Lehdistö | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Lehdistö

Sopimuskausi 1.5.2011 - 30.4.2013

1.6.2013

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan koko toimitukselliselle henkilöstölle maksettavalla yleiskorotuksella 0,7 %
Taulukkopalkkoja eli vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 0,7 %
Samalla henkilökohtaisen palkan kokemusosataulukot nousevat vastaavasti (ns. HEKO - takuu 3 vuotta + 5 % ja 7 vuotta + 10 %).
1.2.2014
Liitot sopivat helmikuun korotustason 15.1.2014 mennessä sen mukaan, mikä syksyllä 2013 on valtakunnallinen ns. yleinen linja työmarkkinoilla. Kesäkuun palkankorotus 0,7 % otetaan tässä huomioon.
Jos liitot eivät löydä yhteistä näkemystä, valtakunnansovittelija ratkaisee palkankorotusten tason tammikuun loppuun mennessä.
Helmikuun alussa maksettavasta palkankorotuksesta osa on paikallisesti sovittavaa erää. Erän suuruus on 1/3 koko sopimuskauden korotusten yhteismäärästä.
Paikallisen erän jaosta neuvotellaan ja sovitaan pääluottamusmiehen kanssa helmikuun loppuun mennessä. Paikallisesti voidaan sopia määräajan pidentämisestä, mutta korotus maksetaan näissä tapauksissa takautuvasti 1.2.2014
Mikäli erästä ei päästä sopuun (ns. perälauta), maksetaan erä 30 % pienempänä yleiskorotuksena yrityksen/lehden koko toimitukselliselle henkilöstölle.
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2014 tällöin toteutettavalla yleiskorotuksella ja erän ns. perälaudalla. Taulukkokorotusten määrä selviää niin ikään tammikuun loppuun mennessä.
Helmikuun palkankorotuksesta annetaan tarkempi tiedote heti, kun yleiskorotuksen, paikallisen erän ja sen perälaudan tarkat prosentit on saatu neuvoteltua ja sovittua.
Vuorolisät
Vuorolisiä korotetaan 1.2.2014 lukien koko sopimuskauden korotusten yhteismäärällä. Sopimuskauden vuorolisäkorotukset maksetaan siten samalla kertaa.
 
Palkkataulukot 1.6.2013 alkaen

 
 
HEKO 3v/+5 %
HEKO 7v/+10 %
Vähimmäispalkat
1.6.2013
1.6.2013
1.6.2013
 
€/kk
€/kk
€/kk
Palkkaryhmä I
2121
2227
2333
Palkkaryhmä IIa
2583
2712
2841
Palkkaryhmä IIb
2761
2899
3037
Palkkaryhmä IIIa
3154
3312
3469
 
Harjoittelijapalkat
Journalistiset tehtävät
-vähimmäispalkka 0 – 3 kk aikana
1707
 
 
-vähimmäispalkka 4 – 12 kk aikana
1830
 
 
Toimitukselliset tukitehtävät
1696
 
 

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

 VÄHIMMÄISPALKAT
 
1.5.2011
1.1.2012
1.5.2012
 
€/kk
€/kk
€/kk
Palkkaryhmä I
2.039
2.061
2.106
Palkkaryhmä II a
2.483
2.510
2.565
Palkkaryhmä II b
2.654
2.683
2.742
Palkkaryhmä III a
3.032
3.065
3.132
 
HARJOITTELIJAPALKAT
Vähimmäispalkat
Journalistiset tehtävät
- Vähimmäispalkka 0-3 kuukauden aikana
1.641
1.659
1.695
- Vähimmäispalkka 4-12 kuukauden aikana
1.759
1.778
1.817
Toimitukselliset tukitehtävät
1.630
1.648
1.684

VUOROLISÄT

Vuorolisät
1.1.2012
18.00–20.00
7,9 €
20.01–22.00
15,1 €
22.01–24.00
19,8 €
00.01–01.00
21,5 €
01.01–05.00
26,7 €
05.01–05.59
21,5 €

