi
Palkka-
ryhmä
A
9,46
9,73
10,29
10,81
B 1
9,89
10,15
10,75
11,24
B 2
9,99
10,31
10,91
11,40
C 1
10,54
10,86
11,53
12,05
C 2
10,69
11,02
11,72
12,29
D
11,28
11,61
12,36
13,26
 

 

Palkankorotukset 2010

Kaupan alan työntekijät saavat 0,7 prosentin palkankorotuksen 1.5. sekä vähintään 15 euron korotuksen jo 1.10.2010. Tuolloin uudistetaan myös palkkausjärjestelmää.

Seuraavat palkankorotukset tulevat 2011 ja 2012 siten, että niistä sovitaan helmikuun loppuun mennessä. Ellei sopuun päästä, voidaan työsopimus irtisanoa.

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.10.2010–31.3.2011

Taulukkokorotus 1.10.2010

  • pääkaupunkiseutu: vaativuusryhmä B1 ja C1 15 €
  • 1. paikkakuntakalleusluokka: vaativuusryhmä B1 ja C1 15 €
  • 2. paikkakuntakalleusluokka: kaikkiin 15 €, lisäksi B1 ja C1 5 €

Niiden, joiden palkka ei taulukkokorotuksen vuoksi nouse, henkilökohtaista palkkaa korotetaan 15 €/kk tai 9 snt/t.
(alleviivattuna muuttuneet palkat)

Tarkemmat tiedot lisistä ja palkkaryhmistä Kaupan työehtosopimuksen palkkaliitteestä 1.5.2010-21.3.2011.

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Palkkaryhmä

1

3

5

8

A

1536  

9,60

1581

9,88

1686

10,54

1772

11,08

B1

1610

10,10

1658

10,36

1770

11,06

1853

11,58

B2

1625

10,16

1676

10,48

1789

11,18

1876

11,73

C1

 1731

10,82

1781

11,13

1914

11,96

2005

12,53

C2

1747

10,92

1800

11,25

1941

12,13

 2038

12,74

D

1843

11,52

1901

11,88

2049

 12,81

2212

13,83

 

I kalleusluokka

A

1475

9,22

1515

9,47

1610

10,06

1690

10,56

B1

1548

9,68

1590

9,94

1695 

10,59

1769

11,06

B2

1559

9,74

1607

10,04

1710

10,69

1787

11,17

C1

1657

10,36

1706

10,66

1825

11,41

1908

11,93

C2

1672

10,45

1720

10,75

1846

11,54

1936

12,10

D

1764

11,03

1836

11,48

1950

12,19

2094

13,09

 

II kalleusluokka

A

1466

9,16

1501

9,38

1596

9,98

1671

10,44

B1

1528

9,55

1565

9,78

1666

10,41

1739

10,87

B2

1543

9,64

1590

9,94

1691

10,57

1765

11,03

C1

1630

10.19

1677

10,48

1789

11,18

1867

11,67

C2

1653

10,33

1702

10,64

1819

11,37

1905

11,91

D

1745

10,91

1795

11,22

1919

11,99

2057

12,86

 

Kaupan työehtosopimuksen vuosiryhmäporrastus on seuraava:

Harjoittelija Harjoittelijan palkka ( enintään 1 v)
1. vuosi
2. vuosi
1. vuoden palkka
3. vuosi
4. vuosi
3. vuoden palkka
5. vuosi
6. vuosi
7. vuosi
5. vuoden palkka
8. vuosi 8. vuoden palkka

 

Palkkaryhmittely

Ammattinimike          Vaativuusryhmä
Myyjä I  B1
Myyjä II  C1
Varastotyöntekijä  B2
Konttorityöntekijä A  A
Konttorityöntekijä B  B1
Konttorityöntekijä C  C1
Konttorityöntekijä D  C2
Konttorityöntekijä E  D
Siivooja  A
Huolto- ja liikenneasematyöntekijä I  A
Huolto- ja liikenneasematyöntekijä II  B1
Huoltamokahvilatyöntekijä  B1
Huoltoasentaja I  B2
Huoltoasentaja II  C1
Huoltoasentaja III  C2
Tukkumyyjä  D
Somistaja I  B1
Somistaja II  C1

Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Lähetin palkka on 80 % myyjän tai konttorityöntekijän alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Harjoittelijan palkka on 85 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa paitsi konttorityöntekijällä 85 % ko. harjoittelijaan sovellettavan vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

I Kalleusluokka
Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kerava, Kirkkonummi, Kittilä, Kolari, Kuhmo, Kuopio, Kuusamo, Länsi-Turunmaa, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ristijärvi, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tampere, Tervola, Tornio, Utsjoki, Vaasa, Vantaa, Ylitornio, kaikki Ahvenanmaan kunnat

Kaikki muut kunnat kuuluvat II kalleusluokkaan.
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla on oma palkkataulukkonsa.

 

Asentajat ja huoltomyyjät  |  Tukkumyyjät  |  Varasto- ja kuljetusesimiehet  |  ATK-toimihenkilöt
Huoltamoravintolatyöntekijät  |  Vastaavan hoitajan sijaiset  |  Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiehet

Kaupan työntekijöiden kuukausi- ja tuntipalkat 1.5.2010 alkaen

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Palvelusvuodet

1

3

5

8

A

1536  

9,60

1581

9,88

1686

10,54

1772

11,08

B1

1601

10,01

1643

10,27

1755

10,97

1838

11,49

B2

1625

10,16

1676

10,48

1789

11,18

1876

11,73

C1

 1716 

10,73

1766

11,04

 1899

 11,87

1990

12,44

C2

1747

10,92

1800

11,25

1941

12,13

 2038

12,74

D

1843

11,52

1901

11,88

2049

 12,81

2212

13,83

 

