Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Leipomoala

1.2.2016—31.1.2017

 

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus
on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa. Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

 

Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat elintarvikealan työehtosopimusten mukaisesti kaikissa nykyisen työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja
1.2.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmantena vuotena 2016 palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43
prosenttia kuukaudessa. Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan
prosenteissa. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Pr

 Pääkaupunki*

Muut

euroa/kk euroa/kk

 

 

1

1767

1683

2

1857

1769

3

1950

1857

4

2021

1925

5

2078

1979

6

2184

2080

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Vuorotyölisät: Vuorotyötä tehtäessä maksetaan vuorotyöhön osallistuville työntekijöille iltavuorossa 15 %:n ja yövuorossa 30 %:n suuruista ohjetuntipalkasta laskettua vuorotyölisää.

Iltatyölisä: Kello 16 jälkeen tehdystä työstä maksetaan, mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, iltatyölisää jonka suuruus on 15 % ohjetuntipalkasta laskettuna.

Ylläpito-osastojen kuukausipalkat

Pr

Pääkaupunki*

Muut

euroa/kk

euroa/kk

 

1

1869

1780

2

2066

1968

3

2186

2082

4

2413

2298

* Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa


Sopimuskausi
1.4.2014-31.1.2017

 Palkantarkistukset 2014
Palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Palkantarkistukset 2015
Palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Taulukkopalkkakorotukset sopimuskauden aikana
2014
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2014 20 eurolla. 
2015 
Taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2015 0,4 %:lla.
2016
Taulukkopalkkoja korotetaan keskusjärjestöjen sopiman ratkaisun mukaisesti yleiskorotuksen mukaisella prosentilla. Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen toisen jakson sopimuskorotuksista, korotetaan taulukkopalkkoja ETL:n ja SEL:n edellä sopiman laskentamallin nojalla tulevan yleiskorotuksen mukaisesti. 

Taulukkokorotus ilmatilapuskurin purkamiseksi
Liitot sopivat erillisestä taulukkopalkkakorotuksesta palkkaryhmittelyn kehittämisestä johtuvan taulukkopalkkoihin jätetyn ilmatilan purkamiseksi. Sen nojalla taulukoita korotetaan 1.4.2014 ja 1.8.2014 yhteisesti sovitulla tavalla siten, että vuosien 2012 ja 2013 toteutetut yleiskorotukset tulevat huomioiduiksi taulukoissa täysimääräisinä. Taulukkokorotusten suhde on 1.4.2014 puolet ja 1.8.2014 puolet.

Vuorolisiä sekä ilta- ja yötyölisiä korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti 1.4.2014 ja 1.8.2014.

1.8.2014 voimassa olevat palkkataulukot.

  Pääkaupunkiseutu I kalleusluokka
  euroa euroa
75 % 1313 1250
nuori 3 kk    
90 % 1575 1500
uusi työntekijä 3 kk    
95 % 1663 1584
oppilas 1. vuonna    
1. ryhmä 1750 1667
leipomotyö 6 kk:n ajan
oppilas 2.v:na
   
2. ryhmä 1841 1753
leipomotyö
7-12 kuukausien ajan
nuorempi leipuri 1 vuoden ajan
oppilas 6 kk:n ajan (3 v. koulutus)
   
3. ryhmä 1933 1841
leipomotyö 1 vuoden jälkeen
nuorempi leipuri
2. vuotena (2.v.ammattik.)
nuorempi leipuri 18 kk:n ajan
(3.vuotinen koulutus)
nuorempi kondiittori vuoden ajan
   
4. ryhmä 2004 1909
leipomotyö 5 vuoden jälkeen    
5. ryhmä 2061 1963
vanhempi leipuri
(ylöslyönti)
nuorempi kondiittori 2. vuotena
   
6. ryhmä 2167 2064
vanhempi leipuri
(taikinan teko, paisto)
vanhempi kondiittori
   
6. ryhmä + 5 % 2275 2167
vanhempi kondiittori    

1.8.2015 voimassa olevat palkkataulukot.

 

Pääkaupunkiseutu

 

euroa

I kalleusluokka

 

euroa

75 %

 

 

nuori 3 kk

1313

1250

90 %

uusi työntekijä 3 kk

1575

1500

95 %

1663

1584

oppilas 1. vuonna

 

 

1. ryhmä

1750

1667

leipomotyö 6 kk:n ajan

 

 

oppilas 2.v:na

 

 

2. ryhmä

1841

1753

leipomotyö

 

 

7-12 kuukausien ajan

 

 

nuorempi leipuri 1 vuoden ajan

 

 

oppilas 6 kk:n ajan (3 v. koulutus)

 

 

3. ryhmä

1933

1841

leipomotyö 1 vuoden jälkeen

 

 

nuorempi leipuri

 

 

2. vuotena (2.v.ammattik.)

