Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto

Sopimuskausi
1.5.2014–31.1.2017

Palkankorotukset
 • 1.9.2014                  20 € / 13 senttiä
 • korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja. Osa-aikaisen työntekijän palkkaa korotetaan työajan suhteessa.
 • 1.9.2015                  0,4 %
  - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja (tai vastaavia)
  - euromääräisiä lisiä korotetaan 1 senttiä
  - luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 € / kk
Muuta
 • korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
 • palkkausjärjestelmä työryhmän toimeksianto (31.5.2015 mennessä)

 (raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.3.2012–30.4.2014

Palkankorotukset:

1.3.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.3.2012: kertaerä 150 e
 
maksuajankohta: 1.3.2012 lähinnä olevan seuraavan palkanmaksun yhteydessä
edellytykset: työsuhde jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kuukautta ennen maksuajankohtaa
suuruus: 150 € kkokoaikaisille
osa-aikaisille:

osa-aikaisen ja kokoaikaisen työajan suhteessa
- mikäli työaika vaihtelee, lasketaan maksuajankhtaa edeltävän 3 kalenterikuukauden keskimääräisen työajan/työssäolon veroisen ajan perusteella

1.4.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,1 %

  [[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkkatason kuvaajat
Palkkaa määriteltäessä käytetään apuna 1.3.2012 alkaen seuraavia käytännön ansioihin perustuvia palkkatason kuvaajia:
1.3.2012 alkaen euroa

palkkataso
palkkatasonkuvaaja
A
1686,43 – 2088,41
B
1864,88 – 2347,68
C
2092,75 – 2611,28

 
1.4.2013 alkaen euroa

palkkataso
palkkatasonkuvaaja
A
1721,85 – 2132,27
B
1904,04 – 2396,98
C
2136,70 – 2666,12

 Sovellutusohje:
Henkilö sijoitetaan työtehtävien vaativuuden perusteella vaativuusluokkaan A, B tai C, jonka jälkeen arvioidaan hänen henkilökohtaiset palkanmääräytymisperusteensa. Tehtäväryhmän palkkatason kuvaajista nähdään, minkä markkamäärien välille suurin osa asianomaisen tehtävätason käytännön palkoista sijoittuu. Mikäli henkilön kanssa sovittava palkka sijoittuu tälle välille, voidaan todeta sen olevan normaalitasoa.

Sopimuskausi on 1.10.2007 - 28.2.2010.

Palkkoja korotetaan kolmessa erässä:

- 1.10.2007: Palkkoja korotetaan 4 %:lla, kuitenkin vähintään 70 eurolla kuukaudessa,

- 1.10.2008: 3%

- 1.10.2009: 2,4%

Palkkatasojen kuvaajia korotetaan 1.10.2007, 1.10.2008 ja 1.10.2009 yleiskorotusta vastaavasti.