Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalosusala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalosusala

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa 1.3.2014-31.12.2016.
 
Palkankorotukset 

Yleiskorotus 1.7.2014
Palkkoja korotetaan 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 12 sentin tai 20 euron suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin. 

Osa-aikaiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.
 
Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2014 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Minimipalkat  1.7.2014

Palkkaryhmä senttiä/tunti euroa/kk
Harjoittelija 919 1642
1 1016 1815
2 1046 1870
3 1095 1956
4 1164 2079
5 1228 2195


Vuorolisät 1.7.2014

Vuorolisät euroa/tunti
Iltavuoro 1,17
Yövuoro 1,89
Lauantailisä 1,21


Kokemusvuosilisät 1.7.2014

Kokemusvuodet euroa/tunti
5-9 vuotta 0,14
10-14 vuotta 0,26
15-19 vuotta 0,44
20-24 vuotta 0,57
25-29 vuotta 0,70
30 tai yli vuotta 0,83

 

 

 

 

 

 

 

 


(raamisopimuksen mukainen)

Sopimuskausi:
1.2.2012–28.2.2014

Taulukkopalkat 1.3.2013

Palkkaryhmä

 
senttiä/tunti
euroa/kuukausi
Harjoittelija
909
1624
1
1005
1795
2
1035
1849
3
1083
1936
4
1151
2059
5
1215
2169

 

 
Vuorolisiä korotetaan 1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksu-kauden alusta iltavuorolisää 2 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa.
Uudet lisät ovat: iltavuoro 1,16 €/h ja yövuoro 1,87 €/h.
 
Kokemusvuosilisiä korotetaan 1.3.2013 alkaen 4,3%:lla.
Uudet kokemusvuosilisät ovat 1.3.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkan-maksukauden alusta:

5 – 9 vuotta

0,14 euroa tunnissa
10 – 14 vuotta
0,26 euroa tunnissa
15 – 19 vuotta
0,44 euroa tunnissa
20 – 24 vuotta
0,57 euroa tunnissa
25 – 29 vuotta
0,70 euroa tunnissa
30 tai yli vuotta
0,83 euroa tunnissa

 

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 2,4 % (alle 10 hengen yritykset); yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 % (yli 10 hengen yritykset); jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: vuorolisien korotus 3 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; lomautetulle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,9 % (alle 10 hengen yritykset); yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 % (yli 10 hengen yritykset); jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: vuorolisien korotus 2 snt/t (ilta) ja 4 snt/t (yö)
1.3.2013: kokemusvuosilisien korotus 4,3 %

 Sopimuskausi 2.2.2010 - 31.1.2013

 

Palkantarkistukset 1.5.2011
 
Kertakorvaus huhtikuu 2011
 
Ajalta 1.2.–30.4. maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä.
 
Kertakorvaus maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus seuraavasti:

Työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011: 153 €
Työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2011: 102 €
Työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2011:   51 €

Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.
 
Paikallisesti voidaan sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Yleiskorotus 1.5.2011

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2011 tai lähinnä sitä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,6 %. 
 
Taulukkopalkat 1.5.2011
 
Minimipalkat ovat

Palkkaryhmä
senttiä/tunti
euroa/kuukausi
Harjoittelija
871
1556
1
963
1720
2
992
1772
3
1038
1855
4
1104
1973
5
1164
2079

Vuorolisät 1.5.2011

Iltavuoro 1,11 €/h
Yövuoro 1,79 €/h.    

Kokemusvuosilisät
 
Uudet kokemusvuosilisät ovat 1.5.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta: 

 

5-9 vuotta
0,13 euroa tunnissa
10-14 vuotta
0,25 euroa tunnissa
15-19 vuotta
0,42 euroa tunnissa
20-24 vuotta
0,55 euroa tunnissa
25-29 vuotta
0,67 euroa tunnissa
30 tai yli vuotta
0,80 euroa tunnissa
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuuteut
 
Korvausten määrät 1.5.2011 ovat:

 

Työntekijöiden lukumäärä
Vapautus tuntia/vko
Korvaus €/kk
1-5
sopimuksen mukaan
42
6-10
sopimuksen mukaan
54
11-20
6
64
21-30
8
74
yli 30
10
82

 
Palkankorotukset 1.5.2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on yksitoista (11) senttiä tunnilta.

Minimipalkat 1.5.2010

 

Palkkaryhmä

senttiä/tunti

euroa/kuukausi

Harjoittelija

844

1508

Palkkaryhmä 1

933

1667

Palkkaryhmä 2

961

1717

Palkkaryhmä 3

1006

1797

Palkkaryhmä 4

1070

1912

Palkkaryhmä 5

1128

2015


Vuorolisät

Vuorolisiä korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta iltavuorolisää 2 sentillä ja yövuorolisää 4 sentillä tunnissa.