 

 

nuorempi leipuri 18 kk:n ajan

 

 

(3.vuotinen koulutus)

 

 

nuorempi kondiittori vuoden ajan

 

 

4. ryhmä

2004

1909

leipomotyö 5 vuoden jälkeen

 

 

5. ryhmä

2061

1963

vanhempi leipuri

 

 

(ylöslyönti)

 

 

nuorempi kondiittori 2. vuotena

 

 

6. ryhmä

2167

2064

vanhempi leipuri

 

 

(taikinan teko, paisto)

 

 

vanhempi kondiittori

 

 

6. ryhmä + 5 %

2275

2167

vanhempi kondiittori

 

 

 

ERILLISET LISÄT  
pakkasvarastolisä 102 s/t
tuote-esittelylisä 99 s/t
työnopastuslisä 56 s/t
nostatushuonelisä 5 s/t

TUTKINTOLISÄT
AKH:n ammattitutkinnot tai opetushallituksen näyttötutkinnot
ammattitutkinto    30 euroa/kk
ylempi ammattitutkinto    50 euroa/kk

 

KOROTETTU PALKKA


Aamutunti / yötyölisä      (kello 21–06)                    100 %
sekä yövuoro leipomotyölain mukaisissa töissä
 

iltatyölisä                            (klo 16–21)                       15 %
palkkataulukosta iltavuorolisä
 

yövuorolisä                                                                  30 % palkkataulukosta

(muu kuin leipomotyölain alainen työ)

lauantaityölisä                 22,38 euroa

 

YLITYÖKORVAUKSET

vuorokautinen                 2 tunnilta 50 %, sitten 100 %

viikoittainen                      8 tunnilta 50 %, sitten 100 %

PALVELUSVUOSILISÄT 
Palveltu samassa yrityksessä

Vähintään vuoden 51 €
5 - 10 vuotta 75 €
10 - 15 vuotta 98 €
15 - 20 vuotta 122 €
20 - 25 vuotta 160 €
25 - 30 vuotta 172 €
yli 30 vuotta 188 €

 

 

 

 

 

 

 

 


Sopimuskausi 24.5.2010 - 31.3.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEIPOMOALAN PALKAT 1.4.2012
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-kauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %
(työntekijän kokonaispalkkaa on korotettava tällä prosenttimäärällä)
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,22 %. Lisäksi korotetaan palvelusvuosilisiä ja lauantai-työlisää yleiskorotuksen määrällä. Palkkaryhmittely- ja palkkausjärjestelmän uudistustyön vuoksi palkkataulukkoja ei koroteta.
 
Palvelusvuosilisät 1.4.2012
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto
Lisä, euroa
vähintään vuoden
50
5 - 10 vuotta
74
10 - 15 ”
96
15 - 20 ”
120
20 – 25 ”
156
25 – 30 ”
167
yli 30 vuotta
183

 

Lauantaityölisä 1.4.2012
21,82 €
Taulukkopalkat 1.10.2011
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosenttimäärällä 0,3 %.
 
Lauantaityölisä 1.10.2011
21,35 euroa.
 
Leipomoiden palkkataulukot 1.10.2011
 
Pääkaup. seutu
I pkl
II pkl
 
 
 
 
 
euroa
euroa
euroa
75 %
alle 18-vuotias 3 kk:n ajan
1232
1173
1167
90 %
uusi työntekijä 3 kk:n ajan
1478
1408
1400
95%
oppilas 1 vuotena
1560
1486
1478      
1. Palkkaryhmä
leipomotyö 6 kk:n ajan
oppilas 2.vuotena
1642
1564
1556
2. Palkkaryhmä
leipomotyö 7-12 kuukausien ajan
nuorempi leipuri 1 vuoden ajan
oppilas 6 kk:n ajan (3 v. koulutus)
1728
1646
1637
3. Palkkaryhmä
leipomotyö 1 vuoden jälkeen
nuorempi leipuri 2. vuotena (2.v.ammattikoulu.)
nuorempi leipuri 18 kk:n ajan (3.vuotinen koulutus)
nuorempi kondiittori yhden vuoden ajan
1819
1732
1722
4.Palkkaryhmä
Leipomotyöntekijä viiden alalla olovuoden jälkeen
1884
1794
1784
5. Palkkaryhmä
vanhempi leipuri (ylöslyönti)
nuorempi kondiittori 2. vuotena
1937
1845
1835
6. Palkkaryhmä
vanhempi leipuri (taikinan teko tai paisto)
2040
1943
1933
6. Palkkaryhmäryhmä + 5 %
vanhempi kondiittori
2142
2040
2030
 
Leipomoiden ylläpito-osastojen kuukausipalkat 1.10.2011

 