I kalleusluokka

A

1475

9,22

1515

9,47

1610

10,06

1690

10,56

B1

1533

9,58

1575

9,84

1680

10,50

1754

10,96

B2

1559

9,74

1607

10,04

1710

10,69

1787

11,17

C1

1642

10,26

1691

10,57

1810

11,31

1893

11,83

C2

1672

10,45

1720

10,75

1846

11,54

1936

12,10

D

1764

11,03

1836

11,48

1950

12,19

2094

13,09

 

II kalleusluokka

A

1451

9,07

1486

9,29

1581

9,88

1656

10,35

B1

1508

9,43

1545

9,66

1646

10,29

1719

10,74

B2

1528

9,55

1575

9,84

1676

10,48

1750

10,94

C1

1610

10.06

1657

10,36

1769

11,06

1847

11,54

C2

1638

10,24

1687

10,54

1804

11,28

1890

11,81

D

1730

10,81

1780

11,13

1904

11,90

2042

12,76

 

Asentajat ja huoltomiehet 1.10.2010 alkaen

(muutokset alleviivattu)

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 1625
I kalleusluokka 1559
II kalleusluokka 1543

Asentajat ja huoltomiehet 1.5.2010 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa 1625
I kalleusluokka 1559
II kalleusluokka 1528

 

Tukkumyyjät II ja III 1.10.2010 alkaen

(muutokset alleviivattu)

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 2079 2168 2273 2390
Tukkumyyjät III 2418 2513 2623 2749
         
I kalleusluokka        
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 1957 2044 2142 2252
Tukkumyyjät III 2263 2355 2443 2561
         
II kalleusluokka        
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 1917 1998 2086 2192
Tukkumyyjät III 2164 2248 2355 2465

 

Tukkumyyjät II ja III 1.5.2010 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 2079 2168 2273 2390
Tukkumyyjät III 2418 2513 2623 2749
         
I kalleusluokka        
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 1957 2044 2142 2252
Tukkumyyjät III 2263 2355 2443 2561
         
II kalleusluokka        
  Vuosi
  1. 3. 5. 8.
Tukkumyyjät II 1902 1983 2071 2177
Tukkumyyjät III 2149 2233 2340 2450

 

Varasto- ja kuljetusesimiehet 1.5.2010

Varasto- ja kuljetusesimies II 1. 3. 5.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 2099 2175 2261
I kalleusluokka 2016 2089 2166
II kalleusluokka 1924 1995 2067
Varasto- ja kuljetusesimies III 1. 3. 5.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1919 1972 2029
I kalleusluokka 1845 1896 1948
II kalleusluokka 1787 1836 1885

 

ATK-toimihenkilöt 1.5.2010 alkaen

Vuosi
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
  1. 3. 5. 8. 11.
A

1642

1707 1770 1850 1926
B

1890

1991 2103 2248 2390
C

2172

2309 2444 2626 2804
D

2313

2463 2627 2824 3017
E

2473

2651 2846 3069 3282
F

2667

2864 3068 3303 3534
G

2932

3164 3394 3675 3930
 
I kalleusluokka
  1. 3. 5. 8. 11.
A

1587

1647 1709 1784 1854
B

1813

1902 1998 2128 2266
C

2063

2190 2320 2477 2644
D

2191

2331 2480 2669 2852
E

2343

2511 2688 2900 3100
F

2523

2708 2894 3123 3337
G

2773

2986 3204 3462 3704
 
II kalleusluokka
  1. 3. 5. 8. 11.
A

1546

1604 1661 1732 1799
B

1765

1847 1939 2056 2182
C

1997

2111 2235 2389 2552
D

2112

2248 2388 2568 2743
E

2260

2418 2588 2789 2979
F

2426

2604 2785 3002 3206
G

2668

2875 3078 3331 3560

 

Huoltamoravintolatyöntekijät 1.5.2010 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Kuukausipalkka 1670 1718 1800
Tuntipalkka 10,44 10,74 11,25
 
I pkl 1. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Kuukausipalkka 1646 1714 1752
Tuntipalkka 10,29 10,71 10,95
 
II pkl 1. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Kuukausipalkka 1614 1684 1721
Tuntipalkka 10,09 10,53 10,76

 

Vastaavan hoitajan sijaisen tuntipalkka 1.5.2010 alkaen

Vuosiportaat euroa tunnilta
1. vuosi 11,83
2. vuosi 12,11
5. vuosi 12,41
8.vuosi 12,68

 

Huolto- ja liikenneasemien ravintolaesimiesten taulukkopalkat 1.5.2010

Kuukausipalkat
I kalleusluokka
Palkkaryhmä 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v.
1

1737

1778 1821 1863
2

1828

1870 1917 1961
3

1892

1937 1985 2029
4

1910

1955 2001 2049
5

2006

2055 2108 2158
6

2108

2158 2213 2267
         
II kalleusluokka
Palkkaryhmä 0-2 v. yli 2 v. yli 5 v. yli 10 v.
1

1717

1758 1799 1840
2

1803

1846 1889 1935
3

1865

1913 1956 2000
4

1885

1933 1981 2025
5

1969

2015 2060 2113
6

2067

2116 2165 2217
         
Tuntipalkat
I kalleusluokka
Palkkaryhmä        
1

10,86

11,11 11,38 11,64
2

11,43

11,69 11,98 12,26
3

11,83

12,11 12,41 12,68
4

11,94

12,22 12,51 12,81
5

12,54

12,84 13,18 13,49
6

13,18

13,49 13,83 14,17
         
II kalleusluokka        
Palkkaryhmä        
1

10,73

10,99 11,24 11,50
2

11,27

11,54 11,81 12,09
3

11,66

11,96 12,23 12,50
4

11,78

12,08 12,38 12,66
5

12,31

12,59 12,88 13,21
6

12,92

13,23 13,53 13,86

 

Sopimuskaudeksi 1.10.2007–31.3.2010, jona aikana palkkoja korotetaan kolmessa erässä:

1.10.2007: 3,5 %

1.5.2008: 2,8 %

1.5.2009: 3,5 %

Palkkataulukot 1.5.2009 – 31.3.2010

 

