Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Lattianpäällystysala

Aikapalkat 2017

Palkkaryhmä

0

10,51€/h

I

12,10 €/h

II

14,28 €/h

III

15,74 €/h

Työkalukorvaus 1,15 €/työpäivä

Päiväraha 41 €.

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työ- päivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.


PALKANKOROTUKSET  1.6.2015

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden  alusta.

Yleiskorotus 0,4 %

Aikapalkat

Palkkaryhmä
0    10,41€/h
I    12,00 €/h
II    14,18 €/h
III    15,64 €/h


Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,4 % urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2015 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 0,4 % nosto.

Työkalukorvaus 1,15 €/työpäivä

Päiväraha 40 €.

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia

Matkakustannusten korvaus
•    henkilöauto 44 snt/km
•    perävaunu 7 snt/km
•    asuntovaunu 11 snt/km
•    koneet ja laitteet 3 snt/km
•    henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö

Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella

Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työky- vyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytai- kaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspois- saoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työn- tekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin  määräyksiin.

Sairausajan palkka
12 edellisen palkan  keskituntiansio.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja  vapaapäivänä.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän  työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työ- päivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka-  tai
palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä  lomarahaa.

Lomarahan suuruus
on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5  %.

Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnis- teessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset  työntekijät
voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai  maistraatista.

 

PALKANKOROTUKSET 1.5.2014
Palkkoja korotetaan 1.5.2014 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus  0,12 €/h  

Aikapalkat

Palkkaryhmä
0 10,37€/h
I 11,95 €/h
II 14,12 €/h
III 15,58 €/h


Urakkapalkat 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 0,12 €/h urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2014 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 0,12 €/h nosto.

Työkalukorvaus 1,14 €/työpäivä
Päiväraha 39 €

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk

Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia

Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 43 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö

Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös 
alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.

Sairausajan palkka
12 edellisen palkan keskituntiansio. 

Erillinen palkanosa
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, 
helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Lomarahan suuruus
on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta.
Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. 

Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.
PALKANKOROTUKSET 1.4.2013

 Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 1,90 %
 
Aikapalkat

 

Palkkaryhmä
0
10,25€/h
I
11,83 €/h
II
14,00 €/h
III
15,46 €/h
 
Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.
 
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2013 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 1,9 prosentin nosto.
 
Työkalukorvaus 1,14 €/työpäivä
 
Päiväraha 38 €.
 
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk
 
Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 45 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö
 
Ateriakorvaus on 9,50 €
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
 
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Sairausajan palkka
12 edellisen palkan keskituntiansio. 1.9.2013 alkaen lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta (enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuonna).
 
Erillinen palkanosa
 
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
 
Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Lomarahan suuruus
on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.
 
Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee
olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.
 
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.

 

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 2,40 %
 
Aikapalkat
 
Palkkaryhmä
0
10,06 €/h
I
11,61 €/h
II
13,74 €/h
III
15,17 €/h
 
Urakkapalkat
 
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,40 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.
 
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2012 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 2,40 prosentin nosto.

 

Työkalukorvaus
1,12 €/työpäivä
 
 
Päiväraha
36 €.
 
 
Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk
Matkakustannusten korvaus

 

• henkilöauto
45 snt/km
• perävaunu
7 snt/km
• asuntovaunu
11 snt/km
• koneet ja laitteet
3 snt/km
• henkilöiden kuljetus
 3 snt/km/henkilö
 
Ateriakorvaus on 9 €
 

 


 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %

 


 

Palkankorotukset 2011

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 1.3.2011 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,55 %

Aikapalkat

Palkkaryhmä

0 9,82 €/h 
I 11,34 €/h 
II 13,42 €/h 
III 14,81 €/h

Urakkapalkat

Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 2,55 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.

Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2011 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 2,55 prosentin nosto.

Iltavuorolisä 1,34 €/h
Yövuorolisä 2,57 €/h

Päiväraha 34 €.

Majoitus ja yöpymisraha

Majoituskorvaus 60 €/vrk ja yöpymisraha 10 €/vrk

Matkakustannusten korvaus

• henkilöauto 46 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu  11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö

Ateriakorvaus on 8,50 €

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalk¬kaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Lomarahan suuruus

n 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.

