Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kenkä- ja nahkateollisuus

Aikapalkat 
1.  Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin 
vähimmäistuntipalkat ovatpaikkakuntaluokittain ja palkkaryhmittäin sentteinä seuraavat: 

Ohjetuntipalkat 1.3.2014 lukien:

Palkkaryhmä senttiä/tunti
1. 841
2. 867
3. 901
4. 928
5. 973

Ohjetuntipalkat 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 

Palkkaryhmä senttiä/tunti
1. 851
2. 877
3. 912
4. 939
5. 985

Ohjetuntipalkat 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta: 

Palkkaryhmä senttiä/tunti
1. 856
2. 882
3. 917
4. 945
5. 991


Vuorotyö sekä ilta- ja yötyö 
Vuorolisät 1.3.2014 lukien: 
Iltavuoro 88 senttiä/tunti 
Yövuoro 163 senttiä/tunti 

Vuorolisät 1.7.2015 lukien: 
Iltavuoro 89 senttiä/tunti 
Yövuoro 165 senttiä/tunti 
(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Palkkoja korotetaan 1.3.2013 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 % tunnilta.

Paikallinen erä
Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.3.2013 käytössä 0,6 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden helmikuun 2013 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erilisiä lisiä). Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
Jos paikallisen erän käytöstä ei päästä sopimukseen 28.2.2013 mennessä, se maksetaan 0,6 % suuruisena yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville työntekijöille laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.
 
Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin
vähimmäistuntipalkat ovat paikkakuntaluokittain ja palkkaryhmittäin
sentteinä seuraavat:
Ohjetuntipalkat 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

Palkkaryhmä
senttiä/tunti
1.
841
2.
867
3.
901
4.
928
5.
973
 
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 %.
 
Vuorotyö sekä ilta– ja yötyö
Vuorolisät 1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Iltavuoro
88 senttiä/tunti
Yövuoro
163 senttiä/tunti

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.2.2012
: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus
1.2.2012: kotityöntekijöiden palkkojen korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi useammassa erässä 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %
1.3.2013: vuorolisien korotus
1.3.2013: kotityöntekijöiden palkkojen korotus 1,9 %
 


 Sopimuskausi 1.4.2010-31.3.2013

Palkankorotukset  1.5.2011

Kertakorvaus

Ajalta 1.2.–30.4.2011 maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä.
 
Kertakorvaus maksetaan työntekijälle vain niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijät työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus.
Kertakorvauksen suuruus on: 

 

Työsuhde alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen
132 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011
88 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011
44 euroa
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.
 
Paikallisesti voidaan sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 

Yleiskorotus

 
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,5 %.

Paikallinen erä

Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2011 käytössä 0,5 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden huhtikuun 2011 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä).
 
Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
 
Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
Ellei erän käytöstä päästä sopimukseen 29.4.2011 mennessä, erä jaetaan yleiskorotuksena.
 
Keskituntiansio
 
Käytettäessä keskituntiansiota työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen on sitä korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei sisälly keskituntiansioon.
 
Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan.

Aikapalkat

Käytännössä maksettuun henkilökohtaiseen tuntipalkkaan lisätään 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien edellä todettu 20 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,5 prosenttia..

Urakkapalkat

Urakkahinnoittelun yksikköhintoihin korotus lisätään 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavasti:
 
Lasketaan käytännössä olevien urakkahinnoittelujen osalta muodostunut urakka-ansio esimerkiksi viimeiseltä normaalilta palkanmaksukaudelta tai, ellei tältä ajalta saada luotettavaa kuvaa keskituntiansiosta, joltakin pidemmältä ajanjaksolta. Keskituntiansiolaskelmaan sisällytetään koko se työntekijäryhmä (osasto tms.), johon kuuluvien työntekijöiden urakka-ansiot muodostuvat pääasiallisesti samojen urakkahintojen nojalla.
 
Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan. 

Muut suorituspalkat (tes 10 § 5. kohta)

Suorituspalkkojen sekä kiinteän että liikkuvan osan yksikköhintoihin lisätään 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yhteensä yleiskorotuksen suuruinen senttimäärä.
 