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

Palvelusvuodet

1

3

5

8

A

1525

9,53

1570

9,81

1674

10,46

1760

11,00

B1

1590

9,94

1632

10,20

1743

10,89

1825

11,41

B2

1614

10,09

1664

10,40

1777

11,11

1863

11,64

C1

1704

10,65

1754

10,96

1886

11,79

1976

12,35

C2

1735

10,84

1787

11,17

1928

12,05

2024

12,65

D

1830

11,44

1888

11,80

2035

12,72

2197

13,73

 

I kalleusluokka

A

1465

9,16

1504

9,40

1599

9,99

1678

10,49

B1

1522

9,51

1564

9,78

1668

10,43

1742

10,89

B2

1548

9,68

1596

9,98

1698

10,61

1775

11,09

C1

1631

10,19

1679

10,49

1797

11,23

1880

11,75

C2

1660

10,38

1708

10,68

1833

11,46

1923

12,02

D

1752

10,95

1823

11,39

1936

12,10

2079

12,99

 

II kalleusluokka

A

1441

9,01

1476

9,23

1570

9,81

1644

10,28

B1

1498

9,36

1534

9,59

1635

10,22

1707

10,67

B2

1517

9,48

1564

9,78

1664

10,40

1738

10,86

C1

1599

9,99

1645

10,28

1757

10,98

1834

11,46

C2

1627

10,17

1675

10,47

1791

11,19

1877

11,73

D

1718

10,74

1768

11,05

1891

11,82

2028

12,68

Lisät 1.5.2008 – 31.3.2010

 

Myyjät

ilta

lauantai

Pääkaupunkiseutu

4,09

5,34

I pkl

3,91

5,16

II pkl

3,83

4,98

 

 

 

Varastotyöntekijät

 

 

Iltalisä

3,15

 

Yölisä

4,30

 

Lauantailisä

 

 

Pääkaupunkiseutu

4,09

5,34

I pkl

3,91

5,16

II pkl

3,83

4,98

 

Huoltamotyöntekijät

1.5.2009

iltalisä

1,00

yölisä

3,30

 

 

Siivoojat

 

iltalisä

0,89

yölisä

1,68

 

 

Vahtimestarit

 

iltalisä

3,35

yölisä

4,57

 

 

Konttorityöntekijät

 

iltalisät

 

Pääkaupunkiseutu

1,88

I pkl

1,78

II pkl

1,78

 

Palkkaryhmittely 1.5.2008 alkaen

Taso

Myyjä I

B1

Myyjä II

C1

Varastotyöntekijä

B2

Konttorityöntekijä A

A

Konttorityöntekijä B

B1

Konttorityöntekijä C

C1

Konttorityöntekijä D

C2

Konttorityöntekijä E

D

Siivooja

A

Huolto- ja liikenneasema –työntekijä I

A

Huolto- ja liikenneasema –työntekijä II

B1

Huoltamokahvilatyöntekijä

B1

Huoltoasentaja I

B2

Huoltoasentaja Ii

C1

Huoltoasentaja III

C2

Tukkumyyjä I

D

Somistaja I

B1

Somistaja II

C1

 

 

 

1.5.2008 voimaan tulevat kaupan palkkataulukot, joita on korotettu 2,8 %. Osana palkkausjärjestelmätyötä taulukon palkkaryhmiä B1 (entinen taso2), C1 (entinen taso 4) sekä D (entinen taso 6) on lisäksi korotettu 30 eurolla (tuntipalkkoja 19 sentillä).

Myyjien, kioskimyyjien, varastotyöntekijöiden ja vahtimestarien lisät pysyvät ennallaan. Muiden ammattiryhmien työaikalisät korotetaan 2,8 %.

Henkilökohtaiset palkat

Kaupan henkilöstön henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2008 alkaen 2,8 %, ellei taulukkopalkkojen korotuksesta muuta johdu.

Myyjien (myyjäryhmät I ja II) henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 2,8 % + 30 euroaja tuntipalkkoja 2,8 % + 19 senttiä. Palkkausjärjestelmätyön tuloksena sekä kompensaationa siitä, ettei myyjien työaikalisiä koroteta, on myyjäryhmille I ja II taattu 30 euron korotus henkilökohtaiseen palkkaan.

Muilla työntekijöillä palkankorotus on 2,8 % ellei taulukkopalkkojen korotuksesta muuta johdu. Koska yllä mainittuja taulukkoja (B1, C1 ja D) on korotettu 30 eurolla/19 sentillä, 2,8 % yleiskorotuksen korotuksen jälkeen on tarkastettava, että uusi palkka on vähintään uuden taulukkopalkan suuruinen.

Provisiopalkkaiset

Provisiopalkkaisen myyjän henkilökohtaista kiinteää palkanosaa korotetaan 1.5.2008 alkaen 74 eurolla/kk (46 senttiä/h). Korotus sisältää myyjien 30 euron korotuksen henkilökohtaiseen palkkaan.

Muun provisiopalkkaisen työntekijän henkilökohtaista kiinteää palkkaa korotetaan 40 euroa/kk (25 senttiä/h).

Provisiopalkkaisen työntekijän palkan tulee joka kalenterikuukausi olla vähintään taulukkopalkan suuruinen.

Esimiehet

Vähittäiskaupan esimiesten sekä varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotus on 2,8%.