Palkkaryhmä
Pääkaupunkiseutu
I pkl
II pkl
1
1740
1657
1639
2
1927
1835
1814
3
2042
1945
1926
4
2256
2149
2126
Palvelusvuosilisät 1.10.2011
 
Työntekijälle maksetaan erillistä palvelusvuosilisää, jonka suuruus määräytyy työntekijän palvelusvuosien perusteella ao. yrityksessä tai konsernissa seuraavasti:

 

Työsuhteen kesto
Lisä, euroa
vähintään vuoden
49
5 - 10 vuotta
72
10 - 15 ”
94
15 - 20 ”
117
20 – 25 ”
153
25 – 30 ”
163
yli 30 vuotta
179

  
 
Palkkaus 1.10.2010 pk-seutu I II
75 %, nuori 3 kk 1213 1155 1149
90 %, uusi työntekijä 3 kk 1455 1386 1379
95 %, oppilas 1. vuonna 1536 1463 1455
1. ryhmä 1617 1540 1532
2. ryhmä 1702 1621 1612
3. ryhmä 1791 1706 1696
4. ryhmä 1855 1767 1757
5. ryhmä 1907 1816 1808
6.ryhmä 2009 1913 1903
6. ryhmä + 5 % 2109 2009 1998

1. PALKKARYHMÄ

 • 2. palkkaryhmässä mainitut työt 6 (alallaolo-) kuukauden ajan

2. PALKKARYHMÄ

 • leipomotyö 7-12 (alallaolo-) kuukausien ajan
 • ammattityön osatehtävät (taikinanteko, ylöslyönti, paisto ja massanteko
 • konditoriassa) 7-12 kuukausien ajan
 • nuorempi leipuri yhden vuoden ajan (2-vuotinen koulutus)
 • leipuri- ja kondiittorioppilas 6 kk:n ajan (3-vuotinen koulutus)

3. PALKKARYHMÄ

 • leipomotyö 1 vuoden jälkeen
 • ammattityön osatehtävät 1 vuoden jälkeen
 • nuorempi leipuri 2. vuotena (2-vuotinen koulutus)
 • nuorempi leipuri 18 kuukauden ajan (3-vuotinen koulutus)
 • nuorempi kondiittori yhden vuoden ajan

4. PALKKARYHMÄ

 • leipomotyöntekijä viiden alallaolovuoden jälkeen

5. PALKKARYHMÄ

 • vanhempi leipuri (ylöslyönti)
 • nuorempi kondiittori 2. vuotena
 • taikinantekoa tai paistoa suorittava leipomotyöntekijä kahden
 • vuoden jälkeen
 • vaativa leipomotyö, jossa edellytetään useiden koulutusta tai kokemusta
 • vaativien koneiden tai muun vaativan tehtäväkokonaisuuden hallintaa ja
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn kolmen vuoden jälkeen, esimerkiksi
 • nykyaikaisten pakkauslinjastojen hoito

6. PALKKARYHMÄ

 • vanhempi leipuri, joka tekee taikinaa tai paistaa
 • erikoisosaamista edellyttävät tärkeät ja vastuulliset tehtävät, joiden
 • itsenäinen hallinta edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa ja pitkäaikaista
 • kokemusta, esimerkiksi leivänvalmistuslinjan hoito
 • vanhempi kondiittori

 

Erilliset lisät 1.6.2010 1.10.2010
pakkasvarastolisä 102 s/t 102 s/t
tuote-esittelylisä 99 s/t 99 s/t
työnopastuslisä 56 s/t 56 s/t
nostatushuonelisä 5 s/t 5 s/t

TUTKINTOLISÄT
AKH:n ammattitutkinnot tai opetushallituksen näyttötutkinnot

1.6.2010 alkaen
ammattitutkinto 30 euroa/kk
ylempi ammattitutkinto 50 euroa/kk

KOROTETTU PALKKA

Aamutunti / yötyölisä (kello 21–06) 100 %
sekä yövuoro leipomotyölain mukaisissa töissä

iltatyölisä (klo 16–21) 15 % palkkataulukosta
iltavuorolisä

yövuorolisä 30 % palkkataulukosta
(muu kuin leipomotyölain alainen työ)

lauantaityölisä 1.6.2010  1.10.2010
                        20,86 €    21,03 €
 

YLITYÖKORVAUKSET

vuorokautinen 2 tunnilta 50 %, sitten 100 %
viikoittainen 8 tunnilta 50 %, sitten 100 %

PALVELUSVUOSILISÄT

Palveltu samassa yrityksessä

  1.6.2010 1.10.2010
vähintään vuoden 48 € 48 €
5-10 vuotta 70 € 71 €
10-15 vuotta 92 € 93 €
15-20 vuotta 115 € 116 €
20-25 vuotta 150 € 151 €
25-30 vuotta 160 € 161 €
yli 30 vuotta 175 € 176 €