Kotityöntekijät

 
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,3 %.

Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

1.5.2011 lukien pääluottamusmiehelle maksetaan korvausta seuraavasti:

 

Työpaikan työntekijöiden lukumäärä
Korvaus euroa/kk
Alle 200
68
201 – 400
70
yli 400
76
Työpaikan työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus on 1.5.2011 lukien 50 €/kk.

Ohjetuntipalkat

Alinta ohjetuntipalkkaa korotetaan 1.5.2011 lukien 26 senttiä taulukon suhteet säilyttäen: 

 

Palkkaryhmä
senttiä/tunti
1.
806
2.
831
3.
863
4.
890
5.
933

Vuorolisät

Iltavuorolisää korotetaan 4 senttiä/tunti ja yövuorolisää 6 senttiä/tunti. 

Vuorolisät 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat siten: 

 

Lisä
senttiä/tunti
Iltavuoro
84
Yövuoro
156
Nahkateollisuuden olosuhdelisät
 
Olosuhdelisät 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

 
Olosuhdelisä
snt/h
A1
38
A2
29
A3
23
A4
16
B
15
C
13
D
11
E
8


Sopimuskausi 1.4.2010 - 31.3.2013

Palkankorotukset 2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 10 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia.

Keskituntiansio

Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen keskituntiansiota on sitä siten korotettava, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly.

Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan.

Palkankorotusten toteuttaminen

Aikapalkat

Käytännössä maksettuun tuntipalkkaan lisätään 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien edellä todettu 10 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia.

Urakkapalkat

Urakkahinnoittelun yksikköhintoihin lisätään korotus seuraavasti:

Lasketaan käytännössä olevien urakkahinnoittelujen osalta muodostunut urakka-ansio esimerkiksi viimeiseltä normaalilta palkanmaksukaudelta tai, ellei tältä ajalta saada luotettavaa kuvaa keskituntiansiosta joltakin pitemmältä ajanjaksolta. Keskituntiansiolaskelmaan sisällytetään koko se työntekijäryhmä (osasto tms.), johon kuuluvien työntekijöiden urakka-ansiot muodostuvat pääasiallisesti samojen urakkahintojen nojalla.

Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan.

Muut suorituspalkat (tes 10 § 5. kohta)

Suorituspalkkojen sekä kiinteän että liikkuvan osan yksikköhintoihin lisätään yhteensä yleiskorotuksen suuruinen senttimäärä.

Ohjetuntipalkat 1.5. 2010

Ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 10 senttiä alimpaan ohjepalkkaan suhteet säilyttäen.

Palkkaryhmä senttiä/tunti
1. 780
2. 804
3. 835
4. 861
5. 903

 

Vuorolisät

Vuorolisät 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Lisä senttiä/tunti
Iltavuoro 80
Yövuoro 150

 
Nahkateollisuuden olosuhdelisät

Olosuhdelisät 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

  Olosuhdelisät snt/h
A1 38
A2 29
A3 23
A4 16
B 15
C 13
D 11
E 8

 

Vuosi 2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista, elleivät ole sopineet muusta neuvotteluaikataulusta.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkastusten osalta ei 30.11.2010 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän päättymään 31.3.2011.

Vuosi 2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista, elleivät ole sopineet muusta neuvotteluaikataulusta.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkastusten osalta ei 30.11.2011 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän päättymään 31.3.2012.

Kotityöntekijät

Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella joka on 0,9 prosenttia.

 

 

 

Sopimuskausi 20.6.2007 - 31.3.2010

Palkankorotukset 2007

Yleiskorotus 20.6.2007
Palkkoja korotetaan 20.6.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,4 % tunnilta.

Ohjetuntipalkat 20.6.2007
Paikkakuntakalleusluokituksen noudattaminen lopetetaan 20.6.2007 lukien ja siirrytään noudattamaan yhtä palkkaluokkataulukkoa, joka sopimuksen voimaan tullessa on seuraava:

 

 

 

Palkkaryhmä 1 704
2 725
3 753
4 778
5 815

20.6.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta edellä olevia ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,4 prosentilla.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 20.6.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 prosentilla.