 


PALKANKOROTUKSET 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1 %

Aikapalkat

Palkkaryhmä €/h
0 9,58
I 11,06
II 13,09
III 14,44

 

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä yhden prosentin
(1 %) lisänä urakan loppuun asti.
Valmiiksi lasketut urakkahinnat löydät työehtosopimuksesta.

Erillinen palkanosa

Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta,
pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä,
helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä
joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa
7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan.
Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän
viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä.
Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka,
mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.

Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä
työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa.
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai
palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.

Lomarahan suuruus

n 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta.
Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä
maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %.

Päiväraha 36 €.

Majoitus ja yöpymisraha
Majoituskorvaus 60 €/vrk ja yöpymisraha 10 €/vrk

Matkakustannusten korvaus

  snt/km
henkilöauto 45
perävaunu 7
asuntovaunu 11
koneet ja laitteet 3
henkilöiden kuljetus 3

 

 

 

PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Aikapalkat

 

 

 

Palkka-
ryhmä
0 8,87 €/h
I 10,25 €/h
II 12,00 €/h
III 13,08 €/h


Yleiskorotus 0,59 €/h.

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa makse­taan erillisenä lisänä 0,59 €/h urakan loppuun asti.

LOMARAHA 18,5 %

Lomaraha maksetaan lomaa edeltä­vässä tilissä tai työsuhteen loppues­sa lopputilissä.

Kulukorvaukset v. 2008
• Päiväraha 32 €
• Yöpymiskorvaus 10 €
• km-korvaus 44 snt

Arkipyhäkorvaukset ja työajanlyhennys v. 2008

Ryhmittelyn mukainen (enintään I) palkka seuraavista vapaina annettavista päivistä, jos ne osuvat työpäivälle:

1.1. Uudenvuoden päivä
6.1. Loppiainen
21.3.. Pitkäperjantai
24.3. II Pääsiäispäivä
1.5. Vapunpäivä + Helatorstai

Itsenäisyyspäivältä 6.12. maksetaan täysi palkka.

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä. Rahan suuruus on 3,6 %:ia 31.5.2008 asti.

HUOMIO!

1.6.2008 alkaen arkipyhäkorvaus ja työajanlyhen­nys yhdistyvät, jolloin korvauksen suuruus on 7,7 %.

Palkanosa (7,7 %) maksetaan jokaisen säännöl­lisen palkanmaksun yhteydessä. Se maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville.
Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa.
Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan.


PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden aluesta alkaen.

 

 

 

 

Aikapalkat Korvaukset
Palkkaryhmä Päiväraha 31 ¤
0 8,27 €/h Yöpymiskorvaus 6 ¤
I 9,50 €/h km-korvaus 43 snt
II 11,00 €/h Perävaunun veto 7 snt
III 12,08 €/h Lisähenkilö 2 snt
Yleiskorotus 0,35 €/h.

 
Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä 0,35 €/h urakan loppuun asti.

Urakkahintoja korotetaan 2,2 %:ia seuraavin poikkeuksin:
- Muovimattojen kiinnityshintoja korotetaan 3,2 %
- Huopa-, korkki-, lasikuitu- ja vaahtomuovipohjaisten mattojen kiinnityshintoja korotetaan 6,2 %

TYÖAJANLYHENNYS 96 TUNTIA/VUOSI

Työajanlyhennysraha maksetaan jokaisen säännöllisen palkanmaksun yhteydessä.

Rahan suuruus on 3,6 %:ia

LOMARAHA 18,5 %

Lomaraha maksetaan lomaa edeltävässä tilissä tai työsuhteen loppuessa lopputilissä.

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Aikapalkat
Palkkaryhmä

 

 

 

 

0
7,95 €/h
I
9,15 €/h
II
10,61 €/h
III
11,65 €/h


Yleiskorotus 0,28 €/h.