KUUKAUSI- JA TUNTIPALKAT 1.5.2008 ALKAEN

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
Vuosi
A1 1473 9,21 1517 9,48 1617 10,11 1700 10,63
B1 1536 9,60 1577 9,86 1684 10,53 1763 11,02
B2 1559 9,74 1608 10,05 1717 10,73 1800 11,25
C1 1646 10,29 1695 10,59 1822 11,39 1909 11,93
C2 1676 10,48 1727 10,79 1863 11,64 1956 12,23
D 1768 11,05 1824 11,40 1966 12,29 2123 13,27
 
I kalleusluokka
 
Vuosi
A1 1415 8,84 1453 9,08 1545 9,66 1621 10,13
B1 1471 9,19 1511 9,44 1612 10,08 1683 10,52
B2 1496 9,35 1542 9,64 1641 10,26 1715 10,72
C1 1576 9,85 1622 10,14 1736 10,85 1816 11,35
C2 1604 10,03 1650 10,31 1771 11,07 1858 11,61
D 1693 10,58 1761 11,01 1871 11,69 2009 12,56
 
II kalleusluokka
 
Vuosi
A1 1392 8,70 1426 8,91 1517 9,48 1588 9,93
B1 1447 9,04 1482 9,26 1580 9,88 1649 10,31
B2 1466 9,16 1511 9,44 1608 10,05 1679 10,49
C1 1545 9,66 1589 9,93 1698 10,61 1772 11,08
C2 1572 9,83 1618 10,11 1730 10,81 1814 11,34
D 1660 10,38 1708 10,68 1827 11,42 1959 12,24

 
Palkkaryhmittely
 

Työtehtävä vanha taso uusi taso
Myyjä I 2 B1
Myyjä II 4 C1
Varastotyöntekijä 3 B2
Konttorityöntekijä A 1 A1
Konttorityöntekijä B 2 B1
Konttorityöntekijä C 4 C1
Konttorityöntekijä D 5 C2
Konttorityöntekijä E 6 D
Siivooja 1 A
Huolto- ja liikenneaseman työntekijä I 1 A
Huolto- ja liikenneaseman työntekijä II 2 B1
Huoltoasentaja I 3 B2
Huoltoasentaja II 4 C1
Huoltoasentaja III 5 C2
Tukkumyyjä I 6 D
Somistaja I 2 B1
Somistaja II 4 C1


TUKKUMYYJÄT II ja III

Tukkumyyjä II

Vuosi 1. 3. 5. 8.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1995 2080 2181 2293
I kalleusluokka 1877 1961 2055 2160
II kalleusluokka 1825 1902 1987 2089


Tukkumyyjät III

Vuosi 1. 3. 5. 8.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 2320 2412 2517 2638
I kalleusluokka 2171 2260 2344 2457
II kalleusluokka 2062 2142 2245 2351


HUOLTAMORAVINTOLATYÖNTEKIJÄT

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Kuukausipalkka 1602 1648 1727
Tuntipalkka 10,01 10,30 10,79
 
I pkl 1. vuotena 2. vuotena 3. vuotena
Kuukausipalkka 1580 1644 1681
Tuntipalkka 9,88 10,28 10,51
 
II pkl 1. vuotena 2. vuotena 3. vuotena
Kuukausipalkka 1549 1615 1651
Tuntipalkka 9,68 10,09 10,32


Vastaavan hoitajan sijaisen tuntipalkka

Vuosiportaat €/tunnilta
1. vuosi 11,34
3. vuosi 11,62
5. vuosi 11,90
8. vuosi 12,17
Lisät
MYYJÄT
ilta lauantai
Pääkaupunkiseutu 4,09 5,34
I pkl 3,91 5,16
II plk 3,83 4,98
KONTTORITYÖNTEKIJÄT
ilta
Pääkaupunkiseutu 1,82
I pkl 1,72
II pkl 1,72
HUOLTAMOTYÖNTEKIJÄT
Iltalisät 0,97
Yölisä 3,19
Siivoojat
Iltalisät 0,86
Yölisä 1,62
VAHTIMESTARIT
Iltalisät 3,15
Yölisä 4,30
VARASTOTYÖNTEKIJÄT
Iltalisät 3,15
Yölisä 4,30
Varastotyöntekijöiden lauantailisä
Pääkaupunkiseutu 5,34
I pkl 5,16
II plk 4,98ATK-TOIMIHENKILÖT

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
 
Vuosi 1v 3v 5v 8v 11v
A 1576 1638 1699 1775 1848
B 1814 1910 2017 2157 2293
C 2084 2215 2345 2520 2691
D 2219 2363 2521 2709 2895
E 2373 2544 2730 2945 3149
F 2558 2748 2944 3169 3390
G 2814 3036 3256 3526 3771
 
I kalleusluokka
Vuosi 1v 3v 5v 8v 11v
A 1523 1581 1640 1712 1779
B 1739 1825 1917 2042 2174
C 1980 2101 2226 2377 2537
D 2102 2237 2380 2560 2736
E 2248 2410 2579 2783 2974
F 2420 2598 2777 2996 3202
G 2661 2865 3074 3322 3554
 
I kalleusluokka
Vuosi 1v 3v 5v 8v 11v
A 1483 1539 1593 1662 1726
B 1694 1772 1861 1973 2094
C 1916 2025 2144 2292 2448
D 2026 2157 2291 2464 2632
E 2168 2320 2483 2676 2858
F 2328 2499 2672 2880 3076
G 2559 2758 2954 3196 3415


VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET

Varasto- ja kuljetusesimies III

Varasto- ja kuljetusesimies III
1. 3. 5.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1842 1892 1947
I kalleusluokka 1770 1819 1869
II kalleusluokka 1715 1761 1809


Varasto- ja kuljetusesimies II

Varasto- ja kuljetusesimies III

1. 3. 5.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 2014 2087 2169
I kalleusluokka 1934 2004 2078
II kalleusluokka 1846 1914 1984


ASENTAJAT JA HUOLTOMIEHET

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa 1559
I kalleusluokka 1496
II kalleusluokka 1466
Kuukausi- ja tuntipalkat 1.10.2007 alkaen

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1
3
5
8
1
1433
1476
1573
1654
2
1465
1505
1609
1686
3
1517
1564
1670
1751
4
1572
1620
1743
1828
5
1630
1680
1812
1903
6
1691
1745
1883
2036
 
I kalleusluokka
1
3
5
8
1
1376
1413
1503
1577
2
1402
1441
1539
1608
3
1455
1500
1596
1668
4
1504
1549
1660
1737
5
1560
1605
1723
1807
6
1618
1684
1791
1925
 