Lauantailisät
18.00–20.00
26,2 €
20.01–22.00
53,9 €
22.01–24.00
68,6 €
00.01–01.00
74,4 €
01.01–05.00
94,3 €
05.01–05.59
74,4 €

 

Sopimuskausi 7.10.2008 – 30.4.2011

Palkankorotukset:

1.2.2009 erä 2,0 % + 26 €/I.IIa oerökayta 1,4 tasajako, 0,6 ta päätöksellä
1.10.2009 yleiskorotus 2,0 %
1.5.2010 yleiskorotus 2,3 %
erä 1,5 % + 2,6 €/I-II perälauta 0,5 tasajako, 1 % ta päätöksellä

Koko paketin palkkoja korottava vaikutus on 11,2 %.
Yleiskorotukset yhteensä 7,5 %. Paikallinen erä yhteensä 3,5 %. Suhdeluku on 67,6 - 32,4.
Palkkataulukoita korotetaan kunakin korotuskohtana koko kustannusvaikutuksen verran.
Samaan aikaan kun erät tulevat maksuun (1.2.09 ja 1.5.2010) nostetaan lisäksi taulukkojen kahta alinta palkkaluokkaa kunakin päivämääränä 26 €.

Paikalliset erät

1.2.2009

Erä suunnataan ensisijaisesti monitekemiseen. Paikalliset osapuolet neuvottelevat erän käytöstä. Jos monitekemiseen ei sovitulla tavalla kulu koko erä, käytetään loppuosa paikallisissa neuvotteluissa sovitulla tavalla. Koko erä kuitenkin tulee maksuun helmikuussa ja erä nostaa myös taulukkopalkkoja.

Sopimukseen on kirjoitettu velvoittava neuvottelumenettely ja asiat, joista on neuvoteltava.

Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen, jaetaan erä niin, että 1,4 % on yleiskorotusluontoinen erä kaikille tasajakona ja 0,6 % maksetaan neuvottelujen jälkeen työnantajan päätöksellä henkilökohtaisina palkankorotuksina. Luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksia parannetaan tasavertaisen neuvottelun turvaamiseksi.

1.5.2009

Paikallista erää on käytössä 1,5 %. Jos erän käytöstä ei sovita paikallisesti, se jaetaan niin, että 0,5 tulee yleiskorotuksen luontoisesti tasajakoon kaikille ja 1 %:sta päättää työnantaja henkilökohtaisina palkankorotuksina. Erää voidaan käyttää mm. monitekemiseen, kannustavaan palkkaukseen ja oikeudenmukaisen palkkarakenteen tukemiseen paikallisissa neuvotteluissa sovitulla tavalla.

Liitot tekevät yhdessä paikallisista eristä soveltamisohjeen ja järjestävät kummallekin osapuolelle tarkoitetun kurssituksen ja perehdyttämisen.

Palkkaratkaisu on voimakkaasti taulukkoratkaisu. Alimpiin taulukkoihin sovittiin ylimääräiset eurokorotukset. Lisäksi sovittiin, että taulukoita nostetaan kunakin korotusaikana koko korotusvaikutuksen verran.

Toimituksellinen henkilöstö

Palkankorotukset 1.2.2009
Yksityiskohtainen erä 2,0 %
Vähimmäispalkat 2,0 % ja lisäksi palkkaryhmiin I ja IIa 26 €.

Palkankorotukset 1.10.2009
Yleiskorotus 2,0 %
Vähimmäispalkat 2,0 %
Vuorolisät 2,0 %

Palkankorotukset 1.5.2010
Yleiskorotus 2,3 %
Yrityskohtainen erä 1,5 %
Vähimmäispalkat 3,8 % ja lisäksi palkkaryhmiin I ja IIa 26 €
Vuorolisät 3,8 %