Vuorolisät
Vuorolisiä korotetaan 20.6.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 prosentilla.


Palkankorotukset 2008

Yleiskorotus 1.9.2008
Palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 % tunnilta.

Järjestelyvara 1.9.2008
Yrityskohtaisesti on lisäksi käytössä 0,4 prosentin suuruinen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti 30.8.2008 mennessä. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Järjestelyvaran suuruus lasketaan edellisen tiedossa olevan vuosineljänneksen säännöllisen työajan palkkojen yhteenlasketusta summasta. Sen käytöstä sovitaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen jaetaan puolet erästä (0,2 %) prosentuaalisena yleiskorotuksena ja toisen puolen (0,2 %) jakaa työnantaja parhaaksi katsomillaan perusteilla.

Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa erän jakaminen.

Ohjetuntipalkat 1.9.2008
1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,9 prosentilla.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla.

Vuorolisät
Vuorolisiä korotetaan 2,9 prosentilla.


Palkankorotukset 2009

Yleiskorotus 1.5.2009
Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Järjestelyvara 1.5.2009
Järjestelyvaran suuruus on 0,4 prosenttia ja jakoperusteet samat kuin edellä.

Ohjetuntipalkat 1.5.2009
1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,8 prosentilla.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,8 prosentilla.

Vuorolisät
Vuorolisiä korotetaan 2,8 prosentilla.

Nahkateollisuuden olosuhdelisät
Olosuhdelisiä korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 9 prosentilla.

Luottamusmiehet
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 9 prosenttia 1.9.2008 lukien (korotus pyöristetään täysin euroihin). Työstä vapautuksen ajat ja muut edellytykset pysyvät ennallaan.

Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,2 prosenttia.

Lisät: Iltavuoro 67 senttiä ja yövuoro 130 senttiä tunnilta.

Ohjetuntipalkat

 

 

 

 

Palkkaryhmä
Pkl I
Pkl II
senttiä
senttiä
1
704
703
2
727
724
3
754
752
4
779
777
5
816
814

Korjauspajojen ammattityöntekijät
Yleiskorotus 2,2 prosenttia/tunti.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosenttia.


Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ja vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen. Ohjepalkkataulukot valmistuvat helmikuun aikana.

Vuosi 2005

Yleiskorotus 23 senttiä tunnilta.

Lisät: Vuorolisiä ja muita vastaavia olosuhdelisiä korotetaan yleiskorotusta vastaavasti (2,7 %).

Vuosi 2006

Yleiskorotus 2,2 prosenttia.

Lisät: Vuorolisiä ja muita vastaavia olosuhdelisiä korotetaan yleiskorotusta vastaavasti (2,2 %).

Palkankorotukset 1.3.2004

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 senttiä tunnilta.

Palkkataulukot

1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ohjetuntipalkkoja korotetaan siten, että 1. palkkaryhmän lukua korotetaan 20 senttiä entiset palkkaryhmien väliset suhteet säilyttäen.

Ohjetuntipalkat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

 

Paikkakuntaluokka I II
  euroa euroa
Palkkaryhmä 1 6,66 6,65
Palkkaryhmä 2 6,87 6,84
Palkkaryhmä 3 7,13 7,11
Palkkaryhmä 4 7,37 7,35
Palkkaryhmä 5 7,71 7,69


Vuorotyölisät

Iltavuorolisää korotetaan 1 senttiä/tunti ja yövuorolisää 2 senttiä/tunti.

Vuorolistä 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

 

 

 

Iltavuoro 64 senttiä/tunti
Yövuoro 124 senttiä/tunti


Nahkateollisuuden olosuhdelisät

 

 

 

 

A1 A2 A3 A4
35 27 21 15
 
B C D E
14 12 10 7


Palkankorotusten toteuttaminen

Aikapalkat
Käytännössä maksettuun tuntipalkkaan lisätään 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien edellä todettu senttimäärä (20 senttiä).