II kalleusluokka
1
3
5
8
1
1354
1387
1476
1545
2
1378
1412
1508
1575
3
1426
1470
1564
1633
4
1474
1517
1623
1695
5
1529
1574
1683
1765
6
1586
1632
1748
1876
 
Palkkataulukko 1.10.2007
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1
3
5
8
1
8,96
9,23
9,83
10,34
2
9,16
9,41
10,06
10,54
3
9,48
9,78
10,44
10,94
4
9,83
10,13
10,89
11,43
5
10,19
10,50
11,33
11,89
6
10,57
10,91
11,77
12,73
 
I kalleusluokka
1
1
8,60
8,83
9,39
9,86
2
8,76
9,01
9,62
10,05
3
9,09
9,38
9,98
10,43
4
9,40
9,68
10,38
10,86
5
9,75
10,03
10,77
11,29
6
10,11
10,53
11,19
12,03
 
II kalleusluokka
1
8,46
8,67
9,23
9,66
2
8,61
8,83
9,43
9,84
3
8,91
9,19
9,78
10,21
4
9,21
9,48
10,14
10,59
5
9,56
9,84
10,52
11,03
6
9,91
10,20
10,93
11,73

 
Lisät 1.10.2007 alkaen
 

Myyjät ilta lauantai
Pääkaupunkiseutu 4,09 5,34
I pkl 3,91 5,16
II pkl 3,83 4,98
 
Konttorityöntekijät ilta
Pääkaupunkiseutu 1,77
I pkl 1,67
II pkl 1,67
 
Kioskimyyjät
Iltalisä 0,70
Yölisä 1,32
 
Varastotyöntekijät
Iltalisä 3,15
Yölisä 4,30
Lauantailisä:
Pääkaupunkiseutu 5,34
I pkl 5,16
II pkl 4,98
 
Vahtimestarit
Iltalisä 3,15
Yölisä 4,30
 
Huoltamotyöntekijät
Iltalisä 0,94
Yölisä 3,10
 
Siivoojat
Iltalisä 0,84
Yölisä 1,58


Sopimus on voimassa 16.2.2005 – 30.9.2007.

Palkankorotukset 1.6.2006

Kaupan suoritushenkilöstön henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,2 %.

Myyjien ilta- ja lauantailisät pidetään ennallaan, mistä kompensaationa myyjä I ja II:n henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lisäksi 0,2 % eli yhteensä 2,4 %.

Varastotyöntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan lisäksi 0,2 % 3.4.2004 sovitun suoritepalkkapöytäkirjan perusteella. Varastotyöntekijöiden henkilökohtaiset sekä taulukkopalkat nousevat siten yhteensä 2,4 %.

Myös taulukkopalkkoja (tasot 2. ja 3) korotetaan siis em. perustein lisäksi 0,2 %:lla eli yhteensä 2,4 % ja kaupan työehtosopimuksen muita taulukkoja siis 2,2 %.

Muiden kuin myyjien työaikalisiä korotetaan 2,2 % (paitsi huoltamotyöntekijöiden yölisiä).

Vähittäiskaupan esimiesten, varasto- ja kuljetusesimiesten sekä Tradekan myymälä- ja myyntipäälliköiden palkkoja korotetaan 2,1 %.

Provisiopalkkaisten työntekijöiden kiinteää palkanosaa korotetaan 36 euroa ja provisiopalkkaisten myyjien 39 euroa.

Kuukausipalkat
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
1385
1426
1520
1598
2. taso
1415
1454
1555
1629
3. taso
1466
1511
1614
1692
4. taso
1519
1565
1684
1766
5. taso
1575
1623
1751
1839
6. taso
1634
1686
1819
1967
 
I kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
1329
1365
1452
1524
2. taso
1355
1392
1487
1554
3. taso
1406
1449
1542
1612
4. taso
1453
1497
1604
1678
5. taso
1507
1551
1665
1746
6. taso
1563
1627
1730
1860
 
II kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
1308
1340
1426
1493
2. taso
1331
1364
1457
1522
3. taso
1378
1420
1511
1578
4. taso
1424
1466
1568
1638
5. taso
1477
1521
1626
1705
6. taso
1532
1577
1689
1813
 
Tuntipalkat
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
8,66
8,91
9,50
9,99
22. taso
8,85
9,09
9,72
10,18
33. taso
9,16
9,44
10,09
10,58
44. taso
9,49
9,78
10,53
11,04
55. taso
9,84
10,14
10,94
11,49
66. taso
10,21
10,54
11,37
12,29
 
I kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
8,31
8,53
9,08
9,53
2. taso
8,47
8,70
9,29
9,71
3. taso
8,79
9,06
9,64
10,08
4. taso
9,08
9,36
10,03
10,49
5. taso
9,42
9,69
10,41
10,91
6. taso
9,77
10,17
10,81
11,63
 
II kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
1. taso
8,18
8,38
8,91
9,33
2. taso
8,32
8,53
9,11
9,51
3. taso
8,61
8,88
9,44
9,86
4. taso
8,90
9,16
9,80
10,24
5. taso
9,23
9,51
10,16
10,66
6. taso
9,58
9,86
10,56
11,33
 
Palkkaryhmittely:
 
TASO 1: Konttorityöntekijät ryhmä A, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijä I.
TASO 2: myyjäryhmä I, konttorityöntekijät ryhmä B, somistajat I, huolto- ja liikenneasematyöntekijä 2.
TASO 3: huoltoasentajat, ryhmä I, varastotyöntekijät.
TASO 4: myyjäryhmä II, konttorityöntekijät ryhmä C, somistajat II, huoltoasentajat II.
TASO 5: konttorityöntekijät ryhmä D, huoltoasentajat III.
TASO 6: konttorityöntekijät ryhmä E, tukkumyyjät ryhmä I
 
Tukkumyyjät
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
II-ryhmä
1875
1955
2050
2156
III-ryhmä
2181
2267
2365
2479
 
I kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
II-ryhmä
1764
1843
1931
2030
III-ryhmä
2041
2124
2203
2309
 
II kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
8.v:na
II-ryhmä
1715
1787
1868
1963
III-ryhmä
1938
2014
2110
2210
 
Varasto- ja kuljetusesimiehet
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1. v:na
3.v:na
5.v:na
1
1731
1778
1830
2
1893
1961
2039
 
I kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
1
1664
1709
1757
2
1817
1883
1953
 
II kalleusluokka
1. v:na
3.v:na
5.v:na
1
1612
1655
1700
2
1735
1799
1865
 
ATK-toimihenkilöt
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1v
3v
5v
8v
11v
A
1481
1539
1597
1169
1737
B
1705
1795
1896
2027
2156
C
1958
2082
2204
2368
2529
D
2086
2221
2369
2546
2721
E
2230
2391
2566
2768
2959
F
2404
2583
2767
2979
3186
G
2644
2853
3060
3314
3544
 
I kalleusluokka
1v
3v
5v
8v
11v
A
1432
1486
1541
1609
1672
B
1635
1715
1802
1919
2043
C
1861
1975
2092
2234
2385
D
1976
2102
2237
2406
2571
E
2113
2265
2424
2615
2795
F
2274
2442
2610
2815
3010
G
2501
2693
2889
3123
3340
 
II kalleusluokka
1v
3v
5v
8v
11v
A
1394
1446
1498
1562
1622
B
1592
1666
1749
1854
1968
C
1801
1903
2015
2155
2300
D
1904
2027
2154
2316
2473
E
2038
2181
2333
2515
2686
F
2188
2349
2511
2707
2891
G
2405
2592
2777
3004
3210
 
Myymälä- ja myyntipäälliköt
 
PKL: Keskim. vuosimyynti milj. euroa
Helsinki
I
II
1       0.363
2023
1922
1888
2       0.525
2111
2006
1968
3       0.727
2206
2093
2054
4       0.969
2306
2184
2143
5       1.312
2406
2279
2236
6       1.837
2519
2385
2339
7       2.482
2647
2505
2457
8       3.209
2790
2641
2590
9       3.936
2942
2786
2732
 
Mainosvastuulliset I kalleus-
luokka
II kalleus-
luokka
 
1.pr
1. vuotena 2081 2023
2. vuotena 2227 2128
3. vuotena 2381 2186
 
2.pr
1. vuotena 1854 1792
2. vuotena 1950 1867
3. vuotena 2009 1944
 
3.pr
1. vuotena 1713 1651
2. vuotena 1765 1696
3. vuotena 1812 1747

 

Huolto- ja liikenneasemat
Huoltamoravintolatyöntekijä
(yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholijuomia)
 
Kuukausipalkat
1 v:na
5 v:na
8 v:na
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
1505
1549
1623
I kalleusluokka
1485
1545
1580
II kalleusluokka
1456
1518
1552
 
Tuntipalkat
 
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa
9,41
9,68
10,14
I kalleusluokka
9,28
9,66
9,88
II kalleusluokka
9,10
9,49
9,70Vastaavan hoitajan sijainen (euroa/h)

1. vuosi 10,74
3. vuosi 11,00
5. vuosi 11,26
8. vuosi 11,52Lisät 1.6.2006

Myyjät

Iltalisä Lauantailisä
Hki 4,09 5,34
I 3,91 5,16
II 3,83 4,98


Kioskimyyjät
Iltalisä     0,70
Yölisä      1.32

Konttorityöntekijät
Iltalisä
Hki         1,71
I            1,61
II           1,61

Varastotyöntekijät ja vahtimestarit
Iltalisä      2,50
Yölisä       3,62

Huolto- ja liikenneasematyöntekijät
Iltalisä     0,91
Yölisä      3,00

Siivoojat
Iltalisä     0,81
Yölisä      1,53Palkankorotukset 1.3.2005

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 39 euroa ( 24 senttiä), kuitenkin vähintään 2.5 % (raja-arvot 1580 euroa ja 9,80 euroa).
Myyjä I:n ja II:n henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lisäksi 3 euroa (lisien jäädytys).
Varastotyöntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lisäksi 3 euroa (suorituspalkkapöytäkirja 3.4.2004 ).

Taulukkopalkkoja korotetaan 39 euroa ( 24 senttiä), kuitenkin vähintään 2,5 %.
Myyjä I:n taulukoita korotetaan lisäksi 3 euroa ( lisien jäädytys).
Varastotyöntekijöiden taulukoita korotetaan lisäksi 3 euroa ( suorituspalkkapöytäkirja 3.4.2004).

Lisiä korotetaan 2.6 %. ( pl. myyjät, kioskityöntekijät ).

1.6.2006

Palkkoja korotetaan tulopoliittisen sopimuksen mukaan.
Palkankorotuksen toteutuksesta sovitaan erikseen myöhemmin.
Lisiä korotetaan 2.2 %, ellei toisin sovita.

Kaupan alan palkat 1.3.2005–31.5.2006 (tuntipalkat suluissa)

HELSINKI, ESPOO, KAUNIAINEN, VANTAA
 
1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1355 (8,47) 1395 (8,72) 1487 (9,29) 1564 (9,78)
2. taso 1382 (8,64) 1420 (8,88) 1519 (9,49) 1591 (9,94)
3. taso 1432 (8,95) 1476 (9,23) 1576 (9,85) 1652 (10,33)
4. taso 1486 (9,29) 1531 (9,57) 1648 (10,30) 1728 (10,80)
5. taso 1541 (9,63) 1588 (9,93) 1713 (10,71) 1799 (11,24)
6. taso 1599 (9,99) 1650 (10,31) 1780 (11,13) 1925 (12,03)
 