Urakkapalkat

Keskeneräisissä urakoissa maksetaan erillisenä lisänä 0,28 €/h urakan loppuun asti. Urakkahintoja korotetaan 1,8 %:ia seuraavin poikkeuksin:
Muovimattojen kiinnityshintoja korotetaan 3,8 %
Huopa-, korkki-, lasikuitu- ja vaahtomuovipohjaisten mattojen kiinnityshintoja korotetaan 5,8 %
Mosaiikkiparketin kiinnityshintoja verkolla tai reikäpaperilla korotetaan 6,8 %
Sauvaparketin kiinnityshintoja korotetaan 4,8 %Henkilökohtainen tuntipalkka 21.3.2005 alkaen

Taulukkopalkat

 

 

 

 

0
7,70 €/h
I
8,87 €/h
II
10.30 €/h
III
11,30 €/h


Yleiskorotus käytännön tuntipalkkoihin ja keskeneräisiin urakoihin
0,40 €/h. Työehtosopimuksen urakkahinnoitteluja korotetaan 21.3.2005 alkaen kertoimella 1,028

Lattianpäällystysalan kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.

 

 

PALKANKOROTUKSET

 

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai

lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Yleiskorotus

 

Aikapalkat

 

 Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 1,90 %
 
Aikapalkat
 
Palkkaryhmä
0
10,25€/h
I
11,83 €/h
II
14,00 €/h
III
15,46 €/h
 
Urakkapalkat
Kesken olevissa urakoissa palkkoja korotetaan 1,9 %/h urakan jäljellä olevassa osassa.
 
Urakan lopullisen laskennan yhteydessä suoritetaan vuoden 2013 yleiskorotusajankohdan jälkeisten tuntien osalta urakan keskituntiansion 1,9 prosentin nosto.
 
Työkalukorvaus 1,14 €/työpäivä
 Päiväraha 38 €.
 
Majoitus ja yöpymisraha
 
Majoituskorvaus 57 €/vrk ja yöpymisraha 12 €/vrk
 
Verohallinnon päätöksen mukaisia verovapaita kilometrikorvauksia
Matkakustannusten korvaus
• henkilöauto 45 snt/km
• perävaunu 7 snt/km
• asuntovaunu 11 snt/km
• koneet ja laitteet 3 snt/km
• henkilöiden kuljetus 3 snt/km/henkilö
 
Ateriakorvaus on 9,50 €
 
Sairauspoissaolo työntekijän omalla ilmoituksella
 
Yrityksissä, joissa on työterveyshuolto, noudatetaan työkyvyttömyyden ilmoittamisessa sovittuja menettelyjä. Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja. Määräystä sovelletaan myös alle 10- vuotiaan lapsen sairastumista koskeviin määräyksiin.
 
Sairausajan palkka
12 edellisen palkan keskituntiansio. 1.9.2013 alkaen lomarahaa kertyy myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta (enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuonna).
 
Erillinen palkanosa
 
Työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannustaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä joulupäivältä arkipyhäkorvauksena erillistä palkanosaa 7,7, % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
 
Palkanosa sisältää myös työajanlyhennysrahan. Itsenäisyyspäivän palkanmaksua koskee laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä. Itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle täysi palkka, mikäli se olisi ollut muutoin työntekijän työpäivä.
 
Erillinen palkanosa 7,7 % maksetaan myös lyhennettyä työpäivää tekeville. Palkanosa on eriteltävä palkkalaskelmassa. Palkanosaa ei saa sisällyttää työntekijän aika-, urakka- tai palkkiopalkkaan. Erillinen palkanosa ei kerrytä lomarahaa.
 
Lomarahan suuruus
on 18,5 % laskettuna työssäoloajalta maksetusta palkasta. Lomarahasta ennen kesäloman alkua olevassa tilissä maksetaan 14 % ja ennen talviloman alkua 4,5 %. Lomarahaa alkaa kertyä myös sairaus- ja tapaturma-ajalta maksetusta palkasta 1.9.2013 alkaen.
 
Henkilötunniste
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä tulee
olla näkyvästi esillä kuvallinen henkilötunniste. Henkilötunnisteessa on oltava myös veronumero. Ulkomaalaiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.
Lisätietoja saat tarvittaessa lähimmästä Rakennusliiton aluetoimistosta.