Urakkapalkat
Urakkahinnoittelun yksikköhintoihin lisätään korotus seuraavasti:

Lasketaan käytännössä olevien urakkahinnoittelujen osalta muodostunut urakka-ansio esimerkiksi viimeiseltä normaalilta palkanmaksukaudelta tai, ellei tältä ajalta saada luotettavaa kuvaa keskituntiansiosta joltakin pidemmältä ajanjaksolta. Keskituntiansiolaskelmaan sisällytetään koko se työntekijäryhmä (osasto tms.), johon kuuluvien työntekijöiden urakka-ansiot muodostuvat pääasiallisesti samojen urakkahintojen nojalla.

Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan.

Laskentataulukko laskutoimituksen helpottamiseksi:

 

 

 

 

7,39 – 7,73 2,65 %
7,74 – 8,03 2,55 %
8,04 – 8,36 2,45 %
8,37 – 8,72 2,35 %
8,73 – 9,10 2,25 %
9,11 – 9,53 2,15 %
9,54 – 9,99 2,05 %
10,00 –10,49 1,95 % jne.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,4 prosenttia.


Palkankorotukset 1.3.2003

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 27 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,6 prosenttia.

Ohjetuntipalkat 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

 

 

 

Paikkakuntaluokka I II
euroa euroa
 
Palkkaryhmä 1 6,46 6,45
Palkkaryhmä 2 6,66 6,63
Palkkaryhmä 3 6,92 6,90
Palkkaryhmä 4 7,15 7,13
Palkkaryhmä 5 7,48 7,46


Vuorotyölisät

Iltavuorolisää korotetaan 2 senttiä/tunti ja yövuorolisää 4 senttiä/tunti.

Vuorolisät 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

 

 

 

Iltavuoro 63 senttiä/tunti
Yövuoro 122 senttiä/tunti


Palkankorotusten toteuttaminen

Aikapalkat
Käytännössä maksettuun tuntipalkkaan lisätään 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien edellä todettu senttimäärä (27 senttiä).

Urakkapalkat
Urakkahinnoittelun yksikköhintoihin lisätään korotus seuraavasti:

Lasketaan käytännössä olevien urakkahinnoittelujen osalta muodostunut urakka-ansio esimerkiksi viimeiseltä normaalilta palkanmaksukaudelta tai, ellei tältä ajalta saada luotettavaa kuvaa keskituntiansiosta joltakin pidemmältä ajanjaksolta. Keskituntiansiolaskelmaan sisällytetään koko se työntekijäryhmä (osasto tms.), johon kuuluvien työntekijöiden urakka-ansiot muodostuvat pääasiallisesti samojen urakkahintojen nojalla.

Jos tällaisen työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio yleiskorotuksella korotettuna ei täytä uutta korotettua urakkatyön ohjepalkkaa, on suoritettava urakkahinnoittelujen ylimääräinen korotus siten, että ko. työntekijäryhmän urakkatyön keskituntiansio samalla urakkatyövauhdilla kuin korotusta edeltäneenäkin, korotuksen laskennan pohjana olevana palkanmaksukautena täyttää uuden urakkatyön ohjepalkan.

Laskentataulukko laskutoimituksen helpottamiseksi:

 

 

 

 

7,39 - 7,60 3,6 %
7,61 – 7,80 3,5 %
7,81 – 8,05 3,4 %
8,06 – 8,30 3,3 %
8,31 – 8,55 3,2 %
8,56 – 8,85 3,1 %
8,86 – 9,15 3,0 %
9,16 – 9,48 2,9 %
9,49 – 9,82 2,8 %
9,83 – 10,19 2,7 %
10,20 - 2,6 % jne.

Kotityöntekijät
Kotityöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 prosenttia.

Luottamusmiehet

Luottamusmiespalkkio 1.3.2003 alkaen:

 

 

 

 

Työpaikan työntekijöiden lukumäärä Korvaus €/kk
 
alle 200 48 €
201-400 50 €
yli 401 55 €