I KALLEUSLUOKKA
 
  1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1300 (8,13) 1336 (8,35) 1421 (8,88) 1491 (9,32)
2. taso 1323 (8,27) 1359 (8,49) 1452 (9,08) 1518 (9,49)
3. taso 1373 (8,58) 1415 (8,84) 1506 (9,41) 1574 (9,84)
4. taso 1422 (8,89) 1465 (9,16) 1569 (9,81) 1642 (10,26)
5. taso 1475 (9,22) 1518 (9,49) 1629 (10,18) 1708 (10,68)
6. taso 1529 (9,56) 1592 (9,95) 1693 (10,58) 1820 (11,38)
 
II KALLEUSLUOKKA
 
  1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1280 (8,00) 1311 (8,19) 1395 (8,72) 1461 (9,13)
2. taso 1299 (8,12) 1332 (8,33) 1423 (8,89) 1486 (9,29)
3. taso 1346 (8,41) 1387 (8,67) 1476 (9,23) 1541 (9,63)
4. taso 1393 (8,71) 1434 (8,96) 1534 (9,59) 1603 (10,02)
5. taso 1445 (9,03) 1488 (9,30) 1591 (9,94) 1668 (10,43)
6. taso 1499 (9,37) 1543 (9,64) 1653 (10,33) 1774 (11,09)Tukkumyyjien palkat 1.3.2005–31.5.2006

HELSINKI, ESPOO, KAUNIAINEN, VANTAA
 
  1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Tukkumyyjä II 1835 1913 2006 2110
Tukkumyyjä III 2134 2218 2314 2426
 
I KALLEUSLUOKKA
 
  1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Tukkumyyjä II 1726 1803 1889 1986
Tukkumyyjä III 1997 2078 2156 2259
 
II KALLEUSLUOKKA
 
  1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
Tukkumyyjä II 1678 1749 1828 1921
Tukkumyyjä III 1896 1971 2065 2162


Kaupan palkkaryhmittely

Taso Ryhmä
1 Konttorityöntekijät ryhmä A, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijä I
2 Myyjä ryhmä I, konttorityöntekijät ryhmä B, somistajat I, huolto- ja liikenneasematyöntekijä II
3 Huoltoasentajat ryhmä I, varastotyöntekijät
4 Myyjäryhmä II, konttorityöntekijät ryhmä C, somistajat II, huoltoasentajat II
5 Konttorityöntekijät ryhmä D, huoltoasentajat III
6 Konttorityöntekijät ryhmä E, tukkumyyjät ryhmä I


Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Lähetin palkka on 80 % myyjän tai konttorityöntekijän alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Harjoittelijan palkka on 85 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa paitsi konttorityöntekijällä 85 % ko. harjoittelijaan sovellettavan vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Kaupan alan lisät 1.3.2005

Myyjät Ilta Lauantai
Pääkaupunkiseutu 4,09 5,34
I Pkl 3,91 5,16
II Pkl 3,83 4,98
 
Konttorityöntekijät Ilta
Pääkaupunkiseutu 1,67
I Pkl 1,58
II Pkl 1,58
 
Kioskimyyjät
Iltalisä 0,70
Yölisä 1,32
 
Varastotyöntekijät ja vahtimestarit
Iltalisä 2,45
Yölisä 3,54
 
Huoltamotyöntekijät
Iltalisä 0,89
Yölisä 3,00
 
Siivoojat
Iltalisä 0,79
Yölisä 1,50


Ratkaisu sisältää useita tekstimuutoksia, erityisesti työaikaan. Tekstimuutoksista tiedotetaan yksityiskohtaisesti myöhemmin.

KAUPAN PALKAT 1.3.2004 ALKAEN
(Tuntipalkat suluissa)


Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 34 €, kuitenkin vähintään 2,2 % (1568 euron jälkeen). Tuntipalkkoja korotetaan 21 senttiä, vähintään 2,2 % (9,77 euron jälkeen). Kaupan työaikalisiä korotetaan 1.3.2004 lukien 2,4 %.

Jos palkka on yli 1568 euroa kuukaudessa tai 9,77 euroa tunnissa korotetaan sitä prosenttikorotuksella 2,2 %, muutoin korotus on euromääräinen: kuukausipalkkaan 34 € ja tuntipalkkaan 21 senttiä.

Edellä oleva koskee kaupan suoritushenkilöstöä, vähittäiskaupuan esimiehiä, tukkumyyjiä I ja II sekä kaupan ATK-toimihenkilöitä.

Varasto- ja kuljetusesimiesten sekä Tradekan ja Elannon myymälä- ja myyntipäälliköiden palkat korotetaan prosenttikorotuksella 2,2 %. Provisiopalkkaisten työntekijöiden henkilökohtaista kiinteää palkanosaa korotetaan 34 euroa.

Kaupan työehtosopimuksen palkankorotus tulee voimaan 1.3.2004 eikä vasta sitä seuraavan palkkakauden alusta. Korotus toteutetaan sekä henkilökohtaisiin että taulukkopalkkoihin; jos palkkasi on suurempi kuin kaupan työehtosopimuksen vähimmäispalkka olet silti oikeutettu em. palkankorotuksiin.

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuosi
Taso 1. 3. 5. 8.
1 1316 (8,23) 1356 (8,48) 1448 (9,05) 1525 (9,53)
2 1340 (8,38) 1378 (8,61) 1477 (9,23) 1549 (9,68)
3 1390 (8,69) 1434 (8,96) 1534 (9,59) 1609 (10,06)
4 1447 (9,04) 1492 (9,33) 1608 (10,05) 1686 (10,54)
5 1502 (9,39) 1549 (9,68) 1671 (10,44) 1755 (10,97)
6 1560 (9,75) 1610 (10,06) 1737 (10,86) 1878 (11,74)


I kalleusluokka

Vuosi
Taso 1. 3. 5. 8.
1 1261 (7,88) 1297 (8,11) 1382 (8,64) 1452 (9,08)
2 1281 (8,01) 1317 (8,23) 1410 (8,81) 1476 (9,23)
3 1331 (8,32) 1373 (8,58) 1464 (9,15) 1532 (9,58)
4 1383 (8,64) 1426 (8,91) 1530 (9,56) 1602 (10,01)
5 1436 (8,98) 1479 (9,24) 1589 (9,93) 1666 (10,41)
6 1490 (9,31) 1553 (9,71) 1652 (10,33) 1776 (11,10)II kalleusluokka