Lisät ovat: iltavuoro 1,08 €/h ja yövuoro 1,74 €/h

Kokemusvuosilisät

Uudet kokemusvuosilisät ovat 1.5.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

 

euroa/tunti

5-9 vuotta

0,11

10-14 vuotta

0,23

15-19 vuotta

0,40

20-24 vuotta

0,53

25-29 vuotta

0,65

30 vuotta tai yli

0,78


Palkankorotukset 1.2.2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Palkankorotukset 1.2.2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012. 

 

Sopimuskausi 14.6.2007 – 31.1.2010

Palkankorotukset 2007

Työntekijöille maksetaan 240 euron suuruinen kertakorvaus.

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 3,4 %. Palkkaryhmää 4 korotetaan lisäksi 1,5 % ja palkkaryhmää 5 korotetaan lisäksi 2 %.

Palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 2,5 %, jonka lisäksi taulukoita korotetaan 35 senttiä/tunti suhteet säilyttäen.

Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 2,5 %, jonka lisäksi taulukoita korotetaan 35 senttiä/tunti suhteet säilyttäen.

Minimipalkat ovat:

 

Palkkaryhmä 1.10.2007 1.9.2008 1.5.2009
s/h €/kk   s/h €/kk   s/h €/kk
Harjoittelija 728 1301 781 1395 836 1492
1 805 1439 864 1544 925 1651
2 829 1482 890 1590 952 1700
3 866 1548 930 1661 995 1776
4 921 1647 989 1766 1058 1889
5 971 1736 1042 1862 1115 1991


Vähintään 10 vuotta ammatissa työskenneelle ammattitaitoiselle lasittajalle maksetaan ammattitaitolisänä 5 % minimituntipalkasta.

Uudet työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat

1.10.2007 1.9.2008 1.5.2009
senttiä/tunti senttiä/tunti senttiä/tunti
Iltavuoro 100 103 106
yövuoro 158 164 170


Lauantaina tehdyn säännöllisen työn lisä on 120 senttiä/tunti.

Ammattitutkinnon suorittaneen lisä on 1.10.2007 alkaen 40 senttiä/tunti.

Kun työntekijä opastaa ja perehdyttää toista työntekijää, hänelle maksetaan työnopastamiskorvausta työnopastukseen käytetyiltä tunneilta erillisenä tuntikohtaisena korvauksena 1.10.2007 alkaen 10 % hänen keskituntiansiostaan.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Työstävapautusaika ja korvaukset

Luottamus- ja työsuojelutehtävien hoitamista varten järjestetään pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä ja korvausta 1.6.2007 alkaen seuraavasti:

Työntekijöiden
lukumäärä
Vapautus tuntia/vko Korvaus€/kk
1 – 5 sopimuksen mukaan 30
6 – 10 sopimuksen mukaan 42
11 – 20 6 52
21 – 30 8 62
yli 30 10 70

 
Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 20 senttiä tunnilta.

Lisät: Iltavuoro 97 senttiä ja yövuoro 152 senttiä tunnilta.

Minimipalkat 1.6.2006

Palkkaryhmä €/h €/kk
Harjoittelija 7,04 1258
1 7,79 1392
2 8,02 1433
3 8,38 1497
4 8,78 1569
5 9,21 1646Vuosi 2005

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 25 senttiä tunnilta

Vuorolisät 1.3.2005
Vuorolisiä korotetaan yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella, iltavuorolisää 2 senttiä/tunti ja yövuorolisää 3 senttiä/tunti.
Iltavuorolisä on 95 senttiä/tunti ja yövuorolisä 149 senttiä/tunti.
Lauantaina tehdyn säännöllisen työn lisä on 1 €/tunti.

Minimipalkat 1.3.2005

Palkkaryhmä €/h €/kk
Harjoittelija 6,84 1222
1 7,59 1356
2 7,82 1397
3 8,17 1460
4 8,55 1528
5 8,98 1604


Vuosi 2006

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 20 senttiä tunnilta.

Vuorolisät 1.6.2006
Iltavuorolisä 97 senttiä/tunti ja yövuorolisä 152 senttiä/tunti.

Minimipalkat 1.6.2006

Palkkaryhmä €/h €/kk
Harjoittelija 7,04 1258
1 7,79 1392
2 8,02 1433
3 8,38 1497
4 8,78 1569
5 9,21 1646


Minimipalkat 1.3.2004 alkaen

Palkkaryhmä euroa/h euroa/kk
Harjoittelija
1 6,59 1177
2 7,34 1312
3 7,56 1351
4 7,90 1411
5 8,27 1478
6 8,69 1551Vuorolisät 1.3.2004

iltavuoro 93 senttiä/h,
yövuoro 146 senttiä/hPalkkoja korotetaan 1.3.2003 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Nuorille yleiskorotuksella, jonka määrä on 27 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia.

Ohjetuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella nykyiset suhteet säilyttäen.

Minimipalkat 1.3.2003 alkaen

Palkkaryhmä euroa/h euroa/kk
Harjoittelija
1 6,38 1140
2 7,13 1274
3 7,35 1313
4 7,67 1370
5 8,03 1435
6 8,43 1506Vuorolisät 1.3.2003

iltavuoro 91 senttiä/h,
yövuoro 143 senttiä/h