Vuosi
Taso 1. 3. 5. 8.
1 1241 (7,76) 1272 (7,95) 1356 (8,48) 1422 (8,89)
2 1257 (7,86) 1290 (8,06) 1381 (8,63) 1444 (9,03)
3 1304 (8,15) 1345 (8,41) 1434 (8,96) 1499 (9,37)
4 1354 (8,46) 1395 (8,72) 1495 (9,34) 1564 (9,78)
5 1406 (8,79) 1449 (9,06) 1552 (9,70) 1627 (10,17)
6 1460 (9,13) 1504 (9,40) 1613 (10,08) 1731 (10,82)


Tukkumyyjät

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuosi
1.
3.
5.
8.
Tukkumyyjä I
1790
1866
1957
2059
Tukkumyyjä II
2082
2164
2258
2367


I kalleusluokka

Vuosi
1.
3.
5.
8.
Tukkumyyjä I
1684
1759
1843
1938
Tukkumyyjä II
1948
2027
2103
2204


II kalleusluokka

Vuosi
1.
3.
5.
8.
Tukkumyyjä I
1637
1706
1783
1874
Tukkumyyjä II
1850
1923
2015
2109Kaupan palkkaryhmittely

RYHMÄ
TASO
Myyjä I
2
Myyjä II
4
Varastotyöntekijä
3
Konttorityöntekijä A
1
Konttorityöntekijä B
2
Konttorityöntekijä C
4
Konttorityöntekijä D
5
Konttorityöntekijä E
6
Siivooja
1
Huoltamotyöntekijä
1
Huoltamomyyjä
2
Huoltamokahvila-
työntekijä
2
Huoltoasentaja I
3
Huoltoasentaja II
4
Huoltoasentaja III
5
Tukkumyyjä I
6
Somistaja 1
2
Somistaja II
4Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Lähetin palkka on 80 % myyjän tai konttorityöntekijän alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Harjoittelijan palkka on 85 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa paitsi konttori-työntekijällä 85 % ko. harjoittelijaan sovellettavan vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.

Kaupanalan lisät 1.3.2004

Kaupanalan lisiä korotetaan 3,2 %.

Myyjät

  Iltalisä (€/h) Lauantailisä (€/h)
 
Hki 4.09 5.34
I 3.91 5.16
II 3.83 4.98


Kioskimyyjät (€/h)

Iltalisä 0.70
Yölisä 1.32


Konttorityöntekijät

  Iltalisä (€/h)
 
Hki 1.63
I 1.54
II 1.54


Varastotyöntekijät ja vahtimestarit (€/h)

Iltalisä 2.39
Yölisä 3.45


Huoltamotyöntekijät (€/h)

Iltalisä 0.87
Yölisä 3.36


Siivoojat (€/h)

Iltalisä 0.77
Yölisä 1.46
Kaupan palkat 1.3.2003 alkaen
(Tuntipalkat suluissa)

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

 

 

VUOSI
1. 3. 5. 8.
TASO
1 1282 (8,01) 1322 (8,26) 1414 (8,84) 1491 (9,32)
2 1306 (8,16) 1344 (8,40) 1443 (9,02) 1515 (9,47)
3 1356 (8,48) 1400 (8,75) 1500 (9,38) 1574 (9,84)
4 1413 (8,83) 1458 (9,11) 1573 (9,83) 1650 (10,31)
5 1468 (9,18) 1515 (9,47) 1635 (10,22) 1717 (10,73)
6 1526 (9,54) 1575 (9,84) 1700 (10,63) 1838 (11,49)


I kalleusluokka

 

VUOSI
1. 3. 5. 8.
TASO
1 1227 (7,67) 1263 (7,89) 1348 (8,43) 1418 (8,86)
2 1247 (7,79) 1283 (8,02) 1376 (8,60) 1442 (9,01)
3 1297 (8,11) 1339 (8,37) 1430 (8,94) 1498 (9,36)
4 1349 (8,43) 1392 (8,70) 1496 (9,35) 1568 (9,80)
5 1402 (8,76) 1445 (9,03) 1555 (9,72) 1630 (10,19)
6 1456 (9,10) 1519 (9,49) 1616 (10,10) 1738 (10,86)


II kalleusluokka

 

VUOSI
1. 3. 5. 8.
TASO
1 1207 (7,54) 1238 (7,74) 1322 (8,26) 1388 (8,68)
2 1223 (7,64) 1256 (7,85) 1347 (8,42) 1410 (8,81)
3 1270 (7,94) 1311 (8,19) 1400 (8,75) 1465 (9,16)
4 1320 (8,25) 1361 (8,51) 1461 (9,13) 1530 (9,56)
5 1372 (8,58) 1415 (8,84) 1518 (9,49) 1592 (9,95)
6 1426 (8,91) 1470 (9,19) 1578 (9,86) 1694 (10,59)
Kaupanalan lisät 1.3.2003

Kaupanalan lisiä korotetaan 3,2 %.

Myyjät

 

 

 

  Iltalisä (€/h) Lauantailisä (€/h)
 
Hki 3,99 5,21
I 3,82 5,04
II 3,74 4,86

 


Kioskimyyjät (€/h)
Iltalisä 0,68
Yölisä 1,29

Konttorityöntekijät

 

 

 

 

 

  Iltalisä (€/h)
 
Hki 1,59
I 1,50
II 1,50


Varastotyöntekijät ja vahtimestarit (€/h)
Iltalisä 2,33
Yölisä 3,37

Huoltamotyöntekijät (€/h)
Iltalisä 0,85
Yölisä 1,64

Siivoojat (€/h)
Iltalisä 0,75
Yölisä 1,43